POSTED IN Globalisering, Krig-fred, Pride

Hvem tjener på PRIDE?

Hvorfor blei de homofile
verdens viktigste undertrykte?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Pride er en markering for homofili helt ute av dimensjoner. En hyklersk og overdrivi ensretting for påstått mangfold.
Av alle de undertrykte og diskriminerte i Norge og i Vesten, hvordan klarte de homofile å vinne kampen om å bli de mest undertrykte som det er mest synd på og som trenger mest støtte?
De homofile misbruker andre til egen fordel, men hvem misbruker de homofile?
Er Pride en planlagt avledningsmanøver? Når seksuelle preferanser blir de viktigste, blir fagforeninger unødvendige. Frigjøring av homofile i andre land blir gode påskudd for å gå til krig.

Av Ove Bengt Berg
Henta fra Politikus

Ensretting på alle områder
Over hele Vesten går det en politisk farsott, alle mennesker og alle organisasjoner skal ensrettes og påtvinges de samme utvalgte korrekte meningene som i et totalitært system. Mest om ikke-politiske og ikke-økonomiske spørsmål — foreløpig.  All ensrettinga skjer med begrunnelsen for å sikre at Norge og Vesten ikke skal bli som de ensretta statene som truer Vestens makt til å undertrykke og ta andre staters ressurser.
Pride under homoflaggets fane er i disse dagene den aktive ensretta samfunnsuniformeringas viktigste sak. Ensretting under det uimotståelige mottoet «mangfold».

Hele det offentlige ordskiftet domineres av denne ensrettinga om det som de mektige har vedtatt som «den eneste mulige politikken».

De homofiles flagg
Hovedsymbolet, regnbueflagget, er de homofiles flagg. Tegna for homofile i 1978 i California. Et flagg brukt i mange tiår hengende ute på mannlige homofiles balkong hver eneste time hele året, som et slags tidlig Tinder-tiltak om at her er det muligheter.

 I Oslo 7. juni 2024 blei den offisielle flaggdagen for markeringa av Norges sjølstendighet etter mange hundre års okkupasjon denne ene dagen tilsidesatt av en feiring av de homofile på mange flaggstenger. Foto: OBB/Politikus

Et flagg som et symbol for en bestemt sak kan ikke uten videre omgjøres til et symbol for noe helt annet. Det norske flagget kan ikke fungere som et symbol for EU-flagget, sjøl om mektige krefter ønsker det. Tross forsøk på å gjøre homoflagget til et felles verdensflagg for alle mennesker som overflødiggjør alle nasjons- og internasjonale organisasjoners flagg, er og blir det et homoflagg. Det er nok også de ivrigste homofile enig i. For de anklager kritikere av bruken av flagget og Pride for homofobi.

Hvorfor har de homofile det verst?
Av alle de undertrykte og diskriminerte i Norge og i Vesten, hvordan klarte de homofile å vinne kampen om å bli de mest undertrykte som det er mest synd på og som trenger mest støtte? Når det inntil nå i historia har vært overveldende flest heterofile som har blitt hundsa, straffa og drept opp gjennom tidene, særlig kvinnene? Ingen har vært mer undertrykt seksuelt enn de heterofile.

 Her er en begrunnelse fra Facebook. Typisk sneversyn.

Heterofile blir steina i muslimske kulturer den dag i dag og i Norge i dag blir heterofile kvinner drept på grunn av det noen mener er uakseptabel seksuell aktivitet.

Ingen homofile dømt
men mange andre ressurssvake
Inntil 1972 var seksuell kontakt mellom personer av det samme kjønn forbudt ved lov. Det var en sovende paragraf som ikke blei fulgt opp i noen år før 1972, skriver Lovdata. Ingen i Norge er dømt for homoseksuell virksomhet etter 1945.

Fattige personer og ressurssvake personer er blitt dømt til lange fengselsstraffer fordi de dømmende mener at de fattige ikke er troverdige. En hel by med støtte av hele den juridiske domseliten og mediesoldatene i Norge sendte en mann til fengsel i 21 år uten bevis. Han var ikke homofil. Alle de andre straffedømte som han har ikke eget flagg som symboliserer deres avmakt og statlige undertrykking med store opptog og med støtte av enhver regjering, nesten alle stortingsrepresentantene, partiene og nesten alle journalistene. Heller ikke dem som blei fengsla med lange fengselsstraffer for småbeløp mens de rikeste økonomiske kriminelle slipper unna, har eget flagg. Ikke alle dem med psykiske lidelser av ulike grad som bare tilbys piller fordi behandling er for dyrt. Og de eldre, på aller siste etappe i livet tilbys retten til en raskere død for å spare staten for utgifter til pleie- og pensjonsutgifter. Penger som kan brukes til å male gatene i homoflaggets farger, gater som ellers ikke får nok penger til vedlikehold.

Ingen av disse svært diskriminerte gruppene har et eget flagg som blir markert i alle offentlige bygninger, private bedrifter flere ganger i året og med kjempestore demonstrasjoner som blir Dagsrevyens hovedsak.

Homofile
Sterke nettverk
De homofile ledes av ressurssterke mennesker som veit å utnytte sine muligheter. De har egne nettverk i statskirken, og ikke minst i den katolske kirken. Det er ikke usannsynlig at slike nettverk brukes i andre politiske saker også.

PRIDE har et budsjett på 28 millioner kroner. USA-organisasjonene Helsingforskomiteen og Atlantic Council gir bidrag.

Å undertrykke seksualdriften
en tapersak
Alle styrende har opp gjennom historia vært opptatt av forplantninga, av hvem som får barn med hvem. Den eneste biologiske grunnen  til at menneskene, som ethvert annet biologisk vesen, eksisterer og lever, er å skaffe avkom for å bevare arten. Det er ikke nødvendig å si at seksualitet er tillatt. Genene vi er utstyrt med er sterkest for overlevelse for forplantning, og biologien lokker med en attraktiv kortvarig rus som belønning for forplantning. Det nytter ikke med forbud mot seksualitet, ingen og heller ikke homofile bryr seg om slike sosiale og juridiske forbud. Sjøl de religiøse som er forplikta til å være sykelig opptatt av særlig andres seksualitet, ligger under for forplantningsgenene helt i strid med det deres tro forbyr andre.

Ulike seksuelle praksiser irrelevant
Heldigvis er det sånn at vi velger venner og politiske og foreningsallierte helt uten å spørre om de er enten homofile eller ikke. Og heller ikke hvordan de velger å legge til rette livet sitt for å kunne utøve sine sterkeste gener, forplantningsgenene. Etter et langt sosialt liv har det for meg aldri vært et tema og derfor ikke noe problem for meg å omgå og samarbeide med andre uansett hva slags seksuelle legninger de måtte ha. Jeg veit heller ikke om andre som stiller som vilkår for å samarbeide med noen at de er eller ikke er homofile. Heller ikke for de homofile er det et tema, er min erfaring. Heller ikke hvilke samleiestillinger som er best er tema for vilkår for vennskap.

De homofile misbruker andre med Pride
Hvem misbruker de homofile?
Den enorme og gjennomgripende samfunnsoppmerksomheten det er om homofile, er helt ute av alle rimelige proporsjoner og er helt meningsløs. Særlig i Norge de siste tiåra der homofile er bært fram som helter. Derfor er det viktige å finne ut hva det er som har kunnet gjøre kampen for de homofiles makt til en så dominerende samfunnsbevegelse som gjennomsyrer alle samfunnsaktiviteter.

Med Pride og sin dyrking av homoflagget prøver de som i dag leder homobevegelsen å framheve seg sjøl ved å misbruke andre med problemer til sin fordel.

Nå skal det lite til i Vesten for å hevde seg diskriminert før det står et stort statsfinansiert meningssjikt klart til å opphøye noen som utstøtte i løpet av timer med hjelp av de delvis statsfinansierte mediesoldatene.

Et sånt gjennomslag som for de homofile kan kun skje ved at andre mektigere krefter ser fordelen av denne identitetskampen. At kampen for seksuelle preferanser blir den viktigste konfliktlinja i verden. Det vi ser er at Pride med alle sine krav opphever de økonomiske konfliktene mellom folk. Det er ikke lenger skillet mellom arbeidskjøper og den som selger sin arbeidskraft, den økonomiske klassekampen, som teller. Ikke kampen om fordelinga av byrder og goder i samfunnet; klassekampen som har vært menneskenes og historia viktigste drivkraft fra det første mennesket på linje med forplatninga. Sånn knuses også fagforeninger.

Noen av USAs politiske verktøy i Europa, Helsingforskomiteen og Atlantic Council, gir betydelige beløp til PRIDE-organisasjonene. Hvorfor er de nyttige for USA? De ikke-dokumenterte anklagene mot Tsjetsjenia for å ha konsentrasjonsleire for homofile med oppfordringer «om å gjøre noe for disse» legger grunnlaget for et angrep. Neste verdenskrig kan lett begynne med et angrep på Iran med den falske begrunnelsen om å redde de homofile der fra prestestyret.

Noen i Tyskland rundt de grønne partiene tenker allerede høyt for den begrunnelsen. Da hjelper det mye at de største og viktigste markeringene i Vesten er for de homofile med sine parader. Med seier over Iran blir også olja billigere for Vesten.

Oslo kommunes bydelsutvalg for Bydel Gamle Oslo
har brukt skattepenger
på å markere sin homovennlighet
ved å  påtvinge alle t-banereisende
og andre brukere av Ensjø torg
til alltid å tenke på
de homofile. 

Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • De negative sidene ved homofili blir oversett, som at homofile er enormt overrepresentert når det gjelder pedofili, og også enormt overrepresentert når det gjelder kjønnssykdommer , herunder AIDS.

  Svar
  • Det stedet barn er mest utsatt for sexovergrep fra voksne, er i deres eget hjem av deres foreldre, særlig far.

   Svar
 • Også Norges Idrettsforbund sender nå regelmessige meldinger til klubbene om å støtte Pride. Ingen jeg kjenner har imidlertid noensinne talt negativt om homofile i vårt miljø.

  I vårt bo-område bor det et par skeive karer. De prater med alle og vi har ikke merket noen negativ respons visavis dem. Naturen tar vel også et par sidesprang iblant.Det er derfor paradoksalt sett snarere intensiteten i det offentlige fokuset som avstedkommer at også kritikken øker.

  Ove Bengt Berg stiller imidlertid et interessant spørsmål: » Er Pride en planlagt avledningsmanøver?» Sammen med fokuset på rase, klima, innvandring, energi, grønn bølge etc. er det åpenbart at den globalorienterte eliten har funnet avledende saker som sammen med krig tar folkets oppmerksomhet bort fra andre sentrale saker i deres agenda. Nemlig at vestlig økonomi står for fall og at globalistene derfor ser det maktpåliggende å kreere en ny verdensorden før BRICS-landene begraver dollaren som verdens grunnvaluta og hele de vestlige finansene imploderer.

  Svar
 • Helt åpenbart en politisk agenda finansiert av stor kapital, og hvorfor? En greie er en generell seksualisering av det meste, hvor vigilantcitizen.com har mye stoff om film- og musikkindustri. Satanister styrer verden, og å bryte alle tabu og grenser er i deres smak, særlig alt som kan ha med egoistisk, kjødelig selvtilfredsstillelse; de med svekkede eller ingen sjelsevner liker sånt, mindreårige, prostituerte, sadisme, jo sykere jo bedre.
  Homser som prøver å stanse galskapen? Prøv å google «Gays Against Grooming»; de stemples selvfølgelig som HØYRE-EKSTREME.
  Jeg, som gammel homo, som har opplevd å være unevnelig, mobbet hjemme og ute, utsatt for psykiatere som mente jeg ikke eksisterer som det jeg klart vet jeg er, opplevde mannefallet i AIDS-krisen og nærmest yrkesforbud, opplevde å bli brølt etter på gata: «er ikke dere daue av AIDS enda?!.» Det har VÆRT veldig truende å være homo, og det er det nok fortsatt i religiøst rigide deler av samfunnet. Jeg som etnisk norsk homo ser ingen grunn til å gå i noe tog eller stille noen krav, det er ingenting jeg kan komme på å klage over.

  Jeg GREMMES over regnbueflaggene overalt. Kontraproduktivt; det vil skape motstand, og jeg tror det er en del av agendaen. Det er en politisk agenda for å få fokus bort fra langt viktigere ting og for å skape splittelse i folket. Noen narsissister kaster seg på og lar seg bruke i deres formål. BLM er samme greia, aldeles ikke en naturlig grasrotbevegelse. FEMINISMEN er helt på bærtur; overser reelle problemer f.eks. i islam-miljø, men skriver artikler om «POSITIV DISKRIMINERING » av menn.
  Helt på trynet alt sammen, og overstyrt av politikk og storkapital.

  Svar
 • Selvfølgelig burde alle former for seksuell glede være en privatsak. Også kjærlighetsforbindelser.
  Dette er ingenting som det offentlige ‘politiet’ skulle bry seg om . Så lenge det ikke går ut over/tvinges på de som ikke vil være med på leken. En seksuell lavalder har vi (- selv om den antagelig er for høy .? )
  Homofili, hetrofili , BDSM, eller hvilke hull man penetrerer. Hvem skal bestemme?

  Det som burde være forbudt/overgrep, er å gjøre dette til en offentlig sak. Med flagging eller annet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I markeringen av 2. verdenskrig og D-dagen blandes kortene.

Støre hyller politikere som støtter fascismen.

Forrige innlegg

USA er også her en hovedaktør.

Konfliktsonen som det lite snakkes om.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.