POSTED IN FN, Klima

Hva som er korrekt vitenskap, f.eks. om tyngdekraft, kan ikke bestemmes politisk.

Det er presis det FNs klimapanel har gjort.

0
Print Friendly, PDF & Email

Korrumpert klimavitenskap basert på feilaktige modeller.

Skrevet av Gregory Wrightstone.

Tenk deg at teorien om tyngdekraften ble bestemt av partisk stemmegivning. Eller at en gruppe politikere bestemmer fortolkningene av lovene i moderne fysikk. Hvor absurd dette høres ut, er det dette som skjer innen klimavitenskapen.

Vitenskapelig forskning gjøres hovedsakelig i akademia, der sannheten er etablert gjennom mange års arbeid som er økonomisk støttet av offentlige eller private. Noen ganger ønsker de som finansierer forskningens spesielle resultater for pengene sine. Som en kan forvente av menneskets natur, tilpasser forskerne metoder og resultater, når de som finansierer har et synspunkt som gjøres kjent for forskere som søker om stipend og midler.

Mange politikere og forskere har forpliktet seg til en grunnløs fortelling, om at utslipp av karbondioksid fra menneskelig aktivitet fører til en apokalyptisk oppvarming av jorden. Med religiøse ildsjelers entusiasme og de maktgales hensynsløshet, driver et klimaindustrielt kompleks energipolitikken på grunnlag av hundretalls svært mangelfulle datamodeller. Mer enn 95 prosent av disse digitale prognosene har vist seg upålitelige når det gjelder å forutsi klimatiske trender, likevel brukes de uansett.

Enkelt sagt er modellene utformet for å overdrive effekten av atmosfærisk karbondioksid som en drivhusgass. Følgelig overdriver modellene fremtidig klimaoppvarming. Overdreven forventet oppvarming avsløres ved sammenligning av resultater fra modellene med faktiske, historiske temperaturer. En vitenskapelig analyse fra 2020 avslørte at «modeller overestimerer oppvarming i hver målobservasjon i de fleste tilfeller, og det er statistisk betydelige gjennomsnittlige forskjeller mellom modeller og virkelige observasjoner».

Ross McKitrick.jpg
Ross McKitrick

Forskeren Ross McKitrick nevner feil fra modellene som overdriver fremtidige temperaturøkninger. «Jeg forstår at det er utrolig vanskelig å modellere klimaet, og ingen klandrer det vitenskapelige samfunnet for at de synes det et vanskelig problem å løse,» skriver McKitrick. «Men vi lever alle med konsekvensene av at de som lager klimamodellene hardnakket bruker generasjon etter generasjon av modeller som viser for høy overflate- og troposfærisk oppvarming, i tillegg til å kjøre grovt overdrevne scenarier».

Hvorfor fortsetter forskere å bruke modeller som er kjent for å overdrive oppvarmingen? Å produsere resultater som støtter et syn som er politisk populært blant de klimabesatte? Det virker slik, med et profittmotiv: Regimene fremmer sitt dommedagsnarrativ, forskere og forsknings-institusjoner får midler, den grønne lobbyen sikrer investeringer og subsidier for uøkonomiske og ineffektive teknologier, og politiske kandidater omfavner hysteriet i bytte mot kampanjebidrag.

Alt dette betales av befolkningen, som betaler for høye skatter og unødvendig høye energiregninger. Ansatt i olje og gass-industrien betaler med tap av levebrødet. Prisen for de fattigste blant oss – spesielt i utviklingsland – kan være liv tapt gjennom ytterligere utarming og tidlig død.

Noen klimaalarmister kan være uvitende om vitenskapens korrupsjon. Andre utnytter det kynisk for penger og makt. På et tidspunkt vil denne fasaden kollapse på grunn av mangelen på virkelighet bak den. Ikke desto mindre er vi forpliktet til å gjøre det vi kan for å avsløre dette, om ikke annet for å hedre ofre som er gjort av andre i sannhetens navn.

Fra Principa Scientific, publisert 22 August, skrevet av Gregory Wrightstone.
Oversatt fra engelsk av Northern Light, redigert og forkortet, linker i orginalartikkelen.

Artikkelen er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.
Orginalartikkel: Corruption Of Climate Science Supported By Flawed Models.

Forsidebilde: meriç tuna

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Et tabu er brutt:

Kina sier at USAs regjering stod bak angrepet den 11. september 2001.

Forrige innlegg

Ukraina:

Parlmentet bevilger seg 70% lønnsøkning. Soldatene må dele gevær.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.