POSTED IN Helse

Hva er fordelen med influensa og covid-vaksinering?

Der er ingen fordeler, viser ny studie.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne studien svarer på det spørsmålet som aldri blir reist i Norge og som er det mest naturlige av alle. Det er pussig at det aldri skjer, for slike spørsmål ligger egentlig opp i dagen. Virker disse vaksinene? Hvordan vet vi det? Er de vaksinerte friskere, eller mindre syk enn de uvaksinerte? Lever de vaksinerte lenger?

Før dette blir klargjort er det ingen grunn til å ta influensavaksiner. Da er det er bare produsentene som tjener på dette? Det er langt viktigere å styrke immunforsvaret for vi vet gjennom mange tusen års utprøving og erfaring at det virker.

Knut Lindtner
Redaktør

Ny studie viser at verken covidsprøyter eller influensavaksinar reduserer risikoen for sjukehusinnlegging

Den amerikanske føderale Veterans Administration (VA) publiserte nyleg ein studie som hadde som mål å vise fordelane av å bli «vaksinert» både mot sesonginfluensa og covid-19. Det einaste problemet er at artikkelen «ved eit uhell» viste nøyaktig det motsette. Dette rapporterer Steve Kirsch på sin Substack. Artikkelen er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA), eit tidsskrift for den amerikanske medisinske foreininga. Der blir det slått grundig fast at influensa- og covidsprøytene har absolutt ingen positiv effekt i det heile.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Natural News skriv (mi omsetjing):

«Studien, som i skrivande stund har meir enn 100 000 syningar, såg på risikoen for død hjå VA-pasientar som var sjukehusinnlagt for covid versus influensa mellom 1.oktober 2022 og 2.mars 2023. Snittalderen på dei som vart sett på i dei to gruppene var høvesvis 71 og 73.

Mellom 1.oktober 2022 og 31.januar 2023 hadde alle studiedeltakarane blitt innlagt på sjukehus med anten covid eller influensa – men ikkje begge delar. Studien ekskluderte bevisst pasientar som testa positivt for begge infeksjonar, sjølv om mange av individa som deltok hadde teke både covid- og influensasprøyter.

Influensavaksinen gir ikke noen forlengelse av livet.

Studien såg på sjukehusinnleggingsratar og dødsratar mellom dei to gruppene. Det forskarane fann ut var at der var ingen statistisk signifikans når det gjaldt dødsfordel mellom dei som fekk éin eller to dosar av sprøytene versus dei som var uvaksinerte – sjølv om artikkelen ikkje spesifikt påpeikte dette.

‘Dette er stort,’ skriv Steve Kirsch på sin Substack. ‘Dersom du var vaksinert med primærserien versus uvaksinerte, fann dei INGEN STATISTISK SIGNIFIKANT DØDSFORDEL.’»

Natural News skriv òg:

«Når det gjeld det som studien ikkje peikte på, og som den ei heller spora, er ein tilfeldig utvalt kohort av menneske frå januar 2020 før covid i det heile teke var ein offisiell ‘pandemi’. Om dette hadde blitt gjort ved hjelp av tidsmessig serieanalyse, ville det ha vist korleis det gjekk med vaksinerte samanlikna med uvaksinerte når det gjaldt død.

‘Dei ser aldri ut til å ville gjere desse studiane av ein eller anna grunn,’ seier Kirsch. ‘Eg lurer på kvifor?’

‘Dersom du ønskjer å bevise om vaksinane fungerer eller ikkje, er det måten å gjere det på. Kvifor har ingen gjort dette? Kan det vere at slik ein studie vil framvise eit resultat som ingen tidsskrift ønskjer å publisere?’

Ei anna skjerande innrømming av ineffektivitet i studien som ein kan trekkje ut ved å sjå på dataa med granskande blikk, er det faktum at der er absolutt ingen sjukehusinnleggingsmessige fordelar ved å bli vaksinert heller. Med andre ord, å bli injisert mot covid og influensa gjev null fordelar når det gjeld å unngå sjukehus og tidleg død – so kvifor bli injisert i det heile?»

Forsidebilde: Steven Cornfield

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

  • Snakket med en bekjent i dag som kunne fortelle at hun nå skulle ta influensavaksinen – hun turte ikke annet grunnet nyresykdom. Noen flere koronavaksiner skulle hun imidlertid ikke ha- to doser fikk holde! Hun kunne videre fortelle at både hun og flere av hennes slektninger og venner i det senere hadde vært plaget med uvanlig trøtthet og tiltaksløshet – alle av dem var, så vidt jeg forsto, vaksinert. Hun kunne også berette at hun i det senere hadde vært plaget med nattlige angstanfall – hun kunne våkne midt på natten og føle at hun ikke fikk puste. Hun måtte sette seg opp i sengen, eventuelt opp å gå. Jeg er jo stygt redd for at de fleste symptomene hun her beskriver, kan ha noe å gjøre med den «trygge og effektive» vaksinen….

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ansamling av militærmakt:

Kina utplasserer seks krigsskip i Midtøsten midt i Israel-Palestina konflikten.

Forrige innlegg

Etter at EU har tillatt masseinnvandring fra arbiske land snur de nå.

Det er Israel som skal støttes for enhver pris.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.