POSTED IN Historie, Virkelighetsforståelse

Hva må til for å lage nye kriger

Kollektiv historisk glemsel.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Russland hugsar, USA gløymer

av Larry Johnson, 9.mai, 2024

X-CIA-analytiker

Dagen i dag, 9. mai, markerer 79-årsdagen for nazi-Tysklands nederlag – også kalla Sigersdagen eller frigjeringsdagen – og det russiske folket mønstra massive marsjar og minnemarkeringar, ikkje berre i Russland, men i land rundt om i verda der det bur russarar. Men i USA, der myten om at USA slo nazistane lever, var det taust. Ingenting. Korfor så forskjellig?

Det handlar heilt enkelt om tal.

Sovjetunionen leid ifølge estimata dei største tapstala under Andre verdskrig. Så mange som 27 millionar sovjetarar mista livet, med så mange som 11,4 millionar militære dødsfall, opptil 10 millionar sivile døde på grunn av militær aktivitet og i tillegg mellom 8 og 9 millionar døde på grunn av svolt og sjukdom. Desse tala inkluderer ikkje dei over 14 millionane sovjetiske soldatar som vart skadde under krigen. Blant 

Sovjetunionens 15 republikkar, var det 

Republikkene i tidligere Sovjetunionen.

Russland som tok dei høgste tapstala, med 6 750 000 militære døde og 7 200 000 sivile døde. 

Ukraina hadde dei neststørste tapstala, med 1 650 000 militære døde og 5 200 000 sivile døde.

Folketalet i Sovjetunionen i 1940 var estimert til 170 millionar. Med andre ord døydde 16% av sovjetiske medborgarar (som inkluderte Russland og Ukraina) som ein konsekvens av Den store patriotiske krigen. Det sier ingenting om talet på skadde, som truleg var rundt 20 fleire millionar menneske.

Samanlikn det med USA. Det er motstridande estimat som strekk seg frå 183 500 til 276 655 US Army drepne i teneste i Europa/nord-Afrika. La oss gå for det høgare talet. Ifølge Census-statistikkar for 1940, var det då 132 164 569 amerikanarar. Ratioen av US-amerikanarar drepne under militærteneste i Europa eller nord-Afrika i forhold til folketalet, er 0,2%. Med andre ord langt færre enn 1% av befolkninga i USA vart drepne av nazistane.

Fra slaget om Stalingrad.

Eg seier det rett ut: USA betalde nesten ingenting i form av blod og skattar til kampanjen for å slå Hitler, samanlikna med det det russiske folket måtte tole. Tenk på følgande:

 • 750 000 sovjetarar døydde i Slaget om Stalingrad.
 • Minst 670 000 sovjetiske soldatar og medborgarar døydde under kringsettinga av Leningrad.
 • Anslagsvis 421 000 sovjetarar døydde i slaget om Operasjon Citadel/Kursk.

Det overveldande omfanget av sovjetiske tap overgår dei fleste amerikanarars fatteevne. Sovjetarane tredobla alle amerikanske tap på den europeiske scenen i berre eitt slag – Stalingrad. Likevel spreier Hollywood myten om at USA bar byrda av slaga som førte til Det tredje rikes undergang. Ikkje berre Hollywood.Straks etter erobringa av Berlin byrja USA og Storbritannia å te seg som om det var dei som hadde redda verda.

Vel, viss det er sant, korfor er i så fall amerikanarane og britane så tause på den store sigersdagen? Fordi dei ikkje måtte halde ut dei katastrofale tapa av menneskeliv som folka i Sovjetunionen måtte halde ut, særleg russarane. Det er derfor millionar av russarar marsjerte i dag og bar fotografi av sine bestefedre, bestemødre, oldefedre og oldemødre som tente og døydde i den kolossale kampen for å øydelegge nazistane. Arven etter offeret til dei som kjempa for 80 år sidan brenn framleis lyst i sjelene til det russiske folket.

Ikkje slik i Amerika. Ein betydeleg del av det amerikanske folket er uvitande:

American Council of Trustees and Alumni sleppte i dag eit spørreundersøkingsfunn om at amerikanarar lir av alvorleg historisk amnesi når det gjeld kunnskap om D-dagen. På 70-årsdagen for denne sentrale dagen, er det til og med folk med college-grad som manglar kunnskap om viktig historisk informasjon.

Fleirvalsundersøkinga fann at berre 54% av amerikanarar veit at Dwight Eisenhower var øvstkommanderande for dei allierte styrkane. Sjølv blant folk med college-utdanning var det 28% som ikkje kunne korrekt identifisere general Eisenhower.  Under halvparten av amerikanarane som vart spurde visste at Roosevelt var presidenten på den tida. Og 15% sa at D-dag-invasjonen skjedde i Pearl Harbor—inkludert ein av 10 med college-grad.     

Denne spørreundersøkinga vart tatt for 10 år sidan. Eg er sikker på at tala er verre i dag. Eg trur at det at dei ikkje hugsar historie korrekt og presist, delvis forklarer korfor amerikanarar er tilbøyelege til å støtte endelause krigar på andre kontinent. Men det og ein annan faktor. Amerika har aldri for alvor betalt med blodet sitt sidan Borgarkrigen. Krig er billig og ein flott måte å tene pengar på. Dei amerikanske mennene og kvinnene som har tenestegjort i kamphandlingar, er eit lite og synkande antal. 99,9% av amerikanarane har ikkje stått ved grava til ein fallen krigar.

Smedley Butler

Profittering på krig? Det er ei anna sak. Amerikanarar er verkeleg flinke til det svindelnummeret. Generalmajor Smedley Butler, som skreiv War Is a Racket i 1935, råka spikeren på hovudet:

Krig er eit svindelføretak. Det har det alltid vore. Det er kanskje det eldste, lett det mest profittable, visseleg det mest vondsinna. Det er det einaste av dei som er internasjonalt i omfang. Det er det einaste der profitten blir rekna i dollar og tapa i liv. Eit svindelføretak kan best skildrast, trur eg , som noko som ikkje er slik det ser ut for majoriteten av folket. Berre ei lita ‘innside’-gruppe veit kva det handlar om. Det blir ført til fordel for dei svært få, på bekostning av dei svært mange. Av krig skaffar nokre få folk seg gigantiske formuar. . . .

Eg hjelpte til med å gjere Mexico, spesielt Tampico, trygt for amerikanske oljeinteresser i 1914. Eg hjelpte til med å gjere Haiti og Cuba til ein anstendig stad for gutane til National City Bank å samle inntekter i. Eg hjelpte til med å valdta eit halvt dusin sentral-amerikanske republikkar til Wall Streets forteneste. Historia om svindel er lang. Eg hjelpte til med å reinse Nicaragua for det internasjonale bankhuset Brown Brothers i 1909-1912 (kor har eg før høyrd det namnet?). Eg bragte lys til Den dominikanske republikken for amerikanske sukkerinteresser i 1916. I Kina hjelpte eg med å sjå til at Standard Oil kunne halde fram uhindra.

Dagens Amerika er Alzheimers-generasjonen når det gjeld historie. Vi går for krig mot Russland, Iran og Kina utan eit snev av omtanke for tapet av menneskeliv og kapital som kan bli påført USA dersom landet realiserer sitt rovgriske, tåpelege begjær.

Eg heidrar dei amerikanarane som tenestegjorde under Andre verdskrig og alle dei påfølgande utlandsekspedisjons-fadesane. Namna til 58 000 amerikanarar dekorerer ein svart vegg i Washington, DC. Det store fleirtalet tenestegjorde ærverdig og døydde delvis fordi dei trudde på løgnene dei vart fora med av korrupte presidentar og medgjerlege medium. Mange av dei som følgde i forspora deira og tenestegjorde ærverdig i Irak, Afghanistan og Syria er offer for ei stor løgn. Dei kjempa ikkje for å slå ned isllamsk ekstremisme. Dei vart narra til å kjempe for å feite opp aksjeporteføljane til General Dynamics, Raytheon, Lockheed Martin og eit hopetal andre Beltway-bandittar. Krig er god forretning så lenge berre ein liten, ubetydeleg (og forakta) klasse av amerikanarar betaler prisen i blod.

At den svære majoriteten av amerikanarane sviktar i å minnast 9. mai, vil kome tilbake og heimsøke oss, er eg redd. Om vi ikkje finn ein måte å leve i fred med Russland, Kina og Iran på, er det lite sannsynleg at amerikanarane vil vere heldige og unngå massive tap. Eg håpar eg tar feil.

Omsett av Monica Sortland

Redaksjonen har lag til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  14 mai 2024 8:45

  Kunnskapane i Noreg og NRK er heller ikkje gode.

  Folk veit ikkje at Russland har prøvd å unngå krig i Ukraina og ynskjer å avslutta krigen. Folk veit ikkje at Kiev-styret avviser fohandlingar. Denne vankunna har NRK mykje av ansvaret for.

  No desorienterer NRK kraftfullt om Georgia for å få norsk oppslutning om regime-endring der òg.

  I dag tok NRK opp att lygna om «russerlover». (Dagsnytt kl. 08). Birkelund sin fersk artikkel om Georgia toler reprise:

  https://steigan.no/2024/05/ngoene-fortsetter-demonstrasjonene-i-georgia/

  Birkelund har mange artiklar om Georgia på Steigan.no

  Lovene NRK vil ha oss til å forakta, er høgst fornuftige, og vil fremja transparens. Transparens er elles rekna for å vera bra. Ikkje for Georgia. Der skal Vesten i løynd halda fram med sine ufjelge kampanjar slik at det landet òg får krig.

  Svar
  • Johannes E. Åtta Førtifira
   19 mai 2024 22:26

   Torfinn,
   Her ser du nok ein av dei viktigaste grunnane, kanskje den viktigaste grunnen, til krigen i Novo Rossia (Donbas):
   fitzinfo.net/forum/topic/chabads-khazarian-heavenly-jerusalem-project/

   Svar
  • Tor Larsen
   20 mai 2024 10:06

   Forsvinnende få har dessuten fått med seg at USA selv har akkurat samme type lovgivning som den Georgia nå innfører og blir så sterkt kritisert for i vestlige medier. Loven heter Foreign Agents Registration Act (FARA), men i vestlige redaksjoner sitter tusser og troll fra en annen verden. Russland kritiseres også heftig for å true med å bruke atomvåpen noe landet aldri har gjort, men advart mot. Advarslene blir tatt for aggressive trusler mens USAs helt offisielle politikk om førstebruk av atomvåpen, til og med mot land som ikke har dem, ignoreres.

   Folket er ikke mer oppegående enn mediene gir dem anledning til å være. Som når informasjon holdes tilbake selv midt i den humanitære kritikken av Israels folkerettsstridige opptreden i Gaza så har ikke folket noen anledning til å oppdage den dypere selvmotsigelsen. Folket vil dermed komme til å tro at den humanitære kritikken er alt som er og slik blir det at en type kritikk overskygger og kamuflerer den dypere og mer sentrale kritikken. Tenkningen en kan observere er symptomatisk og dypt feilaktig.

   Ikke én europeisk nasjon og ikke én registrert politiker har våget å kritisere Israel for å ha gjort alt det som skjedde 7. oktober i fjor mot seg selv for å ha anledning til folkemord og utdrivelse. Dersom det nevnes så vil Helvetes porter åpnes med fram- og tilbakevirkende kraft i tiden når demningen for alle løgner endelig krakelerer og brister. Derfor sitter alle ganske stille midt i båten for ikke å velte den -mens den synker. Medlem av Knesset og senterpartisten Ram Ben-Barak spurte i intervju sist lørdag: «Si meg én ting vi (Israel) nå har gjort rett? Vi taper!»

   https://rumble.com/v4p0pwb-what-really-happened-on-october-7-by-double-down-news.html

   https://rumble.com/v4uobbw-the-october-7th-inside-job.-the-excuse-for-war-in-gaza..-18-minutes.html

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  14 mai 2024 9:23

  Russland, India og Iran samarbeider om miljøvenlege transportruter. Det skal ikkje herrefolket, USA, ha noko av:

  https://steigan.no/2024/05/india-og-iran-vil-forbinde-russland-med-indiahavet/

  Studér kartet i artikkelen, og merk ordlyden frå USA sitt utanriksdepartement.

  Svar
 • «Sovjetunionen leid ifølge estimata dei største tapstala under Andre verdskrig. Så mange som 27 millionar sovjetarar mista livet, med så mange som 11,4 millionar militære dødsfall, opptil 10 millionar sivile døde på grunn av militær aktivitet og i tillegg mellom 8 og 9 millionar døde på grunn av svolt og sjukdom. »

  Sovjertunionen, et ‘skummelt’ industribyggende/konkurrerende, men også med stor fattigdom/sult og undertrykking for befolkningen. :
  ‘På et tidspunkt i samtalen vår bemerket Churchill at Stalin hadde en stor fordel; han kunne skyte de som ikke delte hans oppfatninger, og at han allerede hadde brukt mye ammunisjon på dette… ‘
  «Vi stoler på England» ( Francois Kersaudy )

  Sovjetunionen ble antagelig valgt til alliert av USA/vesten for at landet skulle tappes og ufarliggjøres som industri/ressurs-konkurrent når krigen var over. Et forhåpentlig lett krigsødelagt bytte. (?)
  Så ble de da heller ikke Sovjetunionen ‘alliert’ lengre når krigsbytte og land skulle fordeles i 1945/46.
  – Men måtte skremmes med atomvåpen. ( over to SIVILE byer.) Gode allierte. 😉

  Altså mot et Tyskland som bygget seg minst like sterkt, INDUSTRIELT. ( – ikke militært, som krigs- ‘Historien’ forteller.) og som også var en enda trussel mot bakmennene i USA/England .

  – Men som altså bygget en velstand for alle innbyggere, bortsett fra jøder og kommunister.
  ( stort sett sammenfallende, og globalister) som saboterte med streiker og uroligheter den enorme oppbyggingen til befolkningen;- og måtte settes i oppbevaringsleir til krigen var over. ( Som også alle japanere i USA fra 1942-45.)
  Men den viktigste grunnen til angrepet på Nasjonal-sosialistene/Tyskland, var at nasjoner ikke måtte få tro de kunne bygge velstand i sin nasjon uten å bli styrt av disse bakmennene/pengevekslerene w.w. ( Tyskland tok da også ibruk ‘Fripenger’ i nasjonen. Fy!)

  ‘ Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel». 
  Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960. ( Da han ikke lengre var redd for å bli slått konkurs av sine jødiske lånegivere.)

  ‘ Vi benekter ikke og er ikke redde for å innrømme at denne krigen er vår krig og er utkjempet for å befri Jødedommen… Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

  Etter 1945 var Sovjetunionen den neste som skulle tas. Den etterfølgende demoniseringen og latterliggjøringen av Sovjetunionen var derfor nødvendig.

  Så kom det altså i tillegg en ny konkurrent til bakmennene/pengevekslerene. Kina.
  Som atpåtil ble samarbeidspartner med Russland etterhvert. Ojda! 😉
  Kina ble en ENDA større trussel mot de som ville styre verdenshandelen og ‘reservevalutaen’.

  Derfor må Russland nå ødelegges først, og sendes i krig igjen. ( Og samarbeidet mellom disse to landene må stoppes. )
  SÅ kan Kina ødelegges.

  Ikke noe nytt under solen.

  Svar
 • Nasjonalsosialistene /Tyskland var altså en trussel som måtte bort.
  Ikke trussel mot egne innbyggere. Ikke mot velstandsbygging.

  Mot hvem tro? 😉

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen.
  Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk’.
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
 • Tells of the expected
  How to brake it

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Fransk general hyller de uvaksinerte:

De uvaksinerte er superhelter.

Forrige innlegg

Norsk dobbeltmoral til almen skue.

Kritikk mot de som påpeker forbrytelser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.