POSTED IN Helse

Hva dreide det hele seg om?

Slovakia vil etterforske vaksiner og innkjøpet av dem.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Statsministeren i Slovakia krev etterforsking rundt covid-19-responsen og «vaksinane»

Dette innlegget er hentet fra Saksyndig

23.januar 2024 annonserte den slovakiske statsministeren Robert Fico i ein tale i Europa-parlamentet at Slovakia skal lansere ei etterforsking rundt ‘Sirkus Korona’ relatert til utrullinga av dei eksperimentelle «vaksinane» og pandemirespons-tiltaka. Dette melder Your News, og dei skriv (mi omsetjing):

«‘Vi vil aldri forstå sanninga om kva rolle farmasøytiske selskap spelte og kven som faktisk organiserte heile covid-19-sirkuset,’ sa Fico. ‘Med dette i tankane, damer og herrar, har Regjeringa i Republikken Slovakia bestemt å inkludere ein lovnad om å løyse dette problemet i offisielle meldingar.’

Robert Fico [ˈfitsɔ] er en slovakisk politiker. Han var statsminister i Slovakia fra 2006 til 2010, fra 2012 til mars 2018 og på nytt fra 2023. (Fra Wikipedia)

‘Det slovakiske folket treng rett og slett eit svar. Dei treng svar om vaksinasjon, kva det faktisk var,’ heldt han fram. ‘Kva var det eigentleg? Kvifor vart ymse eksperimentelle vaksinar gjevne til folket utan noka testing? Kvifor vart alle slags legemiddel pressa på folket? Kvifor var der landsdekkjande testing? Kven kjøpte desse? Kvifor vart dei kjøpt? Kor store mengder vart kjøpt? Kor mykje pengar vart brukt på det? Vi endar opp med milliardar, milliardar!’

Fico forklarte deretter at etterforskinga er spesielt rettferdiggjort, med tanke på at Slovakia har opplevd 21 000 overtalsdødsfall sidan 2020, noko han skuldar på ‘inkompetanse i regjeringa’.

‘Vi har 21 000 dødsfall, som vi knyter til det faktum at regjeringane som var her sidan 2020 ikkje var i stand til å handtere (pandemien) og berre brydde seg om økonomisk profitt, og naturlegvis sikra seg at dei gjekk ned på kne framfor farmasøytiske selskap, som dei kjøpte enorme mengder ubrukeleg medisinsk utstyr og ofte òg vaksinar frå,’ sa han.

Fico sa at Slovakia skal skape eit nytt statleg organ som spesifikt skal etterforske temaet, og utpeike si Utsending for Nasjonalforsamlinga som skal leie undersøkinga og offentleggjere resultata.

‘Basert på det vi har tilgjengeleg, ønskjer vi å vete kva som eigentleg skjedde. Eg trur at dr. Kotlar, Utsending for Nasjonalforsamlinga, er utstyrt med nok informasjon,’ sa han. ‘Eg ser at han er førebudd, sjølv når det gjeld å halde teamet saman. Eg bad han diskutere alt i kabinettet før han kom med offentlege uttalar. Og eg er absolutt, eg gjentek, absolutt sikker på at arbeidet hans vil bere frukter, som vi skal publisere og fortelje den slovakiske republikken kva som eigentleg skjedde under denne covid-perioden.’

‘I dag veit vi éin ting: tidlegare regjeringar mislykkast fullstendig i å handtere covid og overlét 21 000 menneske til seg sjølv. Og, som vi alle veit, tente dei mykje pengar på unaudsynte oppkjøp av ymse medisinsk utstyr og vaksinar,’ konkluderte han.

I desember avviste Rico Verdas helseorganisasjon (WHO) sin sokalla Pandemi-traktat, og kalla det ‘nonsens funne opp av grådige farmasiselskap’.

Dette kjem parallelt med at ei gruppe vitskapsfolk nyleg gav ut ein fagfellevurdert artikkel der dei bad regjeringar om å få til ein global pause rundt dei eksperimentelle covid-mRNA-injeksjonane fram til alle spørsmål knytt til tryggleiksprofilen blir svart på.

‘So fort ei skikkeleg vurdering av påstanden om tryggleik og effektivitet vart gjort – som naudgodkjenning og til slutt endeleg godkjenning vart gjeve utifrå dette – såg ein at covid-19-injeksjonsprodukta verken var trygge eller effektive,’ sa medforfattar Jessica Rose, Ph.D.»

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Ja, ja. Så kan vi regne med Slovakia, og sikkert også Robert Fico, blir utsatt for demonisering/latterliggjøring i media på mange forskjellige måter framover.

  Svar
  • Ja, jeg er redd for det Frikar.Her er en «søknad» fra Moderna : «Moderna søker etter 700 spebarn mellom 12-36 uker gamle, vi kan utføre medisinske eksperimenter på.» Barn kan ikke gi sitt informerte samtykke, men det kan voksne. Vel, etter mitt skjønn, hvis foreldre er så hjernevasket og TROR på vitenskapen, at de gir barna over til å bli forsøkskaniner, da er de ikke skikket til å være forelder. PS: Barn kan heller ikke velge å bli abbortert.

   Svar
  • wasan Totland
   21 juni 2024 0:33

   De drepte ham nesten

   Svar
 • Husk at alle leger som snakket mot vaksinering er fjernet. Husk at hvis du drar til legen nå, så vil ikke legen være i stand til og hjelpe deg. De lever i en farmasøytisk boble, så du går inn i et bakhold.

  Svar
 • Northern Light.
  6 februar 2024 13:06

  «Fico sa at Slovakia skal skape eit nytt statleg organ som spesifikt skal etterforske temaet, og utpeike si Utsending for Nasjonalforsamlinga som skal leie undersøkinga og offentleggjere resultata».

  Høres bra ut, men en kan være sikker på at den globale storkapitalen vil sørge for at deres folk blir ansatt, og deres folk utnevt til ledere av det nye statlige organet, av de samme korrupte politikerne som i sin tid godkjente innkjøpene av «vaksinene», og påla at den slovakiske befolkningen ble massevaksinert. Det er sannsynlig at de vil etterforske seg selv – og er slovakias rettsystem like korrumpert av finansfolket som i andre europeiske land – vil de frikjenne seg selv som den «tribal hive» de er.

  Svar
  • Er enig med deg til en viss grad NL, men ble ikke Fico valgt inn på tampen av 2023, og har dermed ikke vært med på galskapen han nå sier at de skal komme til bunns i?
   Derved synes jeg at vi må gi Fico en sjangse til å avsløre jud1 og deres medløpere før vi feller dommen over ham.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krigen mot Russland krever dette av oss:

Omskrivingen av Norgeshistorien.

Forrige innlegg

Reven i hønsegården:

Våpenindustrien med enorm fortjeneste nå.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.