POSTED IN Diverse, Helse

Hvor langt kan arbeidsgiver gå med begrunnelse i korona-tiltak og vaksine-status?

Rettssak på Hamar vil sette presedens.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Uvaksinert sjukepleiar står overfor historisk rettssak

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Hemali sin journalist Guro Skjelderup skreiv 8.januar 2023 om den uvaksinerte sjukepleiaren Iris Frohe, som vart sagt opp frå stillinga si på legevakta då ho ikkje godtok forskjellsbehandling og særtiltak på grunn av vaksinestatusen. Systera Sofie vart òg oppsagt frå ei stilling i helsevesenet på grunn av dette. Iris var fast bestemt på å få saka si prøvd i retten, og difor oppretta Norsk hjelpefond ein spleis for å samle inn pengar til dette føremålet. Rundt 250 000 kroner frå 850 gjevarar kom inn. 16. og 17.januar skal saka bli behandla i Østre Innlandet Tingrett avdeling Hamar.

Som Hemali skriv:

«Saken er den første av sitt slag i Norge og kan dermed skape presedens [grunnlag for liknande saker i framtida; an.]. Blant vitnene er lege Torkel Snellingen, tidligere WHO-rådgiver Astrid Stuckelberger, psykolog Silje Schevig og professor, spesialist i indremedisin og nevrologi Halvor Næss.»

Denne gjengen er ikkje kven som helst. Alle har til felles at dei har tala paven midt imot når det gjaldt koronabedraget og den skamlause og sjokkerande pushinga av eksperimentelle mRNA-sprøyter som feilaktig har blitt kalla «vaksinar». Stuckelberger har mellom anna fått kompetansen sin trekt i tvil av faktisk.no, medan Næss, etter å ha skrive i eit innlegg i BT at koronatiltaka var ute av proporsjonar, vart kalla inn til «oppvaskmøte» med sjefen sin, sjukehusdirektør Eivind Hansen. Dåverande helseminister Bent Høie, som aldri har arbeidd innan helse, uttalte i same høve òg at Næss «tok feil».

For Iris sjølv handlar saka om prinsippet:

«Jeg ønsker ikke jobben min tilbake, men dette er en enormt viktig prinsippsak som jeg tar for langt flere enn meg selv.»

Arbeidsgjevaren som sa ho opp var Hamar kommune. Allereie i 2020 var Iris og mannen klar på kor grensene gjekk: «[…] ved vaksinering og testing når det ikke foreligger symptomer». Hausten 2021 vart det på grunn av eit rundskriv frå helseminister Ingvild Kjerkol innført obligatorisk testing to gonger i veka for uvaksinert helsepersonell, uavhengig av symptom. I mai same år fekk «fullvaksinert» helsepersonell fritak frå å gå med munnbind på jobb medan uvaksinerte kollegaer framleis måtte det.

Advokat Barbro Paulsen er den som fører saka for Iris. Ho meiner at saken fyrst og fremst handlar om «diskriminering og forskjellsbehandling uten at det er fremlagt tilstrekkelig medisinskfaglig begrunnelse. Det viktigste ved å prøve denne saken, er å avklare hvorvidt anbefalinger fra helsemyndighetene kan tjene som hjemmel ved inngripende tiltak som en oppsigelse.»

Vidare seier ho: «Saken er prinsipiell for å avklare om offentlige myndigheter kan pålegge ansatte, herunder autorisert helsepersonell i helsetjenesten, medisinsk behandling. Dette er i lys av kroppslig autonomi og retten til selvbestemmelse. […] Tiltak som iverksettes skal være forholdsmessige mot de mål som ønskes oppnådd. Denne vurderingen har etter vår oppfatning Hamar kommune ikke gjort. Overordnet berører saken hvilket rettslig vern individet har i rettsstaten.»

Neste veke vil det med andre ord finne stad ei historisk rettssak som vil danne grunnlag for framtidige saker av same typen.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 803 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «… hvilket rettslig vern individet har i rettsstaten» vil vise seg i denne saken.

  Svar
 • «Dåverande helseminister Bent Høie, som aldri har arbeidd innan helse, uttalte i same høve òg at Næss «tok feil».»

  Høie utalte også, på Nrk Tv. i beste sendetid med syke barn og eldre som seere, i oktober 2020:

  ‘Hvis vi ikke passer oss nå er det mange som ikke får presangene sine til jul.’

  Da hadde det riktignok dødd 200 med /av Covid siden mars 2020. ( Færre enn tidligere års influensaer)
  Så døde det riktignok nok 100 til innen jul ( fortsatt færre enn tidligere år av influensa i en slik periode.)
  Det Høie ikke sa/tok med var at det HVERT år dør mange TUSEN fra oktober til desember av alle slags sykdommer og som mottok samme ‘budskap’ fra Høie.

  Svar
 • Hva med de 60 000 som også har dødd i Norge siden mars 2020, og hvor gamle var disse som døde «av» Covid i denne perioden? Hvor mange dør hvert år av/med vanlig influensa? Hvor mange har mistet jobben, hvor mange selvmord?

  ‘Passert 1000 koronadødsfall.
  Over 1000 koronarelaterte dødsfall er nå registrert i Norge. Ifølge FHI har 1002 personer i Norge mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset.
  Ifølge Folkehelseinstituttet mandag har tallet nå steget til 1002. Dermed er nok en grense i epidemiutviklingen krysset.
  – Jeg har den største medfølelse med dem som har mistet sine kjære, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.
  nrk.no/nyheter/koronaviruset-1.14855584

  ‘Mange tusen har vært innlagt på sykehus, ifølge Nakstad. Riktig tall var 1464. Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad. 288 er korrekt.
  I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad. Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker.’
  aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta?fbclid=IwAR3EdrBtq0O_kRVIAjAGvZPoUcioLRR8kvulE3kdpJSwu404qVPrpFOxxYk

  Hvorfor løy våre helsemyndigheter for å hause opp og skape frykt; hjelper det folkehelsa ?:

  ‘Det de fant var heftig.
  Plutselig var symptomene på angst i befolkningen doblet. Det var en tredobling av depressive symptomer. Folk ble mer ensomme og mer bekymret. Det gjaldt egentlig alle typer folk, men aller mest for unge voksne og single. I tillegg var de som hadde hatt psykiske plager tidligere ekstra utsatt…… Mennesker har et grunnleggende behov for tilknytning og kontakt med andre. Da det ble innført tiltak som skapte distanse mellom folk, så hang dette sammen med økt ensomhet. ‘
  nrk.no/osloogviken/xl/na-trenger-vi-et-skikkelig-godt-nytt-ar-1.15297121

  ‘ Som i likskap med Mental Helse Hjelpetelefon, opplever Kirkens SOS at den største forskjellen på samtalane under koronaperioden og tidlegare, er at dei no er langt meir alvorlege.
  – Vi er særskilt bekymra for born og unge, og særleg dei mange unge som slit med å sjå meininga med å leva vidare.’
  nrk.no/norge/telefonane-star-ikkje-stille.-mange-av-dei-som-tek-kontakt-vil-ikkje-leva-lenger-1.15356651

  Svar
 • ‘ Moderna venter å få en inntjening på 18,4 milliarder dollar på sin coronavaksine i 2021. Det tilsvarer rundt 154 milliarder norske kroner. ‘
  e24.no/naeringsliv/i/R9OJ4O/moderna-venter-aa-faa-inn-over-150-milliarder-kroner-paa-coronavaksinen

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Nei, det går ikke veien for Sverige og Finland.

Svensk høyesterett blokkerer utlevering til Tyrkia.

Previous Post

Det bekreftes av stadig flere stemmer i vest:

Et ukrainsk nederlag er et nederlag for Nato.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.