POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Hva er det som skjer?

Høy overdødelighet og fødselraten synker i Norge.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Innlegget under er skrevet av «Jan T. Voilaas» voilaas@protonmail.com og ble sendt ut gjennom JTV-posten.

Utover våren 2020 var de mye snakk om C19-vaksiner, operasjon «Warp Speed» var i gang og utover sommeren var det klart at det kun var et spørsmål om noen måneder før de nye super-vaksinene basert på helt ny mRNA-teknologi ville være klare.

Da tenkte jeg følgende; aldri før har noen klart å utvikle en vaksine mot et Corona-virus. Mange har prøvd og utallige forsøksdyr har dødd i disse forsøkene, faktisk 100% av dem. Dessuten tar det fra minimum 7-8 år, i noen tilfeller 12-14 år, å utvikle og teste vaksiner, ikke minst langtidstesting.

Jeg anvendte med andre ord «reason to the problem of survival».

Det gjorde ikke 80% av den norske befolkningen, og den tabben skal mange nå måtte betale en stor pris for, og for noen vil prisen bli deres eget liv, vi vet bare ikke hvor mange. Det vi vet er at «prisen» allerede kan måles demografisk:

I denne tabellen sammenlikner jeg befolknings- endringer i Norge i 2021 med snittet for 2016-2020 og de 3 første kvartalene av 2022 med snittet for de 3 første kvartalene fra 2016- 2020.

Selv om 2020 var det store C19 året, så regner jeg det som et helt normalt år, noe det statistisk sett var. Tallene forteller følgende:

 1. Første halvår 2021 var relativt normalt, men trenden viste fallende underdødelighet til denne snudde til overdødelighet i juli og fortsatte ut året. Antall fødsler viste litt over normalen for året som helhet, men den økende overdødeligheten utover høsten svekket fødselsoverskuddet med -4,2% for året som helhet. Netto innvandring var nær snittet for 2016-2020.
 2. Så langt i 2022 har antall fødsler falt med 3,274 (-7,6%) og antall døde er opp med 3,305 (+10,9%). I sum har fødselsoverskuddet stupt med -51,4%, med omkring 50-50 fordeling mellom færre fødsler og dødsfall. Vi vet ikke om fallet i fødsler skyldes fall i fruktbarhet, avbrutte svangerskap og/eller død- fødsler, alternativt en kombinasjon. 2022 har så langt også sett en markant økning i netto innvandring som så langt i år har stått for 87,5% av den samlede befolkningsøkningen, opp fra et snitt på 57,8%.

Den neste tabellen viser hvordan fødselsover- skuddet har utviklet seg de siste 7 kvartalene og %-vise endringer målt mot snittet fra 2016-2020.

Tallene her bekrefter skiftet som skjedde i juli 2021, nådde en topp i KV 4-2021 og har vært betydelig gjennom de første 9 månedene av 2022.

Summerer vi færre nyfødte og for mange døde så mangler vi 8,382 mennesker som nå skulle vært blant oss.

Dette er såpass dramatiske tall at vi sannsynligvis må 673 år tilbake i tid, til Svartedauen hvor rundt 1/3 av befolkningen strøk med, for å finne noe som var verre. Ingen vet hvilket tall det kan settes to streker under når vår tids menneskeskapte katastrofe er endelig over.

Tallene i begge tabeller er hentet fra SSB statistikk 01222.

They lied, people died

Alle mRNA-vaksinerte land opplever overdødelighet og til dels dramatiske fall i antall fødsler, mange vesentlig mer enn i Norge. SOA Research Institute kan f.eks. melde om dobbelt så høy overdødelighet i USA enn i Norge, og at det der først og fremst er aldergruppen 25-64 som rammes.

Australia på sin side kan i tillegg til høy over- dødelighet registrere et fall i antall fødsler på – 74% de to siste månedene av 2021; -21% i november og ytterligere -63% i desember.

Jeg har ikke hatt tid til å studere hvilke alders- grupper som i størst grad rammes i Norge, men det kan se ut for å være såkalte unge pensjonister i aldersgruppen 65-79, som jo er en vesentlig forskjell fra USA.

Jeg har dertil et inntrykk av at Norge ikke rammes spesielt hardt av «Sudden Death»- fenomenet, men her mangler jeg data.

Jeg vet ikke hva disse store forskjellene mellom

de ulike land skyldes, ikke annet enn at innholdet i vaksinene hele tiden endres slik at noen produksjons-serier er svært farlige mens andre er som

vann. Kan vi i Norge ha vært heldige? Eller eksperimenteres det over tidslinjen?

Stadig flere står nå frem og sier at det som nå skjer er en planlagt og overlagt operasjon for en kraftig reduksjon av klodens befolkning, men at mRNA-vaksinene kun er et av en lang rekke «våpen» som vil bli tatt i bruk for å nå målet. Sult, krig, energimangel og økonomisk kollaps har vært nevnt og spøker i horisonten, men det dukker også stadig opp nye metoder.

Bill Gates snakker nå åpent om nødvendigheten av «Death Panels», sannsynligvis inspirert av uttalelser fra George Bernard Shaw i 1931, og i Canada testes MAID-programmet (MAID – Medical Assistanse in Dying) som tilbyr gratis medisinsk hjelp til mennesker fra enkelte grupper som ønsker å dø, altså assistert selvmord, som nå er den sjette største dødsårsaken i landet og stod for 3,3% av alle dødsfall i 2021. I mars 2023 utvides

MAID-tilbudet til stort sett alle som føler de ikke kan fortsette å leve i «verdighet» og den obligatoriske «angre»-perioden på 10 dager vil bli fjernet.

Men, sier FHI like etter min siste purre-epost, ingenting av det som skjer nå er deres skyld, men politikerne. FHI motsier altså ikke noe av det som er skrevet om vaksinene, men skylder på Storting og Regjering, på dem velgerne har valgt som sine politiske ledere gjennom hva de fleste fremdeles tror er en demokratisk prosess.

Hvis det er tilfelle, har Stoltenberg og Nakstad blitt beordret til å lyge til det norske folk eller ser de på den politiske beslutningen som grønt lys for markedsføring av løgn? Vi følger bare ordre! Hmm, hvor har vi hørt de ordene før? Var ikke det i Nuremberg i 1946?

80% av folket har mistet sin sunne fornuft, det viktigste redskapet mennesket har i kampen for å overleve. Hvem vil de til syvende og sist skylde på?

Meg, sier du? Og sånne som meg som publiserer offentlig statistikk til folk som har mistet sin sunne fornuft og derfor blir så nervøse at de utvikler blodpropper og dør? Korrekt, sier «National Library of Medicine» i en artikkel publisert i september. Det er sånne som deg som er problemet, ikke vaksinene:

Mens vi er opptatt av C19, mRNA-vaksiner, overdødelighet og ikke minst krigen i Ukraina, så skjer de viktigste og farligste endringene utenfor de flestes oppmerksomhet.

The Final Lockdown

Uvaksinerte trekker kanskje et lettelsens sukk, men det vil garantert bli kortvarig, for nå bygges et globalt digitalt fengsel for HELE menneskeheten i en fart knapt noen skjønner er mulig.

Digital ID er allerede på plass for de aller fleste. Det har flere milliarder 3D-kamera, inkludert dem i din TV, PC, Ipad, kjøleskap og smart-telefon, sørget for. Disse kameraene er nå over alt. Din nye el-bil er full av dem. Når du glor på det digitale instrumentbordet, så glor det på deg. Og det lytter og samler enorme mengder data som mates inn i globale AI-programmer som hele tiden egen-utvikler seg selv. Du er allerede digitalt registrert og katalogisert og kan følges og overvåkes døgnet rundt.

Det samme gjelder globale digitale helsepass. Diskusjonene for og imot slike pass er bortkastet tid. Systemet er allerede på plass. Alt som skal til er ditt ansikt, et 3D-kamera og digitale helsedatabaser.

Hva med CBDC og digital overvåking av «social credit» og «carbon footprint»? Jeg tror det aller meste er på plass. Det som gjenstår er justeringer, koordinering mellom systemer og nasjoner og store mengder data, og det er her satellitter, mikrofoner, 3D-kameraer, «smart-meters», «smart street lights» og alt annet som inngår i «Internet of Things» (IOT). QR-koder og vaksinepass som app på mobilen er kun for at vi skal ta den med oss over alt, så overvåking og data-høstingen kan pågå kontinuerlig. Ditt ansikt er ditt virkelige vaksine- pass, men det forteller ikke alt du tenker og føler

Vi skal ikke bare overvåkes utenfra, men også innenfra. Det er dette datamengden trengs til, men kun midlertidig, til underkastelsen er total og vi alle kan utstyres med en micro-chip som ikke bare kan overvåke alt som fysisk skjer med oss, men også våre tanker og følelser, spesielt dem som gir oss evne til «reason», til sunn fornuft, som hvis oppdaget vil bli vaksinert bort.

Det vil også komme mer infrastruktur på plass, som for eksempel «smart cities» hvor overvåking kan gjøres total og byene seksjoneres som «15-minutes-cities» hvor innbyggerne om nødvendig ikke kan forlate sin «sektor». Her har de fleste norske byer kommet langt, uten at byplanleggere og lokal-politikere nødvendigvis skjønner at fengselet også er for dem og for hva Aman Jabbi kaller «The Final Lockdown».

Vil det være mulig å overleve utenfor «The Matrix»? Vil vi kunne leve som uvaksinerte innenfor «The Matrix»? Vil «The Matrix» akseptere innsatte med negativ produksjons-verdi, som pensjonister og andre såkalte «useless eaters»? Vil mennesker som f.eks. Peter McCullough, Robert Malone og Mike Yeadon bli akseptert i «The Matrix»? Hva med deg og meg?

One World Order

Etableringen av «The Matrix» har altså kommet mye lenger enn hva jeg tror de fleste skjønner, og det er også tilfelle med etableringen av «One World Order». Når f.eks. FHI sier at vaksinene som tilbys i Norge, tilbys som følge av en «politisk beslutning», så er også det en løgn. Ikke en eneste beslutning av betydning for Norge fattes lenger «politisk» i Norge, men «ikke-politisk» utenfor landets grenser av den konstruksjonen vi kjenner som «One World Order». Kreftene bak var godt synlige under det nylige Bali G20 hvor deltaker-landene ble pålagt enighet om et globalt digitalt vaksinasjonspass som forutsetning for internasjonale reiser.

Vi vil få en ny demonstrasjon på nyåret når WHOs nye «Pandemic Treaty» skal ratifiseres og all makt i helse- spørsmål overføres til WHO og dem som finansierer og kontrollerer WHO, som er de samme som var i aksjon under Bali G20. Norske politikere vil utvilsomt si ja til denne traktaten, uansett hva den inneholder, uten noen form for diskusjon, akkurat som de vil si ja til å overføre hele det norske forsvaret, unntatt finansieringen, til NATO. Bli ikke overrasket om ratifisering av den nye WHO-traktaten vil bli etterfulgt av en virkelig pandemi høsten 2023, og tvangsvaksinering, kanskje presentert som en forutsetning for rasjoner av mat og energi.

Sunn fornuft og problemet med å overleve

Jeg vet ikke hvordan vi kan unngå eller overleve The Matrix, One World Order og Agenda 2030.

Det eneste jeg vet er at vi vil trenge hvert eneste tilgjengelige fiber av sunn fornuft, og sannsynligvis handling og oppofring langt utover det vi er i stand til å forestille oss i dag. Og det må skje lokalt, fysisk, uten kommunikasjonsmulighetene vi har i dag, for der overvåkes alt vi søker på, skriver og sier og i stadig større grad hva vi tenker og føler.

Jeg vet ikke hvor mye tid vi har, kun at kreftene som står bak nå er så sikre på seier at de står åpent frem og skryter av at Gud er død, at Jesus er «fake news», at fri vilje, sjel og sunn fornuft er historie og at det er dem som nå besitter «guddommelig makt som ødelegger og skaper».

Lytt til hva de selv har å si, og lytt nøye.

Helt til slutt; tusen takk for de mange støtte-erklæringer jeg mottok i forbindelse med mine åpne brev til Stoltenberg og Nakstad. Jeg ble overveldet og de varmet. Velkommen også til alle nye lesere. Jeg håper jeg får beholde dere lenge, selv om synspunkter kan sprike, for det er det viktig at de gjør så ikke også vi blir blindet og selv havner i «mass formation».

Forsidebilde: Sander Sammy

Tidligere publisert på derimt.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Jeg er verken overrasket eller skuffet over at staten, deres håndlangere i FHI++ og Lügenpressen er noen ondskapsfulle løgnere. Det som imidlertid overrasket og skuffet meg en stund var at så mange gikk med på galskapen, men egentlig når jeg som er over middels interessert i historie ser på hva som har skjedd i tidligere i historien ifbm massepsykose og massehysteri: da er jeg ikke lenger overrasket. For å si det sånn: jeg lurer ikke lenger på hvordan en viss bartemann for 80 år siden kunne få en hel nasjon til å løpe utfor et stup.

  Svar
 • Takk, Voilaas, veldig bra. Harari snakker entusiastisk om «hackable animals» uten fri vilje, sjel og sunn fornuft, og «hva skal vi egentlig med all disse unyttige menneskene?» Og Gates vil presentere «death panels» på en måte folket nå snart vil regne som en lur ide. Skjønt kanskje kan de gamle spises? Kannibalisme har vært seriøst foreslått på svensk TV for en tid siden. Verden er blitt spitter pine gal. Vi styres av folk med varig svekkede sjelsevner. Og jeg frykter at «vaksinen» påfører de injiserte nettopp svekkede sjelsevner og lammelse av egen vurderingsevne. Veldig praktisk for makthaverne: gjennomsnitts-IQ i fritt fall gjør ingenting, for med kunstig intelligens på chippen i hodet kan man brukes til hva som helst, bortsett fra kritisk tenknning. Smarte nok for enkle oppgaver men for sløve til å opponere. Ditt serienummer blir tatovert innunder huden på injeksjonsstedet og din kropps nærvær registreres 24/7 som en vandrende sender/mottaker og mac-adresse. Vi styres av vellystige psykopater udemokratisk utenfra, men om nå Norge hadde vært demokratisk ville FHIs billige unnskyldning og ansvarsfraskrivelse være for dårlig, for de politiske avjørelsene tas jo på grunnlag av FHIs ekspertise-spekkede rådgivning. Eller hva?

  Svar
 • Det er vel ikke noen tvil lenger om at dersom våre helsemyndigheter (og media) hadde vært ærlige om disse nye Covid – «vaksinene» og skadevirkningene grunnet disse for nesten 2 år siden ville mye vært annerledes. Dette Covid sirkuset kan faktisk ikke klassifiseres som noe annet enn en medisinsk parodi og katastrofe og vi vet alle hvem disse klovnene er !

  Det er på tide å avkle disse idiotene og avsløre for befolkningen hvem og hva disse menneskene egentlig er. Alle disse merkelige og alvorlige økningene i medisinske problemer hos friske menn og kvinner kort tid etter vaksineringen burde fått myndighetene til å si stopp og avvente vaksineringen.
  Det eneste våre kyniske helsemyndigheter og FHI argumenterte med for å fortsette vaksineringen av en intetanende befolkning var påstanden om at økningen i alvorlige medisinske tilstander etter vaksinering vanligvis var knyttet til meget sjeldne bivirkninger, men sjeldne var de ikke -var de vel ?

  Men vaksineringen fortsatte, og all motstand ble ryddet av veien. Ansvarlige forskere, leger, biologer og mange andre ble sensurert og fjernet fra søkemotorene på internett og sosiale medier, – også i Norge da det også her var motstand mot ugjerningene, men som sagt, – mange ble fortiet og løgnen kunne fortsette med regjeringens velsignelse.

  Forstår at FHI nå vil frasi seg ansvaret for galskapen, men de var da hovedfaktoren for regjeringens vaksinebeslutninger og nedstengning av samfunnet og FHI er da visselig et statlig forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Dette blir vanskelig å vri seg unna !

  Spørsmålet mitt er nå: Hvor var ansvarlige myndigheter da rapportene om alvorlige skademeldinger grunnet disse vaksinene strømmet inn fra hele verden? – Hvorfor var de i total fornektelse. En ting er at de ikke forstår den enkleste biologi, men dog. Hvem instruerte dem til å avvise advarsler og forskningsrapporter og ikke minst Hvorfor? Vi vet at FHI var medansvarlige, men det er åpenbart at også andre hemmelige elementer var involvert og dikterte programmeringen og løgnene som ble servert befolkningen.

  I januar 2022. ble det presentert informasjon for den Amerikanske kongressen av advokat Thomas Renz, baset på Pentagon’s Defense Medical Epidemiology Database (DMED). Denne konstaterte at vaksineutrullingen i 2021 medførte alvorlige økninger i medisinske problemer hos friske militære menn og kvinner !
  Alvorlig økning i Myokarditt og perikarditt, hypertensjon og nevrologiske lidelser .

  Økning i andre lidelser:
  MS: -680 %, Guillain-Barre syndrom: 551 %, – Brystkreft: 487 % , – Kvinnelig infertilitet: 472 %, – – Lungeemboli: 468 %, – migrene: 452 %, – Ovariedysfunksjon : 437 %, – Testikkelkreft: 369 % og Takykardi: (302 %). Tallene representerte registrerte lidelser over gjennomsnittet de 5 siste år !

  Forstod man virkelig ikke problemet ?

  Svar
  • En ting er de beviste skadevirkningene forårsaket av vaksinen, – en annen faktor er hvordan denne i det hele tatt er ment å forhindre infeksjon. – Man skal alltid være forsiktig med vaksiner grunnet hvordan de faktisk fungerer. – Hvis infeksjoner kan unngås ved å styrke kroppens immunforsvar med kjente vitaminer, mineraler og andre utprøvde behandlingsformer er dette alltid å foretrekke!

   Det er alltid et problem med vaksiner og forklaringen er enkel. Vaksiner er ment å trigge ditt medfødte immunsystem og gir aldri beskyttelse i seg selv!

   Et annet faktum er ganske enkelt at vaksiner ofte vil trigge en for stor grad av produserte antistoffer (TH2). – Da «vi» vet at dette ofte vil medføre en konsekvent reduksjon av hoved immunforsvaret (TH1) vil dette begrense en cytotoksisk T-celle respons på opprinnelses stedet for infeksjonen.

   Virkningene av vaksiner kan ofte tvinge Immunsystemet ditt til å velge mellom Th 1 og Th2 produksjon, forårsake at dette blir mer eller mindre en permanent differensiering. – Vil nok dessverre øke ved en Boosterinjeksjon og radikalt svekke – cytotoksisk immunitet (TH1)

   Resultatet av dette vil være at vevet i lungene blir mer og mer infisert ved en luftveisinfeksjon fordi beskyttelsen THI skal yte vil bli redusert og ikke kan fjerne infeksjonen !

   Så blir mange av oss syke da, til tross for vaksinen, – ofte produsere og samle en stor virusmengde og selvfølgelig smitte andre – Dersom man puster lenger da !

   (Formidler kun kjent kunnskap, men når det gjelder produksjon av antistoffer grunnet denne «vaksinen» er denne radikalt skadelig og kan i seg selv være dødelig)

   Ha en God Dag
   Synn

   Svar
   • Produksjonen og mengden antistoffer kroppen tvinges til å produsere grunnet gjentatte vaksinasjoner er totalt unaturlig. Stiller også spørsmål ved effektiviteten av disse da de produserte «spikene» disse er ment å nøytralisere ikke er helt identiske med virusets «spiker», men kan faktisk ha like mye til felles med naturlige proteinoppbygninger i din egen kropp, – produserte antistoffer kan derfor trigge angrep mot disse !

    En annen ting er at en for stor produksjon av antistoffer (TH2) kan bygge seg opp i kroppen da disse ikke er så lett å utskille (Velkjent problem). – Når vi også vet at disse i stor grad vil dempe cytotoksisk immunitet (TH1) er det et problem. Det optimale scenariet mellom Th1 og Th2 vil høyst sannsynlig være å produsere en god balanse mellom disse. Dvs. at disse er tilpasset immunutfordringen.
    Dette vil nok en Booster vaksine totalt ødelegge og derfor gjøre det hele mye verre!

    God Kveld

   • Det er for mange faktorer vedrørende disse mRNA vaksinene som tilsier at disse både kan og vil fungere som et Biovåpen på mange mennesker selv om disse i utgangspunktet eventuelt ikke var ment å fungere slik, men advarslene om at disse kunne fungere som dette var mange og illevarslende og ble totalt ignorert !

    God Natt

 • God morgen :)

  Hovedproblemet med mRNA vaksiner er at hverken FHI eller legestanden på noen som helst måte hadde nok inngående kunnskap vedrørende disse – og den kunnskapen de nå måtte ha ervervet seg burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på disse skallene ! – Dødsfallene i Norge eksploderer, men allikevel oppfordres det til å ta oppfriskingsdoser? – Økningen i dødsfall kan umulig skyldes alderdoms svikt som det blir hevdet. «Vi» vet at vaksinen øker aldringsprosessen, men dog !

  Vi har nok fattet dette meget dårlig !

  Ha en God Dag !
  Synn

  Svar
 • Konfidensielle Pfizer-dokumenter, men også en ny studie utført av forskere ved University of Colorado bekrefter at «vaksineavfall» har forekommet med sjokkerende og farlige konsekvenser !
  Dette fordi de vaksinerte har overført /smittet uvaksinerte med antistoffer generert av injeksjonene gjennom aerosoler. Det registres bland annet ødelagte røde blodceller og blodpropp blant de uvaksinerte.

  Et stort antall mennesker har derfor så absolutt ikke har hatt noe valg i spørsmålet om hvorvidt de ønsket å få denne Covid-19-injeksjonen eller ikke, – kun mye verre !

  Vaksinen vil av den grunn fungere som et virus med alvorlige bivirkninger for både de vaksinerte og uvaksinerte ! – Perfekt Biovåen med andre ord !

  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.28.22274443v1.full

  Svar
 • wasan Totland
  26 mai 2023 8:16

  Jeg legger inn denne videoen fra et møte i Fylkesadministrasjonen i Rogaland for å illustrere hvor mange naut som er der. Disse styrer oss! Det er nok representativt for befolkningen som helhet og viser hvor vi står i dag. Samtidig vil jeg hylle Jan T Voillaas og Susanne Heart for utrettelig å stå i stormen.

  Svar
 • wasan Totland
  26 mai 2023 8:17
  Svar
 • Jeg så denne videoen om de uvaksinerte nå. Det varr en øyeåpner – jeg husket virkelig ikke at hysteriet var så voldsomt.

  https://pennyforyourthoughts2.ca/2023/05/22/the-unvaccinated/

  Svar
 • Northern Light.
  26 mai 2023 20:31

  Professor Sucharit Bhakdis frikjent i tysk rett for å ha kritisert covid-tiltakene.

  Av World Council for Health.
  I går rettet millioner av mennesker over hele verden oppmerksomheten mot en rettssal i Tyskland. I den var en mann som hadde våget å stille spørsmål ved narrativet om at en såkalt vaksine var løsningen på en såkalt pandemi helt fra begynnelsen. Hans faglige bakgrunn ville vært nok til å ta ham på alvor.

  Tusenvis av vitenskapsmenn som advarte om et genetisk eksperiment uten ordentlig testing på menneskeheten ble fortiet, deres legelisenser trukket tilbake eller sendt i fengsel.

  Men professor Sucharit Bhakdi har alltid invitert til dialog, men vitenskapsfolk, politikere og hovedstrømpresse har nektet å delta i en meningsutveksling. I stedet ble menneskeheten kastet ut i frykt, forlot sin rasjonelle fornuft og falt tilbake til å adlyde og følge én løsning for alle på denne planeten – et konsept Verdens helseorganisasjon ønsker å påtvinge oss alle for ethvert medisinsk problem som erklæres for planter, dyr eller mennesker i fremtiden.

  Prof Bhakdi ble anklaget å ha brutt tysk lov ved å bagatellisere Holocaust, som i Tyskland er en forbrytelse som kan straffes med inntil fem års fengsel. Interessant nok var ingen av hans vitenskapelige konklusjoner om faren ved injeksjonene tema for rettssaken.

  Alle som personlig har møtt Prof Bhakdi vet at hans dype kjærlighet til menneskeheten utelukker fordommer, hat eller moralsk urett. Anklagene mot ham ble tatt helt ut av kontekst, og advokatene innrømmet i rettssalen at de ikke hadde lyttet til hele intervjuet, bare to setninger for å konstruere anklagene mot ham.

  Motivene for denne rettssaken er fortsatt uklare, men de var ikke basert på fakta. Det virket som den egentlige hensikten var å få en viktig global stemme til å tie. Men dette kan til syvende og sist ha vært en stor feil.

  Utallige leger, sykepleiere og forskere har vært vitne til den åpenbare ineffektiviteten og farene ved dette medisinske eksperimentet, den såkalte covid-vaksinen. Mens mange for ett år siden i god tro ville trodd på narrativet for å redde menneskeheten fra en trussel, vet vi nå at med så mange betydelige faresignaler på alvorlig risiko, ville ethvert annet medikament ha blitt stoppet umiddelbart. Men ettersom vaksinasjonene fortsetter i noen land, og til og med påbudene fortsetter, må vi stille spørsmål ved de virkelige motivene rundt dette eksperimentet.

  Mer enn tusen studier viser farene ved denne injeksjonen for gravide kvinner, fostre, barn og oss alle. Selv funnene av plasmid-forurensning i hetteglassene, og potensiell livslang produksjon av mRNA og giftige viruspartikler i kroppene våre, har ikke stoppet vaksineringen.

  Dessverre er rasjonelle argumenter for øyeblikket virkningsløse for å stoppe denne forbrytelsen. Men professor Bhakdis rettssak har fått millioner over hele verden tenne et lys for denne modige mannen. Måtte alle de som ikke uttalte seg i frykt for sitt rykte og levebrød bli oppmuntret til å gjøre det nå med denne frikjennelsen.

  Kort før rettsmøtet sa professor Bhakdi at han sannsynligvis var den eneste personen som ikke var nervøs for den forestående kjennelsen. Kjære Professor Bhakdi, vi takker deg for din styrke, utholdenhet, kjærlighet til sannheten og medfølelsens språk for livet i alle dets former. La oss alle beholde visjonen om en fremtid for våre barn og for oss. Å bruke sannhet i kombinasjon med vårt hjertes språk er den bedre veien videre. Sannheten vil seire.

  Fra World Council for Health, publisert 25 mai 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og videoer i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Why Prof Bhakdi’s Court Ruling Will Empower The Great Freeset.

  Svar
  • – KISSINGER SITAT – 2009
   Når flokken godtar obligatoriske vaksinasjoner, er spillet over. De vil godta hva som helst – tvangsdonasjon av blod eller organer – «til det større». Vi kan genmodifisere barn og sterilisere dem – «for det større beste». Kontroller sauehoder og du kontrollerer flokken. Vaksineprodusenter kan tjene milliarder. Og mange av dere i dette rommet er investorer, det er et stort vinn-vinn

   Svar
   • ..kontrolerer du bjellesauen, kontrollerer du hele flokken!
    (Kunne vært bedre oversatt-sorry)

 • ….for the greater good=til det beste for alle!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kan dette være rett?

Svekker vaksinene evnen til naturlig immunitet?

Forrige innlegg

Øivind Eikrem svarer Jan Hårstad.

Norgesdemokratene og Nato.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.