POSTED IN Klima

Hva vet vi og hva tror vi om klimaet?

Det er lite som tyder på en klimatisk krise.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Global oppvarming: Ti fakta og ti myter om klimaendringer

Av professor Robert M. Carter

Dette artikkelen bli først publisert i 2009 av professor Robert M Carter som er forsker ved James Cook University (Queensland), og ved University of Adelaide (South Australia).

NB: De data som blir presentert her stammer fra perioden før 2009.

Ti fakta om klimaendringer.

1.. Klimaet har alltid forandret seg. Og det vil det alltid gjøre. Antagelsene om at jorden før den industrielle revolusjonen hadde hatt et «stabilt» klima er fullstendig feil. 

Det eneste fornuftige vi kan gjøre rundt klimaendringer er å forberede oss på det.

leafless tree on desert during daytime
Klimaet endrer seg hele tiden.

2.  Nøyaktige temperaturmålinger fra værballonger og satelitter siden 1950 viser at det ikke har vært noen atmosfæriske oppvarminger siden 1958.

Derimot har den gjennomsnittelige bakketemperaturen blitt notert med en oppvarming på omtrent 0,4 grader Celsius i den samme perioden.

Mange forskere tror at termometermålingene er forårsakete av effektene målt over byene og av andre gjenstander.

3.  Til tross for at USA har brukt mer enn 50 milliarder dollar for å se etter temperaturendringer  siden 1990 er ingen entydige menneskelige signaler blitt identifisert når det gjelder det globale temperaturmønsteret.

4.  Uten drivhuseffekten ville den gjennomsnittelige overflate-temperaturen på jorden vært – 18 grader Celsius, heller enn de + 15 grader Celsius som har sørget for utvikling av livet.

Karbondioksid er en mindre drivhusgass, ansvarlig for mindre enn 26 % av den totale drivhuseffekten.

Det er i høyden 25 % av karbondioksidet som skyldes menneskelig aktivitet.

Fordamping av vann står for minst 70 % av effekten, mye viktigere for de atmosfæriske drivhusgassene.

gray clouds
Skyer har stor betydning

5.  Både i årlige (1 års) målinger og i geologiske (opp til 100 000 års) målinger, kommer endringer i den atmosfæriske temperaturen FØR det blir endringer av CO2. 

Karbondioksid kan derfor ikke være den viktigste grunnen til temperaturøkning (for CO2 har en mindre og avtagende del av positiv temperaturøkning.)

6.  FNs panel l for klimaendringer (IPCC) virker bare som et skremsel for globalklima-lobbyen, noe som førte til Kyoto-protokollen. Dessverre er IPCC et politisk, ikke et vitenskapelig forum.

Edward Lorenz

Hendrik Tennekes, en tidligere forskningsdirektør ved Royal Netherlands Meteorological Institute sier at «IPCCs gjennomgang er totalt feil», og at «IPCC har med vilje oversett paradigmeskiftene som er lagt fram av den fremste meteorologen i det tjuende århundret, Edward Lorenz».

7. Kyoto-protokollen vil koste mange billioner dollar og kreve betydelige midler fra de landene som undertegnet den. Men den vil ikke føre til noe særlig avkjøling (høyst 0,2 grade Celcius om de gjennomfører alle tiltak).

Det russiske Academy of Sciences sier at Kyoto ikke har noe vitenskapelig grunnlag.

Andre Illarianov, senior-rådgiver for den russiske president Putin, kaller det Kyoto-isme  -«en av de mest aggressive, påtrengende og ødeleggende ideologier siden kommunismen og fascismen falt sammen».

Dersom Kyoto var «det første skritt», så var det iallfall i feil retning, som det etterfølgende «Bali Roadmap».

8.  Klimaendringer er en kaotisk prosess, noe av dette er uforklarlig eller helt uforståelig.

Ingen eksisterende computermodell vil noen gang bli stand til å komme med nøyaktige  forutsigelser om hvordan klimaet vil være 100 år i framtiden.

9.  Ikke overraskende er eksperter på computer-modeller enige om at ingen klima-modell er i stand til komme med en nøyaktig forutsigelse for regionale klimaendringer. 

10.  Den største usannheten om mennskelig global oppvarming er påstanden om at  nesten alle vitenskapsmenn er enige om at dette kommer til å skje, og i en farlig fart.

The Debate Is Ongoing And There Is No Consensus The Great Debate: Are Mountains Alive? – SabinoCanyon.com
Det er ingen vitenskapelig enighet om hvor stor del av klimaendringene som skyldes menneskelig aktivitet.

Realiteten er at nesten alle aspekter av klima-vitenskapen er offer for heftige debatter.

Tusenvis av kvalifiserte forskere over hele verden har underskrevet deklarasjoner som enten (1) spør om bevisene for denne hypotetiske advarselen om menneskelig klimaoppvarming, eller (2) støtter en fornuftig vitenskapelig  (ikke følelsesladd) tilnærming for å studere sammenhengen til naturlige klimaendringer.

Ti myter om globale advarsler.

Myte 1.  Den gjennomsnittelige  globale temperaturen (AGT) har steget i løpet av de siste få årene. (Før 2009)

Fakta 1: Innenfor feilmarginer har ikke AGT økt siden 1956, og den har sunket siden 2002, til tross for økning av CO2 i atmosfæren med 8 % siden 1995.

Myte 2.  I løpet av slutten på det 20. århundret har AGT økt i med foruroligende fart, og nå har den nådd et farlig omfang.

Fakta 2: AGT-økningen i det 20. århundret  har vært på 1 – 2 grader, det samme som har vært  naturlig  for klimaendringer i de siste 10 000 år . AGT har vært mye varmere enn i dag mange ganger iden siste geologiske perioden.

Myte 3.  AGT var relativt uforandret i tiden før den industrielle revolusjonen, men har steget himmelhøyt siden 1900, og vil øke med flere grader i de neste 100 årene (dette er Mann, Bradley & Hughes «hockey stick»  (vekstprognoser) og i deres datasimulatorer).

Fakta 3.  Kurven Mann og de andre har regnet ut er et statistisk påfunn.  Det finnes ikke troverdige bevis for at klimaet i gamle dager ikke endret seg, heller ikke at det 20. århundrets endring i AGT var uvanlig eller at farlig menneskelig oppvarming er på vei.

Myte 4.  Computer-modeller spår at AGT  vil  øke med opp til 6 grader i de neste hundreårene.

Fakta 4:  Det viser  jo deterministiske computer-modeller. Andre  empiriske modeller spår avkjøling.

Myte 5.  Oppvarming på mer enn 2 grader Celsius vil ha katastrofale virkninger på økosystemet og på menneskeheten.

Temperaturen etter siste istid frem til dag.

Fakta 5:  En endring på 2 grader vil være godt innenfor de naturlige variasjonene. De økologiske systemene har tilpasset seg slike endringer siden tidsregningene oppsto.  Resultatet er en prossess vi kaller evolusjon. Menneskene kan tilpasse seg alle slags ekstreme forandringer.

Myte 6:  Fortsatt økning av CO2 i atmosfæren vil gi farlig oppvarming og vil være skadelig.

Fakta 6:  Ingen menneskeskapt oppvarming kan ennå måles som ikke er en del av en naturlig variasjon av systemet.  I tillegg vil menneskeskapt oppvarming antakelig være på mindre enn 1 grad. Atmosfærisk CO2 er en fordelaktig gjødsel for planter, inkludert spesielt kornvekster. Og den  er også med på å hjelpe til med fotosyntesen.

Myte 7.  Endringer i solaktiviteten kan ikke forklare de siste endringene i AGT.

Fakta 7.  Utslipp fra solen varierer på flere måter (vi har 11, – 22 – og 80 års sykluser på solen som har effekt på jordens klima.) Når den synlige utstrålingen er liten og partiklene og de magnetiske feltene vi har sett i det 20. århundret fører til større endringer, kan det skyldes endringer på solen.

Myte 8:  Uforutsett smiling av is på jorden skjer i de nordlige og sørlige polare områdene.

Fakta 8:  Både Grønland og isdekket på Antarktis vokser i tykkelse og kulde.  Sjøis rundt Antarktis har bredt seg til et rekordstort område i 2007.  Temperaturen i den arktiske regionen viser nå nivåer av naturlig varme, som vi også så tidlig på 1940-tallet. Da var denne regionene enda varmere (og isfri).

Myte 9:  Menneskeskapt global oppvarming er årsak til at havnivået stiger.

white and brown boat on black sand during daytime
Det har ikke vært observert ekstremvær-økning de siste årene.

Frakta 9:  Havnivået veksler fra tid til annen og fra sted til sted.  For eksempel mellom 1955 og 1996. Da sank havnivået på Tuvalu med 105 millimeter.  Gjennomsnittet for havnivået er et statistisk mål og har ingen betydning for miljøverntiltak. Et globalt mål for økning av havnivået har vekslet med 1 – 2 millimeter i året de siste 150 årene. Det visert ingen påvirkning av menneskelig aktivitet.

Myte 10:  Den siste økningen av AGT i det 20. århundret er årsak til økningen i antallet alvorlige stormer (orkaner) , og i intensisteten i stormene.

Fakta 10:  Meteorologiske eksperter er enige om at det ikke har vært noen økning av stormer utenom det de betrakter som naturlig variasjon i klimasystemet.

Forsidebilde: Yomex Owo

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Myte 7.  Endringer i solaktiviteten kan ikke forklare de siste endringene i AGT. »

  Si det til de gale.
  Altså ikke lengre en konspirasjon? :

  ‘ Klimafiksing er kort fortalt bevisste og omfattende inngrep i jordas klimasystem.
  Fangst og lagring av CO2 regnes ikke som et slikt inngrep. Det finnes svært begrenset med kunnskap rundt hvilke tiltak som kan vise seg effektive og trygge,
  – men eksempler inkluderer skygging av solen fra verdensrommet,
  – injeksjon av aerosoler i atmosfæren som kan reflektere innkommende solinnstråling,
  eller å modifisere vekstratene til korallrev slik at de tar opp mer CO2. ‘
  https://geo365.no/miljo/tidligere-oljetopp-vil-diskutere-geoengineering/?mc_cid=4a41f4bdab&mc_eid=db6add3f06

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nytt åpent brev til Adm. Dir. Camilla Stoltenberg og Ass. Dir. Espen Rostrup Nakstad:

Hva må til for å stoppe vaksineringen?

Forrige innlegg

Klimatoppmøtet

Siger virkeligheten inn for verdens ledere?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.