POSTED IN Demokrati, Overvåkning

Hvis dansk overvåkning styres av USA:

Hva med Norsk overvåkning?

0
Print Friendly, PDF & Email


Danmark som overvåkningsimperiets forpost

Opplysninger innhentet av NSA – med rød løper fra dansk etterretning – ble brukt til å overbevise den danske regjeringen om å kjøpe jagerfly fra Lockheed-Martin.
denmark1
Sandagergaard på Amager

Av Ron Ridenour

Danmarks militære tillater USAs National Security Agency (NSA) å spionere på landets finansdepartement, utenriksdepartement, det private våpenselskapet Terma, [1] hele den danske befolkningen og Danmarks nærmeste naboer: Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland og Nederland.

Informasjon som NSA fikk fatt i, ved hjelp fra det danske Forsvarets Efterretningstjeneste, ble brukt til å overbevise regjeringen om å kjøpe Lockheed-Martins Joint Strike Fighter F-35. Flyet er i stand til å bestykkes med atomvåpen, selv om Danmark forbyr besittelse av atomvåpen på sitt territorium. [2]______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
______________________________________________________________________________

Slik favorisering av både den amerikanske regjeringen og landets private våpenindustri danket ut europeisk konkurranse fra Eurofighter GmbH Typhoon og Sveriges Saab Gripen-jagerfly. Boeings Superhornet var også en konkurrent.

Drawing_by_Alfred_Schmidt_1887
Storken i kornmarken: Storken er skumle hackere, hyrden er FE og bøndene er NSA. (Bilde:Alfred Schmidt) http://www.molbohistorier.net/Storken.html

I 2016 bestemte regjeringen seg for å kjøpe 27 F-35 for å erstatte F-16. Prisen i dag er rundt 10 milliarder dollar, noe som er det dobbelte av landets årlige forsvarsbudsjett. Etter år med tekniske problemer er det første av de danske F-35 flyene akkurat i ferd med å nå samlebåndet i Fort Worth, Texas.

Den danske regjeringen ignorerte sitt eget nasjonale revisjonsbyrå, som hadde «identifisert alvorlige mangler i beslutningsprosessen og beregninger som ble lagt til grunnlag for valg av fly.»

FE kan sammenlignes med USAs CIA. Det er ukjent om FE har informert sine egne regjeringsledere om alt sin spionasjevirksomhet for NSA/CIA og for private selskaper. Ingen medlemmer av regjeringen, parlamentet, militæret eller den sivil-ledede danske komiteen for tilsyn af etterretningen (TET) ønsker å kommentere.

Den statlige kringkasteren Danmarks Radio rapporterte nylig om denne utviklingen, basert på avsløringer fra en eller flere varslere i etterretningen.

Ingen større engelskspråklige medier har dekket denne alvorligste avsløringen av omfattende spionasje i Danmarks historie, i det minste ikke det jeg kunne finne etter to timers leting.

DANSKE JOURNALISTER KAN BLI FENGSLET I USA FOR Å FORTELLE OM VARSLERE

Ironisk nok har ikke Danmarks medier, hverken DR og aviser, dekket utleveringssaken mot australske Julian Assange i England. Den amerikanske regjeringen hadde lenge benektet at Assange er forlegger, men endret taktikk midt i rettssaken. Det hevder nå at han er forlegger, og hevder derved at enhver journalist hvor som helst i verden kan bli tiltalt i USA for å rapportere «hemmeligheter om nasjonal sikkerhet.»

DR utenlandsredaktør Niels Kvale svarte på klagen min om undertrykkelse av denne viktige nyheten og skrev at DRs beslutning om hva som skal dekkes er basert på at «viktighet er det viktigste kriteriet.»

Det er tilsynelatende ikke viktig nok å utlevere en journalist-forlegger til USA, som kan fengsle Assange i 175 år for 17 angivelige brudd på spionasjeloven av 1917. Ved ikke å dekke denne ikke «viktige» rettssaken, vil DR kanskje ikke innse at deres journalister og redaktører kan bli tiltalt for brudd på den amerikanske spionasjeloven for å ha avslørt NSA-FE «»hemmeligheter om nasjonal sikkerhet.»

I 1961 fjernet den amerikanske kongressen delene som begrenset lovens anvendelse til amerikansk territorium og deres innbyggere. Nå gjelder amerikansk lov for alle mennesker i verden, inkludert journalister.

Hvis NSA-CIA blir sinte nok, kan de beordre uansett hvilken president som sitter i stolen til å kreve at Danmark utleverer «bad guy» -journalister for å ha fortalt offentligheten om krigsforbrytelser. Vi kan være sikre på at uansett hvilket politisk parti som sitter ved makten i Danmark, vil det adlyde ordre mens de gjør honnør.

Motiver for å avsløre krigsforbrytelser er ikke tillatt som forsvar i amerikanske domstoler. Dette er en advarsel til alle mennesker om at USA ikke overholder grunnleggende demokratiske rettigheter til fri presse og ytringsfrihet.

Jeg snakket på telefon med DR-redaktør Kvale om denne amerikanske trusselen. Han svarte: ”Jeg var ikke klar over det. Dette høres interessant ut. Send meg artikkelen din, så informerer vi journalistene våre.”

Den britiske dommeren, Vanessa Baraitser, vil ta sin avgjørelse om å utlevere Assange 4. januar 2021. Uansett hvilken avgjørelse hun fatter, vil den bli den anket av den ene eller den andre parten mens Assange råtner bort, isolert i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i 20 måneder.

I forrige måned drepte Manoel Santos seg selv i en celle i Assanges fløy. Han hadde bodd i England i 20 år, men innenriksdepartementet ga ham en utvisningsordre til Brasil, og fengslet ham i Belmarsh. Assange kjente ham, og er knust, ifølge partneren hans Stella Moris, som er mor til to av Julians barn. Mange leger og FNs torturrapportør Nils Melzer vurderer at Assange blir psykologisk torturert og at selvmord er en mulighet.

NSA-FE NYE AVTALE

NSA og FE undertegnet en avtale i 2008 som gjør det mulig for NSA å tappe enorme mengder data hentet fra danske fiberoptiske kommunikasjons-kabler som går gjennom Danmark. Disse metadataene lagres av den danske forsvars-etterretningstjenesten i et senter bygget med NSA-veiledning og teknisk assistanse på den lille danske øya Sandagergaard som NSA har tilgang til.

Sandagergaard er en av tre danske militære etterretnings «lytteposter» som tråler gjennom og analyserer globale internettdata og leter for eksempel etter informasjon om hva Terma, Danmarks største våpenfirma, har på gang. Dette er helt klart et brudd på kapitalismens grunnleggende prinsipp om behovet for konkurranse på det frie markedet.

En militær varsler rapporterte først om ulovlig spionasje til militærledelsen i 2015. Hans rapporter til sine overordnede ble ignorert. Fire år senere avslørte han ulovlig spionasje til den danske etterretnings-tilsynskomiteen. Denne underbemannede sivile tilsynskomiteen på fem personer har bare åtte ansatte og et fattigslig budsjett på 1,3 millioner dollar. Det har ingen makt til å forhøre noen eller til og med se hemmelige dokumenter FE ønsker å skjule.

Forsvarets etterretningstjenestes budsjett er 160 millioner dollar (2020). Hvordan midlene brukes er hemmelig, og ingen tilsynskomité, parlamentarisk eller sivil, vet hvordan pengene brukes, og de kan heller ikke bestemme bruken av dem.

Hvem spionerer for hvem?

NSA med FE “er dypt inne og graver i danske industrihemmeligheter, som vanligvis er det vi beskylder kineserne for å gjøre hele tiden» (Huawei, for eksempel), sier Tobias Liebetrau, etterretnings-forsker for Center for Militære Studier ved universitetet av København til DR.

En annen DR-rapport samme dag. Overskriften: «’Kattepine’ for Danmark: USA brugte dansk adgang til at spionere mod vores nabolande». Ingress: «Det er en ren tabersag at sætte foden ned over for Danmarks vigtigste partner i efterretningsverdenen, vurderer eksperter.

 Disse to overskriftene side ved side viser, kanskje uforvarende, et dypt dilemma for danskene. Vil de ha suverenitet eller i stedet være lakeier for Big Daddy? Uten å ha spurt så mange, antar jeg at ni av ti vil velge sistnevnte.

Det er ingen tvil, sier danske eksperter innen etterretningstjenester og militære tjenester, at Danmarks militære (og derved regjeringen) spionerer på sitt eget folk og sine vennlige naboer, og gir informasjon som de amerikanske regjeringen/militære etterretningstjenestene har bedt om og gjør tjenester for USAs private krigsindustri. Dette inkluderer å bruke milliarder i danske skatter for å kjøpe krigsvåpen -med mine ord – i den hensikt å myrde mennesker som USA vil at de skal myrde.

Likevel avviste Liebetrau disse forbrytelsene som å vise besluttsomhet: ”Fordi du knapt kan oppnå noe ved å gå ut offentlig om det. Du kan bare tape. Du kan tape i forhold til dine europeiske allierte, og du kan tape i forhold til den veldig store aktøren som du har utrolig stor interesse i å ha et sterkt forhold til.»

BAKGRUNNEN TIL AVSLØRINGENE

I rapporten min 27. august i Covert Action Magazine rapporterte jeg hva TET avslørte til media. Den listet opp seks viktige kritiske bekymringer.

  • Å holde tilbake «viktig og nøkkelinformasjon til myndighetene» og tilsynskomiteen mellom 2014 og i dag;
  • Ulovlige aktiviteter allerede før 2014;
  • Å fortelle ”løgner” til beslutningstakere;
  • Ulovlig overvåking av danske statsborgere, inkludert et medlem av tilsynskomiteen. [På det tidspunktet var det ikke kjent at den «utenlandske etterretningstjenesten» som ble nevnt var USAs NSA, men det kunne ikke vært noen annen];
  • [Om] uautoriserte aktiviteter er skrinlagt; og
  • FE klarte ikke å følge opp indikasjoner på spionasje innenfor Forsvarsdepartementets område.
trine bramsen
Forsvarsminister Trine Bramsen

Forsvarsministeren, Trine Barmsen, suspenderte midlertidig tre, deretter fire, deretter fem FE-ledere, inkludert nåværende direktør, Lars Findsen, og den tidligere direktøren, Thomas Ahrenkiel. De mottok full lønn ($ 20-25 000 per måned) mens de var i permisjon. Hun nektet å bli intervjuet, men uttalte at en etterforskning ville finne sted før hun kunne bestemme seg for deres fremtid.

Bramsen møtte ekstrem kritikk av den forrige krigsministeren, det nyliberale partiets Claus Hjort Frederiksen. Han beskyldte henne for å «ha åpnet den største trusselen mot vår sikkerhet.» Alle de store partiene ble med og ba om at hun skulle få sparken. De sa at hun burde ha forbudt den sivile komiteen å gi ut informasjon til media. Publikum burde ikke vite hva som skjer bak forsvars-etterretningens barrikader.

Bramsen gjeninnsatte de fem suspenderte mistenkte, om enn i forskjellige stillinger, på grunn av motstand fra den «blå blokken» – som de motstandere av sosialdemokrater og deres små støttepartier i den «røde blokken» kalles – og dét allerede før etterforsknings-komiteen hadde startet sitt arbeid.

Dette vil være første gang FET faktisk er under etterforskning. Et nytt format bygges under Justisdepartementet. Bramsen sa at de vil kunne se hemmelige dokumenter og komme med anbefalinger, men ikke for offentliggjøring. Vi kan ikke vite hvor dypt de anonyme etterforskerne vil være i stand til å grave eller om det er begått forbrytelser.

Etter denne utviklingen, og der den sivile tilsynskomiteen opprettholdt sin taushet, bestemte varsleren seg for å avsløre flere bevis, denne gangen direkte til DR. Journalister skrev at de visste kodenavnet for det nye avanserte spionasjesystemet, men valgte å ikke avsløre det. De skrev at NSA-personell reiste til de nye anleggene regelmessig for å «hjelpe FE med å bygge den nødvendige maskinvaren og installere den nødvendige programvaren.»

24. september publiserte DR artikler og sendinger om mer ulovlig aktivitet. ”FE kan ha brutt en av de klokkeklare reglene som gjelder den danske militære og utenlandske etterretningstjenesten: FE er bare satt til verden for å beskytte Danmark mot eksterne trusler og for å ivareta danske interesser i utlandet. FE kan derfor bare komme i besittelse av dansk informasjon ved en tilfeldighet.”

Fiberoptiske kabler suger opp og kopierer metadata, sms, chatter, telefonsamtaler, e-post. Kablene henter data over dansk internettrafikk, og fanger opp russisk kommunikasjon, så vel som tyske og andre europeiske lands internettverden. Uansett hva dette nye utstyret er, er det sannsynligvis lik eller mer avansert enn XKEYSCORE, som også Danmark har.

XKEYSCORE var i 2013 NSAs mest avanserte elektroniske overvåkingsprogram, som Edward Snowden avslørte. En annen NSA-varsler, William Binney, hadde designet et program før XKEYSCORE, som kunne brukes til omfattende overvåking. Han motsatte seg å bruke den til å spionere på hele befolkningen, og trakk seg i 2001 etter 30 års tjeneste. Da XKEYSCORE ble designet, hadde den større evner enn ECHELON, ved at den kunne få tilgang til alle brukernes e-post, all datakommunikasjon og til og med spionere på oss når TV-ene våre har kameraer.

På tidspunktet for Snowdens avsløring sa han til avisen Guardian: “Enhver analytiker kan når som helst fokusere på hvem som helst … Jeg, som satt ved skrivebordet mitt, hadde rett til å avlytte hvem som hels, fra deg eller din regnskapsfører til en føderal dommer til og med presidenten. hvis jeg hadde en personlig e-postadresse.”

Snowdens avsløringer bidro til å avsløre at NSA kontinuerlig spionerte på Frankrike og Tysklands statsledere og mange flere i dusinvis av land. NSA kommer så nært at private mobiltelefoner til statsledere, FN-ledere og alle politiske partimedlemmer blir avlyttet.

Danmark er en spesiell hjelpende hånd som hjelper USA med å spionere globalt med det formål å dominere verden; det er hva “globalisering” handler om.

Da Snowdens avsløringer var i nyhetene, var Danmarks første kvinnelige statsminister en annen sosialdemokrat, Helle Thorning-Schmidt. Noen parlamentsmedlemmer spurte om NSA også spionerte på Danmark. Hun avviste det: «Hell litt kaldt vann i blodet.»

Helle Thorning-Schmidt

De fleste land har sitt eget signal etterretnings-byrå (SIGINT), som fokuserer på etterretningsinnsamling for nasjonale sikkerhetsinteresser. Noen SIGINT driver også kontraetterretning og hjelper politiet.

Men NSA og CIA har tatt den faktiske hensikten med nasjonale sikkerhet langt utover selvforsvar, med målet på å spionere over hele verden, for å påvirke utenlandske regjeringer og private forretnings-avgjørelser og handlinger.

Allerede før XKEYSCORE-programmet ble ECHELON brukt til å undergrave en avtale mellom det europeiske firmaet Airbus og Boeing-McDonnell Douglas, som det prøvde å sikre en kontrakt på 6 milliarder dollar. Raytheon var blant andre våpenselskaper som fikk slike tjenester fra NSA. Denne informasjonen fra spionasje hjalp Raytheon med å vinne en kontrakt på 1,3 milliarder dollar for å levere radar til Brasil, og skjøv ut det franske selskapet Thomson-CSF.

Dette var nok et eksempel på Snowdens poeng om hvordan masseovervåking hadde overskredet enhver legitim sikkerhetsfunksjon, og i stedet ble brukt til fordel for multinasjonale selskaper og forsterke korrupte våpenprodusenter og andre forretningsavtaler.

SPIONERENDE ØYNE KLAR FOR KJERNEFYSISK VERDENSKRIG

NSA deler XKEYSCORE med utvalgte allierte, som underkaster seg USA som verdens politimann. Den første er Storbritannia. UKUSA-avtalen ble undertegnet 5. mars 1946 for å spionere på Sovjetunionen. Allerede året før, på slutten av krigen i Europa, hadde Winston Churchill tenkt ut Operation Unthinkable – et overraskende landangrep på sovjetiske styrker i Europa med mulig bruk av atomvåpen mot Moskva, Stalingrad og Kiev.

USA konstruerte fremdeles sine første atombomber (Manhattan Project). President Harry Truman sa til Churchill at han ikke hadde nok atombomber, ettersom de to første skulle brukes mot Hiroshima og Nagasaki. Operation Unthinkable ble lagt på hyllen da Labour vant valget 5. juli 1945.

Året etter innlemmet imidlertid Truman Churchills atombombestrategi mot sovjeterne i sin Operation Pincher. Heldigvis skaffet Sovjetunionen sine egne atomvåpen i 1949 før USA-Storbritannia hadde tilstrekkelige atombomber for et førsteslag. Maktbalansen i atomvåpen har forhindret en verdensomspennende atomkrig, selv om vi i dag står 100 sekunder før midnatt ifølge dommedags-uret.

I 1955 ble UKUSA-pakten utvidet til Canada, Australia og New Zealand.

Disse engelsktalende landene, kjent som Five Eyes, delte senere det første globale elektroniske spioneringsprogrammet ECHELON startet på slutten av 1960-tallet. Dette nettverket av militær spionasje utviklet seg til et globalt system for avlytting av privat og kommersiell kommunikasjon, «industrispionasje.»

denmark11
En radom på RAF Menwith Hill, sted med satellittopplinkingsmuligheter som antas å bli brukt av ECHELON. (foto: Wikipedia)

I 1972 avslørte det venstreorienterte magasinet Ramparts for første gang ECHELON, da NSA-analytiker Perry Fellwock varslet om eksistensen under pseudonymet Winslow Peck. Han viste at NSA- og CIA-personell hadde omfattende deltagelse narkotika og menneskesmugling, og at CIA-agenter brente landsbyer i Kina i et forsøk på å undergrave Folkerepublikken Kina.

De eneste offisielle begrensningene for Five Eyes er at de ikke må spionere på sine egne borgere. Snowden beviste imidlertid at USA gjør det. Mens amerikanske myndigheter har løyet om det faktum at de ikke spionerer på alle i USA, vedtok England en lov, Investigatory Powers Act of 2016, som ga staten makten til å registrere alles nett-historikk, tekstmeldinger og tilkoblingslogger. USAs PATRIOT-lov, etter 9/11, tillater regjeringen å tvinge sosiale medier til å overføre all informasjon de har om kunder – det betyr oss alle.

Israel mistenkes for å være det sjette øyet, men dette har aldri blitt bekreftet, akkurat som dets ulovlige atombomber aldri har blitt offisielt anerkjent.

Etter dannelsen av Five Eyes, i 1976, tok Danmark initiativ til, med amerikansk godkjenning, å danne det som i dag er 9 Eyes, og legge til Danmark, Norge, Frankrike og Nederland. 9 Eyes er andre rekke i spioneringsklubben til 5 Eyes. Det samme gjelder den siste av spioneringspartnerne, 14 Eyes, som legger Tyskland, Italia, Spania, Belgia og Sverige til listen over amerikanske vasallstater.

denmark12

NSA bruker enkelte asiatiske land i et parallelt nettverk (Japan, Sør-Korea og Singapore). Snowden, og nå Danmarks nyeste varsler, viste at land i Eyes-alliansene deltar i regelmessig masseovervåking av sine egne borgere og deler den etterretningen fritt med andre nasjoner, noe som representerer en enda sterkere trussel mot vanlige mennesker som bruker internett.

Foruten landbasert elektronisk overvåking, er det hundrevis av undersjøiske kabler som frakter informasjon mellom mange land. I flere tiår har Danmark hatt en viktig europeisk kabel koblet til USA, som NSA tapper inn i. I tillegg kommer nye undersjøiske kommersielle kabler.

TIDLIGERE ETTERRETNINGS-VARSLER FENGSLET

Danmarks første forsvars-varsler, major Frank Grevil, lekket hemmelig informasjon i 2004 om at det ikke var bevis for at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Denne informasjonen ble oversendt til daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, som løy for offentligheten og sa at han var ”helt sikker” på at Irak hadde slike våpen.

Han overbeviste et flertall i parlamentet om å erklære krig mot Irak. Danmark var den eneste nasjonen som faktisk erklærte krig, og hundrevis av danske soldater ble sendt for å drepe mennesker i Irak. Dette var første gang Danmark hadde erklært krig siden 1864, da mot Tyskland, som viste seg å være en tåpelig katastrofe.

Grevil
major Frank Grevil

Myndighetene oppdaget at Grevil var varsleren. Han ble arrestert for å ha røpet statshemmeligheter. Den amerikanske varsleren Daniel Ellsberg kom til Danmark for å hjelpe hans forsvar. Grevil ble funnet skyldig og sonet fire måneder i fengsel, mens krigsforbryteren Rasmussen satt to perioder som statsminister. USA belønnet ham deretter med toppstillingen i NATO.

KONKLUSJON

Ingen konsekvenser! Uavhengig av konspirasjonen i begåelsen av forbrytelser mellom Danmarks militære etterretningstjeneste og USAs etterretningstjenester, vil den danske regjeringen, parlamentet, militæret og den såkalte sivile tilsynskomiteen gjøre absolutt ingenting for å rette opp disse ulovlighetene, og den ulovlige virksomheten vil fortsette som vanlig.

Dette er, i mine ord, essensen av det DR-programmet “Deadline” konkluderte med 26. november. Den hemmelige etterforskningen som nettopp er nedsatt vil ta minst ett år. Bare fem parlamentarikere, som representerer fem av de åtte parlamentariske politiske partiene, vil se hva etterforskerne bestemmer seg for å presentere; og uansett kan ikke politikerne si noe om det til noen. Stats-, justis- og krigsministeren vil se rapporten. TET-komiteen får kanskje ikke se den.

Vil de siste avsløringene om ulovlig innhenting av informasjon i det private selskapet Lockheed Martins interesse og omfattende spionasje mot Danmarks europeiske naboer være en del av etterforskningen? Vi vet ikke. Vi vet heller ikke om de ukjente etterforskerne til og med har makt til å avhøre mistenkte og se alle relevante dokumenter. Ingen relevante ledere ville svare på «Deadline»-reporteres spørsmål.

Representanter for to politiske partier var på programmet. Det Konservative Folkepartiets talsperson, Naser Khader, sa: “Alle spionerer. Hvis det er OK eller ikke [lovlig eller ikke], er det en konsekvens av vår felles sikkerhet med USA.”

Kristian Hegaard, en talsperson for [det sentrums-liberale] partiet Radikal Venstre, var enig i at hemmelighold kommer først, men la til at den sivile kontrollkomiteen kunne ha mer tilgang til FEs aktiviteter, slik tilfellet er med flere europeiske land. I Sverige har parlamentarikere åpne debatter om hvor mye overvåking som skal tillates mot sine statsborgerne.

I en lov fra 2009 ble det vedtatt flere begrensninger på å samle store mengder informasjon gjennom fiberkabler. Sveriges sivile tilsynskomité har større kontrollfullmakter enn Danmarks. Det samme er tilfelle i Nederland. Etter Snowdens avsløringer stemte et flertall i en folkeavstemning mot et regjerings-tiltak som tillot etterretningstjenester å avlytte fiberkabler.

Regjeringen gjorde da flere justeringer, inkludert tre-trinns juridiske garantier med noe åpenhet om hva som samles inn. I Tyskland og til og med Ungarn har parlamentet større kontroll over etterretningstjenestene enn i Danmark.

Kader sitt svar er hva de fleste dansker tenker, og hvorfor det ikke er noe protester: ”Konfidensialitet er viktigere enn min [vår] nysgjerrighet. Da trenger ikke å vite så mye. Jeg stoler på vår militære etterretning.»


Ron Ridenour er en amerikanskfødt forfatter og journalist, antikrigs- og borgerrettighetsaktivist siden 1961. Etter å ha jobbet for kubanske nasjonale medier (1988-96) bor han nå i Danmark. Covert Action Magazine sin medstifter Phil Agee skrev forord til to av hans titalls bøker: «Yankee Sandinistas: Interviews with North Americans Living and Working in the New Nicaragua» og «Backfire: CIA’s Biggest Burn.»

Hans nyeste (og utmerkede) bok er The Russian Peace Threat: Pentagon on Alert”. Annet arbeid finner du på ronridenour.com

Publisert med tillatelse fra Covert Action Magazine. Enkelte av sitatene er oversatt dansk-›engelsk-›norsk, som gjør at de ikke alle er ordrette.

Fotnoter
[1] Terma er Danmarks største våpenselskap. Den spesialiserer seg på elektroniske deler til krigsfly, inkludert F-35, og har blitt siktet for ulovlig salg av krigsutstyr til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater i deres krig mot Jemens befolkning.

[2] Lockheed Martin er verdens største krigs-entreprenør: 85% av salget er til det amerikanske militæret og styresmaker; 13% til utenlandske regjeringer/militære. Selskapets inntekter i 2019 var 60 milliarder dollar. Det jobber også med overvåking for NSA/CIA/FBI. Det «donerer» 15-20 millioner dollar årlig til amerikanske politikere. I følge en Sludge-gjennomgang av økonomiske opplysninger eier 51 medlemmer av kongressen og deres ektefeller mellom 2,3 og 5,8 millioner dollar i aksjer i selskaper som er blant de 30 største forsvars-entreprenørene i verden. Atten kongressmedlemmer til sammen eier hele 760.000 dollar i Lockheed Martin aksjer. Verdien av Lockheed Martin-aksjen steg 4,3% dagen etter at Irans øverste general, Qassem Soleimani, ble myrdet av en av Trumps droner. Medlemmene av kongressen som tjener på krig  (readsludge.com)

Fire selskaper — Lockheed Martin, Boeing, Raytheon og General Dynamics — har 90% av våpensalget til Saudi-Arabia, i avtaler verdt over 125 milliarder dollar, ifølge en rapport fra Center for International Policy fra juli 2019. Amerikanskproduserte våpen har blitt brukt til å drepe mer enn 100.000 mennesker i Jemen.

[3] ECHELON ble på midten av 1990-tallet avslørt for sine elektroniske spionstasjoner over hele kloden, som fanget opp data som overføres via telefoner, fakser og datamaskiner. Se Avtalene med 14 øyne, 9 øyne, 5 øyne (forklart) – ProtonVPN-blogg.

[4] Se boken min, The Russian Peace Threat: Pentagon on Alert, kapittel 10-11. Se også Daniel Ellsbergs siste bok, «The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner.» The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner | IndieBound.org angående Operations Unthinkable og Pincher. Bulletin of the Atomic Scientists oppfant Doomsday Clock som en værhane for hvor nær menneskeheten er til en global apokalypse, inkludert atomkrig. I 1947, da det ble startet, var vi syv minutter før midnatt. I januar 2020 ble klokken satt til 100 sekunder til midnatt.

Knut Lindtner har lagt til noen bilder m/tekst.

Forsidebilde: Etienne Girardet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA gir seg ikke.

Nå utstyres og trenes nye jihadistgrupper.

Forrige innlegg

Noen grønne nyheter.

Troen på klima-dommedag er fortsatt sterk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.