POSTED IN Helse, Virkelighetsforståelse

Hva skyldes overdødeligheten?

Nå erkjennes det at Lockdown kan ha bidratt. Vaksinene som årsak er tabu.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har hatt artikler tidligere om dette tema. Det som er nytt er at det nå erkjennes at lockdown, altså nedstengningstiltakene, kan ha bidratt til overdødeligheten. Dette har vi hevdet under hele pandemien og blitt stemplet på ulikt vis som følge av det. Vi kan bare si: Velkommen etter! Det skal ikke mye fantasi å forstå at en effekt av nedstengningstiltakene er forsinkelse i diagnostisering av alvorlige sykdommer som vil føre til – ja, nettopp, en økning i dødelighet i etterkant.

Det som fortsatt sitter meget langt inne er vurderingen av om vaksinen også har bidratt med sitt. Jeg vet ikke om en engang registrerer om de døde er vaksinert eller ikke. En slik registrering ville gi et svar umiddelbart, men det tør en åpenbart ikke. Gjør en det tror jeg mange politiske og faglige hoder vil rulle.

Knut Lindtner
Redaktør

Betydelig flere mennesker dør nå i Europa – debatt om årsaker

Innlegget er hentet fra Politikeren

Over hele Europa har flere mennesker enn vanlig dødd siden begynnelsen av pandemien. Ifølge forskere kan dette faktum imidlertid ikke direkte tilskrives Corona. Dødsraten har ikke bare økt kraftig blant eldre – flere barn dør også enn det som tidligere var «vanlig».

Det er observert en kraftig økning i overdødelighet i Europa siden 2021, som nye data fra statistikkbyrået Eurostat viser. De som er verst rammet er de landene som har innført de strengeste nedstengingene og pandemitiltakene under pandemien. Disse inkluderer fremfor alt Portugal (+24 % overdødelighet) og Spania (+17 %).

Vi skal alle dø, men tidspunktet og omstendighetene er også viktig.

Lockdowns sies å ha bidratt massivt til overdødelighet

De viktigste ofrene er eldre og høyrisikopasienter, og de fleste dødsfallene er hjerterelaterte. Imidlertid kan overdødelighet ikke bare tilskrives Covid-19 – forskere i Spania, England og Tyskland er forundret. En britisk studie som nylig ble publisert, bekreftet at nedstengningene og spesielt pandemitiltakene delvis hadde skylden. Frykten for å bli smittet av Corona hadde også en negativ mental og fysisk påvirkning. Ifølge forfatterne av studien ble mange sykdommer rett og slett ikke gjenkjent i tide på grunn av reduksjonen i helsesystemet og betydelig færre kontrollavtaler.

Barn har svekket immunforsvar på grunn av pandemien

Økningen av døde barn opp til 14 år er spesielt alarmerende – de britiske helsemyndighetene forventer en overdødelighet på opptil 17 prosent innen 2027. Foreløpig forklarer forskere disse tallene med “forsinkede barnesykdommer” som møtte et immunsystem svekket av nedstengningen. Maskekravet i skolen var spesielt skadelig for barna. Ifølge spanske forskere, etter at denne forskriften ble opphevet, var det “massive infeksjoner og overfylte akuttmottak”.

“Det var en katastrofe”

Ifølge tyske og britiske forskere vil det ta litt tid før årsakene til overdødelighet er fullt ut belyst. I Storbritannia oppsummerte historikeren Lord Jonathan Sumption det i The Times: «Sannheten om nedstengningen blir gradvis innrømmet. Det var en katastrofe”.

Forsidebilde: the blowup

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Er vi snart der at selv de mest autoritetstro begynner å tenke og å se «skilnaden på sanningar og lögner», som Björn Afzelius sa? Overdødelighetens årsak burde være åpenbar for voksne; kun et infantilt folk kan klare å stole på «eksperter» som har vist seg som serieløgnere for lenge siden, FHI særlig. La hodene endelig rulle; folkemord bør straffes og mange har blod på hendene.

  Svar
  • «…kun et infantilt folk kan klare å stole på «eksperter» som har vist seg som serieløgnere for lenge siden, FHI særlig. »

   Nå blir nok de fleste bivirkningene av injeksjonen tilskrevet ‘LongCovid’.
   Så får vi se framover.
   Så kraftige skader etter vaksiner har vel uansett ikke blitt tolerert tidligere. Kvinner ser ut til å bli rammet med blødninger. ( og manglende fertilitet ?) Og menn med hjerteposebetennelse ( -og også manglende fertilitet, tro ?) :

   ‘1000 vaksinesaker.
   I fjor søkte 693 personer om erstatning etter koronavaksinen, og så langt har NPE mottatt om lag 1000 søknader.
   Litt under halvparten av søknadene er så langt behandlet. 73 prosent har fått avslag og 27 prosent medhold.
   De vanligste plagene som har gitt rett til erstatning er betennelse i hjerteposen, hudutslett, blodpropp og menstruasjonsforstyrrelser.
   nrk.no/norge/fikk-2500-kroner-i-erstatning-etter-mensproblemer-1.16269015

   Men absolutt ikke injeksjonsskader i denne studien? – Selv om andre studier i resten av verden påstår det.:
   ‘En stor undersøkelse på amerikanske veteraner, publisert i tidsskriftet Nature Medicine, har for eksempel vist at covid-19-infeksjon øker risikoen for en rekke alvorlige hjertesykdommer i året etter infeksjonen.
   I tillegg har andre studier vist at sykdommen øker risiko for blodpropper og ser ut til å kunne påvirke både blodcellene og cellene i blodårene.’
   forskning.no/covid19-me/dette-skjer-i-kroppen-ved-long-covid-ifolge-ny-oppsummering-av-forskning/2142005

   Svar
 • Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Planene var klare allerede i 2019 for hvordan USA skulle ta Russland.

Våre medier informerer ikke om USAs krigsplaner.

Forrige innlegg

Ikke et øre mer til krigen!

Nå samler «venstre» og «høyre» seg i USA mot krigen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.