POSTED IN Klima

Hvem har rett?

Klimaforskere: det er ingen klimakrise.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

1500 av verdens ledende klimaforskere: Det er ingen klimakrise. Derfor er det ingen grunn til panikk og alarm.

Av Mark Keenan.


1500 av verdens ledende klimaforskere og fagfolk i over 30 land har signert en erklæring om at det ikke er noen klimakrise og har tilbakevist FNs påstander om menneskeskapte klimaendringer. Mange forskere uenige med den FN- teorien om menneskeskapte klimaendringer, og mange mennesker over hele verden er forvirret av emnet, eller er uvitende om de fullstendige fakta.

Svært få mennesker tviler på klimaforskningen, de godtar FNs IPPC-rapporter. Men mange høyt respekterte og fremstående forskere gjør akkurat det, og har funnet ut at IPCC-teorien om at mennesker er årsaken til klimaendringer er alvorlig feil.

Konklusjonene til Climate Intelligence Foundation er: Det er ingen klimakrise. Derfor er det ingen grunn til panikk og alarm. Naturlige så vel som menneskeskapte faktorer forårsaker oppvarming: Det geologiske «arkivet» avslører at jordens klima har variert så lenge planeten har eksistert, med naturlige kalde og varme faser. Den lille istiden tok slutt så sent som i 1850. Derfor er det ingen overraskelse at vi nå opplever en periode med oppvarming.

Oppvarmingen går langt langsommere enn spådd, verden har varmet opp betydelig mindre enn forutsagt av IPCC på grunnlag av datamodellerte menneskelige årsaker. Gapet mellom den virkelige verden og den datamodellerte verden forteller oss at vi er langt fra å forstå klimaendringer.

Økende CO2-innhold i atmosfæren fører til mere plantevekst, altså til en grønnere klode. Foto: iStock

Klimapolitikken henger på utilstrekkelige klimamodeller: Klimamodeller har mange mangler og er ikke langt på vei troverdige som globale verktøy for klimamålinger. Klimamodeller overdriver effekten av klimagasser som CO2. I tillegg ser de bort fra at det er gunstig å berike atmosfæren med CO2.

CO2 er plantenæring og grunnlaget for alt liv på jorden: CO2 er ikke en forurensning. Det er viktig for alt liv på jorden. Fotosyntese er en velsignelse. Mer CO2 er gunstig for naturen og gjør jorden grønnere, og ekstra CO2 i luften gir øket vekst i global plantebiomasse. Det er også bra for landbruket, og øker avlingene av avlinger over hele verden. Global oppvarming har ikke forsterket naturkatastrofer: Det er ingen statistiske bevis for at global oppvarming intensiverer orkaner, flom, tørker og lignende naturkatastrofer, eller gjør dem hyppigere.

Sammendrag.
Oppsummert er CO2-reduksjon hovedfokus for FNs klimaendring-hysteri som har vært utbredt blant verdens befolkning. Den erklærte klimakrisen eksisterer imidlertid bare i datamodeller. Kulten av «menneskeskapte klimaendringer» er en politisk fremmet «ideologi» i media og FN, som brukes til en bredere politisk og korporativ agenda. Menneskeskapte klimaendringer er ikke basert på fakta, og har overtatt for reelle miljøhensyn.

Verdens sentralbankfolk finansierer det verdensomspennende klimaendringer-prosjektet fullt ut. Når en bruker truismen «følg pengene», oppdager man raskt hvem som styrer korporasjonene, politikken og medieverdenen.

På grunn av uopphørlig propaganda for klimaendringer som fremmes av FN, myndigheter og korporasjoner, er mange mennesker derfor i en medie-påvirket tilstand, og påtar seg dermed ukritisk sin forhåndsbestemte rolle i samfunnet, under dette «ordets diktatur» uten engang å være klar over det. For eksempel har vi nå millioner av såkalte klimaendrings-krigere, som er blinde for det faktum at klimaendringer faktisk ikke er forårsaket av karbonutslipp.
Alt dette er for å skremme folk til å akseptere et totalitært autoritativt regime, og begrensninger for deres frihet og personlige velvære. Virkeligheten er at folks tilgang til energi og ressurser med vilje reduseres via falsk klimaendringspolitikk, høy inflasjon, pågående geopolitisk teaterspill og bevisst startede kriger.

Fra Global Research, publisert 24 februar 2023. Skrevet av Mark Keenan.
Oversatte utdrag av Northern Light fra en lengre artikkel på engelsk. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: 1500 Scientists Say ‘There Is No Climate Emergency’ – The Real Environment Movement Was Hijacked.

Forsidebilde: Qingbao Meng

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Klimaforandringer er det selvfølgelig. Som det alltid har vært.
  – Og som vi har tilpasset oss.
  – Og vi vet at historisk sett er det flere som har fått et dårlig/strevsomt liv & død av kulde, heller enn varme.
  Vi har riktignok både hatt menneskeskapte hekseprosesser og ‘pandemier’ basert på hysteri istedet for vitenskap.
  Og penge-økonomiske kriser basert på penge-politikken til noen gærninger/gnagere som vil ha En verden, En leder og En valuta. – Og totalkontroll w.w.
  Men POLITISK klima-‘KRISE’ har det aldri vært før nå.
  Heller ikke så mye bortkastede arbeidskrefter på politisk tullball.

  Er dette 1700-tallet eller 2023?
  Er det (akademiske?) prester, politikk, – eller fornuft som skal styre oss videre?

  Svar
 • Northern Light.
  28 februar 2023 17:43

  Grønn energi: Historiens største formueoverføring til de rike.

  Skrevet av Steve Goreham.
  Vi er midt i historiens største formueoverføring. Offentlige subsidierte vindsystemer, solcellepaneler og elektriske kjøretøyer kommer i overveldende grad de velstående i samfunnet og rike nasjoner til gode.

  Arbeider- og middelklassen betaler for grønne energiprogrammer med høyere skatter og høyere strøm- og energikostnader. Utviklingsnasjoner får miljøødeleggelser for å levere metaller som trengs for fornybar energi i rike nasjoner. Siden 2000 har verden brukt mer enn 5 billioner dollar på grønn energi.

  Mer enn 300 000 vindturbiner er blitt reist, millioner av solcellepaneler er installert, mer enn 25 millioner elektriske kjøretøyer er solgt, hundretusenvis av dekar med skog er hugget ned for å produsere biomassebrensel, og rundt tre prosent av dyrkbar jord brukes nå til å produsere biodrivstoff til kjøretøy.

  Verden bruker rundt 1 billion dollar per år på grønn energi. Offentlige subsidier koster rundt 200 milliarder dollar årlig, med mer enn 1 billion dollar i subsidier brukt over de siste 20 årene. Verdens ledere er besatt av behovet for en fornybar energiomstilling for å «redde planeten» fra «global oppvarming». Regjeringene gir en endeløs strøm av penger til grønn energi.

  The Inflation Reduction Act (Inflasjons-reduksjons loven) fra 2022 ga 370 milliarder dollar i subsidier og lån til fornybar energi og elbiler. Men fornybare subsidier favoriserer de rike på bekostning av de fattige. Vindturbiner mottar produksjons-skattefradrag, fritak for eiendomsskatt og mottar subsidier selv når de ikke genererer strøm. Grunneiere mottar så mye som $8000 per turbin hvert år fra leieavtaler for vindsystemer på deres land.

  Leieinntektene kan være ganske høye for en grunneier med mange vindturbiner. I England betaler vanlige skattebetalere hundrevis av millioner pund per år i skatt, som går som subsidier til vind-selskaper og velstående grunneiere.

  I USA har 39 stater innført et system som gir en bonus for elektrisitet generert av solcelleanlegg på taket og som føres tilbake til nettet. De som ikke har råd til å installere solenergi på taket, betaler høyere strømregninger for å subsidiere boliger som har systemet. Eiere av solenergianlegg på taket mottar også føderale og statlige skattelettelser som er en annen formueoverføring til velstående fra vanlige borgere.

  Subsidier for elbiler kommer elbilkjøpere til gode. Gjennomsnittsprisen på en elbil i USA i fjor var $66 000, som er utenfor rekkevidde for de fleste. En studie fra University of Chicago fra 2021 fant at California EV-eiere bare kjører 5300 miles per år, mindre enn halvparten av kjørelengden for en vanlig bil. De fleste elbiler i USA er bil nummer to for de rike.

  En mellomstor elbil trenger et batteri som veier omtrent 500 kilo for å gi akseptabel rekkevidde. På grunn av vekten har elbiler en tendens til å være omtrent 50 prosent tyngre enn bensinbiler, noe som forårsaker økt veislitasje. Men elbiler betaler ikke veiavgiften inkludert i prisen på hver liter bensin. I dag bæres denne kostnaden av bensin og dieselbileiere.

  Fornybare systemer krever enorme mengder spesialmetaller. Elektriske bilbatterier trenger kobolt, nikkel og litium for å oppnå høy energitetthet og ytelse. Magneter i vindturbiner krever sjeldne jordmetaller. Store mengder kobber til EV-motorer, batterier, vind- og solcellepaneler og elektrisitetsoverføring for fjerntliggende vind- og solenergianlegg. I følge Det internasjonale energibyrået krever en elbil omtrent seks ganger så mange spesialmetaller som en bensin- eller dieselbil.

  En vindturbin-park krever mer enn ti ganger metallene til et naturgasskraftverk. De fleste av disse metallene utvinnes i utviklingsland. Nesten 70 prosent av kobolten utvinnes i Kongo. Indonesia produserer mer enn 30 prosent av verdens nikkel. Chile produserer 28 prosent av kobberet. Kina produserer 60 prosent av de sjeldne jordmetallene. Disse nasjonene sliter med alvorlig luft- og vannforurensning fra gruvedrift. Arbeidere i gruver lider også av dårlige arbeidsforhold og det er utbredt bruk av tvangsarbeid og barnearbeid.

  Men ingen kostnad er for stor når rike mennesker i utviklede land kan kjøre en Tesla. På toppen av det, godkjente EU nylig en ny lov, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM vil skattlegge varer som er ikke produsert med lavkarbonprosesser fra fattige nasjoner. CBAM-inntekter vil være en stor kilde til midler for Europas grønne energiprogrammer som kommer de velstående til gode.

  Fra Principa Scientific, Publisert 28 februar 2023. Skrevet av Steve Goreham.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Green Energy: Greatest Wealth Transfer To The Rich In History.

  Svar
 • KlimaKRISE. 😉

  ‘Men det er kanskje for tidleg, for mars ser ut til å bli kaldare enn normalt.
  Det blir kaldt frå Lindenes til Nordkapp, men i kystnære strøk påverkar temperaturen i sjøen og det blir ikkje like kaldt.
  Prognosane tyder på at kulda kjem i starten og midten av neste veke, men med større uvisse fram mot neste helg. ‘
  nrk.no/rogaland/varen-er-kommen-_-men-kan-bli-kald-1.16316997

  Svar
 • Klimafascistane sine frontsoldatar er hjernevaska grønn hysterisk ungdom. Nesten som ein vanleg krig. Kvar blir det av det som vi kan gjere noko med? Naturvern og forureininga av jord, vatn, luft? Klima blir styrt av sola, planetane og gud, og berre dei.

  Svar
  • Lokalklima kan bli styrt og endra av satanistiske HAARP-anlegg. Dette har pågått i årevis, det held fram i ulike land, for det ser ikkje ut til at vi klarar å kvitte oss med satanistane som har all makt.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En grov bløff?

Er Norge avhengig av el-kraftimport, slik vår statsminister påstår?

Forrige innlegg

Globalister utgjør en fare

Den største trusselen mot menneskeheten er oss selv

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.