POSTED IN Globalisering, Kronikk

Hva Agenda 30 vil bety for oss:

Befolkningsreduksjon og mer kontroll.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan T. Voilaas

Depopulation and control

I en nylig utgave av The Pharos Chronicles skriver Dr. Jacob Nordangård blant annet følgende:

«Beyond the horizontal conflicts between various countries, a single vertical of power is clearly visible. It seems that these conflicts are actually being stimulated by the craftsmen of the New World Order with regard to create the illusion of fundamental contradictions.

The phenomena that encompassed the whole world have two complementary names: TECHNOCRACY and TRANSHUMANISM. It is a world of Luciferian dictatorship that seeks the end of man as a divine creation. The agenda of the globalist octopus boils down to just two priorities: DEPOPULATION and CONTROL.

And the general plan imposed everywhere, which is being implemented with tremendous speed, has a well-known name: UN AGENDA 21 or AGENDA 2030 for SUSTAINABLE DEVELOPMENT. And since there is ONE COMMON AGENDA for all the countries of the world, multipolarity remains for the moment only a desirable perspective”

Nordangårds beskrivelse av situasjonen menneskeheten nå befinner seg i, er en av de beste jeg har sett, og bør plasseres på samme øverste hylle som Farvel Menneske, Hans Eirik Olavs fantastiske bok fra 2020.

Det er dette budskapet av sannhet stadig flere nå prøver å vekke befolkningen til, men som Eric Arthur Blair, bedre kjent som George Orwell, sa det for snart 100 år siden; – Jo lengre et samfunn drifter fra sannheten, jo mer vil samfunnet hate dem som formidler den.

Det var dette Trond Harald Haaland fikk oppleve da han nylig ble tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling i Stavanger og diagnostisert som manisk, psykotisk, paranoid og for å ha feil realitetsorientering. Grunnen var at han formidlet det han oppfattet som sannhet.

De siste 200 års historie forteller oss at over 90% av alle som har blitt drept, har blitt drept av sine egne myndigheter. Dette er ingen overdrivelse, snarere det motsatte. De siste 2,5 årene har under 1,000 mennesker blitt drept i Norge (drap, trafikkulykker, arbeidsulykker etc.), samtidig som over 14,000 fødte og ufødte har blitt drept av stråling i kombinasjon med mRNA-vaksinering, som jeg nylig dokumenterte med offentlig norsk statistikk i mitt åpne brev til Erlend Wiborg.

Mitt brev til Wiborg har ikke blitt besvart, og vil heller aldri bli det. Derfor, jo flere Stortinget og FHI sender til en tidlig grav, jo mer vil de hate slike som Nordangård, Olav, Håland, Steigan, meg og alle andre som presenterer sannheten. Og på et tidspunkt vil ikke hatet kunne kontrolleres. Norge opplevde dette under WW2, og vi vil oppleve det samme igjen, denne gang mange ganger verre.

De fleste av oss skal denne gang avlives, kanskje over de neste 15-20 år, og de få som får leve skal trans-humaniseres, digitaliseres, og bringes under total kontroll under The World Brain, Klaus Schwabs og Børge Brendes våte drøm.

Utallige angrep fra utallige fronter

Jo mer vi lærer om hva som har skjedd, hva som skjer nå og hva elitens store plan er, jo lettere er det å se at den krigen mot oss startet for mange år siden, sannsynligvis i kjølvannet av Thomas Malthus for rundt 200 år siden, men fra slutten av 60-tallet tyder mye på at en mer helhetlig plan tok form.

Psykiatrien er her et godt eksempel, en industri som har vokst til over 100 milliarder dollar årlig bare i USA, og som mellom 1965-2005 drepte dobbelt så mange amerikanere som antall soldater landet har mistet siden 1776. USA har i samme periode opplevd en eksplosjon i nye psykiske lidelser (ADHD, bipolaritet, ulike former lærevansker som f.eks. Algebra-Disorder etc.). Big Pharma har fulgt opp med en enorm mengde nye medikamenter. Over 100 millioner amerikanere er nå diagnostisert med en psykisk lidelse, og ikke en eneste en av disse diagnosene kan påvises vitenskapelig. Hver eneste diagnose er funnet opp, og blir offisielt vedtatt av en gruppe psykiatere hvis personlige inntektsnivå har eksplodert i samme periode.

Psykiatrien er den eneste industrien jeg kjenner som kan plukke folk opp fra sine egne hjem, uten forvarsel, tvangsinnlegge dem på grunnlag av en subjektiv og fullstendig oppdiktet diagnose og tvangsmedisinere offeret til vedkommende enten er fullstendig ødelagt eller drept, uten konsekvenser for dem som står bak. Slik er det i USA, og Håland-saken viser at slik er det også i Norge.

Et annet godt eksempel er vårt øvrige helsevesen. Hvor stor andel av befolkningen tar nå daglige medisiner mot en eller flere fysiske lidelser? Hva var andelen i 1970? Jeg har ingen data her, men jeg tror ikke jeg tar feil om jeg sier at andelen er svært mye høyere i dag enn den var i 1970.

Et tredje eksempel; I august 1971 tok President Nixon dollaren «midlertidig» av gullstandarden. Mange mener det var for å finansiere krigen i Vietnam, men kan dette grepet, som endret hele det globale monetære systemet, også ha vært en del av elitens langsiktige plan om kraftig befolknings-reduksjon og total global kontroll? Var det langsiktige målet å ikke bare gjøre oss sykere og sykere, men også fattigere og fattigere så målet ville bli enklere å nå? Har vi blitt fattigere og fattigere siden 1971?

Hvis gull brukes som målestokk for kjøpekraft, så er det klart at det aller meste som er nominert i NOK, har tapt kjøpekraft de siste 5 årene. Selv oljefondet har tapt betydelig kjøpekraft i denne perioden og ser vi på lønnsnivået, så snakker vi om et regelrett ran.

Det er vanskeligere å finne tilsvarende tall for 1971. Det jeg finner er at en industriarbeider da tjente rundt 3.000 kroner i måneden og at en unse gull da kostet rundt 250 kroner. En industriarbeider tjente med andre ord 12 unser gull i måneden, som i dag ville tilsvart rundt 245.000 kroner i måneden. Det er 330% høyere enn hva dagens industriarbeidslønn faktisk er. En industriarbeiders arbeidskraft betales i dag med 76,7% mindre kjøpekraft enn i 1971. Med variasjoner, det samme har skjedd for alle yrkesgrupper.

Grunnen til at ingen synes å skjønne dette, er at tyveriet har blitt skjult av globalisering og stadig billigere varer, samt en eksponentiell gjeldsutvikling med stadig lavere renter, faktisk til de laveste noen gang registrert. Nå snur alle disse trendene; globaliseringen har passert toppen, rentene har passert bunnen og gjelden vil fortsette å øke med minst 5% i året. Dette skjer etter at befolkningen har blitt frastjålet kjøpekraft i år etter år i over 50 år og er nå, målt i kjøpekraft, nærmere bar bakke enn de fleste skjønner.

Dette er tre eksempler blant mange; salget av landets gullreserver, avviklingen av alle nasjonale reservelagre av mat, den dramatisk reduksjonen i antall matprodusenter, omorganiseringen av hele landet til korporasjoner, fra Kingdom of Norway til hver eneste enhet av offentlig sektor, som igjen har parkert Grunnloven, menneskerettighetene og alle traktater og avtaler nasjonen Norge har signert, f.eks. Nürnberg-kodeksen. Alle ansatte i offentlig norsk sektor jobber nå for et foretak, ikke for det norske folk, skjønt vi må fremdeles lønne dem. Erlend Wiborg er «ansatt» i bedriften Stortinget (foretaksnummer 971 524 960) og svarer følgelig kun til sin arbeidsgiver og til bedriftens Daglige Leder, Jo Kyrre Grimstad.

Er alt dette tilfeldig eller deler av elitens store plan?

Mer i vente

Vi har mye mer i vente i årene som kommer. Jeg vil denne gang kun nevne en, men den er til gjengjeld svært viktig for alle som bor i Oslo. Oslo er nemlig en av totalt 96 «C40-Cities», en gruppe etablert i 2005 som på initiativ fra WEF nå legger planer for reduksjon av dine utslipp i tråd med klima-målene.

C40-gruppen publiserte i 2019 rapporten “The Future of Urban Consumption in a 1,5°C World” hvor gruppen stikker ut kursen for det videre arbeidet frem mot konkrete mål, som visstnok skal være klare i 2024.
2019-rapporten peker spesielt på konsum av mat, klær, tekstiler, privat transport, luftfart, elektronikk og på boliger, bygg og øvrig infrastruktur.

Jeg har ikke fulgt så mye med på denne gruppen sysler med, ikke før Planet Today nylig kunne melde at 14 amerikanske storbyer, alle C40-medlemmer, har forpliktet seg til å nå følgende mål før 2030:

1) Null konsum av kjøtt og melkeprodukter (ost, yoghurt, melk, smør etc.)
2) 3 klesplagg per innbygger per år.
3) Ingen private biler.
4) En kort flytur (under 1,500 km.) per innbygger hvert tredje år.

Det vil i tillegg komme strenge energikrav for boliger og bygg, altså store investeringsbehov i tillegg til stadig høyere rente og veldig mye dyrere mat. Hvis noen fremdeles lurer på om «you will own nothing, and you will be happy» var en dårlig spøk, så var det ikke det. Dette er ramme alvor, og det stopper heller ikke her.

Fra andre kilder vet vi at dette vil bli såkalte «Smart Cities», totalovervåket og soneinndelt i 15-minutters soner hvor CBDC vil forhindre bevegelse mellom sonene, eller ut av byene, uten spesiell tillatelse. Hver innbygger vil få tildelt sin personlige karbon-kvote som vil bli automatisk overvåket og knyttet direkte til CBDC, hvis lommebok vil være en mikrochip under huden. C40-byene vil bli åpne urbane fengsel.

Jeg vet ikke hva Oslo har forpliktet seg til, eller om noe av dette er kjent for og diskuteres blant Oslos innbyggere, men når et samlet korps av rikspolitiske aktører fortsetter å pushe vaksiner de vet skader og dreper, så vet vi hva vi har i vente, ikke bare i Oslo. Alle andre byer vil følge C40-byene.

Jeg tror tiden nå har kommet for alle innbyggere i norske byer, spesielt i Oslo, folk som har muligheten, å vurdere radikale grep, f.eks. å selge alt man eier i byen før prisene for alvor begynner å rase, og flytte til f.eks. en liten øy uten veiforbindelse, langt fra fastlandet og med få innbyggere.

Slike øyer har Norge mange av, og en av flere fordeler med disse øyene er at innbyggerne der vet hvem som er på ferjen lenge før ferjen forlater fastlandet. Dette vet jeg fra mange opphold på øyen Dønna på Helgelandskysten. Minutter etter at en politibil rullet på ferjen i Sandnessjøen, visste alle beboerne på alle øyene ferjen dekket at politiet var på vei, og det var 20 år før den første mobiltelefonen kom til Norge.

Selv om jeg elsket Dønna så vil ikke Dønna være på min sjekkliste. Øyen er for stor, har for mange inn-byggere og ligger for nært fastlandet. Utsira derimot, med 173 innbyggere, jordbruk og fiske og en 75 minutters ferjetur fra Haugesund, er helt klart en kandidat jeg ville sett nærmere på. Utsira er kun et eksempel blant Norges ca. 239.000 øyer, som sammen med fastlandet gir Norge verdens nest lengste kystlinje etter Canadas. Hvis 1% av disse øyene krysser ja på de viktigste sjekkpunktene, så er mulighetene store.

Hva om alle våkne flytter til disse øyene og overlater fastlandet til politikere, byråkrater og sauer? Kunne det vært en plan?

La meg helt til slutt ta med en ikke uvesentlig nyhet fra Finland hvor Parliamentsmedlem Paivi Rasanen og Biskop Juhana Pohjola når står tiltalt for «Hate Speech» etter å ha publisert liten bok med bibelsitater om kristne verdier relatert til ekteskap og seksualitet. Bibelen er nå «hate speech». Når vil dette skje i Norge?

Stay strong, stay smart, look for the truth.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Klima-alarmistene mener at vår klode har blitt varmere. Men, som professor og geolog Ian Plimer sier (min kilde), det interessante er jo fra hvilken tidspunkt man begynner å regne. Alarmistene regner gjerne fra midten av 1800-tallet. Men hvor relevant er det?

  Regner man fra 38 år siden, har det ikke skjedd noen forandring. Hvis man måler fra 1850-tallet har det skjedd en generell oppvarming på ca 0,7 grader, med tre perioder med lett oppvarming og tre perioder med lett nedkjøling.

  Hvis man regner fra middelalderen, har vi hatt en nedkjøling på ca 4 grader. Regner man fra når vikingene begynte sine tokter, ca år 750, har vi hatt en tydelig oppvarming. Regner man fra Jesu tid, har vi hatt en nedkjøling med ca fem grader.

  Derfor, når noen sier at planeten blir varmere, spør dem da: Siden når?

  Svar
 • Northern Light.
  18 september 2023 20:27

  G20 kunngjør planer for å pålegge digital valuta og ID over hele verden.

  Av Bryan S. Jung.
  Del 1. Lederne for gruppen på 20 nasjoner har gått med på en plan som til slutt påtvinger digitale valutaer og digitale IDer på deres befolkninger, med bekymring for at regimene kan bruke dem til å overvåke folks forbruk og knuse dissens.

  G20, som består av verdens ledende rike og utviklingsland og for tiden er under Indias presidentskap, vedtok en siste erklæring om emnet i helgen i New Delhi. Gruppen kunngjorde i forrige uke at de hadde blitt enige om å bygge den nødvendige infrastrukturen for å implementere digitale valutaer og ID-er. Mens gruppen sa at diskusjoner allerede er i gang for å lage internasjonale reguleringer for kryptovalutaer, hevdet den at det ikke var snakk om å forby kryptovaluta på toppmøtet.

  Mange kritikere er bekymret for at regjeringer og sentralbanker til slutt vil regulere kryptovalutaer og deretter umiddelbart erstatte dem med sentralbankers digitale valutaer (CBDC), som mangler tilsvarende personvern og sikkerhet. Den indiske finansministeren Nirmala Sitharaman sa at diskusjoner er i gang for å bygge et globalt rammeverk for å regulere kryptoaktiva fordi de mener at kryptovalutaer ikke kan reguleres effektivt uten totalt internasjonalt samarbeid. «Indias G20 presidentskap har stilt viktige spørsmål knyttet til regulering eller forståelse av at det bør være et rammeverk for håndtering av problemer knyttet til kryptoaktiva,» sa Sitharaman før G20-møtet.

  De viktigste punktene som ble diskutert på toppmøtet i New Delhi inkluderer bygging av digital offentlig infrastruktur, digital økonomi, kryptoaktiva og CBDC-er.

  Gita Gopinath, Det internasjonale pengefondets (IMF) første viseadministrerende direktør, sa i en video lagt ut på X, at G20 «bidro til å forme et globalt perspektiv på hvordan beslutningstakere bør håndtere kryptoaktiva». Noen av forslagene krever imidlertid ytterligere kontroll av kryptovalutaer, som er desentralisert og ikke opererer under sentralbankers kontroll. Kritikere sier at disse forslagene kan tillate offentlige myndigheter å innføre et sosialt kredittscoresystem, og bestemme hvordan innbyggerne deres kan bruke pengene sine.

  EF-sjefen understreker på nytt behovet for digital Id.
  På toppmøtet ba Ursula von der Leyen om digitale ID-systemer som ligner på covid -vaksinepass og et internasjonalt reguleringsorgan for kunstig intelligens. Hun ba FN om å ha en rolle i KI-regulering og kalte EUs covid-digitale sertifikat for en perfekt modell for digital offentlig infrastruktur (DPI), som vil inkludere digitale IDer.

  «Mange av dere er kjent med det digitale sertifikatet for covid. EU utviklet det for seg selv. Modellen var så funksjonell og så pålitelig at 51 land på fire kontinenter tok den i bruk gratis, sa von der Leyen. «I dag bruker WHO det som en global standard for å lette mobilitet i tider med helsetrusler. Jeg vil igjen takke Dr. Tedros for det utmerkede samarbeidet”, sa hun med henvisning til WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

  Den europeiske union prøver for tiden å introdusere en omfattende «digital identitet»-app som vil inneholde personlig informasjon som pass, førerkort og medisinsk historie. «Fremtiden er digital. Jeg sendte to meldinger til G20. Vi bør etablere et rammeverk for sikker, ansvarlig AI, med et lignende organ som Intergovernmental Panel on Climate Change for klima. Digital offentlig infrastruktur er en akselerator for vekst. De må være pålitelige, interoperable og åpne for alle», skrev fru von der Leyen på sosiale medier.

  Folkets støtte mangler.
  Cato Institute 2023 CBDC National Survey fra mai fant at bare 16 prosent av amerikanerne støtter adopsjonen av en CBDC. Minst 68 prosent av de spurte sa at de ville motsette seg CBDCs hvis regjeringen begynte å overvåke kjøpene deres. De fleste demokrater og republikanere har uttrykt bekymring for at regjeringen kan kontrollere hva folk bruker pengene sine på eller til og med slå av tilgangen til bankkontoene deres.

  Svar
 • Northern Light.
  18 september 2023 20:31

  Del 2 . Regjeringene forbereder vei for CBDC.
  IMFs administrerende direktør Kristalina Georgieva berømmet sine indiske kolleger via X for å lede an i å «sette opp et veikart for kryptoforskrifter». Hun skrev at IMF også «bidro til forslag til et omfattende politisk rammeverk». I en egen uttalelse sa Georgieva, «Mer arbeid ligger foran, innenfor området digitale penger og kryptoaktiva.».

  «For dette formål har G20 gitt relevante institusjoner i oppgave å forbedre regulering og tilsyn med kryptoaktiva – IMF bidrar til forslag til et omfattende politisk rammeverk – og fremme debatten om hvordan sentralbankers digitale valutaer kan påvirke den globale økonomien og det finansielle systemet», la hun til. IMF-sjefen foreslo at i stedet for å anerkjenne kryptovaluta-eiendeler som lovlig betalingsmiddel, burde regjeringer opprette lisensierings- og registreringsprosesser for utstedere av kryptoaktiva og fokusere på å behandle deres aktiviteter på samme måte.

  Flere store økonomier, inkludert Japan og Russland, vil rulle ut sine pilot-CBDC-er i år. Nigeria introduserte eNaira, verdens første utstedte CBDC, selv om den har vist seg upopulær. Mindre enn 0,5 prosent av innbyggerne har sagt at de hadde brukt den digitale valutaen, og myndighetenes innsats for å oppmuntre til bruken har mislyktes.

  Indias digitale infrastruktur.
  I mellomtiden berømmet Verdensbanken Indias bruk av digital offentlig infrastruktur for å «forbedre finansiell inkludering» og levering av offentlige varer og tjenester i en rapport skrevet for G20-toppmøtet. Nasjonens India Stack DPI-system, som omfatter Aadhaar digital ID og den interoperable UPI digitale betalingsplattformen, er nevnt som et eksempel i rapporten. G20 mener at DPIer kan tjene mennesker ikke bare i finanssektoren, men også innen helse, utdanning og sosial velferd.

  «India eksemplifiserer dette, og kombinerer digital ID, interoperable betalinger, og en digital legitimasjonsbok.På bare seks år har den oppnådd en bemerkelsesverdig 80 prosent økonomisk inkluderingsgrad – en prestasjon som ville tatt nesten fem tiår uten en DPI-tilnærming, sa Dronning Maxima av Nederland, som skrev forordet til rapporten. Dronningen er FNs generalsekretærs spesielle talsmann for inkluderende finans for utvikling og var en av talerne på IMF-Verdensbankens årsmøte i Washington i fjor.

  «Hvis det er utformet på riktig måte, kan CBDCs holde et stort løfte om å støtte et digitalt finanssystem som fungerer for alle. Men det er et viktig «hvis», sa dronning Maxima. «Hvis designet og implementert med inkludering i tankene, kan CBDCs tilby mange alternativer for å utvide tilgangen for de uten bankforbindelse og for å tjene de sårbare og de fattige».

  Men uttalelsene hennes til støtte for planen har blitt kritisert av noen i debatten om digitalisering i Nederland, for å bryte normen angående rollen til det nederlandske monarkiet i politikken. «Maxima tar åpent til orde for programmerbare penger; makt i sentralbanker, uten parlamentarisk ansvarlighet», skrev den nederlandske finansjournalisten Arno Wellens på X, og kalte dronningen «en ikke-valgt tjenestemann som er utenfor politikken under [nederlandsk] forfatningslov» og hennes uttalelser «et alvorlig angrep på demokratiet».

  Fra Global Research, publisert 18 september 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Jung har bakgrunn fra politikk og jus og har en grad fra Birmigham University.
  Orginalartikkel: G20 Announces Plan to Impose Digital Currencies and IDs Worldwide.

  Svar
 • Northern Light.
  20 oktober 2023 19:34

  Tidligere WEF-medlem: Globalister vil at alle skal ha et mikrochipimplantat for digital ID og digital valuta.

  Av Adan Salazar.
  Den globale eliten planlegger å tvinge befolkningen til å få implantert mikrobrikker under huden for å kunne få tilgang til digitale valutaer, Universal Basic Income (UBI) og andre tjenester, ifølge den tyske økonomen Richard Werner.

  Werner, som er en tidligere WEF ‘Global Leader for Tomorrow’ ble varsler, advarte mot de nye teknologiene under en debatt i fjor på International Science Summit 2022. Han sa at WEF vil vise folk hvordan en sentralbanks digital valuta (CBDC) ville se ut, fordi den involverer et implantat under huden på størrelse med et riskorn.

  «Og det riskornet er hele lommeboken din?» spurte en intervjuer Werner. Han svarte: «Ja, det er din digitale ID, lommeboken din, det kan være passet ditt og husnøkkelen din».

  InfoWars rapporterer: Werner fremhevet RFID-teknologier på debet- og kredittkort, som lar data overføres med at kort beveges over en betalingsterminal, tilvenner folk til gradvis å akseptere «kontaktløse» teknologier som en hverdagslig del av livet.

  «Det vi fant med debetkortene eller kredittkortene våre er at de allerede nå har flyttet til systemet i RFID-brikker, RFID-teknologi hvor du bare beveger kortet. Kontaktløs», beskrev Werner. «Det styrer oss i retning av at du i fremtiden bare vil bevege hånden over terminalen fordi du har mikrochip-implantatet under huden».

  «De vil ufarliggjøre det som mye lettere å bruke, bare beveg hånden over betalingsterminalen, og du har betalt, og du behøver ikke stå i kø så lenge ved kassen. De vil si at du kan miste kortet ditt, og noen kan stjele kortet ditt. Ville det ikke vært fint om du ikke kunne miste det, og ingen kunne stjele det?»

  Werner sier at mennesker naturlig vil være tilbøyelige til å avvise slike invasive teknologier «fordi det er en krenkelse av menneskeverdet å faktisk implantere noe sånt under huden», men han sier at globalister er villige til å bruke UBI for å lokke og overtale befolkningen til å få implantater.

  «Milliardærelitene har så langt ikke likt det. Men siden 2015 har de alle bifalt det. Jeg mener, alle de store milliardærene og World Economic Forum har sagt at dette er en god idé, universell grunninntekt. Vel, hvorfor plutselig, nå? For nå har vi teknologien for mikrobrikkeimplantat”, forklarer Werner.

  WEF-medlemmet som ble varsler fortsatte med å forklare at covid spiller en rolle i mikrobrikkesystemet da det ga et behovet for en digital ID, informasjon som også vil «beleilig» kunne lagres på en implanterbar mikrobrikke.

  Fra InfoWars, publisert 18 October.
  Oversatt fra engelsk. Linker og videointervju i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Breaking: WEF Whistleblower Warns of Globalist Plan to Microchip Population.

  Kommentar:
  For et par år tilbake, 2020, fikk Microsoft patentet på en teknologi som forbinder en microchip med digital valuta. «I dagens stadig utviklende teknologiske landskap blir skjæringspunktet mellom kryptovaluta og menneskelig energi en realitet. Microsoft, en banebrytende kraft i teknologiindustrien, har nylig fått patent, patentnummer WO2020060606, for et «kryptovalutasystem som bruker kroppsaktivitetsdata».

  Får en spørsmål om dette fra fra folk som ikke er så teknologisk anlagte, er faktisk Åpenbaringens beskrivelse den beste og enkleste, enda den ble skrevet i Bibelsk tid:
  Åpenbaringen kapittel 13: vers16-17.
  «Og han lar alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller få et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og for at ingen skulle kjøpe eller selge, uten den som hadde merket eller dyrets navn eller tallet på hans navn».

  Åpenbaringen er en Bibelsk beskrivelse av endetiden, som mange vil mene verden går inn i i disse tider, og Gates er av mange beskrevet som Guds motstander. Dyrets tall er kjent for de fleste, og legg merke til patentnummeret, som foruroligende nok inneholder dem. Det ville vært interessant å vite hva oddsen er for det at dette er en tilfeldighet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

EU-saken ble lite berørt under valgkampen.

Ble EØS-motstanden likevel styrket ved årets stortingsvalg?

Forrige innlegg

Espen Nakstad er tilbake.

Han som ropte «ulv», uler igjen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.