POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Hva er det en har gitt store deler av befolkningen?

Covid-vaksinen fyller ikke vaksine-kriteriene og derfor en den ingen vaksine.

0
Print Friendly, PDF & Email

Derfor er den ingen vaksine og heller ikke bare et mRNA-produkt

Av Redaksjonen

Alexandra Henrion-Caude
PhD, genetiker og forsker Alexandra Henrion-Caude

Koronavaksinen oppfyller alle kriterier for å være et genmodifisert produkt. Her vist av genetiker Alexandra Henrion Caude, tidligere forskningsdirektør ved tilsvarende FHI i Frankrike.

Oversatt og bearbeidet av Hemali, den engelske originalen her. Dr. Henrion Caude er tilknyttet den tyske foreningen av leger og forskere for helse, frihet og demokrati. Hun er tidligere forskningsdirektør ved det nasjonale forskningsinstituttet i Frankrike, INSERM.

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hemali
______________________________________________________

Det er ikke en vaksine, men den oppfyller alle kriterier for et genmodifisert produkt. Koronavaksinen inneholder syntetisk produsert modifisert mRNA pakket i lipide nanopartikler. Disse har evnen til å transfektere cellene våre.

Transfeksjon er prosessen med ikke-viral genlevering til mottakerceller. DNA, RNA, messenger-RNA (mRNA), RNA (siRNA), mikroRNA (miRNA) og kort hårnåls-RNA er eksempler på eksogent nukleinsyremateriale (shRNA).

Det er ikke en vaksine fordi

Koronavaksinen sirkulerer i kroppen og i cellene uten å bli oppfattet som fremmed, i motsetning til partikler fra vanlige vaksiner.
I 2021 ble formålet med vaksinasjon revidert og definisjonen endret. Ifølge den nye standarden for “vaksiner” trenger den ikke å skape immunitet mot en sykdom. Det er nok at den gir en immunrespons, selv om denne er uspesifikk eller ugunstig.

Inn i cellene “kaprer” det modifiserte mRNAet cellene for å tvinge dem til å produsere fremmede proteiner. Denne prosessen er til dels uforutsigbar.

Ikke en vaksine fordi

Etter en mRNA-basert injeksjon regnes vi fortsatt som uvaksinert i ytterligere to uker. Det betyr at eventuelle bivirkninger, inkludert sykehusinnleggelse og død, som kan oppstå i løpet av denne tiden ikke regnes som vaksinerelatert. Om i det hele tatt rapportert. Da er det vanskelig å argumentere for eventuelle erstatningskrav.

Du er ment å ta jevnlige oppfriskningsdoser, det strider med hva en vaksine skal være. Dette gir vedvarende produksjon av antigenet, muligens flere antigener. Det skiller seg fra en naturlig infeksjon der antigenet virker midlertidig. Den pågående produksjonen av det samme antigenet svekker immunforsvaret.

Et modifisert mRNA-produkt

Det er ikke messenger RNA (mRNA), men modifisert mRNA (modRNA). Dette etterligner mRNA, men har helt andre funksjoner. Dessuten er det sammensatt av en ny syntetisk, genetisk kode. Én bokstav i den genetiske koden, U, naturlig uridin, er erstattet med pseudouridin, et syntetisk N1-metyl-pseudouridin. (mΨ).

Det er modRNA fordi det er ukjent om og når produktet brytes ned. Endringen av U til Ψ gjør modRNA mindre inflammatorisk og øker levetiden fra timer til måneder. De mulige effektene av disse modifikasjonene er i stor grad ukjente. I motsetning til naturlig mRNA, som nedbrytes raskt, har modRNA fra Covid-19 “vaksiner” blitt påvist i blod i opptil 28 dager og i vev i opptil åtte uker etter injeksjon.
Piggproteinet produsert som et resultat av det injiserte modifiserte mRNA har vist å kunne sirkulere i blodet i opptil seks måneder etter injeksjon.

Undertrykker vårt medfødte immunforsvar

Det er modRNA fordi sekvensen også ble endret ved å øke innholdet i G (guanin) og C (cytosin). Dette kalles kodonoptimalisering, og endringen undertrykker vårt medfødte immunforsvar. Det er problematisk fordi dette er vår første forsvarslinje mot invaderende mikroorganismer.

Forurenset med DNA

I tillegg til modifisert mRNA, er det funnet store mengder forurensende DNA i “vaksinen”. Denne forurensningen gir risiko for å integreres i vårt eget genom. Les mer om DNA-forurensning her.

Forurensningene skyldes en endring i produksjonsprosessen. I den første produksjonen, brukt i de kliniske studiene, ble modifisert mRNA produsert ved in vitro-transkripsjon fra syntetisk DNA etterfulgt av ren PCR-amplifikasjon.
I den modifiserte produksjonen, den som ble brukt på befolkningen, ble viral RNA transkribert til DNA og klonet til bakterielle plasmider. Det forurenset produktet ved en blanding med bakterielt DNA og viralt DNA.


Statens legemiddelverk bekrefter forurensing av DNA, men hevder at dette er uproblematisk.
I denne videoen forklarer professor Eivind Hovig (UiO) hvorfor koronavaksinene er genterapi.
Lov og Helse har en artikkel der flere forskningsresultater om levetid av “vaksinen” i blodet oppsummeres.


Ble ikke laget for å forbli i muskelen

“Vaksinen” ble ikke laget for å holde seg i muskelen, men for å gå til blodet og lymfeknuter. Til og med til morsmelk. Lipidnanopartiklene, som omslutter modRNA, forblir ikke i blodet, som i tilfellet med en konvensjonell vaksine. I stedet kan de komme inn i hvilken som helst celle i kroppen vår, inkludert hjerte, hjerne, lever, nyre, lunge, milt, mage, eggstokker og testikler.

Lipide nanopartikler er inflammatoriske og giftige. Gjentatte injeksjoner øker skaden på våre celler og kan drepe dem. En alvorlig bivirkning er myokarditt og perikarditt: betennelse i hjertet, spesielt hos yngre. Betennelsen skyldes trolig et angrep på celler av de injiserte partiklene og produksjon av piggproteinet.

Nei, “vaksinen” er ikke trygg

Hvordan kunne myndighetene si at “vaksinen” er trygg når de ikke kunne forutse hva våre kropper – omgjort til “fabrikker”, ville produsere av mengder og typer antigener?

Trygg dosering finnes ikke fordi ingen kan forutse mengden som vil produseres av cellene våre. mRNA-teknologi gir produkter med uforutsigbare biologiske effekter. Når du erstatter U med Ψ i den genetiske koden til modRNA, endrer det avlesningen som normalt brukes til å koble aminosyren til det fremtidige proteinet av ribosomene. For eksempel:

Hvis en budbringer leser ALE-XAN-DRA med hver av de tre kodoner eller basetriplett som koder for en bestemt aminosyre, vil en såkalt frameshift gjøre at det leses LEX-AND-RA i stedet. Resultatet vil være et endret og forkortet protein: “RA” er ufullstendig for å kode for en tredje aminosyre. Virkningen er i beste fall nøytralt, i verste fall dødelig.

mRNA-“vaksinen” kan integreres i DNA fordi sekvensen som tilsvarer et fragment av modRNA ble funnet i menneskelige blodceller. Det er ingen tvil om at mRNA-“vaksinen” kan transformeres til DNA via en prosess kalt reverse transkripsjon. Forsøk med humane dyrkede celler viste at modRNA “vaksinen” ble vist å aktivere LINE-1. Elementer som bærer reverse transkriptase, som er i stand til å omdanne mRNA-«vaksinen» til DNA.

Piggprotein funnet i cellekjernen

I tillegg ble mRNA-et som koder for piggproteinet uventet funnet i cellekjernen. DNA-forurensningene i BioNTech/Pfizer modRNA-injeksjonene inneholder en apekattvirussekvens, Simian Virus-40 (SV40). Denne muliggjør transporten av DNA til cellekjernen. Dette øker ytterligere risikoen for at det fremmede DNAet fra forurensningene kan integreres i genomet til cellene våre. Med ukjente konsekvenser.

Hvis dette skjer i mannlige eller kvinnelige kjønnsceller som er involvert i befruktning, vil avkommets genom være modifisert også. Enhver genomisk integrasjon av en “vaksine”-avledet sekvens vil trolig lede til et fremmed gen og avvikende genregulering. Sistnevnte kan aktivere kreftgener og undertrykke gener som hindrer kreft.

Denne risikoen forsterkes av at “vaksinen” svekker immunforsvaret og resultatet kan bli “turbokreft”. I den offisielle omtalen av produktet side 16 her, som ble godkjent av EMA, står det: “Verken gentoksisitets- eller karsinogenitetsstudier ble utført.”

Egenskaper til modifisert mRNA

Det injiserte, syntetisk modifiserte mRNAet (modRNA) “kaprer” cellene våre ved å tvinge dem til å produsere fremmede protein (er). Noen er ment å bli produsert, som spike-proteinet, mens andre ikke er det. Uønskede proteiner oppstår gjennom mRNA-fragmentering og såkalt frameshifting under translasjonsprosessen. Produksjonen av proteinene fra modRNA har ingen av-bryter og kan pågå i alle organer. Derfor kan immunforsvaret vårt ødelegge friske celler. Èn konsekvens kan være at immunforsvaret ødelegger celler som var helt friske.

En viktig egenskap ved naturlig mRNA er forvrengt

For det første er proteinprodukter til naturlig mRNA et cellespesifikke. Det garanterer justeringer i sanntid etter behov. Derimot leverer lipide nanopartikler modRNA blindt. DNA blir referert til som “livets bok”. Den finnes kun i cellekjernen, unntatt under celledeling.

Mens alfabetet vårt består av 29 bokstaver, består DNA av bare 4 bokstaver: A (adenin), T (tymin, som i mRNA erstattes av U (uridin)), G (guanin), og C (cytosin).

Gjennom prosessen referert til som transkripsjon, kopieres gener i DNA til mRNA med tilsvarende bokstaver. mRNA går ut av cellekjernen hvor ribosomer avleser mRNAet og hvor den omdannes til protein gjennom en prosess kalt translasjon.
DNA-kan sees som en bakebok der mRNA tilsvarer en oppskrift og proteinet er kaken. Celler utfører en rekke oppgaver som trenger spesifikke proteiner, kakene.

Hvilke sett av proteiner som produseres, justeres kontinuerlig basert på alder og aktivitet. Enten vi sover, spiser, trener, drikker alkohol eller tar medisiner. Når vi produserer et fremmed protein, kreves det ekstra energi og det forstyrrer cellenes kontinuerlige oppgaver.

Enda en egenskap er forvrengt

For det andre er naturlig mRNA-produksjon underlagt ekstremt presis regulering med kort levetid. Dette gir rask tilpasning til skiftende betingelser. I motsetning er syntetisk modRNA laget for å øke produksjonen av proteinet uten en av-bryter.

I motsetning til modRNA, er levetiden til naturlig mRNA strengt regulert. Levetiden kan naturlig reduseres med forskjellige mekanismer, for eksempel: Negative “meldinger” som reduserer eller stopper produksjon av ekstra mRNA. Regulering av mikroRNA som virker på en cellespesifikk måte. Og enzymer, RNaser, som bryter ned mRNA.

mRNA bærer som oftest en merkelapp, en lang A-bokstavrekke kalt en polyadenyleringshale, som brytes ned over tid. Lengden på denne er med på å bestemme hvor langlivet en RNA er.


Professor Eivind Hovig, leder ved Senter for bioinformatikk (UiO).
– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant. Han skriver til Hemali:

Professor Eivind Hovig

– Levering av nukleinsyrer, som er det som kalles genterapi, har blitt omdefinert til å bli kalt vaksiner dersom de gis med forebyggelse av sykdom som formål.

– Konsekvensene av en slik omdefinering er at kravene til kontroll kan reduseres, siden genterapi er underlagt strengere regler.  Det er grunn til å være ytterligere aktpågivende når det er ikke vanlig RNA som gis, strengt tatt, men kjemisk modifiserte RNA-molekyler for å øke levetid i kroppen, blant annet.

Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

Leveringsmekanismen med lipide nanopartikler er mer effektive enn det som har vært vanlige i tidligere kontrollforsøk og burde dermed kreve større aktsomhet. Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

– Argumentet er i utgangspunktet at vanlige celler ikke reverstranskriberer til DNA, siden de vanlligvis ikke har revers transkriptase. Imidlertid er det vist at LINE-1-sekvensen, som finnes i stor mengde i genomet (i underkant av 20% av alt humant DNA), har slik transkriptasefunksjon kodet i DNA. Og den kan aktiveres under gitte forhold.  

– Det er imidlertid ikke full konsensus om hvorvidt slik integrasjon er påvist eller ikke ved Sars-Cov-2. Noen rapporter hevder det, mens andre hevder at det som er vist bare er artefakter. Det er også rapportert uventete funn av dobbelttrådige DNA-fragmenter med SV40-promotersekvenser, men disse er til nå ikke fullt bekreftet i vitenskapelige rapporter.

– Slike dobbelttrådige DNA-fragmenter kan tenkes å integrere i menneskets genom. Videre vil forekomsten av SV40-promotersekvensen kunne føre til mer effektiv levering. Og siden dette er en sterk promoter, vil den, dersom integrasjon forekommer, kunne overstyre den vanligvis forekommende kontroll over et gitt gens regulering der integrasjon eventuelt skjer.

– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning, i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant.


Referanser

[1]www.doi.org/10.3390/ijms241310514
[2]www.biontech.com/int/en/home/pipeline-and-products/platforms/our-mrna-platforms.html [3]www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm
[4]www.doi.org/10.1038/s41586-023-06800-3
[5]www.doi.org/10.1126/sciimmunol.ade2798
[6]www.biontech.com/int/en/home/pipeline-and-products/platforms/our-mrna-platforms.html [7]www.doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111953
[8] www.doi.org/10.1111/apm.13294
[9] www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148837/
[10]www.doi.org/10.1002/prca.202300048
[11]www.doi.org/10.1016/j.fct.2022.113008
[12]www.doi.org/10.31219/osf.io/b9t7m
[13]www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8546411/
[14]www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf [15]www.cell.com/action/showPdf?pii=S1525-0016%2817%2930156-9 [16]www.doi.org/10.3390/vaccines10101651
[17]www.doi.org/10.1016/j.isci.2021.103479
[18]www.doi.org/10.3390/vaccines10081316
[19] www.ema.europa.eu/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf [20]www.europeanreview.org/article/34685
[21]www.doi.org/10.3390/cimb44030073
[22]www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36778849/ [23]www.anandamide.substack.com/p/
executive-summary-of-the-fda-vrbpac

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Follow the money:

Krig er god butikk.

Forrige innlegg

Dr. Robert Malone:

Menneskeheten står overfor en 5 generasjons krigføring: «Du vet ikke hvem motstanderen din er»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.