POSTED IN Samferdsel

Hva EØS fører til:

11 togselskaper og 50 direktører på millionlønninger

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU
Justert av politikus.no

I sommer reiste NRK med tog fra Bodø til Stavanger. Minst 11 selskaper var innvolvert.
Etterpå kunne de rapportere følgende:

Svenske Jernvegar: Drifter tog mellom Bodø og Oslo
Go-Ahead: Drifter tog mellom Oslo og Stavanger
Norske Tog AS: Leier ut togvognene
Bane Nor: Eier og drifter togstasjoner og skinnegang
Mantena: Vedlikeholder togene
Entur: Håndterer billettsalget
Baneservice AS: Vedlikeholder jernbaneskinnene
Spordrift AS: Vedlikeholder jernbaneskinnene
NSB trafikkservice: Vasker togvognene på Sørlandsbanen
Togservice: Drifter kafeene på togene
Elite Service Partner: Vasker togvognene på Nordlandsbanen og Dovrebanen

Tidligere hadde NSB eneansvaret for alt dette. 

Lyntoget 1954
Lyntoget på 1950- og 60-tallet gikk fort som i dag.

Så kom EUs jernbanepakker som Norge hittil har slukt rått. Den 4. jernbanepakke skal behandles av Stortinget til høsten.
Når den – høyst sannsynlig – vedtas, vil liberaliseringen av vår jernbanetransport, både gods- og persontransport, være fullført. Regelverk og kontrollorganer blir EU sitt ansvar, driften på alle strekninger skal konkurranseutsettes og settes ut på anbud.

Regjeringa mener at den konkurranseutsetting vi har hatt til nå, vil spare oss for 12 milliarder kroner over en 10-års periode, takket være effektivisering og forventet passasjervekst.
De ansatte frykter at innsparingene vil komme i form av dårligere lønns- og arbeidsvilkår, innskrenket togtilbud og høyere billettpriser.

Som stortingsrepresentant ønsket Knut Hareide mer bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen. Etter å ha kommet inn i varmen ved Kongens bord er han blitt like entusiastisk som FrPs tidligere samferdselsministre.
«Det skal bli enklere og mindre byråkratisk å utvikle togtilbudet  både nasjonalt og med tanke på de internasjonale tjenestene», sier han.

For under tjue år siden – og også før EØS og jernbanepakkene –  var det direkte togforbindelse fra Oslo både til Stockholm og København – og så med korresponderende tog videre til kontinentet.
Nå er dette borte.
Framfor å avbyråkratisere vårt togtilbud, har EU snarere bidratt til at det både har blitt dårligere og dyrere.

For oss vanlige dødelige
 er EUs jernbanepakker og et EU/EØS-vennlig Storting en ødeleggende miks.
For Hareide, VY sin ledelse og guddommelige EU-byråkrater er det snarere omvendt: Her går håpet og skinnene til himmels.

Nei til EU har på sine hjemmesider utfyllende info om EUs fjerde jernbanepakke, klikk her.

NRKs Anne Cecilie Remmen lagde i fjor en oversikt over jernbaneledernes antall og lønn. Her et utdrag av noe  av det hun sa: 

Nær 50 direktører med millionlønn styrer Jernbane-Norge
Etter at seks ulike jernbaneselskaper har tatt over det som før var NSB, er antallet direktører økt fra 11 til 49. Alle med millionlønn. De seks toppsjefene tjener i snitt 3,2 millioner kroner.
Mest tjener konsernsjefen i Vy.
Geir Isaksen fikk i fjor en lønnspakke på 6,2 millioner kroner. Det var bonusen på 1,3 millioner kroner som særlig sørget for at lønnsveksten endte på 12 prosent.

NRK har kartlagt lønnen til ledelsen i Vy og de andre jernbaneselskapene som staten eier direkte og som har vært en del av det som tidligere het NSB, Norges Statsbaner.

Antallet direktører er firedobla, og de får bonus trass i at de taper anbud
NSB skiftet navn til Vy våren 2019. Det tidligere mangslungne NSB er gjort om til et selskap med ansatte som jobber på tog og busser, i tillegg til administrasjon. I dag jobber 10.000 medarbeidere der, men etter tap av to store kontrakter vil Vy bli mindre omfangsrik.
De åtte direktørene i konsernledelsen fikk i 2018 totalt 26,5 millioner kroner i lønnsgodtgjørelser, fremkommer det av NSBs regnskap og Statens eierberetning. Det betyr at gjennomsnittslønnen for direktørene i det statseide selskapet lå på 3,3 millioner kroner.
Flertallet av Vy-direktørene fikk i likhet med Isaksen utbetalt bonuser i fjor.

Dette tjente toppledelsen i VY

Konsernsjef Geir Isaksen: 6,2 millioner hvor bonus på 1,3 millioner.
Konserndirektør økonomi og finans: 3 millioner.
Konserndirektør Mobilitet og reiseliv: 3,3 bonus på 544.000.
Konserndirektør HR: 2,28 millioner
Adm. direktør nettbuss: 2,9 millioner, hvorav 230.000 i bonus.
Konserndirekør NSB persontog: 3,5 millioner, 595.000 i bonus.
Adm. direktør Cargonet: 3,6 millioner hvorav, 928.000 i bonus.
Konserndirektør reiseliv:1,8 millioner ( for ni måneder), hvorav bonus på 490000 kr.

Dette tjener ledelsen i Baneservice
Baneservice bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg på landets jernbaner, har 300 ansatte, og ble skilt ut som eget statlig selskap fra Jernbaneverket i 2005
.

Administrerende direktør Ingvild Storås fikk 2,9 millioner, inklusiv bonus på 430.0000. 
Prosjektdirektør elektro: 1,65 millioner
Prosjektdirektør spor: 1,45 millioner
Prosjektdirektør maskin: 1,57 millioner
Økonomidirektør: 1,23 millioner
HR-direktør: 1,2 millioner
Direktør logistikk og innkjøp: 1,1 millioner
Direktør forretningsutvikling: 1,29 millioner
Railcom AS: 1,65 millioner
VD BS Skandinavia: 1,1 millioner

Hva direktørene i Entur og Mantena tjener får oppga NRK  her.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

  • Trygve Johansen
    10 september 2020 21:20

    Norge pleide å være ett land der det var relativt liten forskjell i lønn mellom direktøren og de på golvet. Det er ikke så lenge siden. Skal si utviklingen har gått fort. For en skam.

    Svar
  • Har Jonas Gahr Støre gått ut og krystallklart sagt at AP vil reversere galskapen?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Intervju med Lukasjenko:

Målet er å ta Russland. Hviterussland er bare veien.

Forrige innlegg

Debattene på Facebook:

De demoraliserte slår tilbake

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.