POSTED IN Covid-19

Hvis du er mot forslaget om å forlenge tiltakene og koronapass.

Her er et eksempel på høringssvar.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Derimot.no har vært imot alle koronatiltakene fra dag en. Vi legger frem et forslag til høringssvar til forslaget om å forlenge tiltakene. Dette kan fritt brukes av alle som er imot koronapass. Den adressen det skal sendes til er følgende:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2900763/

Vi vil be alle som er imot denne forlengelsen og bruken av koronasertifikat å benytte uttalelsen under med egen underskrift og adresse hvis de er enig i innholdet i den formuleringen vi her legger frem. En kan naturligvis lage sin egen uttalelse som ikke trenger å være lang eller ha noen utfyllende begrunnelse. Dette er bare eksempel på en av utallige muligheter til å svare. Men det er viktig at vi reagerer.

Knut Lindtner
Redaktør

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM “FORLENGELSE AV REGLENE OM KORONASERTIFIKAT”

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat (smittevernloven)til 30. juni 2023

HOD foreslår også en justering av ordlyden (§ 4A-2 andre ledd): å tydeliggjøre skillet mellom 

 1. avgrensning av smitteverntiltak, og 
 2. bruk av koronasertifikat som dokumentasjon

To års tvang og diktering av private menneskers liv nærmer seg slutten – begrunnet i en sykdom som 99,75 % av befolkningen IKKE dør av.

Og nå ønsker HOD å forlenge levetiden til de midlertidige lovene, som ga myndighetene mulighet til å utøve denne tvangen. Dette er uhørt! De midlertidige lovene skulle aldri i utgangspunktet vært innført – og de viser med all tydelighet at også i demokratiet Norge kan det innføres diktatur over natten, bare en begrunner det med “fare (les:frykt) for liv og helse”. 

Illusjonen om at vi har en trygg og sterk rettsstat som beskytter individet mot styrings(makt)- kåte politikere og helsemyndigheter, er for alvor død. Fra nå av gjelder ikke grunnloven og menneskerettigheter hvis det er oppdaget et nytt, og smittsomt virus. 

Argumentet er å ivareta folkehelsen. Men god folkehelse skapes ikke verken av eller i helsevesenet. Det skapes heller ikke gjennom tvang. Tvert i mot. Folkehelse er et samfunnsfagfelt – og det skapes og formes av og i samfunnet gjennom (OBS! ikke-prioritert rekkefølge):

 • Likestilling     (koronapass truer likestilling og fremmer segregering)
 • Demokrati      (De 2 siste årene: rettsprinsipper fravikes uten gyldige begrunnelser)
 • Ytringsfrihet   (De 2 siste årene: mediene har sensurert i stor grad)
 • Valgfrihet        (De 2 siste årene: fratatt befolkningen gjennom ulike tiltak)
 • Debattklima    (De 2 siste årene: ødelagt av politikernes vaksinepress og tiltakstvang og moralisme)                   
 • Frie/transparente MSM (finnes ikke lengre, dessverre)
 • Arbeid              (Tiltakene har rasert bransjer og arbeidsplasser)
 • Privatøkonomi  (Svært  mange har lidd økonomisk overlast p.g.a. smitteverntiltak)
 • Husvære
 • Sikre mat- og vannkilder
 • Sikker, stabil og rimelig energipolitikk
 • Sosiale møteplasser   (De 2 siste årene: utradert p.g.a. smitteverntiltak)
 • Forsamlingsfrihet        (De 2 siste årene: utradert på grunn av smitteverntiltak)
 • Demonstrasjonsfrihet  (De 2 siste årene: tildels forhindret på grunn av smitteverntiltak)

En ser altså her at vilkårene for god folkehelse er ødelagt, eller sterkt redusert, i forsøket på å ivareta folkehelsen. Det er et kjempeparadoks – ulogisk som bare pokker – som HOD nå til alt overmål foreslår å forlenge. Å godkjenne dette er det samme som å signere dødsdommen til demokratiet – i “smittevernlovens navn”. 

Det er så mange problematiske og ulogiske sider ved den politikken som har vært ført de siste to årene, at man vet ikke hvor man skal begynne. Jeg vil her bare trekke frem det enkle faktum at dødsraten til Korona (uavhengig av antall smittede) i de aller fleste land- uavhengig av nedstengningstiltak, vaksinering eller antall smittede – ikke overstiger 0,25 %. 

Dette innebærer, som nevnt innledningsvis, at ca. 99, 75 % av befolkningen IKKE dør av korona. Til tross for dette mener altså myndighetene at det er grunn til å forlenge muligheten for smitteverntiltak. Koronapass er definitivt et virkemiddel som bidrar til uhørt tvang, press og segregering: implisitt tvangsvaksinering. Det handler ikke om dokumentasjon, og det dreier seg heller IKKE OM FOLKEHELSEN. Fordi tvang, segregering og nedstengningstiltak er nettopp en trussel mot folkehelsen. 

Jeg er med andre ord sterkt IMOT dette forslaget. NEI TIL KORONAPASS!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Bryter ikke koronapass og nedstengning med norsk Grunnlov?
  Da burde det vel holde med et opprop om å respektere den. Og å forby partier som bryter.
  ( Selv om det partiet som har regjeringsmakt i dag har brudt Grunnloven flere ganger siden 1945.)

  Svar
  • Nei. Stortinget kan ikke bryte Grunnloven når de gjør et demokratisk flertallsvedtak. I motsetning til et vanlig lovforslag må et forslag som tilsidesetter (deler av) Grunnloven ha 66% flertall.

   Den eneste gangen dette ble brutt ble påtalt av retten, nemlig da nordmenn med hytte i Sverige ble nektet å reise. Dette var innført uten et flertallsvedtak i Stortinget, men så fort dette var på plass er det lovlig.
   Du kan med fordel lese Grunnloven §113. «Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn overfor einskildmennesket.». Og det har de hatt, med hjemmel i flere lover. Så ulovlig er det ikke.

   Om enkelte eller flere av disse vedtakene var kloke, egnet eller påkrevet lar vi ligge. Men ULOVLIG – nei.

   Svar
 • De Norske politikerne begår rett å slett lands svik og folket er klar over det...
  21 februar 2022 13:39

  Jeg brukte en halv time på å lese folks hørings svar og alle var imot som jeg leste. Mange er tydeligvis klar over at det strider mot Nuremberg kodeksen, menneskerettighetene og Norske lover og Norske grunnloven på flere punkter. Videre så er det mange som ser på forsøked på å lage en slik passer seddel som lands svik rett å slett og mange er fult klar over at det ligger globalistiske internasjonale interesser bak som dikterer frem dette. Hvis politikerne innfører dette mot folkeviljen så rissikerer de å bli lynsjet eller straffet for lands svik…

  Svar
 • Politikerne lever i en fantasi verden!
  25 februar 2022 10:40

  Leser nå at politikerne prøver å bortfoklare den massive protesten mot tvangs vaksinering og corona passer seddel som at de MANGE som er for dette ikke sier noe… Politikerne har totalt mistet vettet og bakkekontakten og lever nå TOTALT i sin egen fantaisverden avskåret fra virkeligheten.

  Jeg ser ikke noe annet valg en å gå til borgerkrig mot disse lands svikerene hvis de igjennomfører dette mot folkeviljen!!!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Samme utviklingen i Sverige som i hele den vestlige verden.

Er Vänsterpartiet blitt pro-imperialistisk?

Forrige innlegg

Kapitalismen er seg selv lik. Bare lønnsomhet betyr noe.

Er det vaksineskadene som skremmer investorene?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.