POSTED IN Klima

Hvor blir det av klimakrisen?

Rekordproduksjon av korn for 2. år på rad.

0
Print Friendly, PDF & Email

Det er en meget gledelig melding vi kan presentere under. Sulten har vært en svøpe som har hengt over menneskeheten i utallige år. Når verdens kornproduksjon nå øker betyr det at faren for hungersnød reduseres noe som er svært viktig for sosial utvikling og fremgang.

Skremsel om den kokende jordkloden stemmer ikke med det som skjer.

Så er det store spørsmålet som ikke taes opp i artikkelen under. Skyldes denne fremgangen global oppvarming, CO2-økning, eller andre forhold. Mest sannsynlig er det en kombinasjon av mange faktorer hvor f.eks. økt bruk av effektiv innhøstings-utstyr, effektiv gjødsling og andre forhold også spiller en rolle.

Men poenget er at dommedags-scenariet vi er  skremt med om en «kokende klode» og den negative klimautviklingen overhode ikke slår til. Det er tvert imot den motsatte utviklingen vi ser. CO2 økningen i atmosfæren er reell og har sannsynligvis betydning for produksjonsøkningen fordi CO2 fremmer planteveksten.

Jeg regner med at det vil komme en del bortforklaringer på denne gledelige utviklingen. Eller så vil den bli forbigått i stillhet for den stemmer ikke med skremselspropagandaen.

Knut Lindtner

Rekordhøy kornproduksjon for andre år på rad.

Av Chuck Abbott

Med produksjonsøkning på 4,4 prosent, vil verdens kornproduksjon nå rekordhøyder i 2020/2021. Dette sier FNs Food ans Agriculture Organization (FAO) i sitt første overslag over nye avlinger.

Det er det andre overslaget på en uke om rekordstor global produksjon når plantesesongen nærmer seg slutten på den nordlige halvkulen.

FAO-prognosen for kornproduksjonen på 2,781 milliarder tonn er 2.6 prosent høyere enn rekorden som ble satt i 2019/2020.

«Til tross for usikkerheten på grunn av pandemien», sier prognosen, så er utsiktene «komfortable  for en  forsynings- og etterspørsels-situasjon.  Mais vil stå for mesteparten av den antatte økningen. Der ventes økning fra 64,5 millioner tonn til en rekord på 1 207 millioner tonn.

Økningen kommer fra rekordinnhøstninger i De Forente Stater, Canada og Ukraina, og bortimot rekordinnhøstninger i Brasil og Argentina».

En risproduksjon på 508,7 millioner tonn vil være den høyeste hittil, opp 1,6 prosent opp fra 2019/202.

Men for hveteproduksjonen «er utsiktene en nedgang fra forrige års gode tall. Dette skyldes antakelig nedgangstider i Den Europeiske Union (EU, Ukraina og i USA, mer enn den ventete produksjonen, tross økning i Russland og Australia», sier FAO Cereal Supply and Demand Brief forrige uke. 

Verdens kornforbruk er ventet å stige med 1,6 prosent til rekordhøye 2 732 milliarder tonn. 

Maisforbruket er ventet å stige med nesten 3 prosent på grunn av gjennopprettingen i industriens etterspørsel. Dette gjelder spesielt for produksjonav etanol i USA, og raskere økning til mat, spesielt i Kina.

The International Grains Council (IGC) var forut for FAOs prognoser med én uke. 

De spår at avlinger av hvete og korn til for vil øke til rekordhøye 2,23 milliarder tonn i 2020/2021, en økning på 2 prosent. 

Disse tallene omfatter ikke risproduksjon, som er beregnet til 506 millioner tonn.

De samlede tallene for hvete, korn til for og ris er 2 736 milliarder tonn, sammenliknet med FAOs 

2 781 milliarder tonn.

Både FAO og IGC venter en økning i oppsamlete lagre ved slutten av 2020/2021.

Ifølge FAOs beredskapslagre vil det ble til sammen 926,8 millioner tonn, nok til fire måneders forbruk,

Det vil være «en økning på 4,5 proset (nesten 40 millioner tonn) fra de allerde høye tallene vi har»,

Nesten halvparten av lagrene finnes i Kina, som stadig utvider sine statlige reserver. 

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.agriculture.com/news/business/record-high-world-grain-production-for-second-year-in-a-row

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Konflikten Russland vs. Ukraina:

Går det mot innlemming av Donbass i Russland?

Forrige innlegg

Propagandaen er i gang.

Nye løgner om premier for drepte USA-soldater.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.