POSTED IN Kina, Sosialisme

Hva er det med Kina?

Er det et sosialistisk land?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Venstresidas berøringsangst overfor sosialistiske land

Av Erik Klepsvik

Venstresida i Noreg trivs best med sosialisme som teori, og har berøringsangst overfor sosialistisk praksis; mest tydeleg er dette overfor Kina; to innlegg i avisa Klassekampen i det siste konkluderer med at Kina er kapitalistisk. Problemet er bare at 1,4 milliardar kinesarar, og truleg meir enn eitt hundre land, meiner at Kina er sosialistisk.

_____________________________________________________________________
Artikkelen er hentet fra Eriks blogg
_____________________________________________________________________

På same vis som det er mange slags kapitalisme – frå utbyttingskapitalisme til velferdskapitalisme, kan ein også tenkja seg variantar eller stadier av sosialismen, tilpassa tid, stad, kultur og utviklingsnivå.

«Sosialisme med kinesisk særpreg» kallar Kina sitt system; eit eksperimenterande system som er fundert på verdiar som er i harmoni med kinesisk kultur og tradisjon.

Her er nokre viktig kjenneteikn:

 • Viktige produksjonsmiddel og i praksis alt land er offentleg eigd; privat kapital er underlagt politisk styring.
 • Systemets hovudoppgåve er å betra levekåra for det breie lag av folket både med omsyn til helse, utdanning, materiell levestandard, kultur og deltaking i arbeidsliv og politikk.
 • Systemets teori er marxisme, og verdigrunnlaget er kollektivisme.
 • Kinas utanrikspolitikk er anti-imperialistisk og arbeider for meir demokrati i internasjonale organisasjonar.
 • Landets utvikling og system er til inspirasjon for mange land i den tredje verda.
 • Under sosialismen er det også konflikt mellom ulike interesser og klassar, og verken produksjon, fordeling eller demokrati er utvikla til fulle.
 • Sosialistar i eit stort og komplekst samfunn som Kina legg vekt på kompetent og til dels sentral styring, medan sosialistar i Noreg truleg legg større vekt på maktfordeling.

Sosialisme eller kapitalisme – er det viktig?

Det kinesiske folket såg i tillegg ei anna oppgåve for sin sosialisme – å atterreisa den kinesiske sivilisasjonen etter over hundre års audmjuking frå vestleg imperialisme.

architectural photograph of lighted city sky

Dersom Kina er kapitalistisk må all utvikling landet har oppnådd – 850 millionar ut av fattigdom, dramatisk auke i materiell levestandard, helse og utdanning – takast til inntekt for kapitalismen, og konsekvensen blir at ikkje noko kjent system er meir effektivt for å betra fattige lands kår enn kapitalisme.

Og om ein hevdar at Kina var sosialistisk, men ikkje er det lenger, lyt ein forklåra når dette skiftet fann stad.

Til sist: Om ein meiner Kina ikkje er sosialistisk, korleis skal ein då forklåra at landet er utpeikt som systemisk hovudfiende i det kapitalistiske Vesten?

Forsidebilde: Edward He

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Kina og Russland MÅ være hovedfiender for Usrael, alt annet selger ikke våpen nok, og uten våpensalg er Usraels verdenshegemoni og $ som «reserve-valuta» over. Flere og flere forstår at Usraels epoke er over, de ser det bare ikke selv. Til og med Saudi-Arabia har forstått det, og danner nye allianser. I Israel holder de på med å utradere sin egen befolkning med sprøyter (kun til «glede» for zionistene i 300-klubben som er på vei til Ukraina?), Norge gjør snart hva de kan for å starte krig mot Russland etter «oppfordring» fra SNATO (som nå snart kun består av Norge og USA? – resten forlater krigs-alliansen en etter en?) Hvis ikke vi snart får en ny ledelse i dette landet går vi hundene sammen med USA, for hvilket formål? De blodtørstiges glede? Superkapitalistene i KM’s profitt-begjær? (KM=Khazarian Mafia). Hvorfor vil våre «politikere» hele den norske befolkning så ille? Hva er egentlig så galt med nordmenn (bortsett fra nisselua litt langt ned over øynene) at de fortjener å utraderes sammen med landet? Våkne opp nå, fortell «Eliten» at nok er nok – takk, men nei takk, vi vil ikke ha dere her lenger, stikk avgårde til FN og ellers hvor dere vil ha en «jobb» med millionlønning, men INGEN penger vil komme fra Norge for å betale lønnen deres, og se hvor mange stillinger dere vil få uten medfølgende oljefond.

  Svar
  • «… legg vekt på kompetent og til dels sentral styring, medan sosialistar i Noreg truleg legg større vekt på maktfordeling.»

   En ledelse for en nasjon har (burde ha) som oppgave å å forene nasjons innbyggere i nasjonens oppbygging. Ikke klassekamp, kjønnskamp, generasjonskamp, profesjonskamp og parti-politikk.
   Uenighet er bra. På sak, ikke på konstruerte gruppe-motsetninger.
   Men målet må være definert; vi skal bygge nasjonen, langsiktig, i stolthet med egne krefter. I gjensidig byttehandel med andre frie nasjoners arbeidskrefter, i deres streben om det samme.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva er de redd for?

At det finnes effektive medisiner mot Covid-19?

Forrige innlegg

Forutsetningene endres hele tiden.

I Israel varer nå «fullvaksinert» bare noen måneder.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.