POSTED IN Korrupsjon, Krig-fred

Vi skjønner instinktivt at det er ‘noen’ vi ikke bør snakke for høyt om

HVIS DU VIL VITE HVEM SOM STYRER VERDEN, TA REDE PÅ HVEM DU IKKE TILLATES Å KRITISERE

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

Den globale storkapitalen statuerer et eksempel med Assange, og straffer en journalist som driver journalistikk – det journalister skal gjøre. De skal avsløre maktmisbruk utøvet av makthaverne. Wall Street finansfolket som bruker USA/NATOs krigsmaskin, liker ikke at Assange avslørte at den brukes til deres globalistiske agenda, og ikke til forsvar av Vesten som den samme storkapitalens vestlige presse og media får den vestlige befolkningen til å tro.

Assange beskyldes offisielt for a ha bedrevet spionasje, og den vanlige nyhetskonsument forstår det som om han har gitt informasjon om USA/NATOs ubåt posisjoner eller hvor alliansens rakettbatterier befinner seg. Men Assange avslørte massemord på sivile, det krig alltid, når alt kommer til alt, dreier seg om.

Det er journalistikk som her står på tiltalebenken. Finanskapitalen som også har sine folk i påtalemyndigheter og dommerstand, de skal vise hva som skjer med journalister med integritet når de ikke vil gjengi det verdensbildet til befolkningene som storkapitalen vil de skal ha.

Det militærindustrielle kompleks

Den amerikanske krigsvåpenindustrien er privateid, og har de enorme kapitalforvaltningsselskapene som private eiere, som investerer pengene til verdens rikeste mennesker, selskaper og fond. De skal ha maksimal avkasting på sine penger, og da kan ikke ammunisjon, granater, bomber, stridsvogner, kampfly, krigsskip, raketter og missiler ligge på lager og i opplag, for krig er enormt lønnsomt.

Det militær-industrielle komplekset (MIC) som ble formet etter atombomben ble oppfunnet og brukt første gang, har gjort som de har villet etterpå, og fått stort sett det de har bedt om fra det amerikanske statsbudsjettet. USAs militærbudsjett er ikke transparent, og mange milliarder havner i kontraktørenes lommer hvert år, grunnet systematisk overfakturering og overproduksjon av militærmateriell som ikke trengs, enda det er ingen som truer USA. Det er USA som truer verden.

Våpenindustriens herrer kontrollerer politikere i Kongressen

Det hjalp ikke at Eisenhower og Kennedy forsøkte å advare mot MIC, de har hatt sine folk i høyt oppe i forsvars(angreps)ministeriet i USA siden annen verdenskrig, også forsvarsministerposten. Mark Esper kom fra Raython, verdens største produsent av militære raketter og missiler, og i sin første tale som forsvarsminister sa han at USA må bruke mer raketter og missiler i sitt forsvar. Hans forgjenger kom fra Boeing, en av de største kontraktørene i USAs krigsvåpenindustri. MIC bestemmer trusselbildet mot USA.

Den samme storkapitalen som er finansielle eiere av krigsvåpenindustrien, er også finansiell eier av vestlig presse og media, som har oppdraget med å opprettholde et fiendebilde av landene Wall Street finansfolket ennå ikke kontrollerer, som Russland og Kina. De vestlige befolkningene skal tro at det må brukes så mye av NATO-landenes BNP til våpenkjøp av USA.

NATO er gullkalven

NATO er en gullgruve for MIC, og det er NATO-generalsekretærens oppgave å presse landene til å kjøpe så mye krigsvåpen som mulig av USA, mer en våpenselger for sitt egen finansfolk enn generalsekretær som han offisielt er.

USA/NATOs krigsmaskin gir Wall Street finansfolket enorm profitt, de får all fortjenesten uten utgifter, for det er amerikanske skattebetalere som betaler for krigsvåpenindustrien, krigsmaskinen og bruken av den. Storkapitalen har sine folk i hele dem militære og politiske beslutningskjeden. Det er finansfolkets egne politikere i kongress, senat i USA og parlamentariske styrer i de vestlige landene som beslutter å gå til krig på oppdrag av dem.

Det er klart at da må ekte journalister som avslører dette stoppes, og det med en offentlig ødeleggelse av et menneske fysisk og psykisk gjennom flere år, med utmattende runder i et korrupt rettsvesen, og endelig deretter utlevering til landet hvor finansfolket som vil Assange til livs som endelig resultat. Det vil få enhver journalist som kan komme på tanken om å kritisere Makten til å ombestemme seg.

Finansfolket har med Assange demonstrert at de har kapitalmakten, krigsmakten, media-makten og den politiske makten. Et sitat av Kevin Alfred Strom har aldri vært mer relevant: “Hvis du vil vite hvem som styrer deg og verden, ta rede på hvem du ikke tillates å kritisere”.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Og «vår» Stoltenberg, våpenselgeren under falskt flagg, skal altså bli sentralbanksjef i Norge! (?) Der har nok klanen planene klare….
  ALDRI!

  Svar
 • Moderne krigføring består av 80 prosent informasjonsinnsamling og besørges av etterretningstjenestene som igjen er avhengige av telecom.
  Etterretningstjenestene jobber ikke for og har heller ikke vært ment for å tjene folket,de tjener sine herrer,dvs globalistene.
  Lolita Island var hysh hysh folkets møtested,der utvekslet de informasjon.
  Så hvem kontrollerer telecom ?.
  All verdens land og folk trenger energi i form av kraftproduksjon,hvem kontrollerer kraftproduksjon.
  Bank og finans er jo selvfølgelig det som styrer alt og til dere som tror Rotschild og jødene styrer bank og finans,det er den skjulte makten som skal avsløres,ikke kaninhullene som er skapt av globalistene.
  Det gamle storsverige var stort,kjempestort og den tidens imperialister forsto raskt at ett slikt rike hadde ikke Sverige mannskap til å holde sammen,så da de trakk seg tilbake,da etterlot de seg ett bankvesen og ett embedsverk som vokste seg stort.
  Verdens første bank het Stockholms enskilda bank.Stiftet i begynnelsen av 1600 tallet.Dette nye banksystemet spredde seg over det meste av europa.
  Det var en Wallenberg og en Bildt som var kolleger fra det ostindiske kompagniet som via ett kongemord banet veien for privat bankvirksomhet.Kongsmakten var brutt.Men de beholdt sine konger,det gjaldt å virke uten å synes.Esse Non Videri.
  Det ostindiske selskap drev med slavehandel,de drev med opiumshandel(kina)og de drev faktisk med smuggling av te til england.
  Så hva drev folket med i norden på 15 til 1800 tallet.De var mest opptatt med å være husmenn og treller,men med den industrielle revolusjon trengtes folk og folket kjente seg fri,de fikk tilgang til penger som de så kunne kjøpe det som før var gratis.
  Så,ingenting er forandret,vi er fortsatt husmenn og treller,vi har iflg samfunnskontrakten gitt fra oss våre rettigheter og ressurser men til gjengjeld fått tilgang til penger som vi kan bruke til å kjøpe det som før var gratis.
  Noen vil sikkert protestere,vi er da ikke slaver sier de.
  Du er født inn i slaveriet,derfor har du aldri forstått hva det vil si å være fri.
  Fra vugge til grav tjener du maskineriet,du kan ikke melde deg ut-du betaler 80 prosent skatt,resten må du bruke på å bo,spise eller hva som helst.
  I demokratiet sies det at all makt utgår fra folket,det finnes forskjellig slags folk,så det er tydelig hvem dette folket er eller ikke er.Betydningen av språk er viktig.
  VI må ha vekst skriker politikere og annet rask,ja det vekstkravet gjør oss til slutt til unyttige etere og siden det er private profittmaksimerende entiteter som har stjålet verden,da vet vi hva som er i vente.
  Jeg tror det blir uvær,hvor hardt det vil bli avhenger av hvor mange som kommer til å forstå svindelen,men det haster nå.

  Svar
  • Enig med deg her, men svenske Ericksson bør også nevnes i denne sammenheng med hensyn til telecom og info. Dessuten, hvis jeg ikke tar helt feil var det Amshel Bauer (Rotschild) som «oppfant» gjelds-penger og startet opp de (private) sentralbanker.

   Svar
 • «Jøden» Steklov blir nok innsatt, det finnes ingen i «politiske» kretser som vil eller tør å motsette seg dette er mitt tips.
  Samme som med «olje-fondets» Tangen. Vi «vanlige» nordmenn kan snart se langt etter pensjon og ytelser innbetalt etter et langt liv i arbeid.
  Jeg synes jeg hører: «US$ har nå mistet hele sin verdi grunnet hyperinflasjon, og da hele «oljefondet» er plassert i denne valuta er det dermed tapt. Vi beklager, hilsen Tangen».
  Samtidig har også den norske krone tapt sin verdi da «vi» tidligere har bundet NOK mot US$, «vi» beklager, og ser i ettertid at dette ikke var så veldig smart, «men vi så ikke den komme», hilsen (den private sentralbanks) sjef Stoltenberg.

  Svar
 • Hei Per.
  Jeg trodde de fleste som sier de er oppdatert på makt og avmakt visste at Ericksson,Abb,SKF,LKAB,ASEA,Husqvarna,Electrolux,VOLVO,SAAB var kontrollert av Investor som igjen er Wallenberg.
  Når det gjelder de europeiske sentralbanker så var det vel en Wallenberg som tok initiativet til BIS bank of inte rnational settlements og i wallenbergs ånd så sto andre frem i lyset,han holder seg i skyggene den karen.
  Visste du Per at da denne domstolen i Nurnberg ble holdt så var wallenbergs tilknytning og eierskap i IG FARBEN på påtalemaktens lister og ble også tiltalt,men etter at the establishment fikk tenkt seg om,så strøk de ham ut av listene.
  IG FARBEN var like store i USA som i Europa,så å tiltale wallenberg for krigsforbryter det kunne ikke godtas.
  Denne Q sier at Wallenberg er edderkoppen,Q betyr quantedatamaskin.
  Departnent of justice tok kontroll over Ericksson USA i 2019.De anså Ericksson som en betydelig sikkerhetsrisk.

  Svar
  • Torfinn, Jan og Per, dette BURDE være interessante opplysninger, også for flest.
   -Men er det ikke.
   -Fordi vi er innbilt at penger/tall, og renter, står over arbeidskrefter i en nasjon når velstand og frihet er vårt ønske.
   OG:
   At vi er rikere når vi mangler det meste, priser og lønninger og renter stiger, og vi må arbeide 24/7.
   Og fattigere når stabburene er fulle, priser, lønninger og renter synker, og vi får ledige livstimer i «arbeidsløshet».
   Det er dette som bakmennene som styrer valuta, renter og handel innbiller oss, i det penge-økonomiske systemet vi er innbilt er hogd i stein.
   -For et evig slaveri.
   Det er selvfølgelig omvendt.
   Men vi vil våkne en gang. Da mister disse Wallenbergerne eller andre sin makt. – Uten at vi har løsnet et skudd. Dette er en mental kamp. En opplysningstid.
   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar
  • Sorry for seint svar Jan. Jeg sier absolutt ikke at jeg er oppdatert på alt, men jeg prøver å forstå så mye den lille hjernen min klarer å «ta inn».
   Forstår at du mener med dette at Wallenberg(erne) sto bak Bauer (Rotschild) i 1873. Mulig.
   Forøvrig tilhører vel alle disse den samme «klan» av pengevekslere, noe som kanskje har en betydning i «det store bildet».
   Nurnberg domstolen slapp nok fri mange fler av de store «aktørene» i (U)rettsoppgjøret enn de skulle, penger var makt den gang som nå. Var vel en del «krigsprofitører» som med fordel kunne vært straffet for det de gjorde (mener nå jeg). «Problemet» var vel at de satt for høyt på strå. J.P. Morgan og Rockefeller finansierte infrastruktur i Tyskland, Ford AG laget maskiner og motorer til Wehrmacht, BP og Standard Oil sørget for at motorene gikk, osv. osv. Her hjemme laget Jøtul vedovner og maskindeler til tyskernes «maskinpark», NSB tok hånd om krigsfanger og brukte dem bl. annet til å lage Nordlandsbanen. Hvem som skulle vært straffet er et langt lerrett å bleke. Dog ser man i dag at det egentlig er samme «type» personer som holder på. «Grønt skifte», p(l)andemi og «vaksiner», alt skuffer penger i lommene på «dem», og penger er makt.

   Kong Nebudkanesar drømte om en skikkelse bestående av 5 ting, hode i gull, bryst i sølv, mageregion i kobber/bronse, lår i jern og føtter av leire. Dette ble tydet av Daniel til å bety 5 empiriumer, hvorav 3 ble ødelagt i Babylon, det fjerde i Roma, hvor Babylons yppersteprester ble «innlosjert» etter Babylons fall. Det femte EU, ble dannet via Roma-traktaten. Eu er samlet i Strasbourg, i en bygning som er en kopi av Babels Tårn, foran EU bygningen i Brussel står en kjempestatue av Europa på ryggen av «beistet» en okse, forhistorien til denne kunsten er: Oksens horn (halvmåne) er symbolet til Baal (djevelen) i form av Zevs som omskapte seg til en okse som voltok Europa (samme som skjer i dag?). I Berlin er Babylons Port (inngang til verdens helvete) bygget opp sten for sten (originalen fraktet dit), samme med Pergamons Alter (kalt Satans Alter), originalen restaurert nitidig og plassert i et eget museum. Da Berlin ble delt stod Pergamons Alter i Øst-Berlin, og Vest-Berlin gikk eventyrlig fremover materielt sett, da Berlin ble gjenforent stoppet det opp, og tilbakegangen var et faktum. Står «imperiumet» EU på leireføtter? Ja vil mange si, og de har rett. Er EU det femte imperium som skal falle? Mye tyder på det i disse dager.
   Hvem har betalt masse penger for å få bygget Babels Tårn, fått laget Europas statue, fraktet Babylons Port og Pergamons Alter til Europa? De samme som har et inderlig hat til kristne, og har midler nok til å utføre det?
   Det er på grunn av slike ting jeg mener at det er viktigere å forsøke å få oversikt over «det store bildet», enn å merke meg enkeltindividene.
   Og som du kanskje har forstått, ja jeg tror på Gud og jeg tror at han skal straffe alle dem som benekter at skaperen finnes (følger Satan). Ved fødselen får hver enkelt utdelt «fri vilje» til å avgjøre hvilken veg de vil følge. Det som skjer i dag (og det som har skjedd tidligere) er det bibelske toner over.

   Svar
   • Ja Per,du har rett,og det er lagt ut så mange snubletråder at å finne fram i villnisset,det er ikke enkelt.
    Men tommelfingerregelen må jo være at ingenting drives uten at økonomiske interesser gjør det mulig.
    Jeg var unøyaktig da jeg sa at the establishment i USA ikke ønsket Wallenberg tiltalt i Nuremberg.
    P.g.a den kalde krigen som utviklet seg etter den «varme krigen fant krigsmaktene(de allierte ut at det militærindustrielle komplex måtte aktiviseres igjen og det var ikke mulig med Wallenberg på sidelinjen.IG Farben var det militærindustrielle komplex og uten Wallenberg kunne ikke IG farben restartes,
    Så Wallenberg ble fjernet fra tiltalelisten.
    Brødrene Dulles var Wallenbergs advokater.En av brødrene ble også Odessa som senere ble CIA sin første sjef.
    Vi blir opplært til å tro at vårt system er til beste for folket og når våre historieskrivere sier de snur alle stener,da er det oftest det motsatte.
    Vi kjenner ikke vår historie og vi som leter den opp er konspirassjonshysterikere.
    Ingen tåler sannheten dårligere enn en løgner.

   • Visste du Per at SAAB i sin logo brukte ett JUNKER bombefly ?.Hm.SAAB JAS GRIPEN JUNKER.Og ingen i Norge eller england klarer å se koblingen.
    Krigsmaktene hadde heller ikke klart seg uten kulelagere og SKF,svenske kullagerfabriken leverte kullagere til de som ville kjøpe.
    Tungtvann ble levert til tyskerne av både Norsk hydro og også fra et mer ukjent svensk projekt.
    Lise Meitner,en såkalt svensk jødinne som arbeidet med spaltning og tungtvann på et svensk forskningsprosjekt fikk ett gjennombrudd med sin forskning og sendte sine resultater rett til Oppenheimer.
    Det er merkelig at ikke fler bryr seg om at historien er forfalsket.

 • Når vi nå snakker om denne Wallenberg,var ikke han finansminister for det nøytrale Sverige under krigsårene ?.Wallenberg reformerte Deutsche bank i 1933.Hvilken tilknytning har Wallenberg til Siemens ?.
  Var Wallenberg med på å starte Norsk hydro ?
  Det er mye vi ikke har fått vite om vår egen historie,oppveksten har gått med til å bli teppebombet med propaganda.
  Kraftindustrien som er folkets eiendom er blitt kuppet av globalistene.
  Vi behøver ikke flertall for å vinne,vi trenger 11 prosent.
  80 prosent av oss har aldri tenkt en egen tanke,de er storforbrukere av brød og sirkus og deres personlige meninger kommer fra nettopp tankekontrollen,så om vi lykkes med å bli 11 prosent av de tenkende 20 prosent,da følger saueflokken med.
  Det som hadde vært fint,det hadde vært om de 11 prosentene forsto at det ikke er reptiler,aliens,flat earthere,sionister,sorte paver,scientologer ell hva som helst de kaller seg som er den dype staten,DET ER HARDBARKA MAKTSYKE,GRÅDIGE Businessfolk og de kjenner ingen lojalitet til noe som helst.Det er disse folka som legger ut alle løgnene ,godt hjulpet av sitater og medier for å avlede de som søker forståelse,de går seg fort vill.
  Esse Non Videri-Å virke uten å synes.Hvilken familie kan ha dette som valgspråk ?.

  Svar
  • De HARDBARKA, GRÅDIGE skal bort, fra historien. BORT.
   Men da må vi se forskjell på en gullkalv og en levende kalv først.
   På fiktiver og levende liv.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De store vestlige mediene forhåndsdømte Milosevic. Da han ble frikjent ble det helt stille

Drapet på en uskyldig mann.

Forrige innlegg

Tenk hva som hadde skjedd:

Assange var en kinesisk journalist som satt i isolat i fengsel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.