POSTED IN Norge

Høyesterett:

Deler en opp EU-tilpassingen i små skritt gjelder ikke grunnloven.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Høyesterett tar feil !

(27. mars 2021)
Under overskriften «Høyesterett gir grønt lys for EUs jernbanereform»skriver Adressa at myndighetsoverføringen til EU i fjerde jernbanepakke, må kunne regnes som lite inngripende, og derfor er det nok med simpelt flertall i Stortinget. Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og en domstol der Norge ikke har dommere.
___________________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
___________________________________________________________________________________________

Og det har Høyesterett sikkert rett i. Der de tar feil, er når et stort inngripende blir delt opp i mange små, og myndighet føres over til EU i mange små biter istedenfor en stor bit, nettopp for å klare dette med vedtak som bare krever simpelt flertall. Dermed aksepterer Høyesterett den sleipe, manipulative maktoverføring som våre borgerlige er så kåte på. Det er bare to ord å si om det: Fy faen!

Høyesterett mener alminnelig flertall er nok for EUs fjerde jernbanepakke

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • sunhunter61
  31 mars 2021 7:59

  «Dermed aksepterer Høyesterett den sleipe, manipulative maktoverføring som våre borgerlige er så kåte på. Det er bare to ord å si om det: Fy faen!»
  Sleip maktoverføring? Enig. De borgerlige? Du slåss med vindmøller!

  La oss ta for oss kort en så illustrerende konflikt som andre verdenskrig:
  Winston Churchill, Adolf Hitler, Josef Stalin og Franklin D. Roosevelt.
  Hvem av dem hadde de høyeste nasjonale ambisjonene? De ikke-borgerlige?
  Og omvendt – de høyeste internasjonale ambisjonene? Må ha vært de borgerlige!

  De borgerlige er ikke annet enn folk som tilpasser seg og posisjonerer seg etter det samfunnet til enhver tid krever. Samfunnet vårt er mer stats-styrt (les sosialistisk) enn noen sinne.

  Og ad vår selvråderett: Gjelder det også vårt DNA?

  Svar
 • Northern Light.
  31 mars 2021 16:13

  Det er saker som dette NRKs debattprogram Debatten skulle ha dreid seg om: At Norge selges ut bit for bit bak ryggen på for de flestes del intetanende befolkning, fordi MSM som også NRK er en del av, unnlater å omtale det.

  Oppdraget som politikerne har for den globale storkapitalen de tjener, er å selge ut landets ressurser og infrastruktur, og når det er gjort, privatiserer de alle sosiale rettigheter. Får når inntektene fra olje, gass, vannkraft og fiskerisonene går til utenlandsk kapital og ikke til statlige selskaper, så kan ikke sosialstaten opprettholdes og det må gjøres store statlige kutt som storkapitalen vil.

  Det er ikke bare infrastruktur som jernbanenettet som selges ut til utenlandsk kapital. Høyre vil redusere statens (folkets) andel i Equinor fra 70% til 50%, og utviske hjemfallsretten til vannkraften, slik at vannkraftverkene kan selges ut til storkapitalen også. Også drikkevannet vil Høyre privatisere.

  Politikerne representerer ikke folk og land, de representerer den globale storkapitalen. Globalisme betyr at storkapitalen skal eie alt av alle lands ressurser og infrastruktur, og staten, folket, skal ikke eie noe i deres New World Order. Regjerninger som de kalles blir heller administrasjoner av befolkningene i det store frihandelsområdet verden blir og som blir styrt av kapitallovene, fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester, og hvor alle sosiale rettigheter er privatisert. Ny-liberal markedsøkonomi, og med det følger fattigdom for store deler av befolkningen, utenkelig for mange her i Norge.

  Dette skulle vært førstesidestoff i avisene, men det er den samme storkapitalen som eier og kontrollerer presse og media. MSMs oppgave er å kontrollere, avlede og underholde befolkningene, ikke informere dem hva EØS/EU virkelig innebærer, og heller ikke at politikerne bak ryggen på folket underskriver på overnasjonale avtaler som tilsidesetter selvråderett og suverenitet over Norges landressurser.

  De fleste nordmenn kan ikke få seg til å forstå at hvis vi ikke sier nei til EØS/EU, TTIP, ISDS og stopper salget av arvesølvet oljen, gassen, vannkraften, fisken og infrastrukturen, så blir det her i Norge som i land vi nå distanserer oss i fra. Men det er bare en sterk nasjonalstat som folket stiller seg bak som kan hindre at Norge bare blir en region i det frihandelsområde som EU lengt på vei har blitt med elendighet for mye av befolkningene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tre eksperter diskuterer covid-tiltak:

Skal vi vaksinere folk som ikke blir alvorlig syke?

Forrige innlegg

Tre land med atomvåpen og vetorett i FN angriper Syria med raketter.

Begrunnelse: en forfalsket rapport om giftgassangrep.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.