POSTED IN Covid-19, Helse

Hvor kommer den nesegruse tilliten fra?

Hvorfor skal vi stole på dem?

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Og vi burde stole på «vitenskapen» til den farmasøytiske industrien?

Av F William Engdahl

F. William Engdahl

Det evigvarende overhodet i US NIAID , Tony Fauci, har gjentatte ganger krevd at folk skal «stole på vitenskapen,» mens han selv skifter sin egen vitenskapelige mening fra et ståsted til et annet. Det som aldri nevnes i vanlige medier i Vesten eller nesten hvor som helst ellers i verden, er den vitenskapelige forhistorien til de større globale vaksineproduserende farmasøytiske gigantene. I korthet er den som en avgrunn og ekstremt urovekkende. Dette alene burde forby regjeringer fra å pådytte sine befolkninger radikalt uutprøvde eksperimentelle injeksjoner hvor det ikke er foretatt omfattende dyreforsøk over lang tid og annen testing for å forsikre seg om at de er trygge.

I april i år da USAs vaksinasjonsprogram gikk på høy-gir, kunngjorde Bidens sjefs- covidrådgiver , den 80 år gamle Fauci, sjef for National Institute of Allergy and Infectious Disease( nasjonalt institutt for allergi og infeskjonssykdommer) NIAID siden 1984,  at US Centers for Disease Control (CDC) og Food and Drug Administration(FDA) hadde bestemt at det skulle tas pause fra å gi Johnson og Johnson (Janssen) vaksinen for å undersøke rapporter om blodpropper. Det viste seg at det var seks rapporterte tilfeller av blodpropp blant over sju millioner som da hadde fått J & J sprøyten.

Fauci erklærte i sin presseuttalelse: «en av de tingene som jeg synes er slik en god ting med vårt system her er at vi er styrt av vitenskapen, og ikke av noe annnet hensyn.» Det er god grunn til å stille spørsmål ved Fauci.

Det var antatt at dette skulle berolige folk med at myndighetene var veldig varsomme med eksperimentelle covid-medikamenter som tross alt aldri tidligere har blitt utprøvd i stor skala på mennesker og bare har fått «godkjenning til nød-bruk», provisorisk FDA-godkjenning. FDA opphevet raskt pausen da J & J gikk med på å trykke på vaksine-forpakningen at den kunne forårsake blodpropp.

Samtidig brukte begge de to rivaliserende vaksineprodusentene Pfizer og Moderna en  hypereksperimentell genbehandling kjent som mRNA, men de ble ikke satt på pause av «vitenskapen» til tross for det faktum at hundretusenvis av alarmerende vaksinerelaterte alvorlige reaksjoner, inklusive  offisielle data på flere tusen døde av begge, hadde blitt registrert av CDC s database  VAERS( Vaccine Adverse Event Reporting System)  (Vaksine bivirknings rapport system).

Tony Fauci

I følge CDC inkluderer slike «bivirkninger» etter vaksinering anafylaksi, trombose med trombocytopeni  syndrom( blodpropp og blodplatemangel), Guillain-Barre syndrom (autoimmun sykdom med nerveskader og lammelser først og fremst i ben og underkropp), myocarditt (hjertemuskelbetennelse), pericarditt (hjerteposebetennelse) og død. For uken til 16.juli rapporterte CDC VAERS alarmerende  9125  rapporterte dødsfall siden sent i desember forårsaket av Covid-19 vaksinasjonene. Aldri tidligere i historien har så høye dødssifre vært assossiert med noen vaksine, likevel er media øredøvende stille om dette.

Deres dystre vitenskapsrekord

Faucis måte å ordelegge seg på er presis og bevisst manipulerende. Den antyder at det finnes noe fast som vi kan kalle «vitenskapen» slik som et religiøst dogme fra Vatikanet, mens den virkelige vitenskapelige metoden innebærer kontinuerlig spørsmålsstilling, velting av tidligere hypoteser med nylig beviste hypoteser, justering. Men når det kommer til «Vitenskap,» har en håndfull av vaksineproduserende giganter, noen ganger kjent som » Big Pharma»(Storfarmasien), et kartell ikke ulikt Big Oil (Stor-oljen), en forhistorie av bedrageri, tilsiktet forfalskning av egne forsøk, såvel som bestikkelse av leger  og medisinske tjenestefolk for å reklamere for  sine forskjellige medikamenter til tross for «vitenskapelige» resultater som motisier  deres påstander om trygghet. Å ta en titt på de større globale farmasøytiske gigantene er lærerikt.

J&J

Vi begynner med Johnson & Johnson Company fra New Jersey. Den 21.Juli 2021 ble J&J og tre andre mindre medisinprodusenter enige om å betale en svimlende sum på 26 milliarder dollar i skadeerstatning til en gruppe av stater i USA for sin rolle i å forårsake Amerikas opioid-epidemi. Av den vil J&J betale 5 milliarder dollar. CDC anslår at bruken av opioider med høy tilvenningsfare som smertestillende forårsaket rundt 500.000 dødsfall mellom 1999 og 2019. Johnson & Johnson er anklaget for å ha trykket på for utstrakt bruk av de dødelige smertestillende midlene og nedtone risikoen for avhengighet. De visste bedre.

Johnson & Johnson er et amerikansk multinasjonalt legemiddel- og medisinteknikk-selskap. I 2017 hadde Johnson & Johnson 126.400 ansatte. Selskapet ble grunnlagt i 1886 og har sitt hovedkontor i New Brunswick i New Jersey i USA. Wikipedia

Det samme J & J befinner seg i enorm rettslig kamp for  med  vitende å ha brukt et kreftfremkallende stoff i sitt berømte baby-pulver. En etterforskning av  Reuters i 2018 fant at J&J visste i flere tiår at asbest, et kreftfremkallende stoff, lurte seg inn i deres babypulver og andre kosmetiske talkumprodukter. Det er rapportert at selskapet vurderer å skille ut baby-pulver- avdelingen legalt som et mindre separat selskap som så skulle erklæres konkurs for å unngå store utbetalinger. J & J covid-vaksinen til forskjell fra Pfizer og Moderna bruker ikke mRNA genetisk forandring.

De to globale covid-vaksine-produsentene som har den overlegent største markedsandelen til dags dato er de to som blir fremmet personlig av Fauci.

Disse er fra Pfizer i allianse med det lille tyske BioNTech selskapet under navnet Comirnaty, og fra det bioteknologiske selskapet Moderna fra USA.

Pfizer

Pfizer, en av verdens største vaksineprodusenter når det handler om  salg, ble grunnlagt i 1849 i USA. Selskapet har også en av de mest kriminelle forhistoriene når det gjelder bedrageri, korrupsjon, forfalskning og bevist skade. En kanadisk studie fra 2010 bemerket at «Pfizer har vært en » vanemessig lovbryter,» vedvarende engasjert i ulovlig og korrupt markedsføringspraksis, bestikkelse av leger og  undertrykking av motsiende forsøksresultater.»

Det er alvorlig. Merk at Pfizer enda ikke fullt ut har offentliggjort detaljer fra sine covid-vaksine forsøk for granskning av utenforstående.

Listen av forbrytelser begått av Pfizer har blitt lengre siden 2010. De er for tiden engasjert i rettssaker som har å gjøre med anklager om at deres halsbrannmedisin Zantac er forurenset med et kreftfremkallende stoff. Pfizer fikk i 2009 også den største medikamentrelaterte boten i USAs historie som del av en forliksavtale på 2,3 milliarder dollar for å ha markedsført medikamentene Bextra og Celebrex feilaktig og for å ha utbetalt ulovlig salgsbonus til leger som innrettet seg etter dem. Pfizer ble også kjent skyldig i forbrytelsen å markedsføre fire medikamenter inklusive Bextra «i den hensikt å bedra eller villede.» De ble tvunget til å trekke tilbake sitt smertestillende middel for leddgikt Bextra i USA og EU fordi det forårsaket hjerteattakk, hjerneslag og alvorlig hudsykdom.

Gratis arkivbilde med digital nettbrett, innendørs, klart glass
Tilliten til helsevesenet er avhengig av at de produktene som vi får mot våre plager faktisk hjelper slik det loves.

Tydeligvis for å øke inntektene utbetalte Pfizer ulovlig salgsbonus til leger for å bruke flere enn ett av deres medikamenter til annet formål enn det de var godkjent for, noe som resulterte i at pasienter ble skadet eller drept. Blant disse var Bextra (valdecoxib); Geodon (norsk salgsnavn Zeldox) (ziprasidone), et atypisk antispykotikum; Zyvox (linezolid), et antibiotikum; Lyrica (pregabalin), et middel mot epileptiske anfall; dets berømte Viagra (sildenafil), et middel mot ereksjonssvikt; og Lipitor (atorvastatin), et kolesterolsenkende middel.

I en annen rettssak ble datterselskaper av Pfizer tvunget til å betale 142 millioner dollar samt å  frigjøre selskapsdokumenter som viste at de markedsførte gabapentin ulovlig til bruk for noe annet enn det som det var godkjent for.» Data kom frem i en serie av rettssaker i USA som tydet på at dette middelet  var markedsført av selskapet til behandling av smerter, migrene og bipolar lidelse – selv om det ikke var effektivt til å behandle noen av disse tilstandene og faktisk var toksisk (giftig) i noen tilfeller, i følge Therapetics Initiative, en uavhengig medikamentforskningsgruppe  ved University of British Columbia. Rettssakene tvang selskapet til å frigjøre alle sine studier på dette stoffet, inkludert det som var holdt skjult.»

i 2004 ble Pfizer-datterselskapet Warner-Lambert tvunget til å betale 430 millioner dollar for å komme til enighet etter tiltale for kriminalitet og ansvar på grunn av uredelig markedsføringspraksis når det gjaldt Neurontin, salgsnavnet for virkestoffet gabapentin. Neurontin som opprinnelig var utviklet for behandling av epilepsi, ble ulovlig fremmet til bruk som det ikke var godkjent for til behandling av nevrologiske smerter og spesielt for migrene og bipolar lidelse – selv om det ikke var effektivt til å behandle disse tilstandene og faktisk var toksisk i noen tilfeller. Neurontin til ikke godkjent bruk utgjorde vel 90 % av salget på 2,7 milliarder dollar i  2003.

En rapport i New York Times avslørte i 2010 at Pfizer » betalte omkring 20 millioner dollar til 4500 leger og andre medisinske profesjonelle i USA for å gi råd snakke til fordel for dette midlet i løpet av de siste seks månedene i 2009.» De betalte ytterligere 15,3 millioner dollar til 250 akademiske medisinske sentre og andre forskningsgrupper for kliniske forsøk. I rettslig praksis i USA er det sjelden at personer fra selskaper som som faktisk utfører kriminelle handlinger blir rettslig forfulgt. Resultatet  er at rettslige bøter kan behandles som «forretningsutgifter» i dette kyniske miljøet.

I løpet av åtte år med gjentatte bevisste ulovlige eller feilaktige handlemåter t.o.m. 2009, hadde Pfizer akkumulert knapt 3 milliarder dollar i bøter og sivil straff, omtrent en tredjedel av et års nettoinntekter.

I 2020 da Pfizers covid-vaksine var under utvikling, betalte Pfizer 13.150.000 dollar for lobbyvirksomhet i Kongressen og blant tjenestefolk i Washington blant andre. Det er også verdt å merke seg det faktum at Bill og Melinda Gates Foundation innehar aksjer i både Pfizer og deres partner i den ledende mRNAvaksinen, BioNTech i Tyskland.

Moderna

Den tredje vaksineprodusenten idag med FDA godkjenning til nødbruk(EUA) er Moderna fra Cambridge, Massachusetts. De har ennå ikke blitt saksøkt for ulovlig praksis til forskjell fra  J&J eller Pfizer. Men faktum er at det skyldes sannsynligvis bare at før de fikk EUA for sin eksperimentelle mRNA vaksine, har de i løpet av sin tiårige eksistens siden 2010 ikke lyktes å få godkjennelse til  å markedsføre et eneste medikament  til tross for gjentatte mislykkede forsøk. Imidlertid har Moderna en lysende rød varsellampe der det står «interessekonflikt» som burde forårsake pause.

Moderna og Faucis NIAID har samarbeidet om utvikling av vaksiner i det de har brukt Modernas mRNA-platform og Faucis NIAID på coronaviruser inkludert MERS (Middle East Respiratory Syndrom ,også kalt kamelinfluensa, forårsaket av coronaviruset mers-CoV) siden minst november 2015.

Den 13.januar 2020 før det første rapporterte tilfelle av et antatt «nytt coronavirus» fra Wuhan, China, en gang var påvist i USA, undertegnet Faucis NIAID og Moderna en oppdatert samarbeidsavtale som beskrev dem som medeiere av et mRNA-basert coronavirus og at de hadde fullført en sekvens for mRNA-1273, nemlig vaksinen som nå blir gitt til millioner av mennesker for at den antas å skulle avverge det nye coronaviruset. Det betyr at Faucis NIAID og kanskje  Fauci personlig (det er tillatt i USA) befant seg i en posisjon for å kunne høste enorme finansielle fordeler av nødgodkjenning av Moderna injeksjonen, likevel har Fauci aldri innrømmet denne konflikten offentlig da han var Trumps coronarådgiver og heller ikke som Bidens.

Ti dager senere den 23.januar 2020 kunngjorde Moderna at de hadde fått innvilget finansiering fra CEPI, et vaksinefond skapt av Bill Gates` stiftelse og fra Davos WEF (Verdens økonomiske forum) blant andre, for å utvikle en mRNAvaksine for Wuhan-viruset.

Moderna ble skapt av en risikokapitalist, Noubar Afeyan sammen med Harvard-professoren Timothy A. Springer, og andre. I 2011 rekrutterte Afeyan den franske forretningsmannen og tidligere leder av  Eli Lilly, Stephane Bancel ,som administrerende direktør for det nye Moderna. Til tross for at han ikke har noen medisinsk eller vitenskapelig grad eller erfaring i å drive noen medikamentutviklingsprosess, kaller Bancel seg selv patentmedinnehaver for hundre Moderna-patenter knyttet til de forskjellige vaksinene. Fra 2013 av mottok det lille Moderna tilskudd fra Pentagon for å utvikle mRNA teknologi. I 2020 like før de fikk godkjenning til nødbruk fra USAs regjerings FDA, kom 89% av Modernas inntekter fra tilskudd fra USAs regjering. Dette er knapt et erfarent selskap, likevel holder det skjebnen til millioner av mennesker i sine hender. Som Fauci sier, «Stol på Vitenskapen».

Gratis arkivbilde med analyse, analysere, anonym
Vitenskapen er avhengig av finansiering. Både forskningens fokus og hva som publiseres bestemmes svært ofte av eierne som er store legemiddelselskaper.

I februar 2016 ble Moderna kritisert  i et redaksjonelt innlegg i magasinet Nature for å ikke publisere noen fagfellevurderte artikler om sin  teknologi til forskjell fra de fleste andre nye og etablerte bioteknologi-selskaper. Selskapet forblir ultra-hemmelighetsfullt. Samme år i 2016 fikk Moderna 20 millioner dollar fra Gates Foundation til vaksineutvikling med bruk av mRNA.

Inntil de fikk EUA godkjennelse for for sitt covid mRNA produkt i desember 2020 hadde Moderna bare hatt tap siden sin grunnleggelse. Så merkelig nok, etter et personlig møte med daværende president Trump i mars 2020 hvor Bancel fortalte presidenten at Moderna kunne ha en vaksine klar i løpet av måneder forandret Modernas hell seg.

Den 15.mai kunngjorde Trump skapelsen av Operation Warp Speed (høyest mulig hastighet) for å få rullet ut en covid vaksine til desember. Lederen for presidentgruppen var en 30 år gammel veteran innen forskning og utvikling fra det store engelske medisinfirmaet GSK, Moncef Slaoui. I 2017 hadde Slaoui sagt opp fra GSK og sluttet seg til styret i ingen andre enn Moderna. Under Slaouis Warp Speed ble vel 22 milliarder dollar fra skattebetalere i USA kastet til forskjellige vaksineprodusenter. Moderna var en hovedmottaker, en frekk interessekonflikt som ingen lot til å bry seg om. Slaoui kanaliserte  vel 2 milliarder av regjeringsmidler til sitt gamle selskap, Moderna, for å utvikle mRNA covid vaksinen. Først etter offentlig kritikk solgte Slaoui sine aksjer i Moderna , og fikk millioner i fortjeneste pga Modernas rolle som en ledende kandidat i forhold til  covid vaksine. Kort tid etter at han sa opp ved slutten av Trumps presidentperiode, ble Slaoui sparket fra sitt gamle firma GSK fra et datterselskap som følge av anklager om seksuell trakassering av en kvinnelig ansatt.

I februar 2020 tok Trumps Helse og Omsorgs minister , Alex Azar i bruk en PREP (Public Readiness and Preparedness Act -Offentlig Beredskaps-handling) for å frita Moderna, Pfizer, J&J og hvilke som helst andre covidvaksineprodusenter fra hvilket som helst og alt ansvar pga skade eller død forårsaket av deres vaksiner mot Wuhan-coronaviruset. Den rettslige beskyttelsen varer  til 2024. Hvis vaksinene er så gode og trygge, hvorfor trengs det et slikt tiltak? Azar var tidligere sjef for USAs farmasøytiske gigant Eli Lilly. Det er noen alvorlige spørsmål som må stilles åpent angående vaksineprodusentene som nå fremmer eksperimentelle svært kontroversielle gene-redigerte formuleringer i menneskelige eksperimenter.

F. William Engdahl er en strategisk risikorådgiver og foredragsholder, han har en grad i politikk fra Princeton University og er en bestselgende forfatter i olje og geopolitikk, eksklusivt for nettmagasinet «New Eastern Outlook».

Oversatt av Jeanne DÁrc

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Zen Chung

http://www.williamengdahl.com/englishNEO29July2021.php

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Inger Maria Schmidt
  21 august 2021 19:03

  Thank you so much for this profound informatiom.

  Svar
 • Er Moderna egentlig bare enda et av CIA’s / Mossad’s «svarte» operasjons-«selskaper»?

  Svar
 • Det er bare bra dette, ungdommer. Bivirkningene etter Covid er jo MYE verre, – -har vi fått høre i media.
  ( ;-) Eller mindre, -MEN det får vi ikke høre noe om. ;-) )
  Slutt å tenk, ja. Dere skal vokse opp i et samfunn der dette ikke er ønskelig at vi ikke tenker, så det er nok bra.

  ‘– Jeg fikk faktisk mest bivirkninger etter første dose. Da fikk jeg utslett som lignet på et varmeutslett. Det spredte seg over store deler av kroppen min, forteller hun.
  Men å ikke ta dose 2, det var aldri et alternativ. ‘
  ( ;-) Aldri, – selv om du fikk narkolepsi eller hjertebetennelse? ;-) )

  ‘…..fikk også bivirkninger. For henne kom det mer overraskende da andre dose var satt.
  Den første dosen var enkel. Kun litt verk i armen. Seks uker senere fikk jeg dose 2. Da fikk jeg meg en heftig runde med influensa. Feber, hodepine og verk i hele kroppen.
  …Betyr at kroppen gjør jobben
  …. fikk i likhet med Brattland influensasymptomer etter andre dose.

  … Korona er mye farligere. ‘
  ( ;-) Sier hvem? Hva sier tallene? ;-) )

  https://www.nrk.no/nordland/korona-_-derfor-far-unge-oftere-og-kraftigere-bivirkninger-av-koronavaksinen-1.15629289

  Men gjennomgått Covid-smitte og influensasymptomer betyr altså IKKE at ‘kroppen gjør jobben’? ;-)
  Propaganda fra myndighetene og statskanalen?
  Neida, dette er informasjon . Fra myndigheter og «tidsvitner» ;-)

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  31 august 2021 1:58

  Og i mens fortsetter virkelighenten (fra NTB):

  «Enda en konservativ radiovert i USA som brukte programmet sitt til propaganda mot koronavaksiner, er død av korona.

  Marc Bernier døde lørdag, 65 år gammel, tre uker etter at han ble smittet, ifølge radiostasjonen WNDB i Florida.

  Bernier var programleder for flere radioprogram i Daytona Beach i 30 år og kalte seg stolt Mr. Anti-Vax. Han beskyldte USAs myndigheter for å oppføre seg som nazister ved å insistere på vaksinering.

  Bernier er den tredje konservative programlederen som dør av koronaviruset i USA på en måned.

  Vel en uke før Bernier døde 61 år gamle Phil Valentine som latterliggjorde vaksinering i Tennessee etter en måned på sykehus, og 6. august døde 65 år gamle Dick Farrel, tidligere kommentator i Newsmax, i Sør-Florida.

  Dagen før Farrel døde en kjent republikansk politiker og vaksinemotstander i Texas, 45 år gamle Scott Apley, også av koronaviruset.

  Både Valentine og Farrel rakk å angre før de døde, og oppfordret familie og venner til å ta vaksinen. Det er ikke kjent om Bernier gjorde det samme.»

  Svar
  • Det er jo ikke akkurat vanskelig å finne folk som er døde av vaksinen.

   VAERS rapporterer 1,517,211 skader og 9,027 dødsfall etter pfizer-vaksinen. VAERS er den amerikanske regjeringens offisielle system for vaksineskader.
   Det britiske Yellow Card reporting system rapporterer 501 dødsfall og 293,779 skader etter Pfizer COVID-19 vaksine.
   EudraVigilance, som er EU’s database for vaksineskader, rapporterer 10,616 dødsfall og 833,498 skader etter Pfizer COVID-19 vaksiner.

   I Brasil rapporteres det 32 000 dødsfall som følge av vaksinen.

   Tilsammen er dette 52 144 dødsfall og 1 644 498 skader.
   Noen vil kanskje svare at dette ikke er bekreftede tilfeller. Som motsvar til det, vil jeg si at det er vanlig antatt at det er underrapportering til systemene som er problemet, og ikke overrapportering. F eks er det undersøkelser som viser at bare mellom 1%-10% av vaksineskadene blir rapportert til VAERS, dvs at de virkelige vaksineskadene er 10-100 ganger større enn det som VAERS oppgir.

   Til sammenligning kan det jo påpekes at svineinfluensa-vaksinen ble trukket etter 72 rapporterte dødsfall til VAERS.

   Svar
   • espen:
    «Det er jo ikke akkurat vanskelig å finne folk som er døde av vaksinen.»

    Nei, men det er vanskelig å finne noe om dette i norsk media.
    Og Bolsøy, hvorfor tror du man hauser opp de som dør eller får ettervirkninger med Covid, men ikke de som dør eller får ettervirkninger med vaksine?

    Så kan man tenke seg et politiker/media-scenario lagd på samme skremme- måte, et «vanlig» år der altså over dobbelt som mange ble lagt inn eller døde, av vanlig influensa. ( – som nå på forunderligvis er borte)
    Hva er hensikten med slike skremme-oppslag nå ? Når under halvparten så mange er døde/innlagt under covid-influensaen!
    Er det ikke litt rart?

    Det er forskjell på opplysning og propaganda.
    Nå, og for framtiden, er det viktig å se dette skillet, i et demokrati.
    Politikere burde lære opp kommende generasjoner til å tenke sjøl, og å være kritisk til det de leser i statsstøttet media.
    Ser ikke folk forskjell vil propaganda brukes til mye annet, og verre, enn et virus. – Av politikere & et lydig media i framtiden.
    Dette er det skumle, ikke et relativt ufarlig virus.

  • Enkelteksempler beviser ingenting og denne typen moraliserende eksempler («ikke gjør som jeg, ta vaksinen») er egentlig pinlig og forteller at en ikke forstår statistikk. For å forstå hva som skjer kan en ikke bruke lupe på enkeltindivider, men en må løfte seg høyt opp for å få et helhetsbilde. Med enkelteksempler kan en bevise hva som helst, men dermed er det ikke bevis for noe som helst.

   Svar
 • Freeeeedoooom
  1 september 2021 15:10

  «Hvor kommer denne nesegruse tilliten fra?»

  Dette er spørsmåle jeg også har stilt meg, og jeg har delvis kommet fra til følgende:

  Troen på Gud er erstattet med troen på Staten (eller bør man si Satan?). Fra å tro på en allmektig Gud som passer på de, da har mange nå gått over til å tro på en allmektig stat som passer på de. Uavhengig av om man tror på Gud eller om man tror på Staten så er det en fellesnevner her: folk blir sinte når troen deres blir utfordret. Folk i dag klarer ikke å forstå at staten kanskje ikke er der for å hjelpe de, men faktisk kan vise seg å bruke de som noen nyttige idioter. Mange velger da å reagere med sinne og fornektelse mot de som påpeker dette. Før så kunne de som satt spørsmål ved Gud sin visdom risikere å bli brent på bålet, i dag så så risikerer de som setter spørsmål ved staten og politikerne sin visdom uthengt og mobbet (en slags digital heksebrenning).

  Vi går mørke tider i møte er jeg redd for, kun fordi at folk stoler blindt på sin nye religion: Staten.

  Svar
  • Mener du med dine synspunkter Freeeedoom at vi ganske sikkert blir utsatt for tankekontroll ?.Det er jo det verktøyet som makten har brukt i årtusener..Å tilhøre er å gi litt avkall på seg selv,så får hver enkelt avgjøre om tilhørigheten er av det gode eller onde,men tankekontroll gjør jo at den frie tanke får begrensninger,det blir som en tvangstrøye.
   Den nesegruse tilliten kommer av at vi er vokst opp i ett hjernevaskprogram som alltid hyller makten.Ukeblader,media,skole og barnehage,feriekolonier,arbeidsliv,foreninger og organisasjoner,de er alle en del av tankekontrollen.

   Svar
   • Freeeeedoooom
    2 september 2021 21:54

    Man kan kalle det hva man vil: tankekontroll, indoktrinering, hjernevask… sluttresultatet er det samme uansett: en nærmest religiøs tro på staten. Dette skjer systematisk, som du påpeker, gjennom hele livet. Skole, TV, hovedstrømsnyheter…. ja det aller meste. Jeg var selv i min ungdom hjernevasket, trodde på løgnen om at vi lever i et demokrati og at Norge var verdens beste land å bo i… men ikke nå mer.

    Egentlig er det fascinerende å observere hvordan tilsynelatende oppegående mennesker ikke er noe annet enn slaver av systemet. Ensomt med fascinerende. Jeg har helt gitt opp å prøve å snakke med de rundt meg om dette, folk vil bare ikke høre… de vil ikke se hvor dypt kaninhullet går.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå kommer unnskyldningene og Afghanistanløgnene.

Her er en del av historien som skal forties.

Forrige innlegg

Hvem betaler for propaganda?

Når penger fra utlandet snur opinionen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.