POSTED IN Terrorisme

Hvem drepte flest med flyangrep under 2. verdenskrig?

De historisk største terroristene er USA og UK.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når det gjeld dreping av sivile, er ikkje Israel noko sjeldant unntak.

22. januar 2024 av Larry Johnson

Eg innser at overskrifta på dette stykket kan irritere visse folk. Eg seier ikkje at Israel sitt hjartelause, vilkårlege massedrap på palestinarar ikkje er alvorleg. Eg deler Sør-Afrikas syn om at det er eit folkemord. Det er viktig.

Men om vi tar eit objektivt tilbakeblikk på dei siste 100 åra med krigføring, må vi innrømme at USA og Storbritannia óg har ei skammeleg historie med målretta angrep på sivile. Israel orsakar seg med at krigståka har skulda, og anklagar Hamas for bruk av menneskelege skjold. Dette er standardforklaringa som USA har brukt stadig vekk.

Eg byrja tenke på dette då eg spurde meg sjølv «kven drap flest sivile med flyangrep under Andre verdskrig?» Ein kan ikkje nekte for at nazistane drap svære mengder sivile – særleg i Polen og Ukraina – med bruk av bakkestyrkar. Men det viser seg at nazistane var mykje mindre dødbringande i lufta enn USA og UK. Under slaget om Storbritannia og blitzkrigen der, døydde det anslagsvis 70 000 britiske sivile. Det er det totale talet på britiske sivildødsfall for heile Andre verdskrig.

Kva med britane og USA si bombing av tyske byar? Tala er betydeleg høgare.

Estimat for kor mange tyske sivile som vart drepne av  Alliert strategisk bombing har variert mellom kring 350 000[5][6] til 500 000.

Slik så Dresden ut etter de allierte (USA og UK) sin terrorbombing av byen i februar 1945. Dresden var regnet som en av Tysklands vakreste byer.

USA påførte japanarane liknande tal:

det har lenge pågått ein debatt om mortaliteten til angrepa på japanske byar, og bruken av atomvåpen er  spesielt kontroversiell. Det mest siterte estimatet på japanske tapstal frå raida, er 333 000 døde og 473 000 skadde. Andre estimat for totale dødstal strekk seg frå 241 000 til 900 000. I tillegg til tapet av for det meste sivile liv, bidrog raida til ein veldig nedgang i industriproduksjonen.

Eit forsøk på å tildele skuld for vietnamesiske sivile som USA drap under Vietnamkrigen, blir meir ullent. Eg trur litt av grunnen er at USA ikkje vil innrømme at måten dei førte krigen på sette fleire sivile i fare enn Washington var villig til å kvittere for.

Lewy anslår at 40 000 sør-vietnamesiske sivile vart drepne av PAVN/VC; 300 000 vart drepne som resultat av kampar i Sør-Vietnam, og 65 000 vart drepne i Nord-Vietnam, totalt 405 000 drepne. Han seier vidare at 222 000 sivile kan ha blitt rekna som militære fiendar i USA si opptelling av døde, “body count”, noko som aukar totalen til 627 000 drepne.[11][12][13][14] Det var i mange tilfelle vanskeleg å skille mellom sivile og militært personell, då det var mange ikke-uniformerte deltids-geriljakrigarar og tvangsverva.[15][16][17] Walter Mead estimerer at ca 365 000 vietnamesiske sivile døydde som følge av krigen i løpet av den tida USA var involvert. [18]

Medan krigen i Vietnam varde i over 20 år, var krigen i Irak kortare, og talet på sivile drepne av USAs militære aksjonar i det landet endte opp samanliknbart:

Ingen veit sikkert kor mange som har blitt drepne og skadde i Irak sidan USA invaderte i 2003. Men vi veit at mellom 280 771 og 315 190 har døydd av direkte krigsrelatert vald forårsaka av USA, USAs allierte, det irakiske militæret og politiet og opposisjonskrefter frå tidspunktet for invasjonen til og med mars 2023. Dei valdelege dødsfalla til irakiske sivile har skjedd under bombing frå lufta, granateld, skot frå handvåpen, sjølvmordsangrep og brann starta med bombing. [Tala inkluderer vel ikkje dei mange som har døydd av kreft og anna etter USA-alliansens bruk av DU-ammunisjon, mrk.] Mange sivile har og blitt skadde.

Bombing av Tokyo i 1945 i mars 1945: «Det antas at omtrent 100 000 døde og en million ble skadet, de fleste av dem sivile. Noen overslag kommer til betydelig høyere tall. (Utdrag fra Wikipedia).

Så..? Gjer det nokon forskjell? La meg spørre eit enkelt spørsmål. Viss ei framand makt (ta landet du elskar å hate) bomba heimen din og drap kona og barna dine, ville du då ha ønska hemn? Eg veit eg ville. Det er problemet og grunnen til at moderne arméar bør prøve å minimere sivile tap. Vilkårleg bombing skapar ein ny generasjon av menneske som har ønske om å skade eller drepe deg.

Det tar meg til den siste ukrainske massakren på sivile i Donetsk. Sundagens bombing av ein torgmarknad hadde null militær verdi. Det var ei medviten handling for å drepe sivile. Ukraina har ei tåpeleg tru på at det kan starte heimlege opprør mot Putin dersom mange nok sivile blir massakrerte. Men historia fortel noko anna. I staden for å vende folkeopinionen imot regjeringa, har slike angrep som dette vist seg å heller bli ein sameinande faktor som styrkar den folkelege støtta for krig mot dei som har ansvaret for slike brotsverk.

Dette er ei av dei sakene eg diskuterer i dag med Judge Napolitano.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  27 januar 2024 12:16

  USA har mange metodar. USA-ambassdøren med det festlege namnet Pressman, lovar å pressa Ungarn om landet ikkje lyder herrefolket:

  https://www.rt.com/news/591352-us-ambassador-threatens-hungary/

  Kopi: Jonas G. «vi truer ingen» Støre.

  Svar
 • «Viss ei framand makt ….bomba heimen din og drap kona og barna dine, ville du då ha ønska hemn? Eg veit eg ville.»

  Og det er det forunderlige i dette.
  Ingen i Libya ser ut til å ville hevne seg på Stoltenberg/Ap, eller andre norske politikere som bombet familien deres, drepte statslederen deres , og ødela Afrikas best fungerende land.
  Uten grunn.

  Og enda mer forunderlig/forferdelig:
  Få ( ingen?) i Norge ser ut til å ha noe behov for å stoppe, og dømme, disse gærningene som kaller slikt politikk. Utført kun fordi det var ordre fra bakmennene i USA/Israel. – Og enda de misbrukte våre forsvarsmidler og brøt norsk Grunnlov.
  Er Norge en bananrepublikk, en vasallstat?
  Har innbyggerne i Norge ingen respekt for seg sjøl?
  Så får vi håpe at noen innbyggere i Libya har det.
  Men bare går å venter på en anledning til å svare på terroren.

  Svar
 • «Det var ei medviten handling for å drepe sivile.»

  Som brannbombingen av de sivile i byen Dresden i 1944.
  Som atom/brannbombingen av Japan i august 1945, når 2. verdenskrig allerede var avgjort.
  Som lokking av de sivile innbyggerne og sykehusene i Gaza til sørlige områder i 2023, – før de ble bombet.

  Pussig.
  Pussig?
  Ja, pussig fordi det ble gjort av samme bakmenn. Samme organisasjon/nettverk.
  Som har en slik forestilling om seg sjøl i forhold til resten av midtøstens og verdens befokning:

  «Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Begin hadde vært involvert i terrorhandlinger i Palestina på 1940-tallet som leder av Irgun. Han hadde organisert bombingen av King David Hotel i 1946 og massakren på hele landsbyen Deir Yassin i 1948. Menachem Begin er den mest beryktede terroristen i israelsk historie og grunnleggeren av det politiske partiet som styrer Israel i dag, Likud.

  Og litt tidligere i historien:

  ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

  Pussig.
  Fordi dette er jo det et stakkars lille uskyldige forfulgte folket.

  Er jødene et lite folk uten makt?:
  http://www.vigrid.net/vkjudeawarsitater.htm

  Svar
 • Så kan vi jo ta med litt info om de samme gjerningsmennenes krigsforbrytelser i Dresden .
  Disse globalistene som nå har stjålet seg et land i Palestina.
  Og som bedriver samme terrorhandlinger nå som i 1944, nå i Gaza. – Uten medynk, uten empati mot andre som ikke er i deres rase.
  Deres natur? Kultur? Zionisme ? ‘ Politikk’ ?
  Men sikkert ‘ et forfulgt stakkars lite folk. ‘. Fortsatt?

  http://www.vigrid.net/hcdresdenuts.htm

  Svar
 • Og slik jeg kjenner ærlige derimot.no , så er enhver (mot- ) informasjon som kan rette opp informasjonen som er framlagt , velkommen. Kom igjen.
  Derimot.no sin styrke og kjærlighet er jo at de vil avsløre løgner.
  ( Imotsetning til ‘informasjons’- media vi daglig blir utsatt for. )

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er sikkert den samme situasjonen i Norge:

Høye tall i USA for hjerteskader etter covid-vaksinene.

Forrige innlegg

Ikke se bort fra det.

Går det mot unntakstilstand i Nato-zonen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.