POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Dr. Mike Yadon: Hvem skal vi ikke vaksinere?

Barn, gravide, friske, ungdom og alle som har viruset.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email


Dr. Mike Yeadons vitnesbyrd — del II: Vaksineskadar

av UK COLUMN REPORTERS

Dette er del 3 av av andre del av ein transkripsjon av dr. Mike Yeadon sitt vitnesbyrd på den 86 sesjonen til Stiftung Corona Ausschuss, som vart halden den 7. januar, 2022. Del I er her.

Barn

Så når det gjeld vaksinar, ville du ikkje forvente at dei blei brukt ikkje berre først, men også berre, på folk som har ein uvanleg høg risiko for å tole patogenet dårleg? I dette tilfellet veit vi det gjeld eldre folk som allereie er skjøre. Og det var også slik dei starta – men svært raskt gjekk dei ned til folk i arbeidsfør alder: folk i femtiåra, førtiåra. Og, som de kanskje veit, vi har no byrja prøve å oppmode folk til å vaksinere barna sine.

No kjenner eg ikkje til korleis det er i dykkar del av verda, men for Sverige og Tyskland sin del såg eg på dei offisielle statistikkane: ikkje eit einaste sunt barn hadde døydd som konsekvens av infeksjon med dette viruset. Ikkje eitt. Så korleis ville du reagert om eg fortalde deg at det finst ny-teknologiske agentar dei føreslår skal sprøytast inn i barnet ditt – eit barn som ikkje har nokon risiko frå viruset, og som også er svært dårleg til å overføre det til andre folk, fordi barn generelt sett ikkje får symptom?

talkRADIO on Twitter: "Dr Mike Yeadon, ex-chief scientific adviser with Pfizer, says he is “pro-vaccine” but is concerned about a mass roll out of the Covid jab to lower risk under-60s. Watch

Og eg har fortald dykk tidlegare om at asymptomatisk overføring er ei løgn, så ver så snille, eg ber dykk: uansett kva naboane dykkar seier, eller læraren eller rådgivarane frå styresmaktene, eg er redd dei lyg eller tar feil; de må ikkje vaksinere barna dykkar.

Så vi burde målrette desse intervensjonane mot dei som kanskje kan ha nytte av dei, for dei vil generelt vere villige til å halde ut mange slags biverknadar, i byte mot den nytten. Så sunne, yngre folk, i alle fall seksten og yngre, burde verkeleg ikkje ein gong ha stått på kartet for vaksinasjon, for det første fordi dei overlever infeksjonen, for det andre fordi det finst verkeleg gode behandlingar, som eg har nemnt. Så med god terapi og folks sterke immunsystem, om dei er yngre og sunne, var det ikkje noko behov for å vaksinere verda.

Gravide kvinner

Og så dei gravide kvinnene. Dette har eg granska spesielt, utifrå min toksikologiske bakgrunn. Eg vart rysta då eg høyrde ein leiande doktor – frå Royal College of Obstetrics and Gynaecology i London, trur eg – tale for det. Royal Collage skal liksom vere toppen av medisinsk kvalitet. Likevel stod denne kvinna fram på riksradio og argumenterte for at gravide «verkeleg bør vaksinere seg. Og ikkje ver bekymra; desse er fullstendig trygge.»

Og eg vil sjå deg i auga no og fortelje deg at studiane som skal utforske tryggleiken til desse vaksinane for gravide, er ikkje gjort. Det har ikkje blitt gjort nokon formell studie, og det finst ingen ferdig toksikologipakke for reproduksjonssystemet i industrien. Eg arbeidde i industrien i 32 år, og eg kan fortelje dykk at vi ikkje hadde lov til å gi doser til sunne, kvinnelege frivillige i fruktbar alder utan å insistere på at dei brukte høgeffektive prevensjonsmiddel, og vanlegvis gjorde vi det ikkje i det heile. Vi gjorde det berre ikkje før vi hadde resultat innan reproduktiv toksikologi, for vi var alle, med rette, redde for potensielle fosterskadar.

Så det er bokstaveleg talt nonsens: dette er ein av dei tinga som bør få deg til å vakne opp. Thalodomid endra landskapet for forholdsreglar for medisinering av gravide kvinner, av grunnar vi forstår. Så viss politikken i landet ditt inkluderer å oppmode gravide kvinner til å vaksinere seg, når dei per definisjon er relativt unge og relativt friske – dei ville sannsynlevis ikkje ha blitt gravide om ikkje, og har dermed heller ikkje noko høgt sannsyn for å få alvorlege verknadar av viruset – korfor skulle det vere klokt å gi dei denne eksperimentelle terapien?

Folkehelse?

Og så, endå verre enn dét: eg har skrive eidsvorne erklæringar og innlegg for å få sagt at det er to eller tre bevislinjer som får meg til å bli ekstremt bekymra for skadepotensialet, og diverre ser det faktisk ut som vi hadde rett. Men eg skal ikkje pushe det lengre.

girl getting vaccine
Skal ikke ha koronavaksiner.

Hovudpoenget mitt er berre det eg no har sagt: det er berre å få sagt at dersom dette hadde vore eit folkehelsetiltak, så hadde dei berre gitt desse vaksinane til folk som kunne ha mest nytte av dei, dei folka som har høgast sannsyn for å bli sjuke og døy. Og dét ville ekskludere sunne, unge folk; det ville visseleg ekskludere barn; det ville definitivt ekskludere gravide kvinner; og – og her er den andre tingen – det ville definitivt ekskludere alle som har hatt viruset og blitt friske igjen.

Det finst mengder av forskning som viser at folk som har hatt viruset og tilfriskna, har eit fullt komplement av T-celler av fleire typar. Det betyr at dei vil kjenne igjen viruset og allskens variantar av det, og vil halde seg friske – og dét er faktisk den empiriske observasjonen.

Så når de ser at regjeringane dykkar truar dei uvaksinerte, inkludert folk som har blitt friske etter infeksjonen, hugs at déi er meir immune enn dei folka som har blitt vaksinerte. Så eg skjøner berre ikkje korleis nokon framleis kan drive på med å seie «Du er anti-vaxx.» Nei, nei; eg er anti-konspirasjonsteori; eg er faktisk for konspirasjons-fakta. Det er det som er på gang.

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Gemma Evans

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Er det virkelig noen som ville ha nytte av innholdet i disse sprøytene? DET går over min forstand! Istedet for et oppdatert helsedirektorat så ville de gått ut med informasjon; spesielt rettet mot sårbare, og de eldste – spesielt sykehjems-beboere (ALLE), om å booste deres immunapparat med det vi så godt vet om idag: C-D-Sink, Magnesium… SAMT, ha et apparat tilgjengelig med Ivermectin, Hydroxiklorokin; OG et helsevesen som inkluderer mer enn bare det høyst nødvendige av oppdatert – også tallmessig. legetilgjengelig apparat. LIV skulle i alle faser hegnes om (jeg tenker ikke på alt for inngripende operasjoner, men naturlige intervensjoner – som nevnt herover). DET gjøres IKKE – de gamle fortjener liksom ikke det.

  Tar vi våre erfaringer til oss; knapt noen orker gå videre derifra, så VET vi at sykehjem/ og helsevesen langt fra er oppdatert. Rent primitivt hva holdninger ikke minst angår. Tilsynelatende kvalitet? Og derved hermetisert. Det får liksom holde…. unntak naturligvis møter man på :)

  Jeg tror dr. Mike Yeadon svelger noen kameler her, tilgir ham det.

  Det er svært så talende når våre myndigheter stenger for Ivermektin og hydroxiklorokin – det i seg selv forteller meg om at de er med på leken. Så håper jeg da inderlig at ordtakets slutning blir dem til del. Rettferdig MÅ til – for oss alle, ofrene inkludert.

  Takk for konsis, svært så god artikkel, derimot.

  Svar
  • Godt spørsmål Ragnhild !

   Et «Hemmelig» Pfizer-dokument bekrefter at selskapets COVID-19 «vaksine» forårsaker vaksine-assosiert forsterket sykdom (VAED). Andre offentlige dokumenter gir bevis på at disse skuddene kan forårsake alt fra ; VAIDS, hjerteinfarkt, hjerneslag – ofte død .. og det er jo «hyggelig» å få vite !
   (VAIDS : Vaksine Ervervet immunsvikt Syndrom )

   Vi bør nok forvente å se denne immunerosjonen mer tydelig i årene som kommer !
   Dette fenomenet oppstår hurtigere ved gjentatt vaksinering og vil forårsake forhøyet forekomst av myokarditt og andre post-vaksinesykdommer. – De vil enten påvirker deg raskt med påfølgende død, eller litt langsommere .. noe som vil resultere i kommende kroniske sykdommer !

   Nå er jeg litt usikker på om hvem vi skal takke for at 80% av det Norske folk har blitt injisert med disse fantastiske «Vaksinene», men uansett da .. «sluttbrukeren» er siste ledd i denne fantastiske kampanjen ! En takk bør også gå til Erna som innstendig oppfordret oss til å gjøre vår Borgerplikt –
   deretter FHI, et Korrupt helsevesen og et korrupt Mediakorps – Litt usikker på rekkefølgen men la oss TAKKE dem ALLE !!!

   Litt lei av å skrive om dette nå men sannheten er at du skal ikke ha mye biologisk kunnskap for å kunne forstå vanviddet med disse falske vaksinene !
   Dersom man ser bort fra alle skadevirkningene angående disse «vaksinene» (og de er enorme) gjenstår bare spørsmålet – Virker de mot noe som helst ? – Neppe !

   Disse vaksinene «feiltrener» immunsystemet ved å gjenkjenne bare en liten del av viruset, det såkalte piggproteinet !
   Det er videre direkte umulig å erverve kunnskap om virusets Spiker når man ikke engang har isolert viruset !
   I den grad man har truffet blink med å identifisere fragmenter av «strukturen» til virusets spiker vil varianter som avviker – (bare litt)- unnslippe det Smale spekteret av antistoffer skapt av vaksinen !
   Derfor blir du smittet selv om du er «vaksinert» !

   Og så har man det faktum at «vaksinen» ikke på noen som helst måte forhindrer infeksjon i nese og øvre luftveier, ( Det er her fullvaksinerte mennesker har en tendens til å vise høyest virusmengde – Fakta)

   Og til slutt – Vaksinen kan skape «vaksineavhengighet», dette betyr at personer blir avhengige av Booster-skudd – noe som ytterligere vil forsterke VAIDS !
   Tror faktisk vi har fått en ny gruppe av Stoffavhengige nå ;)

   Ikke skyld på de uvaksinerte nå !– Det er de full vaksinerte som blir de evig fryktede supersprederne og vil være en alvorlig fare for samfunnet og oss uvaksinerte – De som er igjen av oss da ! ;)

   Svar
   • Vil også sende en takk til Regjering og FHI for at de har ødelagt livet til venner og en del andre jeg kjenner – Søksmål vil komme !

   • Er det noen som virlelig vil ha nytte av innholdet i disse sprøytene?
    Svaret er selvfølgelig – NEI – INGEN !
    Det er som å tisse på seg i kulda – Først varmefølelsen så …. ;)

  • Nina Kristin Grønvold
   12 februar 2022 0:08

   Helt enig!
   Jeg syntes det er ufattelig at vi ikke kan få kjøpt Ivermectin og Hydro……, fordi myndighetene absolutt vil at alle skal vaksineres!
   Det er bare så mye UGLER i mosen !!!
   Helt utrolig at folk ikke gjennomskuer myndighetene, så mye informasjon som ikke henger på greip!!
   Og ikke minst, husker hva som var konspirasjons-teorier for 1-1 1/2 år siden, som nå er FAKTA !!
   Det er grunn til engstelse, dessverre.

   Svar
 • Wasan Totland
  8 februar 2022 15:03

  Jeg må si en ting. Du har gjort et stort arbeid, Knut. Du har vært i fremste rekke for å opplyse oss. Håper du orker litt til.

  Svar
  • Helt enig. Det ligger en kjempeinnsats bak den informasjonen som deles med oss. Når en mann presterer å gjøre en stor del av jobben journalistene i msm skull ha gjort, da er det bare å ta av seg hatten.

   Svar
  • Enig her og. Nå er det blitt så enkelt å videreformidle hva som rører seg i verden: derimot.no – på norsk til og med (stort sett). En del mer hvor engelsk inngår – men slik må det være hvor kampen for et levelig samfunn intensiveres.

   God formidling, en blir stadig bedre orientert via nettopp dere og deres dyktige bidragsytere – inkluderer selvsagt kommentarfeltet. Takk til alle!

   Svar
 • Svar
 • Etter Corona «Vaksinene» KOMMER KREFTEN !

  Hvorfor fortsetter vi å injisere mennesker med Covid «vaksiner» mot et virus som faktisk ikke eksisterer lenger ? Dette er ikke bare galskap men fullstendig latterlig og uansvarlig !

  Når du inntar Cov – «vaksinene» vil piggproteinet slå av funksjonen til visse reseptorer (TLR) som er særdeles viktige for vårt immunsystem. Disse reseptorene detekterer fremmedlegemer i kroppen vår. Resultatet er at immunsystemets varslingsmekanisme blir kompromittert og vil ikke lenger kunne holde kreft i sjakk !

  Se dette intervjuet med Dr.Cole og forstå litt mer om både skadene av «Vaksiner», viktigheten av vitamin D3 og hva som foregår bak kulissene !
  (D3 er egentlig et steroidhormon som produserer biologiske effekter via både genomiske og ikke-genomiske veier)

  Vi styres av frykt !
  Hvis du vil vite hva som foregår – Følg pengene !
  Hvis du vil vite sannheten – se til dem som har blitt bragt til taushet !

  https://www.theepochtimes.com/dr-ryan-cole-alarming-cancer-trend-suggests-covid-19-vaccines-alter-natural-immune-response_4250442.html

  Svar
 • «Vi» har GOD grunn til å frykte at de fleste som er injisert disse mRNA-«vaksinene» vil erfare at kapillærene deres i større eller mindre grad vil bli tettet til ! – Dette vil med tid og stunder resultere i kardiovaskulære hendelser som muligens kan føre til død og sykdom… og det hjelper ikke med nåværende blodfortynnende medikamenter !
  La oss håpe de fleste overlever … Det gjenstår nå å se om man kan komme opp med en kur mot dette !
  Dette vil nok bli et «scenario» den farmasøytiske industrien vil tjene seg rikere på !
  Hvem vi i så fall skal takke er jeg litt usikker på, …. men jeg tror den enkelte selv vet svaret !

  Takk til Knut for at meninger, ytringer og fornuft har et vindu ! :)

  Svar
 • Vi erfarer vel nå det vi ALLE BURDE HA FORSTÅTT HELE TIDEN !
  Det som ikke dreper deg gjør deg sterkere !
  Gjelder også VIRUS !!! – Allikevel fortsetter vi denne «Vaksine» galskapen ! –

  Resultat !
  De svakeste av oss vil dø eller bli alvorlig syke av både Covid og «vaksinen» !!!
  (Var nok meningen med det hele)
  Noen som trodde noe annet ?

  God Helg :)

  Svar
  • https://www.bitchute.com/video/02NGlU4hnXxZ/

   Dr. Richard Fleming, a nuclear cardiologist, researcher, and author, joins me (intervjueren) on the program today
   Having recently spoken at the Crimes Against Humanity Tour, Dr. Fleming has also newly published a book titled, Is COVID-19 a Bioweapon: A Scientific and Forensic Investigation. Determined to undercover the true nature of COVID-19 and the resulting inoculations, Dr. Fleming is here today to discuss his research.

   Dr. Fleming er lege, av norsk ætt helt tilbake til vikingetiden, og som han sier stolt av sin avstamning. Nå er han på offensiven/turné med spørsmålet stillet: «Er Covid 19 et biovåpen for depopulasjon/folkemord av menneskeheten». Med seg har dr. Fleming sin nylig utgitte bok hvor han utdyper dette. I møte med publikum/også her i intervjuet oppfordrer/ber han om engasjement slik at «clas action» kan komme til. Se lenken, jeg kludrer for mye med oversettingsforsøket. Det synes som US har et bedre klima for rettslig forfølgelse på dette nivået enn EUROPA, hvor alt synes stengt. Fleming gir oppskriften på gangen.

   Når så er sagt, så vil dere selv observere hvor engasjert Flemming er, han formelig rister der han rasende indignert utgyter hva han mener om all kriminaliteten pågått og fortsatt pågår. Å gjøre sitt for å stille de skyldige for pågående folkemord er overtydelig.
   p.s. Flemings ståsted vedr. virus, ….dette diskuteres iherdig omkring- innrømmer at jeg er forvirret – laboratorieskapt – alle variasjoner/mangfoldiggjøring (store tall), spredning: Betydning; at vi ikke blir kvitt covid 19 (?). ………

   Jeg synes dette møtet var så viktig, at jeg måtte prøve å få det inn her. Ikke minst opplevde jeg raseriet som livgivende ;))). Oversette er jeg dårlig til, begrenset m.a.o. Beklager det…. kommenter gjerne videre…

   Svar
   • Hei Ragnhild !

    Godt og nyttig at du referer til dette intervjuet med Dr. Richard Fleming !
    Alt man kan publisere fra ansvarlige forskere vedrørende denne falske pandemien kan være med på å opplyse enkeltmennesker om bakgrunnen til dette syke virus scenarioet vi nå opplever, og jeg vet det er vanskelig å overbevise mennesker om at de har tatt sitt livs dårligste valg når det gjelder dette å bli injisert med disse falske vaksinene. –
    Opplever det daglig, selv blant mennesker som så absolutt burde ha visst bedre, men det å fornekte sannheter er ikke noe nytt. – Frykten for at man har skadet både seg selv og andre er en guffen følelse som nå over 80% av befolkningen må leve med og jeg føler med dem nesten alle.
    De jeg ikke har sympati for er den delen av «helsevesenet» som blindt har kastet oss ut i denne
    hengivne promoteringen av noget man så absolutt ikke har forstand på !

    Jeg er ikke så god på bibelsitater, men et eller annet sted står det noe slikt som at dersom derom du vet hva du gjør, men det allikevel går galt er du tilgitt, men hvis du ikke visste hva du gjorde og det går galt er du forbannet! (Kan vel være passende sagt ;))
    Sannheten er at svært få eller ingen i helsevesenet egentlig hadde eller har viten eller forstand til å kunne forstå hva denne falske vaksinen vil medføre av skader hverken i nåtid eller i fremtid ! (Til det var det sørgelig dårlig tid til å kunne avgjøre noe som helst vedrørende virkemåten eller skadevirkningene av disse vaksinene)
    De er kun slaver av Pharmacia og vi alle må lide nå – Sørgelig for det Norske folk og resten av verden !

    Avslutter med noen ord fra Dr. Richard Fleming:
    «Det er ikke et spørsmål om å gjøre folk om til Ph.D., M.D. eller hva som helst, det er bare å være sannferdig og ærlig med dem.
    Folk har en veldig god kapasitet, når de kommer vekk fra alt tullet som skjer, til å se på sannheten og innse at det er sannheten, og til å lytte til tull som blir kastet mot dem og innse at det bare er søppel og manipulasjon.
    Så sunn fornuft er et veldig nyttig verktøy for alle å ha.
    Det og medfølelse!»

    Jeg legger ved en mer skriftlig «oversettelse» av talen til Dr. Richard Fleming – Stort sett samme talen i skrift men ikke oversatt!

    Er COVID-19 et biovåpen?
    https://www.infoslibres.info/2021/09/12/video-is-covid-19-a-bioweapon-a-special-interview-with-dr-richard-m-fleming-by-dr-joseph-mercola/

    God Helg til Ragnhild og Dere Alle !
    Synn

   • Det blir til stadighet feilaktig hevdet at mRNA-vaksiner ikke på noen som helst måte vil samhandle med vårt DNA. – At cellene våre kvitter seg med restene av mRNA like etter at omkodings-instruksjonene er brukt opp, men nøkkelfunn fra Harvard og MIT-forskere avkrefter disse antakelsene!
    De avslører hvordan disse genterapiinjeksjonene sannsynligvis kan samhandle med menneskelig DNA på en lignende måte som selve Covid-viruset og kan permanent endre vårt genomiske DNA.
    Dette kalles omvendte transkripsjon, – dette er plausibelt og mest sannsynlig hevder de.
    Dette kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver av oss for dette har vi ingen ide om hvordan vil utfolde seg i tiden som kommer!

    Dette er nok en antagelse som ble under gradert og avvist av våre «helsemyndigheter» og FHI, men hvordan visste de at dette ikke var tilfelle? – Undersøkte de dette selv ?.. Neppe, de bare antok, akkurat som de har drevet med under hele denne plandemien – å anta !
    Dette er selvfølgelig ikke godt nok og jeg tror de fleste vaksinerte burde være bekymret nå, uvaksinerte også for dette både kan og vil ramme oss alle på en eller annen uforutsigbar måte !

    God Kveld …

 • Det ironiske er at nå er de genmanipulerte de som er farlige for oss: «Shedding» skjer bare ved å være nær en GMO; ikke engang hudkontakt er nødvendig. Mat tilberedt av en injisert, er det en risiko? Sex med en toksisk er ikke lurt; i og med at immunsvikt er en konsekvens av «kuren», kan det da smitte som hiv? Ville jeg få barn med en som en kan få rart, transhumant avkom med? Og dessuten antagelig bli enslig fosørger om få år? Nei. Babyen zombie og partneren dement eller fysisk pleietrengende? Nei takk.
  Katastrofen er omfattende. Jeg er glad jeg er aseksuell, barnløs og foreldreløs.

  Svar
 • Wasan Totland
  13 februar 2023 11:17

  De som tåler dette aller minst er de eldre. Det er det ingen som forstår.

  Svar
 • Olga Tønnessen
  9 oktober 2023 10:59

  Takk for at du deler kunnskapen din. Arbeidet ditt gjør en positiv forskjell, og det er lesere som meg som nyter godt av din dedikasjon. Jeg ser frem til å lese flere av innleggene dine i fremtiden.

  Beste hilsener,
  https://soldfy.no/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nord Stream sabotasjen

Leker man med ild kan man bli brent

Forrige innlegg

Kontrollert opposisjon

Som en lynavleder redder Giske Ap-ledelsens strømpolitikk

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.