POSTED IN Endring av politikken, Midt-Østen

Hva betyr den nylig inngåtte avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran?

Tapere og vinnere.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ved hjelp av Kina som meklar gjenopprettar Iran og Saudi-Arabia band – der er vinnarar og taparar

Henta frå Moon of Alabama. Omsett av og henta frå saksyndig.

Dette er stort!

Regionale rivalar Iran og Saudi-Arabia samde om å gjenopprette band etter årevis med spenningar

Avtalen, der dei to landa vil opne sine ambassadar i kvarandre sine hovudstader, vart gjort under eit møte i Kina, og annonsert fredag i ein felles kommuniké.

Erkerivalane Iran og Saudi-Arabia vart fredag [10.mars 2023] einige om å gjenopprette diplomatiske relasjonar, eit dramatisk gjennombrot mekla fram av Kina etter årevis med skyhøge spenningar mellom dei regionale rivalane.

Avtalen, der dei to landa vil opne ambassadar i kvarandre sine hovudstader, vart gjort under eit møte i Kina – ein boost for Beijing sin innsats for å bli rivalen til USA som ein meklar på den globale scena.

Avtalen kan òg leggje ein dempar på Israels pågåande forsøk på å normalisere relasjonar med sine arabiske naboar.

Samtalane vart haldne på grunn av eit «delt ønske om å løyse usemja mellom seg gjennom dialog og diplomati, og i lys av deira broderlege band,» ifølgje ein felles kommuniké frå Teheran, Riyadh og Beijing som vart publisert av Saudi Press Agency, det offisielle nyheitsbyrået i landet.

Avtalen følgde intensive forhandlingar mellom Ali Shamkhani, ein nær rådgjevar til Irans øvste leiar Ayatollah Ali Khameni, og Saudi-Arabias statsminister Musaad bin Mohammed Al-Aiban, ifølgje meldinga.

Den la til at utanriksministrane frå begge land kom til å «møtast for å innføre dette, arrangere for tilbakevendinga av ambassadørane sine, og diskutere måtar å forbetre bilaterale relasjonar.»

Den felles meldinga frå Saudi-Arabia, Iran og Kina er her:

«Som respons på det edle initiativet til Hans eksellense president Xi Jinping, presidenten i Folkerepublikken Kina, for Kina si støtte for utvikling av gode naborelasjonar mellom Kongedømmet Saudi-Arabia og Den islamske republikken Iran;

Og basert på avtalen mellom Hans eksellense president Xi Jinping og leiarskapen i Kongedømmet Saudi-Arabia og Den islamske republikken Iran, der Folkerepublikken Kina kom til å vere vert og sponsor for samtalar mellom Kongedømmet Saudi-Arabia og Den islamske republikken Iran;

Frå deira delte ønske om å løyse usemja mellom seg gjennom dialog og diplomati, og i lys av deira broderlege band; …»

Gratulerer til Kina for å dytte denne avtalen fram og gjere den mogleg.

Der er vinnarar og taparar oppi dette.

Vinnarane er:

 • Iran, som no kjem til å bli meir i stand til å bryte gjennom sanksjonsveggen som USA har bygt opp rundt dei.
 • Saudi-Arabia, som no sannsynlegvis vil bli i stand til å avslutte sin katastrofale og dyre krig mot Jemen.
 • Kina, for å utspele det amerikanske utanriksdepartementet ved å oppnå dette.
 • Irak, Syria, Jemen, sidan dei vil bli meir fredelege sidan dei to mellommaktene sin påverknad på politikken vil gjere slutt på dragkampen.

Taparane er:

 • Israel, fordi sjansen for at dei gjennom sine forsøk får USA i krig mot Iran no er minska. Deira håp om koalisjon med saudiane vil ikkje bli sett i verk.
 • USA for å ha blitt utspelt på sin tradisjonelle «heimarena» i Midtausten.
 • Anti-iranske krigshissarar overalt.
 • Emirata for å ha mist i det minste noko av sanksjonsknusingshandelen med Iran til Saudi-Arabia.

Fornyinga av relasjonane vil endre Midtausten:

«Spenningar mellom sunnimuslim-krafthuset Saudi-Arabia og Iran, der fleirtalet er sjiittar, har dominert regionen i fleire tiår.

Dei to landa har vore låst i ein stadig meir intens kamp for dominans, og rivaliseringa deira har blitt forverra av stadfortredar-konfliktar, inkludert krigen i Jemen.

Kaba, islams hovedhelligdom og mål for muslimenes pilegrimsferd hajj, står sentralt i den store moskeen i Mekka i Saudi-Arabia (Store Norske Leksikon)

Saudi-Arabia, fødestaden til islam og staden for dei to heilagaste byane [Mekka og Medina; oms.an.], har historisk sett på seg sjølv som leiaren av den muslimske verda. Den iranske revolusjonen i 1979 skaka Saudi-Arabia og andre kongedømme i Golfen, som såg regimet i Teheran som ein rival.

Medan spenningar bryggja i årevis, braut Saudi-Arabia band i 2016 etter at demonstrantar storma saudiske diplomatpostar i Iran og sette fyr på ambassaden i Teheran.

Nokre dagar tidlegare hadde Saudi-Arabia avretta den prominente sjiitt-geistlege Nimr al-Nimr.

‘Å få oppklaring i misforståingane og sjå på framtida til Teheran-Riyadh-relasjonar vil definitivt føre til utviklinga av regional stabilitet og tryggleik og auken av samarbeid mellom landa i Den persiske golfen og den islamske verda for å handtere dei eksisterande utfordringane,» sa Shamkhani fredag etter å ha underskrive avtalen, ifølgje Press TV.»

I 2016 skildra eg [artikkelforfattaren] drapet på Nimr al-Nimr som eit smart trekk innan saudisk innalands-realpolitikk. Men eg sa òg at det ville føre til eskalerande kostnader i Saudi-Arabias regionalpolitikk, i hovudsak i Jemen. Det viste seg sanneleg å vere tilfellet.

Å gjenopplive relasjonar mellom Saudi-Arabia og Iran vil gjere mange nye ting moglege.

At Iran og Saudi-Arabia aksepterte Kina si mekling er ei anerkjenning av Beijings nye ståstad i verdspolitikken. Det åleine er grunn nok for Det kvite hus å hate avtalen.

Forsidebilde: Louis Hansel

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Gulf Pedersen
  15 mars 2023 12:20

  Nok en spiker i den globale finans-kazharjødiske empire-kista og deres terrorverktøy USA. Det blir en gledens dag når USA drar seg ut av regionen med halen mellom beina. Hele verden vil da endre karakter, Afrika kan endelig få sin sjanse til utvikling og vekst. Den nye Silkeveien vil tilrettelegge for et samarbeid og utvikling i Eurasia man ikke kan forestille seg. Derfor må Norge frigjøre seg fra sine hundeførere i Wall Street, Deep State, oligarkiet, globalister, City og London osv. og vende det det korrupte vestlige hegemoniet ryggen å orientere seg østover.

  Hvilke muligheter ville ikke Norge hatt ved et samarbeid med den østlige halvkule! Hva kunne vi ikke fått til med f.eks Russland innenfor olje, gass, metaller, mineraler, fiskerier, handle, turisme osv. Russland og østen vil på strak arm tatt unna alt vi produserte. Vi står ved et historisk vegskille. Vi må snu. Norge og Russland har alltid stått nær. Norge trodde de tilhørte vest gjennom påvirkning fra Europa bla. Gjennom kongehuset. Det er feil. Vi tilhører den østlige sfære og har alltid gjort det.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  15 mars 2023 17:57

  Når me ser kva nytte Ukraina har hatt av samrøre med Vesten, skulle valet vera enkelt. normale tilhøve til alle land er både betre og billegare enn å vera slave under USA og føra krig mot Russland.

  Støre-regjeringa har vore nyttigare for våpenindustrien enn for både vanlege og uvanlege folk.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russisk hypersonisk missil drepte Nato -kommando i Ukraina.

Den nylige Nato-katastrofen som må holdes skjult.

Forrige innlegg

Covid, vaksiner og overdødelighet

Nakstad og Folkehelseinstituttets slakt av berettiget kritikk

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.