POSTED IN Covid-19, Endring av politikken

Hvem står bak koronahysteriet?

Har norske politikere og embedsfolk deltatt i planlegging og gjennomføring av vanviddet?

41 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hva har vært kommandolinjene i det globale koronakuppet?

Av Pål Steigan 

Verken danske eller norske myndigheter vil ut med hvem som ga dem beskjed om å sette de demokratiske rettighetene og flere av menneskerettighetene til side og innføre unntakstilstand på grunn av covid-19, men vi finner stadig flere biter i puslespillet.

Vi har også påvist at kornakrisa har vært et røykteppe som har dekket over den største finanskrisa noensinne.

Gangen i dette har vært slik:

 • I august 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke og foreslo: «go direct», altså: ta milliarder fra statskassene.
 • Så begynte sentralbankene umiddelbart å «trykke penger». En måned etter møtet i Jackson Hole begynte U.S. Federal Reserve et støtteprogram der de pøste ut hundrevis av milliarder sentralbankdollar i uka til Wall Street. Det ble overført 215 milliarder dollar om dagen eller 6.230 milliarder dollar på 29 dager!
 • Så begynte de å forsyne seg av statskassene: BlackRock ble så leid inn av The Fed, The Bank of Canada, Den europeiske sentralbanken og den svenske Riksbanken til å styre denne politikken.I USA sendte Kongressen 454 milliarder dollar av skattebetalernes penger over til The Fed, som så multipliserte dette opp til 4.540 milliarder sentralbankdollar.
 • Så i oktober 2019 gjennomførte  World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation sammen med The Johns Hopkins Center for Health Security, som er finansiert av Rockefeller Foundation en scenarioøvelse for en kommende pandemi – Event 201. Der ble alle virkemidlene og taktikkene i forbindelse med en kommende pandemi drøftet og systematisert. Deres 7-punkts plan for en kommende pandemi la de fram i dette dokumentet.
 • 11. mars 2020 erklærte WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus at covid-19 utbruddet var en «pandemi», og utløste en måte å møte den på som aldri er brukt tidligere i menneskehetens historie, nemlig med en serie lockdowns og ekstreme tiltak som brakte verdensøkonomien i kne.
 • 12. mars 2020 ble Norge stengt ned. Koronakommisjonen har uttalt at Erna Solbergs regjering brøt grunnloven da Norge ble nedstengt 12. mars 2020. – Det var et grunnlovsbrudd, uttalte Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland da funnene fra granskingen ble presentert. Den som har stått i spissen for dette byråkratiske maktkuppet mot Storting og Grunnlov er helsedirektør Bjørn Guldvog.

I en kommentarartikkel i Morgenbladet skriver professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes at regjeringa Solbergs håndtering av koronakrisa i mars 2020 er «en mulig sak for riksrett». Hernes skriver:

Kommisjonens fundamentale og viktigste kritikk er at statsministeren på en pressekonferanse 12. mars 2020 lot landet stenge ned – det hun selv kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid» – i strid med Grunnloven.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er koronafrykt-696x390.jpg

Les: Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Det finnes ikke noe referat fra et møte på kvelden onsdag 11. mars 2020 der departementsråd Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør Bjørn Guldvog og Bent Høie deltok. Møtet “ser ut til å ha vært utslagsgivende for nedstengingen 12. mars 2020”, sa Koronakommisjonen. Hva deltakerne sa er ikke dokumentert for ettertiden. 

Les: Pressens offentlighetsutvalg: – En rekke lover er ikke blitt fulgt

Men hvem ga Guldvog instrukser om å gjøre dette?

Kom instruksen fra Global Preparedness Monitoring Board (GPMB)?

Det finnes et organ som heter Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). De skriver om seg sjøl på sine nettsider at de

…er et uavhengig overvåkings- og ansvarlighetsorgan for å sikre beredskap for globale helsekriser. GPMB er sammen innkalt av generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon og presidenten for Verdensbanken, og består av politiske ledere, byråledere og eksperter i verdensklasse. Det har i oppgave å gi en uavhengig og omfattende vurdering for beslutningstakere og verden om fremgang mot økt beredskap og responskapasitet for sykdomsutbrudd og andre nødsituasjoner med helsekonsekvenser. Kort sagt er arbeidet til GPMB å kartlegge et veikart for en tryggere verden.

I 2019 publiserte de en rapport med tittelen: A World at Risk.

Der forteller de om en mangeårig forberedelse av pandemipolitikk. Og de gir instrukser for hva alle land i verden må og skal gjøre:

Regjeringssjefer må utnevne en nasjonal koordinator på høyt nivå med myndighet og politisk ansvarlighet for å lede hele myndighetene og hele samfunnet tilnærminger, og rutinemessig gjennomføre multisektorielle simuleringsøvelser for å etablere og opprettholde effektiv beredskap. De må prioritere samfunnsengasjement i all beredskapsinnsats, bygge tillit og engasjere flere interessenter (f.eks. lovgivere; representanter for menneskers og dyrs helse, sikkerhet og utenrikssektorer; privat sektor; lokale ledere; og kvinner og ungdom).

SEVEN URGENT ACTIONS TO PREPARE THE WORLD FOR HEALTH EMERGENCIES

GPMB skriver at de 59 landene som til da hadde utpekt en nasjonal koordinator på høyt nivå måtte sikre at vedkommende kunne «implementere nasjonale beredskapstiltak på tvers av alle sektorer, og for å lede og lede handlinger i disse sektorene i tilfelle en offentlig helsekrise.»

De skriver også at WHO, Verdensbanken og de enkelte regjeringene må legge opp «finansieringspakker» for å dekke de nødvendige tiltakene. Og de forteller at det har vært et stort antall scenarieøvelser for å drille apparatet:

«Som en del av IHR (2005)-overvåking er det gjennomført 103 simuleringsøvelser og 50 etterhandlingsgjennomganger.»

(IHR 2005 er International Health Regulations (2005)).

Men hvem er GPMB og hvem har gitt dem sånn makt?

Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) ble opprettet av WHO og Verdensbanken i 2018. I pressemeldinga fra opprettelsen heter det:

Styret vil bli ledet av Dr. Gro Harlem Brundtland, en tidligere statsminister i Norge som også fungerte som WHOs generaldirektør fra 1998-2003, og Mr. Elhadj As Sy, generalsekretær i Det internasjonale Røde Kors-forbundet. Røde Halvmåne-samfunn.

Dr. Brundtland sa at det nåværende ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo – en påminnelse om det dødelige vestafrikanske utbruddet for fire år siden – viser at forberedelsene til slike kriser «aldri har vært klarere».

Hun la til at styret «vil holde alle aktører, fra privat og offentlig sektor, ansvarlige for å bygge essensielle folkehelsekapasiteter, generere bærekraftig finansiering og sikre at nødvendig forskning og utvikling utføres.»

De som er oppgitt som styremedlemmer er:

Kommandolinje fra GPMB direkte til koordinatorer?

Det ser altså ut til at dette organet, som ikke kontrolleres av noen, og som er svært lite transparent, har en posisjon der de kan gi instrukser via sitt nett av koordinatorer og at disse er så grundig trimmet gjennom øvelser og samkjøring på forhånd at de vet nøyaktig hva de skal gjøre når det blåses i fløyta.

En scenarioøvelse fra 2010 som du vil dra kjensel på

I 2010 gjennomførte The Rockefeller Foundation, en av de mektigste stiftelsene i verden, en såkalt scenarioøvelse om en «framtidig pandemi». Dokumentet som oppsummerer øvelsen har tittelen Scenarios for the Future of Technologyand International Development, og det kan lastes ned i sin helhet her. Øvelsen ble gjennomført sammen med Global Business Network som ble nedlagt i 2013. De benyttet seg av det som kalles scenarioplanlegging, som er en metode som er utviklet i militær planlegging og der deltakerne tegner opp ulike framtidsscenarioer for å se hva slags metoder, strategier og taktikker som kan tas i bruk i ulike situasjoner.

Lock step – om å takle en pandemi med autoritære virkemidler

Et av scenarioene, Lock step, («gåsegang»)drøftet en pandemi i det som i 2010 var nær framtid, nemlig 2012, og leserne vil kjenne igjen både beskrivelsene, tankegangen og metodene. (Fra side 18 til side 25.) Her har vi oversatt hovedinnholdet:

«En verden med strammere regjeringskontroll ovenfra og ned og mer autoritært lederskap, med begrenset innovasjon og økende tilbakeslag fra borgerne.

I 2012 traff endelig pandemien som verden hadde ventet på i årevis. I motsetning til H1N1 fra 2009 var denne nye influensastammen – med opprinnelse fra villgjess – ekstremt virulent og dødelig. Selv de mest pandemisk forberedte nasjonene ble raskt overveldet da viruset strøk rundt om i verden, smittet nesten 20 prosent av den globale befolkninga og drepte 8 millioner på bare sju måneder, de fleste av dem friske unge voksne.

Denne scenarioøvelsen så for seg en situasjon der:

«Innbyggerne var mer tolerante med, og til og med ivrige etter styring ovenfra og ned, og nasjonale ledere hadde større spillerom til å innføre orden på de måter de så passende. I utviklede land hadde denne økte tilsynet mange former: for eksempel biometriske ID-er for alle borgere…»

Norske helsebyråkrater deltok på denne øvelsen, men vi har ikke lykkes i å finne spor av den i norske offentlige dokumenter. Det er grunn til å tro at Bjørn Guldvog, som da var assisterende direktør og fast stedfortreder for helsedirektøren ledet den norske delegasjonen. Hvem andre?

Dette må det graves mer i. Det må også graves i det faktum at Norge og norske byråkrater åpenbart spiller mange nøkkelroller i dette globale systemet med Gro Harlem Brundtland, Erna Solberg, Børge Brende, Espen Barth Eide, World Econmic Forum –  og voldsomme mengder norske skattemilliarder til Bill Gates, Gavi, Cepi osv.

Dette er ikke noen «konspirasjonsteori», det er mer en form for arkeologi i dokumenter, beslutningstakere og kommandolinjer. Og det kommer til å bli avslørt. Det vil kanskje ta litt tid. Men det vil komme for en dag.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Hanna Morris

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

41 kommentarer. Leave new

 • Det skal Steigan ha. Bedre gravende journalistikk finnes ikke. Takker også Derimot for vel utført arbeid.

  Var innom en svensk side i går, hvor redaktøren undret seg over at Norge så lett lot seg selge ut til fremmede makter og deres finansinstitusjoner. Jeg kopierte bl.a. Northern Light (håper på din godtakelse i etterkant, kommentaren var jo unik) sin kommentar om avhending av vår kraft til EU o.a. med kabler til Tyskland, UK og Nederland) med katastrofale følger for norsk befolknings økonomi.

  Som jeg ser det så er vi idag et produkt av krefter som har arbeidet trutt siden den russiske revolusjonen, med ønske om at vårt land skal knytte seg til denne redselsfulle ideologien hvor millioner ble drept; og latt seg innrullere av folk som oljemagneten Rockefeller o.a. oligarker – disse som sto bak og finansierte nevnte revolusjon.
  Bolsjevismen hadde mange beundrere her i Norge. Marxistisk kommunisme ble holdt høyt som ideal. Når så krefter hvis agenda var/er verdensherredømme; med støtte og grooming så ble grunnlaget for norsk politisk/kommunistisk styre på plass. Etterkommere av disse; står sentralt i det forstørrede bildet som danner seg idag.

  M.a.o. Vi har hatt ledere med agenda, med kontakter vi skal skjemmes av i dag – hele veien. Lite har blitt avslørt; om ikke for nettopp researchere, dvs. personer som mestrer med tålmodighet, og som Steigan sier det; drive arkeologisk arbeid med dypdykking i papirer/dokumenter både her og der.

  I går var jeg innom en oppdatert (noenlunde) side: jostemikk.com (nå får mange «vann på mølla»). Det får så være. Researcher Jostemikk (en fragmentert side), men intressant for dem som vil tette huller av kunnskap. for dem som ønsker å komme videre i ønsk – hvor emner med lange pauser innimellom); Gro Harlem Brundtlands rolle i norsk polititikk er en øyeåpner for dem som vil se (kort sagt).. Fremmed makt med norske politikere som lydig politikerkorps er det forstørrede bilde vi kan se idag. Vi styres iflg. meg av et «kartell», som velger og støtter hverandre. Nye kartellmedlemmer får innpass og blir valgt med omhu.

  Grooming ble svært så uttalt overfor Stoltenberg-slekta; en stund ser/så (?) det ut som han tilogmed skulle bli tatt ut av Rothschild-bankieren til å styre vår norske sentralbank. Denne bankieren har i det minste kontroll over også den norske sentralbanken som alle de andre i vesten. Prøv ikke å innbille med at den Gud forby at Gro.H.B. -groomet person kommer til.

  Så mye bedrageri, så mye hemmelighetshold. Men, slik er det; «Goy»; teller ikke; innbiller vi oss at vi regnes med. Tror vi at som velgere hvert 4de år, at den rollen er av betydning?

  Legger til: NB. Vi ser nå klart at Ap og Høyre har fusjonert. Søk Edgar G. Griffin: YouTube/»kollektivisme»/-foredraget handler om en kommende svært stygg utgave av kommunismen som venter oss. Nå har teknologi-utviklingen (leser vi) gitt dem de beste muligheter.

  Han sier om venstre-/høyresiden:
  De trer fram med stygge ulike vinger; men det er samme fugl (godt nok gjengitt).

  Litt til: Jeg er langt fra pålest godt nok. Men nok til via de siste 10 år til å dra ut essensen av hva som har; og hva som fortsatt foregår i våre vestlige samfunn med vekt på Norge. Jeg skal ikke utbrodere (hva jeg jo har her).
  Til slutt et sukk: Tenk om «gode krefter» kunne ha kommet til i vårt land; men det skjedde knapt; men DET ville jo utgjøre en trussel for ønsket «verdensregjering», ikke sant utenriksminister Huifeltet og dere alle i storting og regjerings-KARTELLET.

  Takk for meg.

  Svar
  • Shitt au: roter litt på midten her, handler om redigeringforsøk – i tillegg er oversiktsvinduet minimalt. Beklager. Jeg skriver ikke bedre enn at jeg bør unngå sjangling :).

   Svar
   • Ragnhild !
    søk på Janet Ossebaard .

   • Stå på Ragnhild ! Du skriver bra , både her og på den «andre» bloggen !

   • Den «andre bloggen» nevnt herunder 😉 har jeg fulgt i mange år. Ja, den er unik. Mange her kjenner til den. Likså Lars Bern sin (der leste jeg meg opp på Fabian-organisasjonen/nettverket i 2016 – «Free Britain Now», den må gjenfinnes. Finner ikke tilbake; slettet også fra YouTube. Nå motiverte du meg til å spørre via peterkrabbe.wordpress. com/»den 2ndre bloggen», Lars Bern har ikke lenger kommentarfelt på anthropocene.live, avsluttet for å prioriterte bokskriving bl.a. «den metabole pandemien». Oppfølger har kommet til – første utsolgt. Men artikler i fleng kommer til, han er også jevnlig ute på Swebb-tv.

    Tusen takk for godord …. :)))))) Selvinnsikten består, men du store hvor mye godord utgjør.

   • Norgespartiet og Rønnbeck,s vennskap med Swebtv er jo kjent.Swebtv er en gruppe som søker politisk makt ved å promotere høyresiden i Svensk politikk.
    Høyre eller venstre,samme kropp.

  • Ja Ja Ragnhild,en ting skal du ha,Jostemikks er full av informasjon om det man ikke vet,men å kalle hans side for noenlunde oppdatert,det er å dra det for langt.Såvidt meg bekjent har ikke jostemikk värt aktiv på 2 år.
   Jostemikk er også den som har villedet mest når det gjelder å holde jødehatet oppe.
   Og slik er det med de fleste Alternative sider,de blander sant og usant,de hamrer og slår for at deres sannhet skal aksepteres.
   Det er mulig Jostemikk har värt oppriktig i sin søken etter sannhet,men Ragnhild,om fundamentet for din sannhet er basert på en løgn,hva får vi da ?.

   Svar
   • Ja, bloggeren Jostemikk har tatt årlange pauser – jeg brukte uttrykket fragmentert om hans skribent-virksomhet på sin private personlige blogg. Fragmentert, dvs. i rykk og napp med lange pauser inn i mellom, grunnet jobb, motivasjon og krefter.. uttalt av ham selv.

    Hva historie gjelder (aldri for sent å oppdatere seg). Mitt besøk på Jostemikk sin blogg i går ga meg oppdatering på Gro Harlem Bruntlands politiske reise, hennes bakgrunnshistorie/slekt og oppvekst, som var rett så interessant. J.var m.a.o. kommet videre og kunne fylle på med momenter av betydning. Denne oppdateringen var foretatt 2015/16.. Jeg regner med at denne hører til tidligere informasjon om Gro sin reise – se etter selv om interessert, der var stoff om både far og mor (svensk), bestemor og god kontakt med venn av familien (sovjetisk ambassadør). Jeg ser nå at tilgjengeligheten på wikipedia er bedret i.f.t. tidligere.

    Jostemikk gir ikke uttrykk for å sitte med noen sannheter – han deler bare sine «funn», kall dem gjerne antakelser, som leserne selv må gripe fatt i for evnt. videre undersøkelser – om én synes det har noe for seg.. Det samme gjelder saken 22.7. Ingen facit fra ham heller her, stort sett bare spørsmål og undringer- kan nok oppfattes som forstyrrende uttalelser, rent irriterende for dem som tenker i andre baner. For meg synes dette å være et særtrekk ved hans bloggvirke; knapt/om ikke i det hele tatt noen påstander så deler han av sine funn, uten å hamre dem ned som den eneste sannheten som finnes.

    Hvem påvirket G.H.B. og av hvilken betydning ble hennes reise for oss alle sett utifra situasjonen Norge er i idag! Kan det være nyttig, ikke bare å gå til PK-kilder. Kan det å søke flere kilder, medføre at vi får noe klarere syn hvorfor vi er der vi er idag..

    Hvem står bak salget av Norge (pågående). Er årsaken et langsomt og stabilt foræderi ikke minst etter (også før) WW2.. Er vi nå i en situasjon som ikke kan vendes. Et altfor lett bytte da også historien/fakta bak er søkt tatt bort. En verdensregjering vet vi er ønsket fra over 100 år tilbake av US-oligarker, de har jobbet tålmodig framover. Følgere bl.a. her i Norge har stått dem bi, uten å gi fra seg informasjon. Det er tenkt være nødvendig i den hensikt og forståelse av at hadde befolkningen generelt fått vite; så ville målet deres aldri bli nådd? …. Naturligvis var/er det slik. Jeg skriver ikke (kan det kanskje være) – det får være måte på å lesse brukbare spader over til IVAR – ubrukte. Vi glemmer vel snart betegnelsen SPADER – og snart er det vår – varmt og godt.

    Vær ikke bekymret: Hva manipulering angår har forsynet; og en god del erfaring på veien gjort meg ganske så Uimotakelig. Mye kan allikevel ordnes i etterkant….

    Med vennlig hilsen
    Ragnhild

    Hurra for ytringsfriheten – måtte den overleve.

  • Harald Myrhaug
   27 januar 2022 19:16

   Beste leserinnlegg jeg har lest på laaang tid!!

   Svar
  • Det er vel Steigan og Derimot,s utrettelige innsats for å sette norske og nordiske globalister i skammekroken som Ragnhild ønsker å berømme her.Dere vet,disse dyptpløyende artiklene som løfter frem forståelsen for hva disse globalistene har gjort og gjør for å selge seg selv til djevelen,altså ikke politikerne Ragnhild,men de som styrer politikerne.

   Svar
  • Northern Light.
   28 januar 2022 16:11

   «Jeg kopierte bl.a. Northern Light (håper på din godtakelse i etterkant, kommentaren var jo unik)».

   Vær så god Ragnhild! Du kan kopiere mine kommentarer uten å spørre om tillatelse eller godkjenning.

   Svar
 • Når de som gransker andre,ikke kjenner sin egen historie,eller ikke vil innse at de ikke vet noe som helst om den samme historien,da blir det som det blir.
  Visste dere forresten at Wallenberg og S E Banken ble svartelistet av det amerikanske finansdepartementet 8 august 1945 ?.
  Visste dere at Wallenberg satt i Norsk Hydro sitt styre som ordfører i 1937 da hydro solgte tungtvann til Tyskland ?.
  Visste dere at Wallenberg eide IG Farben ?. Ikke det ?.Sug litt på den informasjonen,forsøk å få disse bitene til å passe inn i deres misforståtte historie.

  Svar
 • Hvem er vi ?.Hvor kommer vi fra ?.Når det gjelder de nordiske hevdes det fra mange hold at vi er den 13 nde stammen som utvandret fra ett eller annet bibelsk sted.
  Ingenting henger på greip,våre forgjengere kommer da altså fra ett eller annet område i Midtøsten,vandret opp til Norden og underveis ble de lengre,de ble lysere i huden og øynene ble blå.
  En annen historie som riktignok ikke har fått fotfeste er at i Nordsjøen og østersjøen var det et landområde som het Doggerland,i dette området yrte det av liv,mennesker og dyr i alle fasonger,man kunne gå tørrskodd fra England til Danmark til Norge.Dette området sank i havet for ca 3000 år siden,men tror dere ikke at noen kom seg tørrskodd opp på land og at vi er deres etterkommere?.
  Så beklager Jostemikk og dine tilhengere,det er nok best å ikke være blind når man leter.

  Svar
  • Når det gjelder israels 13`de stamme refererer historien (Bibelsk) til Danitene som er grunnlaget for opprettelsen av Danmark og det kan vel kanskje stemme – Når det gjelder doggerland nå kallt doggerbank tror jeg kanskje de kanskje vandrer rund der nede ennå 😉 – Når det gjelder gjelder bolsjevikene var ikke dette russere men falske jøder og etterkommere etter khazarene som stort sett hatet russere – (Den historien går 6000 år tilbake)- Når det gjelder europeiske jøder og jøder forøvrig er disse stort sett etterkommere etter khazarene. Når det gjelder Israel er faktisk kun 1,5 – 2% faktisk jøder – Så når vi snakker om både jøder og bolsjeviker må vi revurdere vår oppfatning av verdenshistorien !

   Svar
   • I følge forfatteren og forskeren Janet Ossebaard utvandret de «falske» fra oldtidsriket Sumer.
    Videoserien om dette ligger på nettet .Håper dette går gjennom !

   • Om doggerland sank som en båt,dvs rett til bunns,da vandrer de nok der enda,men om ikke,hvor er det blitt av historien til de som ikke sank ?.

   • Vel .. Svein den historien har jeg ikke tenkt å finne ut av selv om jeg har en formening om hvor de ble av 😉

   • Unnskyld mente Jan i siste inlegget 🙂

   • Tror det går bra !

   • Landstigning , havstigning for ca 12000år siden gjorde at «båten» sank. Ref : Nasjonal digital læringsarena,
    Båten : Doggerland/Nordsjøland

   • @Synneva
    Sorry Mac – men leter du i bibelen etter forklaring på ditt opphav er du allerede fanget i et nett. Den er så full av ispedde løgner og falske overbygg at du sitter fast i en semittisk kvikksand. Og det begynner allerede med Adam. Har lest nok av alle disse som leter etter seg selv og sine i de 12 stammene og Arthur Koestlers 13. Menighetene i USA er full av dem.
    Let i kilder som ikke er påvirket av bibelen i det hele tatt. Ville dog være skeptisk til sånne som Sitchin.
    Ellers – helt enig med jødenes dominerende rolle i statskuppet i Russland i 1917/18 og påfølgende terror. Sjekk etnisiteten i Dumaen i 1924 og du skjønner hvor sprøtt det var. Finnes på nettet.
    At det bare er 2% faktiske jøder tviler jeg på. Oppførselen til jødene i GT er helt i tråd med det vi ser i dag. Men det kan fort bli en lang diskusjon.

   • Enig !… den diskusjonen kan bli laaaang 😉

  • Hei Jan !
   Blå øyne er en genetisk mutasjon som oppstod for mellom 6-10000 år siden .

   Svar
 • Jeg har jo lagt merke til at en gruppe nye debattanter som tydeligvis kjenner hverandre,oftere og oftere gjør seg synlige i kommentarfeltene og i denne debatten har nesten hele buketten vist seg frem.Det skulle ikke forundre meg om disse nye er gamle medlemmer av norgespartiet og norgesavisen.
  Folk som søker politisk makt i ett evig herskersamfunn er det motsatte av det jeg står for og når de i tillegg bruker Jostemikk som fanebærer for deres ideer,da er de som de er.Bulvaner for det skjulte.Men ikke glem da,at Jostemikk også ved flere anledninger skrev at vi ikke kjenner til hvem vi er eller hvor vi kommer fra.

  Svar
 • Nå er narrativet grunnstøtt og rottene hopper overbord. Kanskje vi får en norsk varsler, whistleblower, fløytepiper, en fra innsiden som vil redde sitt eget skinn, tyste på eks-venner og dermed dømmes til fengsel heller enn henrettelse. Aavitsland, kanskje. Han virker som den minst umenneskelige i helse-panelet. De ansvarlige for svineimfluensavaksine-skandalen har gjort det igjen, enda en gang har de utsatt folket for forgiftning, mot bedre vitende, og kan bare håpe på litt mildere dom ved å angi sine med-konspiratører.

  Svar
 • «Dette er ikke noen «konspirasjonsteori», det er mer en form for arkeologi i dokumenter,».
  Jo, Steigan, dette er en konspirasjonsteori. Men det er en teori som er godt underbygget i fakta, og derfor sannsynlig i en del av sine konklusjoner.
  Jeg overlater det til idiotene å ikke tro at konspirasjoner foregår. Det gjør det. Hele tiden. Og i og med at man aldri vil greie å få full innsikt i hele prosessen, må man lage et teoretisk overbygg på det man vet, og sammenligne effektene med det som faktisk har skjedd.
  God artikkel. Grundig dokumentert, som forventet.

  Svar
 • Jeg er ganske så lei av dette Corona Hysteriet nå men mest lei er jeg av FHI og våre såkalte «helsemyndigheter» som på totalt sviktende grunnlag promoterer en «Dødelig» Vaksine som er i ferd med å forgifte nesten hele befolkningen !
  Enhver som promoterer denne Cov-vaksinen er skyldige i kriminelle handlinger mot sine medmennesker og må straffes deretter ! – Vi har nok kunnskap om bivirkningene av denne falske vaksinen nå til at det ikke vil være hold i å si at de ikke visste !

  La oss bare innrømme det nå – Det å bli injisert med Corona «Vaksiner» er som å spise en dårlig Pizza !

  SYKDOMMEN !
  Får du for mange dårlige ingredienser i kroppen så vil du bli syk ! – Og (Corona) sykdommen kan faktisk sammenlignes med AIDS som ikke var/er en spesifikk sykdom i det hele tatt men faktisk ganske enkelt en kollaps av det cellemedierte immunsystemet ! Det er vel egentlig det samme vi ser nå : En kollaps av immunsystemet og alt dette vil medføre ! Årsaken til kollapsen (AIDS) var faktisk bruken av immundempende alkylnitrittmedisiner og sykdommen rammet aldri andre mennesker. (Nok om det)
  Så hvorfor blir noen syke av Corona … andre ikke og hvordan smitter egentlig Corona og er det egentlig et virus som forårsaker sykdommen ?
  Mye tyder på at overføring av sykdom (Covid) skyldes resonansenergi – som hevdes av en del forskere, og det sier jeg meg ikke uenig i ! – Omfattende eksperimenter er utført og resultatet viser alltid samme resultat!

  Forklaring av eksperimentet:
  OVERFØRING AV SMITTE !
  Først legger man DNA eller RNA i vann (beger 1). Deretter legger man en samling nukleinsyrer (kjemikaliene som utgjør DNA og RNA) i et eget vann beger (beger 2) i en annen del av rommet. Deretter introduserer man en energikilde, som UV eller infrarødt lys og skinner det på beger 1 som inneholder «dannet» DNA eller RNA. Med tiden vil nøyaktig samme sekvens av DNA eller RNA dannes av råvarene i beger 2. (Funker hver gang) –
  Dette Kan nok forklare intensiteten i smittefrekvens uavhengig av avstand, masker eller såkalte «vaksiner» ! Jeg har alltid vært av den oppfatning at resonansenergi kan være en medvirkende årsak til smittespredning derfor er jeg ganske så nøktern med bruk av mobiltelefon – Spesielt disse med 5G teknologi ! Jeg tror oppriktig vi kan unngå mange sykdommer ved å begrense mobilbruken (jeg har personlig bevis for dette) – Jeg er faktisk overbevist om sammenhengen mellom såkalte «samfunnsnyttige» innretninger / oppfinnelser som sukkerfrie produkter, mobiltelefonbruk – stadig gir dårligere helse og merkelige sykdommer i befolkningen !

  HVA SLAGS VIRUS ER EGENTLIG (CORONA) VIRUS !
  Jeg «tror» ikke at « vanlige» virus er den egentlige årsaken til disse sykdommene vi nå erfarer – Det strider mot min Biologiske viten – Dette er noe helt annet ! Virus høres skremmende ut bare vi hører det nevnt men fakta er at vi har levd med virus så lenge menneskeheten har eksistert og hvis de ønsket å utslette oss hadde de nok gjort dette for lenge siden ! Virus er faktisk et helt genialt system skapt av naturen og vi har faktisk misforstått alt ved dette ved å anta at virus er fiendtlige og farlige ! Oppgaven til virus er fysisk-resonansformer av genetisk materiale som koder for endringer som skjer i miljøet. De gir faktisk sanntids genetisk tilpasning.

  MEN DISSE CORONA VIRUSENE DA – HVA MED DEM ?
  Jeg vet ikke engang om hvorvidt jeg vil kalle dem virus men uansett … Sannsynligheten for at disse falske virusene er ekstrahert i et laboratorium, produktgenetisk endret og modifisert, våpengjort og deretter gjort til et biovåpen – Det er åpenbart – og det er nok av kunnskap til å kunne fastslå at den eneste måten et virus kan krysse arter på er hvis det er injisert ! Så da så !

  OK – MEN HVA MED VAKSINEN ?
  Vaksinen er ikke bedre enn selve dette falske viruset – den er faktisk mer dødelig ! Og bare for å ha ha slått fast dette uttrykkelig – Dette er en inokulasjon – Ikke en vaksine ! Når FHI påstår at vaksinerte er bedre beskyttet er dette faktisk bare tull. I den grad denne såkalte vaksinen er i stand til å redusere inntrenging av «virus» skyldes dette en omfattende forurensning av ACE2 – reseptorene og vil til en viss «grad» kun forårsake en redusert inntrenging av virioner, men frisk og beskyttet gjør den deg så absolutt ikke ! Det er «enkel» Biologi !

  Skadevirkningene av vaksinene kjenner vi vel alle til nå så de nevner jeg ikke !

  Svar
  • HUSK NÅ !
   Sannhet er sannhet selv om ingen tror det – og En løgn er en løgn selv om alle tror det !.
   Selv om de forfølger og latterliggjør deg som straff – stå alltid sterkt mot det å bli injisert . Ditt liv kan avhenge av det 😉

   ~Synn~

   Svar
   • Og til spørsmålet om hvorvidt norske politikere og embedsfolk deltatt i planlegging og gjennomføring av Corona – vanviddet? – Det er det faktisk bevis for uten at jeg skal nevne hvem !

   • God Helg til Dere Alle 🙂

 • Skremmende det som kommer frem, men ikke overraskende. Vi har kongefamilie inni dette også. Håkon og Mette marit sitter i styret for unge globale ledere World economic forum. https://gyazo.com/b7692b2c92f91b2bb4aa605a8e1dc3a2

  Svar
  • DET var noe til nyhet. Jeg visste de var i faresonen, unge sjeler uten jordkontakt. Stakkars:
   «Styret for unge globalister». Da er de nok enige i det meste som kommer fra WEF/FN sine planer for oss alle. Inkludert biovåpenet som vaksinene utgjør.

   På tide at vi alle innser at krigen mot menneskeheten har pågått lenge. Skulle ikke vår kongefamilie holde seg noenlunde nøytrale? Her avslørt som følgere av …….. legg til resten om selv om du orker. Slik er det jo de» kriminelle» styrer utviklingen; grooming av materialet blant eliter til sin fordel. Trist observasjon. Men takk for info.

   Svar
   • World Economic Forums «Great Reset» er en blåkopi for tyranni og Covid er like falskt som FHI !
    Forumets nære bånd med Gates Foundation-prosjekter, med WHO og med FN antyder at vi snart kan møte en langt mer uhyggelig verden etter at covid19-pandemien forsvinner ! – Det er illevarslende og uakseptabelt at en fremtidig Norsk konge er involvert !

   • Våkne opp nå og forstå at det er en klar sammenheng mellom løgnen om klimaendringer og Corona !

    Har dere aldri undret dere over at det faktisk ikke eksisterer et eneste virkelig bilde av et Corona Virus ?

    Hvorfor får vi bare CGI-er (datamaskingenererte bilder) ?

    Det er faktisk ikke så vanskelig å få et elektronmikroskop å ta et bilde hvis de egentlig eksiterer !

    Hvis du ønsker å forbli fri og uavhengig bruk forstanden og vær evig oppmerksom !

   • Klaus Schwab er grunnleggeren av WEF. – Han er også forfatteren av boken COVID-19: The Great Reset, (utgitt i juli 2020). – Her argumenterer han for at denne Coronavirus – «pandemien» både kan og bør brukes til en «økonomisk, samfunnsmessig, geopolitisk, miljømessig og teknologisk tilbake-stilling» !
    WEF har siden 1993 drevet et program kalt «Global Leaders for Tomorrow», omdøpt, i 2004, til «Young Global Leaders». – Dette programmet tar sikte på å identifisere, velge og fremme fremtidige globale ledere innen både næringsliv og politikk. .. Faktisk har ganske mange «unge globale ledere» senere klart å bli presidenter, statsministre eller administrerende direktører !
    Vi vet at WEF Forum virkelig har vært involvert i den strategiske ledelsen av denne «pandemien» ! De legger faktisk stor vekt på å bruke denne pandemien som en katalysator for digital transformasjon og den globale introduksjonen av digitale identitetssystemer. (Corona-pass)

    Så hvem tror dere er medlemmer av WEF ?

    Det kan nevnes Globalist-Erna, – Børge Brende, – kronprinsparet, – norske superkapitalister, – toppsjefene i DNB og Telenor, – Orkla-sjef Stein Erik Hagen med døtrene Camilla og Caroline og andre representanter for penge-eliten !

    Så hvis noen undres over om Norske politikere og embedsfolk har deltatt i planlegging og gjennomføring av dette Corona – Vanviddet så har du svaret her !
    De bør alle straffes og stilles til ansvar – også Kronprinsparet !!!!!

    Det må bli en slutt på å leke Politikk med menneskers liv !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Helge Lurås, Resett:

Grensene for Vestens ekspansjon

Forrige innlegg

Acer og strømkablene

Vedtak i moderne tid med størst negativ betydning for norske privathusholdninger, næringsliv og andre strømforbrukere

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.