POSTED IN Globalisering, Mat/Landbruk

Hungersnøden skal økes!

13 nasjoner signerer en avtale som vil ødelegge matforsyningen og føre til global hungersnød.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Hunter Fielding

USA har sluttet seg til 12 andre nasjoner med å signere en World Economic Forum (WEF)-avtale som søker å konstruere global hungersnød ved å ødelegge tradisjonelt landbruk.

Ifølge avtalen, som ble utformet av WEF og FN, forårsaker matproduksjon «global oppvarming» og må elimineres. For å «redde planeten» fra «klimaendringer», insisterer globalistene på at gårdsbruk må legges ned over hele verden.

WEF-avtalen setter mål for hvor mye jordbruksland hver nasjon må eliminere for å overholde den. Under dekke av å redusere «metanutslipp» har tretten nasjoner signert et løfte om å utvikle global hungersnød ved å stoppe landbruksproduksjonen ved å legge ned gårdsbruk.

Kunngjort tidligere i år av WEFs Global Methane Hub – en kabal av kriseingeniører som utnytter folks klimapanikk for å ødelegge verdens matforsyning – disse tretten nasjonene er: Argentina, Australia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Tsjekkoslovakia, Ecuador, Tyskland, Panama, Peru, Spania, USA, Uruguay.

Tenk deg ingen kjøttproduksjon i Australia, Brasil og USA. Dette er målet til globalistene, og de innrømmer at det hele er en del av klimasvindel som har blitt grundig avslørt som vitenskapelig uredelighet.

Som Luis Planas, Spanias minister for landbruk, fiskeri og mat sier: «Jeg er glad for å se den felles forpliktelsen fra det internasjonale samfunnet til å redusere metanutslipp fra landbruket, som et middel for å nå målene vi underskrev i Parisavtalen om klima».

«Matproduksjonen er ansvarlige for 60% av metanutslippene», advarer Marcelo Mena, administrerende direktør for Global Methane Hub. Hun sier at husdyroppdrett ødelegger planeten, derfor kravet deres om å legge ned landbruket. Men uten landbruket har du ingen mat, og uten mat får du akkurat det Kamala Harris etterlyste i helgen: «Redusert befolkning». Avfolkningsagendaen er ikke lenger en hemmelighet, de skryter av det. Her er deres logikk: Mat = Global oppvarming. Så de angriper matproduksjonen og vil legge den ned.

John Kerry sa i en uttalelse: «Å redusere metanutslippene er den raskeste måten å redusere oppvarmingen på kort sikt. «Matproduksjonen i landbruket kan bidra til en fremtid med et lavt metanutslipp ved å forbedre bøndenes produktivitet. «Vi ønsker landbruksministre velkommen som deltagere i implementeringen av Global Methane Pledge».

Kyr og kyllinger skal erstattes av sirisser og insektlarver

Nyt de sprø, falske kjøttkakene og Cricket McNuggets. Snart kommer du til å spise insekter fordi animalsk kjøtt vil bli uoverkommelig for vanlige folk– og bare tilgjengelig for velstående eliter – på grunn av at myndighetene legger ned gårdsbruk med husdyroppdrett.

Som journalist Leo Hohmann forklarer: «Det de vil er å erstatte en stor del av storfe- og melkekjøtt-, svine- og kyllingbestandene som befolkningen er avhengig av, med protein fra insektlarver, melorm, sirisser, etc.

«FN, World Economic Forum og andre frivillige organisasjoner har fremmet kosthold uten kjøtt, og erstattet av insektprotein i årevis, og milliardærer har investert i enorme insektfabrikker som bygges i delstaten Illinois, i Canada og i Nederland, der melorm, sirisser og andre insekter vil bli tilsetningsstoffer som skal brukes i matforsyningen, ofte uten merking som vil informere folk om nøyaktig hva de spiser».

Hohmann viser også til Deagel-prognosen som anslår en reduksjon på nesten 70 prosent av den amerikanske befolkningen innen 2025, og sier: «Det er ingen mer effektiv måte å avfolke enn gjennom krig, hungersnød og pest. «Er det ikke interessant at alle tre av disse metodene for massedrap er i spill på verdensscenen akkurat nå?

I en relatert historie skriver Michael Snyder fra The Economic Collapse Blog: «Globale matforsyninger blir bare enda knappere, og global sult har steget til et ekstremt alarmerende nivå. «Ifølge FN har nesten 30 prosent av verdens befolkning ikke konstant tilgang til mat akkurat nå, og det er omtrent 900 millioner mennesker som opplever «alvorlig matusikkerhet».

Kommentar fra redaksjonen:

Klima-alarmister mener at CO2 er en oppvarmende klimagass, men det har ennå ikke bevis for denne påstanden. Bevis for dette er en verifisert verdi for CO2’s klimafølsomhet. Dette mangler nå. Det morsomme er at klima-alarmistene påstår at metan er klimagass med ca 25 ganger sterkere påvirkning på den globale temperaturen enn CO2. Men tydeligvis så skjønner de seg ikke seg matematikk. For er den riktige verdien for CO2’s klimafølsomhet nøytral, så blir regnestykket 0 ganger 25 som er lik 0.

I tillegg så liker klima-alarmistene å snakke om mengden metan i atmosfæren i form av vekt; så så mange tonn. I den hensikt å lure mennesker til å tro at det er snakk om store mengder. Det er det motsatte. Mengden metan i atmosfæren er så liten at det blir oppgitt i Parts Per Billion (PPB). Mens CO2 blir oppgitt i Parts Per Million (PPM) – Nå er det ca 420 PPM CO2 i atmosfæren og det er ca 1920 PPB i atmosfæren (som er 1,92 PPM).

Og dette tullet her blir altså brukt som begrunnelse av globalistene til å innføre diverse drakoniske tiltak som vil gi oss alle enda mer matvare-usikkerhet. Dette gjør de selvsagt med viten og vilje.


Fra Global Research, publisert 18. juni 2024.
Oversatt av Northern Light fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: 13 Nations Sign Agreement to Engineer Global Famine by Destroying Food Supply

Forsidefoto: newsaddicts.com

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  23 juni 2024 13:58

  Mange stoler så mye på hovedstrømpresse og media (MSM), og det vitenskapelige etablissementet, at de ikke selv undersøker sakene nærmere. Men de enormt mektig kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, Staestreet og Vanguard eier over 90 prosent av vestlig MSM. De gjengir også nyheter fra vitenskapens verden, som også eies av storkapitalen. De fleste universitetene i for eksempel USA er privateide, og mange universiteter med store forskningsavdelinger mottar store donasjoner fra de superrike og fond stiftet av superrike, mot at de får representanter i universitetene styrer.

  Det er finanskapitalen som har store eierinteresser i «grønn teknologi», og som gir forskningsmidler på mange milliarder til klimaforskningen, og får studier og rapporter tilbake, som brukes av blant annet FNs IPCC for å overbevise befolkningene i FN-medlemslandene om at klimanarrativet er riktig, så storkapitalens politikere i landene kan bevilge tusener av milliarder til selskapene eid, og finansielt eiet av storkapitalen. det er ikke uten grunn at FNs kommunikasjonsdirektør Melissa Flemming i et intervju sa: » Vi eier vitenskapen!».

  Så er også FN 100 prosent korrupt, spesielt etter FN ble slått sammen med World Economic Forum, som representerer og er partner med BlackRock, Statestreet, Vanguard, og flere tusen av de rikeste selskapene i verden, fond og superrike som Gates. Gates bruker klimafortellingen til å skylde på tradisjonelt landbruk for (den konstruerte) globale oppvarmingen, dette for at hans herskerklasses politikere skal forby animalsk kjøtt, så Gates GMO-mat og kunstig kjøtt blir det eneste vanlige folk får råd til, til mange milliarder i profitt for Gates og agrobusiness-selskapene.

  Media omfatter også forlag som gir ut populærvitenskapelige bøker og magasiner, og National Geographic med mange andre. Men forlagene er finansielt eiet av storkapitalen, og de ansetter redaktørene, som igjen ansetter journalistene og forfatterne, som i pressen ellers. Når fortellingen om global oppvarming også gjengis av disse bladene, blir det svært overbevisende for folk, som betrakter vitenskapefolk som leger; en stand med høyere etikk og moral enn allmuen. Men mange av dem kan kjøpes og skremmes, de skriver studier med konklusjoner som de som betaler for dem vil ha.

  Mange blir overrasket når de får høre hvor små komponenter av atmosfæren CO2 og metan utgjør. Atmosfæren består av 78 % nitrogen, 21% oksygen, 9/10 av den siste prosenten er argon, og resten er 0,042 % CO2, og metan, som utgjør en så liten andel av atmosfæren, at den oppgis i billiondeler. Det er så lite at planetforskere uttrykker det som «spor av metan i planetens atmosfære», som om Mars atmosfæren. Andelen metan er så liten at metan opgis til slutt før ubunden hydtrogen og helium som faktisk også finnes i atmosfæren.

  Det er Solen som styrer klimaet på Jorden. Vår hovedseriestjerne utgjør 99,86 prosent av Solsystemets masse, og har et volum på 1,3 millioner ganger Jorden. Det er Solens sykluser som bestemmer om klimaet avkjøles eller oppvarmes, trolig sammen med Milankovic-effekten; endringer i jordaksen presesjon over 25 800 år, endringer i jordaksens vinkel over 42 000 år, og endringer i jordbanes eksentrisitet over 100 000 år og 440 000 år, som bestemmer klimaet.

  Å skylde på de minste komponentene i atmosfæren (for den konstruerte klimakrisen) er å snu ting helt på hodet. Det sier litt om hvordan den globale storkapitalen har klart å ta over MSM, utdanningsinstitusjonene og professoratene, når ikke dette imøtegås. Hvis klimaet påvirkes av menneskelig aktivitet, så er det av geoengineering i så fall, som må kalles menneskefiendtlig aktivitet, når de prøver å påvirke skydannelse ved å sprøyte areosoler i atmosfæren og å dimme sollyset, prosjekter som Gates finansierer, og som kan true alt liv på Jorden. Gates vil også blant annet grave ned millioner av kubikkmeter med trær, for å hindre CO2 utslipp, som er plantenæring og dermed livets gass.

  Hvis det er menneskelig aktivitet som truer klimaet og livet på Jorden, så er det aktiviteten til klimabevegelsen som storkapitalens MSM gir enorm spalteplass, og klima-«vitenskapen» som storkapitalen finansierer. Det er en nedkjøling av klimaet som er trusselen mot matproduksjonen. En oppvarming på et par grader og en økning av CO2 vil øke matproduksjonen, som Jordens befolkning nå trenger, når Unicef melder at hvert 4 barn lider under alvorlig matusikkerhet.

  Herskerklasses krig mot matforsyningen med sine politikere og MSM, er det som truer menneskelig liv på Jorden. De bruker klimanarrativet for å få hundre prosent eierskap og monopol på matproduksjonen, og bruker deres politikere til å drive krig mot verdens over 600 millioner bønder, for det meste familiegårder, hvor familiene driver gårdene sammen. To milliarder av Jordens befolkning lever av tradisjonelt landbruk, som blir borte når Gates’ kunstige fabrikkmat tar over. Skulle de ikke heller vært forskning på om herskerklassen er en fiendtlig menneskerase?

  Svar
 • Northern Light.
  23 juni 2024 14:19

  Gates lanserer melk fra fluelarver som barnemat midt i en konstruert matkrise.

  Av Baxter Dmitry.
  Den globalistiske milliardæren Bill Gates promoterer «fluelarve-melk» som løsningen på barns ernæringsbehov, når levekostnadene for vanlige folk blir skyhøye, og mangel på mat begynner å vise seg rundt om i verden.

  Ifølge Gates-finansierte forskere er melk fra «svarte soldatfluelarver» et alternativ som passer for babyer og små barn for å dekke deres ernæringsmessige behov. Forskerne fremmer også fluelarve-melk som en shake for de som vil ha ekstra protein i kostholdet, og som ikke lar seg skremme av likheten med grå slim, og det faktum at produktet inneholder fordøyelseskanalene og avføringen til insektene.

  «Vi bearbeider det til et alternativ til mat fra meierier, som en næringsrik og kremet væske», forklarer forskerne, samtidig som de fremhever dens klimavennlige egenskaper. «Entomilk er veldig rik på protein, fett, kalsium, jern og sink, som er veldig bra for deg og har en veldig kremlignende konsistens»

  Mens produktet markedsføres som en løsning på klimaendringer, forklarer forfatter Seamus Bruner, at Microsofts medgrunnlegger Bill Gates’ investeringer i kunstig kjøtt, jordbruksland og fluelarvemelk ikke redder planeten, men snarere fyller opp hans bankkonti.

  «Controligarchs» undersøker milliardærer som Bill Gates, og hvordan rikdommen deres gir dem makt som styrer hverdagen til vanlige mennesker. New York Post-rapporterer: Bruner – som ledet teamet hvis funn utløste flere FBI-undersøkelser og kongressundersøkelser av Clinton- og Biden-familiene – sier at forskningen hans avdekket Gates’ oppkjøp av amerikansk jordbruksland, og investeringer i syntetiske meieriprodukter og laboratoriedyrket kjøtt, med påskudd med å forhindre klimaendringer. Dette øker heller Gates formue enn å eliminere karbonutslipp.

  «Først var det patenterte frø og patentert gjødsel, og nå patenterer de alternativer til kjøtt. Å forby storfe vil gi monopol til de alternative proteinselskapene, og være til fordel for investorer som Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg og til og med BlackRock. Kunstig kjøtt handler om å kontrollere matmarkedet, ikke å redde planeten, sa Bruner i et intervju med Fox News Digital.

  Peter Schweizer, forfatter av «Red-Handed», «Clinton Cash» og «Profiles in Corruption», skrev forordet til «Controligarchs», der han sa at boken «ser inn i fremtiden og gir en fengslende avsløring av venstresiden, og elitens håndbok for de neste fem årene».

  Ett kapittel i boken fokuserer på krigen mot bønder, og viser til at teknologigiganter som Gates monopoliserer nasjonenes matforsyning.

  «Overtakelsen av matsystemet, som så mange andre kontrollordninger i denne boken, begynte med Rockefeller familien og ble fremmet av Bill Gates. Som de fleste av deres monopoler – fra olje til programvare og til slutt bioteknologi – handler overtakelse av mat om å kontrollere og eie matproduksjonen gjennom varemerker, opphavsrettigheter og patenter», heter det i boken.

  Bruner skisserer Gates ‘forbindelse til «den grønne revolusjonen» – en serie fremskritt i landbruket som ble muliggjort av Rockefeller-finansiert forskning på 1940-tallet for å løse krisene med fattigdom og sult på den tiden. Løsningene, slik som genmodifiserte plantevernmiddel-resistente avlinger, byr på nye problemer som forurensning, utarming av matjord, og sammenslåing av småbruk og familieeide gårder til gigantiske gårder drevet av selskaper». «Men i stedet for å ta ansvar for de nye problemene, tok Rockefellers all æren for avlingsoverfloden, mens de brukte klimaendringer som syndebukk for de nye problemene», skriver Bruner.

  «Og det burde ikke komme som noen overraskelse at mens bøndene forventes å spise fermentert sopp, kunstig kjøtt og fluelarve milkshakes, har billionærene – med sine private kokker – ingen intensjon om å gjøre det samme, sier Bruner.

  «Bill Gates og Warren Buffett elsker å spise hamburgere med kjøtt og biff når Gates besøker mentoren sin i Omaha. Zuckerberg liker røkt oksebryst og grillet svineribbe fra ekte kuer og griser, og sier at kjøtt smaker «dobbelt så godt når du jakter på et dyr», skriver Bruner.

  Fra The People’s Voice, publisert 21 juni 2024.
  Oversatt fr engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Bill Gates Promotes ‘Maggot Milk’ as Solution to Child Nutrition Amid Manufactured Food Crisis.

  Svar
 • Jan Hansen
  25 juni 2024 8:55

  Det er globalistenes «the great reset»… Ment å ødelegge økonomien, ødelegge det moderne samfunnet og redusrere verdens befolkning kraftig. Alt slik at de 0,1% hyper rike i parasitt klassen etterpå kan overta makten og styre som diktatorer for hele verden og hevde at de «reddet verden».

  Svar
 • Det blir spennende når vår egen trønder Børge Brende blir sjefen WEF
  Jeg syns de skulle bake inn litt muselort i oppskriften i samme slengen.

  Svar
 • Northern Light.
  27 juni 2024 19:33

  Krigen mot bøndene vil gi kamp om maten – ikke klimaendringer.

  Av Rhoda Wilson.
  I følge en rapport fra Financial Times, har Olam Agri, en av verdens største selskaper for handel med landbruksvarer, advart om at verden er på vei mot «matkriger» på grunn av geopolitiske spenninger, som tvinger land inn i konflikter om synkende matforsyninger.

  Sunny Verghese, Olam Agris direktør, talte på Redburn Atlantic og Rothschilds forbrukerkonferanse i forrige uke, sa at handelsbarrierer pålagt av landene også forverrer inflasjonen.

  «Store selskaper for handel med landbruksvarer som fikk rekordoverskudd i 2022, etter at krigen startet i Ukraina sendte matvareprisene i været, har blitt anklaget for å forverre prisveksten gjennom påslag på pris for økt profitt», sa Financial Times.

  «Matvareprisene begynte å stige etter covid, og økte etter krigen startet i Ukraina, da en del av eksporten av korn og gjødsel ble blokkert av konflikten. Dette forsterket matusikkerheten i fattigere land, og førte til at forbrukere over hele verden står overfor en krise med økte levekostnader».

  Verghese hevdet at økte priser for mat til dels var et resultat av statlig inngripen. Handelsbarrierer i 2022 som svar på krigen hadde «skapt en ubalanse i etterspørsel-tilbud».

  Hovedpoenget i argumentet hans er at handelsbarrierer og proteksjonistisk politikk skaper spenninger mellom land, noe som fører til konflikter om matforsyninger, som fører til knapphet og prisøkninger, og kan utløse konflikter om ressurser.

  Mens handelsbarrierer og konflikter kan føre til prisøkninger, noe som gjør mat uoverkommelig for mange mennesker, kan konflikter om matforsyninger føre til matusikkerhet, underernæring og til og med hungersnød. Og «matkriger» kan ha en betydelig innvirkning på den globale økonomien, og føre til økonomisk ustabilitet og resesjon.

  Hvis det er bekymring for «matkriger», hvorfor fører regjeringer i vestlige nasjoner en krig mot bønder i klimaendringenes navn? Krigen mot bøndene er et globalt fenomen, og det har tatt fart de siste årene. Ulike former for angrep, restriksjoner og politikk pålagt bøndene av regjeringer, selskaper og miljøgrupper, truer bøndenes levebrød, nasjonal matsikkerhet og den globale matforsyningen.

  For eksempel har den nederlandske regjeringen innført strenge regler for oppdrett, som reduksjon av bruken av nitrogengjødsel, noe som har ført til protester og bekymringer om matsikkerhet.

  Et annet eksempel er den amerikanske regjeringens politikk, for eksempel «Renewable Fuel Standard», som har ført til økte kostnader for bønder og reduserte avlinger, og som gjør det vanskelig for dem å konkurrere med store selskaper.

  Krigen mot bøndene fortsetter. I går ble husdyrbønder i Danmark advart om at metanutslipp fra kyrne, sauene og grisene deres vil bli målt og beskattet fra 2030, det første landet i verden som gjør det med sikte på metanutslipp.

  Og i går la Ingen bønder- ingen mat-kampanjen ut en video av en britisk bonde. «Vi får nå betalt for å slutte å dyrke mat og dyrke markblomster istedet», sa han.

  Andre retningslinjer for «klimaendringer» som ødelegger jordbruket er av «grønne» energikilder på førsteklasses jordbruksland. Et krav om å stoppe utbyggingen av solcellepaneler i stor skala på førsteklasses jordbruksland sier: «Å bruke førsteklasses jordbruksland til storskala solenergiprosjekter setter vår fremtidige matsikkerhet i fare».

  Det er ikke global oppvarming eller en nødsituasjon med klimaendringer som vil forårsake «matkriger» – det er krigen mot bøndene. Det er angrepene på bøndene som vil skape matmangel, matusikkerhet og økonomisk ustabilitet.

  Men det er ikke Olam Agris verdensbilde. På forbrukerkonferansen Redburn Atlantic og Rothschild oppfordret Verghese forsamlingen av ledere i forbrukerindustrien, inkludert sjefene i Coca-Cola og Associated British Foods, til å «våkne opp», og vise mer handling mot klimaendringer. Myndigheter bør kreve en avgift for karbon, hevdet han.

  Dette er hykleriet i klimakrise-agendaen. Å føre en krig mot bønder for å «bekjempe klimaendringer», og deretter skylde på «klimaendringer» for «matkriger», er en uendelig syklus av problem-reaksjon-løsning. De manipulerer opinionen og kontrollerer samfunnet ved å skape et problem, fremkalle en reaksjon, og deretter tilby en forhåndsbestemt løsning. En løsning som kun gagner elitene og deres agendaer.

  Fra The Expose, publisert 27 juni 2024.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker og X-melding med video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The War on Farmers will cause “food wars” – not climate change.

  Kommentar:
  Hva gjør Norske myndigheter for å trygge vår matforsyning, når vi må importere 60 prosent av maten? Andre land bygger opp matlagre, og hvis krigen i Ukraina blir til en storkrig mellom USA/NATO og Russland, hvordan skal maten komme til Norge, når andre land beholder maten selv med et Europa i krig? Vi kan ikke spørre Russland om mat fra deres overskudd, når USA skal drive krig mot Russland fra Norge.

  Svar
 • Northern Light.
  14 juli 2024 14:36

  Krigen mot verdens bønder: Verdensbanken med såkorn-kolonialisme i Afrika.

  Av Colin Todhunter.
  Del 1. I Kenya ble det vedtatt en lov i 2012 som forbyr bøndenes rett til å lagre, dele, bytte eller selge uregistrerte frø. Bønder kan risikere opptil to års fengsel og en bot på opptil 1 million kenyanske shilling, tilsvarer nesten fire års lønn for en bonde. Men i 2022 startet kenyanske småbønder en rettssak mot regjeringen, som ba om reform av såkorn- og frøloven fra 2012 for å avkriminalisere dette. Det var en høring om dette 24 juli 2024.

  Agro-økolog og miljøforkjemper Claire Nasike Akello, sier at deling og salg av urfolks såkorn er en straffbar handling i Kenya. Faktisk ødelegger Kenyas lov om frø- og plantevariasjon selvforsyningen blant småbønder, som bruker urfolkets såkorn og frø til å dyrke mat. Hun skriver på nettsiden sin og sier at lovgivningen skaper en avhengighet av multinasjonale selskaper, for småbønder og for frø, og dermed gir makten til disse selskapene, som fortsetter å stjele biologiske ressurser fra lokalsamfunn med en profittdrevet tankegang.

  Det er i realiteten: «Et grep for å fattiggjøre småbønder og stenge dem ute fra jordbruk».

  Gates, Rockefeller og de store agroselskapene.
  Initiativet Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), finansiert av Gates og Rockefeller Foundations, har grepet direkte inn i utformingen av afrikanske regjeringers landbrukspolitikk om såkorn, frø og jord, og åpnet opp afrikanske markeder for amerikansk landbruksvirksomhet.

  Rundt 80 % av Afrikas såkorn og frø-forsyning kommer fra millioner av småbønder som resirkulerer og utveksler frø fra år til år. Men AGRA støtter innføringen av kjemisk avhengige kunstige frø, noe som gjør det mulig for noen få store selskaper å kontrollere forskning på såkorn og frø, og utvikling, produksjon og distribusjon.

  Siden 1990-tallet har det vært revisjoner av nasjonale såkorn- og frø lover, sponset av USAID og G8 sammen med Gates og andre, og åpnet døren for multinasjonale selskaper i frøproduksjonen.
  Reguleringer og lover om «frø-sertifisering» blir ofte gjort av myndighetene på vegne av industrien som er utformet for å utrydde tradisjonelle frø, ved å kun tillate «stabile», «uniforme» og «nye» frø på markedet som betyr selskapenes frø. Dette er de eneste frøene som er tillatt: registrerte og sertifiserte. Det er en kynisk måte å utrydde urfolks jordbruk på oppdrag fra agroselskapene.

  Tusenvis av frøvarianter har gått tapt, og frø fra agroselskapene har i økende grad dominert jordbruket, ettersom bønder har blitt forhindret fra å fritt forbedre og dele sine tradisjonelle frø. De privatiserer Kenyas bønders felles arv. Det er en privatisering og tilegnelse av bøndenes kunnskap i generasjoner om sine frø. Såkorn og frø blir genmodifisert, og stjålet av agroselskaper som deretter krever eierskapet.

  Frø har vært sentralt i jordbruket i 10 000 år. Frø har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Bønder har vært voktere av såkorn og frø, kunnskapen om dem og jorden. Selskapenes kontroll over frøene er også et angrep på overlevelsen til lokalsamfunn og deres tradisjoner. Frø er integrert i identiteten til folket, fordi i landlige samfunn har folks liv vært knyttet til planting, høsting, frø, jord og årstidene i tusenvis av år.

  Privatisering av såkorn og frø er et globalt problem. I Costa Rica, for eksempel, gikk kampen for å gjøre om restriksjoner på frø tapt med undertegningen av en frihandelsavtale med USA, som tilsidesatte landets lover om biologisk mangfold.

  Lover om såkorn og frø i Brasil skapte et eierskap for agroselskapene for frø, som effektivt marginaliserte alle urfolks frø som var lokalt tilpasset over generasjoner. Dette hindrer bøndene i å bruke eller avle sine egne frø. Det vi ser er agroselskapenes overtagelse av kunnskap og frø, som undergraver bøndenes tradisjonelle nedarvede kunnskaper om jordbruk, og øker bøndenes avhengighet av agroselskapene.

  Slik avskaffelse av tradisjonelt landbruk og avhengighet av agroselskaper, selges av Gates og landbruksnæringen som at det møter behovene til moderne matproduksjon. Det det egentlig betyr er et system tilpasset for å møte kravene til global jordbruks-kapital, institusjonelle investorer som BlackRock og selskapenes kontroll over internasjonale markeder og forsyningskjeder.

  I mellomtiden prøver disse egeninteressene å fremstille Afrika som et kontinent som trenger «intervensjon» i landbruket.

  Det avleder oppmerksomheten fra den politiske økonomien innen mat og landbruk, ikke minst hvordan utspekulerte gjeldsfeller og rovdyr-utlånspraksis førte til at afrikanske nasjoner bukket under for «strukturelle tilpasningsprogrammer», og gjorde at kontinentet gikk fra å være en nettomateksportør til en nettomatimportør, noe som undergraver urfolks matproduksjon, og med det fører til matsikkerhet for bøndene, og matsuverenitet for selskapene.

  Svar
 • Northern Light.
  14 juli 2024 14:37

  Del 2. Prof Walden Bello og John Feffer hevder at i denne forbindelse er Verdensbanken, IMF og Verdens handelsorganisasjon (WTO) skyldige i å ødelegge afrikansk landbruk. Nyliberal sjokkterapi ga fattige afrikanske bønder matusikkerhet, og regjeringer avhengige av uforutsigbar bistand.

  Bello og Feffer hevder at de sosiale konsekvensene av «landbruksdumping» var forutsigbare:
  Antallet afrikanere som lever på mindre enn en dollar om dagen mer enn doblet seg til 313 millioner mennesker mellom 1981 og 2001 – eller 46 % av hele kontinentet. Den «strukturelle tilpasningen» førte til fattigdom, og svekket alvorlig kontinentets matproduksjon som førte til avhengighet av importert mat, det er vanskelig å benekte». Nå vil AGRA redde dagen. Men det vi har sett så langt med det initiativet er det bare mer av det samme: I følge Institute for Agriculture and Trade Policy svikter AGRA Afrikas bønder.

  Verdensbanken og nykolonismens såkorn og frø.
  FNs FAO (Food and Agriculture Organization) anslår at globalt er det kun 20 kultiverte plantearter som står for 90 % av all plantebasert mat som konsumeres av mennesker. I tillegg til at denne snevre genetiske basen setter global matsikkerhet i alvorlig fare, sier Graham Gordon, leder for politikk ved det katolske byrået for oversjøisk utvikling (CAFOD), også at småskala landbruk er sentralt for å redusere ekstrem fattigdom, siden 80 prosent av mennesker som lever under den globale fattigdomsgrensen er på landsbygda, og de aller fleste av disse er avhengige av jordbruk for å kunne leve.

  Bønder har dyrket avlinger og valgt frø fra plantene som vokser best på åkrene deres i tusenvis av år. Gordon sier at dette «bøndenes frø-system», har bidratt til et næringsrikt og mangfoldig kosthold. Imidlertid eksisterer bøndenes frø ved siden av kommersielle kunstige frø. Hybridfrø som er utviklet av store agroselskaper for kommersielle formål, er avhengige av kunstgjødsel og kjemikalier og er, som allerede nevnt, beskyttet gjennom patenter, støttet av en lovgivning om sertifisering av frø.

  Faktisk beskriver CAFODs 2023-rapport Sowing the Seeds of Poverty: «How the World Bank Harms Poor Farmer», hvordan bøndenes frø-system systematisk blir undergravd av maktkonsentrasjonen av store agroselskaper,og fremmer den industrielle landbruksmodellen. Gordon sier at markedene for frø er svært konsentrerte, med Bayer, Corteva, BASF og ChemChina/Syngenta, som kontrollerer mer enn 50 prosent av det globale kommersielle markedet for frø. De samme fire selskapene kontrollerer også mer enn 60 prosent av det globale salget av kjemikalier for landbruk.

  Gordon sier at ved å bruke monopolene sine konsentrerer disse selskapene seg om å produsere frø for avlinger med store markeder – hovedsakelig mais, hvete, soya og ris. Dette har ødeleggende konsekvenser for mangfoldet. Av de mer enn 6000 spiselige planteartene som vi har dyrket gjennom århundrer, står nå bare ni arter for mer enn 65 prosent av all planteproduksjon. Dette har ført til økte priser, og har betydelig redusert bøndenes valgmuligheter».

  CAFOD fant at Verdensbanken fremmer interessene til globale agroselskaper og intensivert industrielt landbruk, ved å knytte subsidier til bønder som kjøper hybridfrø og tilsvarende kjemisk gjødsel, og krav om implementering av sertifiseringer for frø begrenser småbønders evne til å lagre, dele og selge såkorn og frø.

  Løsningen er å flytte finansieringen bort fra industrielt landbruk og forlate forestillinger om en grønn revolusjon for Afrika, og prioritere småbønder, agroøkologi og offentlige investeringer i bøndenes såkorn og frø for å forbedre ernæringen, øke matmangfoldet, og styrke bygdesamfunn og lokale økonomier.

  Fra Kolozeg, publisert 13 juli 2024.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Todhunter spesialiser seg på mat og landbruk, og er forsker ved Centre for Research on Globalization i Montreal, og er forfatter av bøker om emnet.
  Orginalartikkel: War On Farmers: World Bank Sowing Seed-Colonialism In Africa – Colin Todhunter.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Advares av mange.

Israel planlegger krig mot Hizbollah i Libanon.

Forrige innlegg

Bill Gates.

Finansierer han forskning som kan gjøre fugleinfluensa smittsom for mennesker?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.