POSTED IN Klima

Hva forårsaker egentlig klimaendringer?

Påstanden om et varmere klima er basert på et bedrag, og forskere over hele verden tilbakeviser klimafortellingen

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Astrofysiker Willie Soon: «Klimaaktivisme har blitt den nye religionen i det 21 århundre – kjettere er ikke velkomne, og har ikke lov til å stille spørsmål».

Av Lance D Johnson

I et forsøk på å redde verden fra «klimaendringer», bruker vestens regjering billioner av dollar på flere prosjekter som er avhengige av en uærlig taktikk, hvitvasking og innsidehandel. Roten til klimakrisehysteriet er svindel med innsamlede temperaturdata om klimaet, og forskere over hele verden tilbakeviser klimaendringsnarrativet.

Forskere finner feil i innsamlede globale temperaturdata.
Regjeringer over hele verden bekjemper et ikke-eksisterende problem som er blåst fullstendig ut av proporsjoner, sammenlignet med faktiske problemer som folk står overfor. For å gjøre vondt verre, følger Biden-regimet dogmet og stoler på sin siste National Climate Assessment-rapport, for å argumentere for at menneskelige aktiviteter øker den globale temperaturen. Retningslinjene som kommer ut av Washington DC vil begrense, kontrollere eller redusere menneskelige aktiviteter i stor skala, for å redde planeten fra temperaturendringer som uansett er utenfor vår kontroll.

National Climate Assessment-rapporten (basert på en partisk agenda og drevet av multinasjonale forretningsinteresser), bruker svindel med temperaturdata for å drive klimahysteriet. Rapporten slår fast at menneskeskapte utslipp av «drivhusgasser» som karbondioksid gjør at jorden blir farlig varm. U.S. EPA og FN panel IPCC deler dette synet, og deres ledere presser på for store globale politiske endringer for å bekjempe det.

Men forskere fra hele verden innen en rekke fagfelt slår tilbake. Disse forskerne peker på fagfellevurderte studier som viser feil i globale temperaturdata. Noen av problemene med temperaturdata er mangelen på geografiske og historiske data, varme fra urbane områder som er misvisende, og manipulering av data med en prosess kjent som «homogenisering».

I følge tre uavhengige forskere ved Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES), er disse datafeilene så alvorlige at de gjør temperaturtallene – og modellene som er avhengige av dem – ubrukelige. Når en fjerner manipulerte temperaturdata fra bildet, forsvinner den påståtte «klimakrisen». Alex Newman fra Epoch Times beskriver denne manipuleringen i detalj. Menneskeskapte aktiviteter har ikke skylden for disse temperaturendringene. Det er politikken som vil kontrollere menneskelig aktivitet, og som er totalitær og basert på svindel og hysteri.

Kan man kalle klimaaktivisme en form for ny religion? Bilde: Lexica

«Klimaaktivisme har blitt den nye religionen i det 21. århundre – kjettere er ikke velkomne og har ikke lov til å stille spørsmål», sa CERES-grunnlegger og astrofysiker Willie Soon. «Men god vitenskap krever at forskere oppfordres til å stille spørsmål ved IPCCs dogme. Den påståtte korrekte globale temperaturoversikten er en av de helligste dogmene til IPCC».

Dagens temperaturer i urbane områder brukes for å gi et skjevt bilde av historiske temperaturdata.
CERES viser at naturlig klimavariabilitet forklarer hva som observeres. «Når folk spør om global oppvarming eller klimaendringer, er det viktig å spørre: ‘Siden når?’ Tallene viser at det har blitt varmere siden 1970-tallet, men at dette fulgte en periode med avkjøling fra 1940-tallet», sa han.

Når dagens temperaturtall sammenlignes med 1800-tallet, ser verden ut til å ha varmet seg drastisk opp, men sett i perspektiv var 1800-tallet «eksepsjonelt kaldt» og var historisk sett en mini-istid*. På grunn av dette kan temperaturene i det 21 århundre betraktes som normale, og de høyere CO2-nivåene kan betraktes som mer gunstige for plantevekst og jordbruk.

Videre, dataene som historisk har blitt samlet inn fra landlige værstasjoner, havmålinger, værballonger, satellittmålinger, tre-ringer, isbreer og innsjøsedimenter, «viser at klimaet alltid har endret seg», sa Mr. Soon. Han sa at klimaet utenfor byene ikke er unormalt. Det er varmen fra de urbane områdene som gjør at temperaturtallene blir misvisende, og dette er temperaturkildene som ekstrapoleres for å påstå at hele kloden koker. Men det er bare ikke tilfelle.

«Hvis vi ekskluderer temperaturdata fra byer og som bare representerer 3 prosent av planetens overflate, får vi et helt annet bilde av klimaet», sa Mr. Soon.

*Den lille istiden er betegnelsen på en periode i Europa og Nord-Amerika som var preget av kjøligere, og mer ekstremt klima i forhold til den forutgående varme perioden i middelalderen. Den regnes vanligvis for å ha strukket seg fra 1550-tallet til 1850-tallet. Wikipedia.

Fra Natural News, publisert 12 mars 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Climate change data is based on FRAUD, and scientists around the world are pushing back against the narrative.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Forskere finner feil i innsamlede globale temperaturdata.»

  ‘ Det finnes en mørk og en lys temperatur, fuktig og tørr temperatur. Husk, en temperatur er et mål på hvor raskt atomer/molekyler beveger seg, og lys inneholder energi som får molekyler til å bevege seg raskere, noe som hever temperaturen. Diffust lys kan heve temperaturen ganske mye, derfor er det viktig å måle temperaturer på samme måte, under samme forhold (overskyet/klarvær) på samme sted med samme type instrumenter for å kunne gjøre relevante sammenlikninger av forskjellige målinger. Siden to dager aldri er/har vært like når det gjelder vær/klima kan heller aldri to forskjellige temperatur målinger per definisjon sammenliknes 100 % da de er gjort under forskjellige forhold.

  Poenget i dette skrivet: vi måler i dag temperaturer med helt andre metoder enn vi gjorde for 200 – 150 – 100 og 50 år siden. Dagens målemetoder er ikke sammenliknbare med de metoder vi benyttet for 150 og 100 år siden. Det som blir ansett som riktig temperatur for 100 år siden, basert på de målinger som ble foretatt den gang, er kun et grovt anslag av hva den riktige gjennomsnitts temperatur var for 100 år siden. Dagens teknologi som fra satellitter kan måle en ganske nøyaktig gjennomsnitts temperatur er overhodet ikke sammenliknbar med tidligere tiders enkle målemetoder.
  Hva var «riktig» temperatur i Holmestrand 29-01-2019 kl 17,00? Nede (under fjellet) på torvet i Holmestrand sentrum var temperaturen – 10,5 grader. Oppe på fjellet var temperaturen – 11,5 til – 12,5 grader, og på Hynås sletta (ved hoppbakkene) var det minus 16 kalde. Hvordan kan en beskrive «riktig» temperatur i Holmestrand på dette tidspunkt ved å oppgi en bestemt temperatur? Hvordan kan noen påstå temperaturen har steget eller sunket eksempelvis 0,5 eller 1 grad de siste 100 år når de baserer sine påstander på vidt forskjellige målinger foretatt på forskjellige steder med forskjellige typer instrumenter og teknologier?

  …..Temperatur/klima lokalt på Nordkalotten styres av vind og havstrømmer, som PDO som bringer varmt vann inn i Nordpolbassenget. Denne havstrøm snur hvert cirka 45 år, den snudde sist i 2007-2008, noe som vil gi lengre og kjøligere vintre frem mot 2050. De som gidder å lese litt historie kan se hvordan vær/temperatur på Nordkalotten har variert i 40-50 år sykluser de siste århundrer. Eksempelvis møtte Roald Amundsen mye is da han seilte Nordvestpassasjen i 1903-06, hadde han ventet til 1932 kunne han seilt i nærmest isfritt farvann. Påstandene om at temperaturen globalt er stigende på grunn av menneskers bruk av hydrokarboner er også feil, globalt varierer temperaturen på grunn av noe varierende aktivitet på solen noe den alltid har gjort. Vi mennesker frigjør 37 -38 Giga tonn CO2 pr år ved vår bruk av hydrokarboner som slippes ut i naturens buffersystem som inneholder cirka 300 000 Giga tonn CO2. Slipper vi ut dagens mengde i 100 år fremover øker CO2 mengden med cirka 1,3 %, noe som er totalt uten betydning for noe som helst. Les litt om FNs CO2 svindel, politikk og lokale klimafenomener i følgende skriv fra 2010. Når du har lest og forstått dette skriv kan du begynne å diskutere FNs CO2 bløff. ‘
  ebnorge.no/hva-er-en-temperatur-og-hvordan-males-en-riktig-temperatur-er-det-mulig-a-fastsla-riktig-temperatur-ved-a-lese-av-ett-malepunkt/

  Svar
 • Jeg leser Norrøne sagaer og kvad. Husk at skaldene kunne ikke kunne fare med løgn. Det var alltid vidtner tilstede da de ble framført på tinget. Gjorde de det ble buene spent og piler sendt, med døden til følge. Der leser jeg at grøndlandsisen var mye mindre i år 975. Bosetninger fantes der hvor det i dag er is. Derav skjønner jeg navnet, den grønne øya. Grønland/Greenland. Interessant. Al Gore fikk rett i null av sine spådommer og løy oss rett opp i trynet , påførte oss et skyldighetskompleks. (Senere tok Greta over og hylte at hennes barndom gikk til helvete og forsterket vårt allerede frynsete skyldkompleks-den bortskjemte drittungen, som seilte med 12 manns besetning til New York i en superyacht. Gutta tok fly hjem, appropos Co2 avtrykk)) Gore fikk fredspris for løgnene. Greta skrek: « How dare you!» og fikk møte Prins Charles, Bill Gates, Bono, Arnold Schwatsenneger, Obama,Clinton, Paven, Soros,…..rekken er utrolig lang med prominente personer. Alle tilhengere av den såkalte eliten. Zelinski til og med. Globalister alle sammen. De som gir faen i «vanlige folk» og ønsker jorden bare til seg selv. De som ønsker å minimere jordens befolkning slik at det bare er 500 millioner slaver igjen som kan tjene den nye selvopnevnte herskende klasse. Fy faen, får noen psykopatiske djevler.

  Svar
 • Det moralske forfallet og all løgnaktigheten i tiden vi lever i er litt tung å fordøye. Med tanke på hvor MANGE som er villige til å være utro tjenere mot folket er antallet svimlende: alle løgnene fra media, svik fra stortinget, forbrytelse mot menneskeheten ved FHI, politiet, og alle nedover i hierarkiene som fulgte ordre for en passende sum og burde vite at de deltar. Skuffende folk. Tillitsbrudd fra flere yrkesgrupper.
  Hockeykøllen skal vi tror på mens co2-jet-set-herskerklassen bor i palasser et steinkast fra sjøen. De vet at havet ikke stiger. Vi blir holdt for narr; burde det ikke snart være åpenbart for alle? Angående alt det ikke er tillatt å stille spørsmål ved; da sier det jo seg selv at der er en agenda. Davos-gjengen er klodens og menneskehetens verste fiende. Og kvaliteten på norske politikere er fatal. For Norges folks moral behøves på et tidspunkt et oppgjør med styresmaktene. Og en del oppgjør i familier og vennekretser, kanskje. De herskende lyktes i å få fram det verste og splitte. Så det er en del som må leges. We have som healing to do, etter det vi kollektivt har vært igjennom.
  Plyndring av folket på alle måter: plandemien ødela små bissnisser, kraft går rett ut av landet, USA/NATO flytter inn og følger sin egen lov, vi blir med og hjelper til på nordstream, dikter opp virus og slakter ned buskap og hønsefarmer, forbyr «hestemedisin» og advarer mot vitamin D, flertall i stortinget for smittevernlov, lyver utrettelig om klima. Utro tjenere sitter ved makta i Norge.

  Svar
 • Northern Light.
  6 april 2024 20:24

  Øyer som klimaalarmistene sa ville forsvinne på grunn av stigende havnivå har vokst i størrelse.

  Av Chris Morrison.
  Et landareal som tilsvarer Isle of Wight har blitt lagt til 13 000 øyer rundt om i verden bare de siste 20 årene. Dette faktum med en økning på 369,67 kvadratkilometer har nylig blitt oppdaget av en gruppe kinesiske forskere, som analyserer både overflate- og satellittbilder. Forskerne fant på tre tiår frem til 2020 var det en netto økning på 157,21 km2. Funnene motbeviser klima-alarmister påstander om at stigende havnivå forårsaket av mennesker vil få mange øyer til å forsvinne kort tid. Ved hjelp av slike skremselstaktikker, som vi har sett i mange andre tilfeller, gjøres desperate forsøk på å skremme folk til å akseptere galskapen ved Net Zero.

  Forskerne sa at dataene deres antydet at havnivåstigning ikke har vært en utbredt årsak til erosjon for øyene i de studerte regionene. «For tiden regnes det som en av de medvirkende årsakene til stranderosjon, men ikke den dominerende», forklarte de. Det er unødvendig å si at ingenting av dette vil stoppe klimahysterikere i både hovedstrømpresse og politikken. The Guardian uttalte at stigende hav vil sluke mer enn bare landareal. «Det vil drepe hele språk», la de til, og fremhevet effekten på stillehavsøyer som Tuvalu.

  Emosjonelt klimaalarmist utspill, men det ser heldigvis ikke ut til å gjelde Tuvalu. En fersk studie fant at de 101 øyene i øyriket Tuvalu hadde vokst med 2,9 %. Forskerne observerte at til tross for stigende havnivå, har mange strandlinjer i Tuvalu og nærliggende Stillehavsatoller opprettholdt relativ stabilitet, «uten vesentlige endringer». En omfattende ny undersøkelse av data om 30 atoller i Stillehavet og Det indiske hav med 709 øyer, fant at ingen av dem hadde mistet landareal. Videre, la forskerne til, er det data som viser at 47 rev-øyer har økt i størrelse eller holdt seg stabile i løpet av de siste 50 årene.

  Maldivene er ett av en rekke områder som har sett nylig økning i landmasse. Andre områder inkluderer den indonesiske skjærgården, øyer langs den indokinesiske halvøykysten og øyer i Rødehavet og Middelhavet. Spesielt var det kysten på den indokinesiske halvøya som hadde den største gevinsten, med en økning på 106,28 km2 i løpet av 30-årsperioden. Av de 13 000 øyene som ble undersøkt, fant forskerne at bare rundt 12 % hadde opplevd en kystlinjeforskyvning, med nesten like mange som opplevde enten økning eller minskning.

  Forskerne finner mange årsaker til at øyer kan vokse i størrelse til tross for små årlige økningene i havnivået som er sett i mange deler av verden. Det bemerkes at øyas kystlinjer stadig endres på grunn av faktorer som tidevann, vind, hydrodynamikk nær kysten og transport av sedimenter. På bebodde øyer kan menneskelig aktiviteter som fiskeoppdrett og landgjenvinning være en faktor.

  Selvfølgelig kan menneskers handling ha en rekke utilsiktede konsekvenser, særlig utvinning av koraller og nedbryting av naturlige vannbarrierer. Øystater som Maldivene har ikke vært sene med å komme med krav om «klimaerstatning» fra innbyggere i den industrialiserte verden som har fått skyldfølelse.

  Men turisme har dramatisk økt inntektene på Maldivene til industrilandnivå i en tid da lokalbefolkningen har utvunnet koraller i industrielle mengder for å bygge havner, flyplasser og feriesteder. I prosessen har livet i havet gått tapt, og øyene er ofte mindre beskyttet mot stormbølger som nå kan slå direkte på strandlinjen. Nylig anklaget en gruppe forskere og økonomer at korallgruvedrift «har resultert i massiv forringelse av grunne rev, med store negative konsekvenser for beskyttelsen av kysten».

  De kinesiske funnene er viktige for å bidra til å avvise påstanden, om at mange lavtliggende øyer ganske enkelt vil forsvinne under bølgene i nær fremtid på grunn av menneskeskapte klimaendringer. De viser hvordan endringer av strandlinjene er en vedvarende og pågående prosess, som er gjenstand for mange naturlige og menneskelige påvirkninger. De fleste øyene som brukes til klimaskrekkpropaganda som Tuvalu og Maldivene har økt i størrelse i det siste, og er neppe egnet til å piske opp frykten for en påstått klima-«nødsituasjon». Havnivåstigning er ikke en årsak til de skiftende kystene, sier forskerne.

  Fra The Daily Sceptic, publisert 6 april 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Morrison er redaktør for The Daily sceptic.
  Orginalartikkel: Islands That Climate Alarmists Said Would Soon “Disappear” Due to Rising Sea Found to Have Grown in Size.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Frankrike vil være ledende innad i EU.

De blåser seg opp overfor EU-partnerne ved atomvåpnene sine.

Forrige innlegg

Hvor velfungerende er demokratiet i Russland?

Russland – et fungerende demokrati i motsetning til USA?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.