POSTED IN Israel, USA

Holdningsendring blant USAs jøder:

Stadig flere oppfatter Israel som en apartheidstat.

0
Print Friendly, PDF & Email

Denne meningsmålingen fra USA må taes for det den er. Et «termometer» inn i en viss befolkningsgruppe for å måle meninger og holdninger overfor en aktuell problemstilling på et bestemt tidspunkt.

Akkurat denne målingen sier imidlertid noe om en stemningsendring som er underveis blant jøder i USA overfor staten Israel. Og det vil på sikt kunne få politisk betydning. For uten den massive jødiske støtten i USA kunne ikke denne staten ha overlevet. Det er særlig blant yngre jøder dette  endringen er merkbart slik det fremgår av tallene under.

grayscale photo of man in black and white camouflage jacket standing beside wall
Apartheid er en politisk ideologi og et system for rasebasert segregering eller adskillelse, herav navnet, praktisert i Sør-Afrika mellom 1948 og 1994. Ideologien var initiert av Nasjonalistpartiet, grunnlagt av etterkommere av europeiske immigranter, afrikanderne. Wikipedia. I Israel skilles menneskene etter religion og arv. (red.)

Hvis denne tendensen forsterker seg, en tendens jeg mener det er grunn til å glede seg over, vil Israel stå overfor et virkelig problem. Grunnmuren deres politikk overfor palestinerne  hviler på i USA vil forvitre. Nå støttes jo Israel også massivt opp i gruppen konservative kristne i USA som bruker utvalgte bibelsitater og en spesiell og avgrenset bibelforståelse som grunnlaget for sin støtte til Israel. Men de vil jo naturligvis påvirkes på samme måte som jødene i USA blir det.

Meningsmålinger kan være som skrift i sand, men denne tyder på at en endring kommer. For dette er en tendens som har vedvart noen år. At dette kommer samtidig som USA-imperiet forvitrer regner jeg ikke som en tilfeldighet men som et annet uttrykk for den samme globale tendensen som kan merkes nå. USA m/herligheter er på hell. Det er andre stater/grupper som vokser frem og krever «sin plass under den globale solen.»

Knut Lindtner (Redaktør derimot.no)

Ny meningsmåling: 25 % av USAs jøder synes Israel er en apartheidstat.

En firedel av de jødiske velgerne som svarte på en meningsmåling fra Jewish Electorate Institute sier at de tror Israel er en apartheidstat. Og dette tallet er så høyt som 38 % for velgere under 40.

En ny meningsmåling blant jødiske velgere i De Forente Stater avslørte at en firedel av dem tror at Israel er en apartheidstat. Oversikten indikerer også at støtten til Israel synker i gruppen, spesielt blant yngre jøder.

Results of the Jewish Electorate Institute poll

The Jewish Electorate Institute spurte 800 jødiske velgere om Israel og USAs politikk. Det kom fram noen bemerkelsesverdige svar:

  •   25 % tror Israel er en apartheidstat
  1.   34 % synes israels behandling av palestinerne er akkurat som rasismen i USA.
  1.  22 % synes israel begår folkemord mot palestinerne.

Dersom man bare ser på de yngre jødiske velgerne, så stiger disse tallene.

  • 38 % av jødene under 40 mener Israel er en apartheidstat.
  • 43 % mener Israelsrasisme kan sammenliknes med rasismen i USA,
  • 33 % mener Israel gjennomfører folkemord mot det palestinske folket.

Faktisk sier 20 % av jødiske velgere under 40 at israel ikke har noen rett til å eksistere. 38 % av de som svarte sier at de ikke er følelsesmessig bundet til Israel. Disse tallene blir enda høyere blant de yngre velgerne: 41 % sier de ikke har noen følelser overfor Israel. 54 % av de jødiske velgerne sier de er svært bekymret over antisemittisme. 

Men oversikten antyder at høyresidens forsøk på å smøre progressive kongressmedlemmer og palestinske aktivister har vært mislykket.

Bare 22 % av de som svarte  mener at antisemittismen opprinnelig kom fra venstreorienterte grupper og individer, mens 61 % sier den kom fra høyresiden. 77 % er uenige med tidligere president Trumps påstand om at demokratiske jøder ikke er lojale overfor Israel.

71 % av de som svarte sier de støtter at USA sender hjelp til Israel. Men 58 % sier den må ha restriksjoner for å avskrekke den stadige utvidelsen av nye bosetninger. Igjen er det andre tall blant yngre jødiske velgere. Bare 60 % av dem sier at slik hjelp er viktig.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det merkes i mange land: Presset på uvaksinerte øker.

Det er ikke frivillig lenger.

Forrige innlegg

22. juli:

Vil hindre kritikk av innvandring, islam og flerkultur ved å si at kritikken inspirerer til vold og terror

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.