POSTED IN Demokrati, EU

Hvem skal bestemme i Polen?

Er det EU-kommisjonen eller polske folkevalgte?

0
Print Friendly, PDF & Email

Denne historien dreier seg i sak om LGTB og deres ideologi. Saken dreier seg altså om hvordan mange i Polen oppfatter LGTB. Men det overordnete er langt viktigere.

For det første forteller denne historien at penger ikke er alt. En kan lokke med gulrot mange ganger og oppnå mye, men det finnes en grense for også det. Det handler om en overordnet ideologi, om indre verdier og om verdighet. Noen tror at en kan kjøpe alt og alle for penger, noe som er sant, men bare i en viss utstrekning. En kan ikke kjøpe sjelefred for penger. En kan ikke kjøpe overbevisning for penger. En kan ikke kjøpe kritisk tenkning for penger osv.

Også penger har sine begrensning.

black white and brown long coated dog
Ekte lojalitet kan vansklig kjøpes for penger. Det må handlinger til.

Det andre denne historien minner oss om er at EU fortsatt tar sikte på å utvikle seg til et overordnet og udemokratisk system. Kommisjonen i Brussel er ikke valgt, men utnevnt. Europaparlamentet er et «supperåd» og uten faktisk makt og innflytelse.

Sentrale, regionale og lokale forsamlinger i Polen er folkevalgte. Heri ligger en vesentlig forskjell. Det denne saken dreier seg om er at et overordnet ikke-valgt organ i et annet land (EU sentralt) skal diktere politikken til folkevalgte organer i Polen. Saken er altså i prinsippet en kamp mellom demokratiske og ikke-demokratiske organer.

I den saken støtter jeg de demokratiske organene uansett hva det dreier seg om og hva de mener. For dette dreier seg ikke om LGBT-frie soner, men om hvem som skal bestemme i Polen. Er et EU-kommisjonen i Brussel eller er det folkevalgte organer i Polen.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Polsk regionråd stemmer for å beholde sitt «LGBT-frie» område, til tross for at de risikerer å tape tilskudd på 2,5 milliarder euro.

En polsk regional folkeforsamling har bestemt seg til å forlenge en beslutning om å være en «LGBT-fri sone» , til tross for at de har fått en advarsel fra Europakommisjonen om at de kan miste EU-tilskudd på 2,5 milliarder euro. På torsdag stemte det regionale rådet i Polens sørlige Malopolska-region mot et forslag fra opposisjonen om å trekke tilbake et vedtak fra 2019. 

Dette er et strengt katolsk område som erklærte at de ville være fri for «LGBT-ideologi».

Tiltaket forbød å reklamere for homoseksualitet og andre seksuelle minoriteter  på offentlige plasser, som skoler. Det var stemmer fra representater for det styrende Lov-og-Orden-partiet som sikret at denne «LGBT-frie sonen» ikke ble opphevet, ifølge lokale rapporter.

green plant in clear glass vase
Plantene lever ikke av penger

De lokale myndighetene mottok et brev fra EU i sommer som handlet om denne bestemmelsen. Ifølge dette polske regionrådet advarte brevet om at regionen kunne tape mer enn 2,5 milliarder euro om de ikke gjorde om på bestemmelsen.

I forrige måned kunngjorde Europakommisjonen at de hadde «bestemt seg for å sende et formell henvendelse til Polen for mangel på samarbeid» med administrasjonen i EU  ved å komme med den forespurte informasjonen  rundt slike vedtak som kom fra «flere polske områder».

«Kommisjonen er bekymret for at dise erklæringene kan bryte med EUs lover når det gjelder ikke-diskriminering på grunn av seksuell legning»,legger de til.

«Det er derfor nødvendig å komme med en detaljert analyse av tilpasning til resolusjoner i EUs lovgivning.

For å få vite om de følger bestemmelsen, ber Kommisjonen om tilstrekkelig og omfattende informasjon fra de polske myndighetene».

Resultatet av torsdagens avstemming i Malopolska ble sterkt kritisert av det polske parlamentsmedlemmet Robert Biedron «for å kaste 2,5 milliarder euro på søpla».

«Nok en gang ser vi at hat og sinne hos Lov og Orden-partiet er viktigere enn den vanlig borger. Og det er de som vil få lide mest på grunn av denne avgjørelsen», sier han i en tweet.

President Andrzej Duda

Jan Duda – far til den sittende president Andrzej Duda, og leder for regionrådet i Malopolska – antyder at istedenfor å trekke tilbake bestemmelsen, kan man skrive den om.

«Vi kan simpelthen benekte det som ble sagt i 2019», kommenterte Duda.

Og han la til «Vi må møtes og omskrive denne erklæringen, siden den fra 2019 har blitt misforstått».

Noen polske konservative har sagt at LGBT-frie soner ikke er diskriminerende overfor homoseksuelle personer, men mot «LGBT-ideologien».

LGBT-rettigheter har stått i sentrum for en stadig krangel mellom Polen og EU.

Tidligere i år erklærte Europa-parlamentet hele Den Europeiske Unionen som «Frihets-soner for LGBT» nettopp som svar på den polske betegnelsen.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.rt.com/news/532527-lgbt-free-zone-poland-eu/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Advarsel!

Vær forsiktig med spådommer om fremtiden.

Forrige innlegg

Den narrative fiaskoen til USA i Afghanistan er verre enn den militære.

No veit heile verda at keisaren ikkje har klede på.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.