POSTED IN Media

Hjernevask

Statlig tankekontroll og selvforherligelse

20 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg har offentliggjort denne artikkelen noen ganger på derimot.no fordi den har vært forut for sin tid. Og nå kommer den tiden denne artikkelen omhandler for fullt i forbindelse med medienes skremsels-kampanje mot et lungevirus. Det er ikke en pest, men varierende noe fra land til land, kan det sammenlignes med sesong-influensaen vi alle kjenner fra før av. Den har vi taklet tidligere uten overskrifter og uten særskilte tiltak.

Plutselig har regjeringen fått svære og utvidete fullmakter hvor en f.eks. kunne nekte friske barn skoleretten og utviser dem fra skolen hvis de nektet å ta tester. Hele klasser ble stengt ned fordi en frisk elev tester positiv på en test med tvilsom presisjon. Alle de andre friske elevene ble sendt hjem i i ti dagers karantene.

Plutselig var skoleplikten og skoleretten opphevet for å beskytte hvem? Hensikten kunne ikke være helsebegrunnet for ingen i klassen var truet og elevene vil sannsynligvis ha helsefordeler av å bli smittet og dermed utvikle effektiv og naturlig immunitet. Dette dreier seg ikke lenger om helse, men om frykt og kontroll. Og alle lojale fulgte opp dette meningsløse fordi de har mistet evnen til kritisk tenkning til fordel for en ekstrem lojalitet kombinert med angst etter en massiv skremselskampanje.

Ja, dette dreier seg om tankekontroll.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Gaslighting – manipulasjon: Statlig tankekontroll og brutal selvforherligelse.

Av Vanessa Beely

Eksepsjonalisme: En forestilling om at en nasjon eller en region er eksepsjonell.

Det er mange teorier rundt opphavet til ideen om amerikansk eksepsjonalisme. Den mest populære finner vi i USAs folklore, der beskrives Amerikas unike karakter som en «fri» nasjon, grunnlagt på demokratiske idealer og sivile friheter.

Uavhengighetserklæringen fra det britiske kolonistyret er grunnlaget for denne teorien.  Den har holdt seg gjennom USAs ofte voldsomme historie.

Med tiden har eksepsjonalisme kommet til å føre til at amerikanerne i tanke og hjerte føler seg overlegne. Troen på deres økonomi, deres militære og ideologisk overlegenhet har motivert den ene etter den andre av amerikanske regjeringer til å  investere i å skape verden i sitt bilde.

Med begrunnelsen i at de er eksepsjonelle har USA fjernet seg selv fra enhver lovlig forpliktelse til å holde seg til internasjonale lover og til og med fra alminnelige moralske lover. USA har blitt eksepsjonelt lovløst og autoritært, spesielt når det gjelder deres intolerante ny-kolonialistiske utenrikspolitikk. De en gang koloniserte har blitt kolonister selv. De skjuler sin brutale vold bak et skall av misjonerende mål for å forandre verden til deres form.

Media og markedsapparatet støtter dette overlegenhets-komplekset. Flertallet i USAs kongress eksisterer kun i sitt eget ekko-kammer. Makten i denne virvelvinden av propaganda drar dem til seg, og så sprer det seg utover og infiserer alt på sin vei. Å være uenig med dette perspektivet blir sett på som en trussel.

Akkurat som Israel ser på seg selv som «det utvalgte folket» i et religiøst perspektiv, ser USA på seg selv som det utvalgte folket som skal pålegge hele verden sin versjon av demokratiske reformer og kapitalist-hegemoni.

Land USA bombet i løpet av Obamas presidentperioder

Så hvorfor aksepterer det amerikanske folket USAs denne politikken så å si uten protester?  Hvorfor gjør ikke de europeiske vasall-statene opprør mot dette autoritære regimet som bryter internasjonale lover og drar NATO-allierte med på veien mot fullstendig lovløshet og diplomatiske ydmykelser?

Hva er «Gaslighting?

Sagt på en enkel måte – det er hjernevasking.

Tre stadier av Gaslighting

1. stadium

Det første stadiet avhenger av tillit i situasjonen og troverdige intensjoner fra overgriperens side, en tilstand som har blitt skapt av overgriperens kunstferdige selvbilde og hans innsmigrende propaganda.  Når han har oppnådd denne tilliten vil overgriperen begynne å undergrave den, skape situasjoner og omgivelser der offeret begynner å tvile på sin egen dømmekraft. Til slutt vil offeret stole fullstendig på overgriperen for å mildne sin egen usikkerhet, og for å prøve å gjenopprette sin egen virkelighetsoppfatning som i realiteten er blitt som overgriperens.

2. stadium

Det andre stadium, forsvar, er en prosess der overgriperen isolerer offeret, ikke bare fra hans egen identitetsoppfatning, men også fra verdiene til hans likemenn. Ofrene vil tro at deres meninger er verdiløse, diskrediterte og merkelige. I politiske sirkler vil de bli kalt konspirasjons-teoretikere, dissidenter eller mulige terrorister. Som en konsekvens vil ofrene trekke seg tilbake og slutte å uttrykke seg av redsel for å ha latterlige oppfatninger og for å bli straffet.

Dette stadiet kan sammenliknes med Stockholm-syndromet. Stockholm-syndromet binder ofrene til den aggressive og blir en slags «foreldre».

Begge disse metodene blir hamret inn i offerets overlevelses-mekanisme for å gjenvinne og opprettholde kontroll.

3. stadium.

Det siste stadiet er depresjon. Et liv under et tyrannisk styre driver ofrene inn i en tilstand av total forvirring. De er fratatt all verdighet og selvbevissthet. De eksisterer i et informasjons-vakuum som bare blir fylt med det overgriperen mener er relevant.

Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til en villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet.

Narsissisme, egentlig sykelig eller skadelig selvnytelse (forelskelse i seg selv), en betegnelse hentet fra den greske myten om ynglingen Narkissos som så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han ble dømt til å tæres hen og dø. I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet. (Store Norske Leksikon)

Eksepsjonalisme eller narsissisme?

Det enorme apparatet for å endre og kontrollere folks innstilling er blitt satt i verk av den styrende eliten.  Vi blir  oversvømt med propaganda som utfordrer vår virkelighetsoppfatning, men bare etter at den blir «tilsatt» en frykt-faktor.  Frykt for «terror», frykt for krig, frykt for økonomisk usikkerhet, frykt for voldelig bruk av våpen, frykt for vår egen skygge.  Når vi så en gang har blitt skjelvne nok, kommer en realitetsoppfatning som letter vår engstelse.  Men hvis vi utfordrer denne versjonen av hendelsene blir vi kalt konspirasjons-teoretikere, en trussel mot samfunnet.  Vi blir hundset, diskreditert, baktalt og latterliggjort. Vi blir isolert og truet.

Kriger blir startet på samme måte.  Til tross for erfaringer som skulle sette oss i stand til å se det komme, svinger nå prosessen over til et syn som har rungende suksess. De allestedsnærværende diktatorene som truer med å ødelegge alt USA og deres allierte representerer – frihet, likhet og sivile rettigheter.

Så blir det falske flagget heist. Så følger USAs ønsker om å innføre deres styringsmodell i det utvalgte landet.  De væpner «frihetskjempere», de sender inn leiesoldater i tillegg til disse falske stedfortreder-styrkene.

Den komplekse utplasseringen av NOGere.

Til slutt er De Humanitære utplassert.  De «snille « styrkene, de som skal vokte over integritet og etikk. Det er balsam for ødelagte sjeler å vite at de kan slippe unna tvil og frykt ved å slippe til troverdige hender som HRW (Human Right Watch) og  Amnesty International, at kan de lette sin skyldfølelse ved å bli reddet av folk fra land langt borte fra.

Ikke-statlige organisasjoner (fra engelsk non-governmental organization; forkortelsen NGO forekommer også i norske publikasjoner) er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en statlig myndighet. (Wikipedia) Svært mange NGO opererer som skjult dekkvirksomhet, f.eks. for Milliardæren G. Soros eller CIA.

De kan stole på at disse NGOene gir tilgivelse nesten uten videre.  De er ikke klar over at NGOene er en integrert del av overgriperens apparat, bundet til til ny-kolonialistenes finansiering og innflytelse.

I denne tilstanden av undertrykt bevissthet vil offeret akseptere det de blir fortalt.  De aksepterer at  USA kan selge klasebomber til Saudi-Arabia som dreper mennesker og legger øde viktig sivil infrastruktur i Jemen.  De aksepterer at USA finansielt, ideologisk og militært støtter den ulovlige staten Israel, og skaffer dem et arsenal av eksperimentelle våpen for å lemleste barn og sivile i en grad som er utenkelig.

De aksepterer at en forkrøplende blokade i den allerede utarmede og sultende nasjonen Jemen er «nødvendig». Flertallet av amerikanerne aksepterer som følge av dette massemord med henvisningen til «retten til å forsvare seg», fordi deres evne til å ha en rasjonell og begrunnet mening er utslettet.

Definisjonen på USAs eksepsjonisme blir dermed deres evne til å manipulere verden til å akseptere USAs agenda om lovløshet og globalt hegemoni.

Dette er en e-post jeg nylig fikk fra en modig ung amerikansk kvinne hvis  åpenbaring er et testamente til de motstandsdyktige og de med overlevelsesinstinkt av menneskelig ånd.

«Mitt  navn er Caroline og jeg er en 22 år gammel amerikansk statsborger.  Jeg har ganske nylig oppdaget sannheten om Imperiets (NATOs aktiviteter i Syria og Libya og i mange andre land (takket være skribenter som Andre Vitchek, Cory Morningstar, Forrest Palmer).  Jeg blir helt syk når jeg husker at jeg signerte noen av disse Avaaz-petisjonene, og jeg blir vettskremt når jeg vet at jeg har syrisk og libysk blod på mine hender.  Jeg vil gjerne tro at jeg ikke er «virkelig» skyldig, fordi jeg trodde (som jeg hadde blitt fortalt) at jeg ikke hadde gjort noe galt da.  Men allikevel, det jeg gjorde var å bidra til lidelse for disse menneskene.  Jeg ønsker  å gjøre noe godt igjen, iallfall litt, selv om jeg antakelig ikke kan «gjøre godt igjen» det jeg gjorde, eller slette ut min forbrytelse.

Hvis det ikke for mye bry, vil du, vær så snill, fortelle meg hva du mener jeg bør gjøre, om det er noe i det hele tatt?».

Hun fortjener et svar.

Oversatt, bearbeidet og forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Artikkelen er hentet fra derimot.no sitt rikholdige arkiv

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

20 kommentarer. Leave new

 • De en gang koloniserte har blitt kolonister selv. De skjuler sin brutale vold bak et skall av misjonerende mål for å forandre verden til deres form.

  Vanskelig å forstå hvordan en så grov misforståelse er mulig, når artikkelen forøvrig virker såpass klartenkt Realiteten her er jo at dette like fra starten av har dreid seg om kolonister, som gjorde opprør mot det britiske monarkiet. Men de ble jo ikke i noen mindre grad kolonister av den grunn. Snarere tvert imot, da «amerikanerne» – i motsetning til folket som ble værende på de britiske øyer – i en helt annen grad hadde den rent faktiske kolonialiseringen – folkemord, ran og hemningsløs utplyndring av andre folks land – som selve forutsetningen for sin egen eksistens. «Eksepsjonalismen» har sånn sett alltid vært uttrykk for en forbrytermentalitet, ikke stort annerledes enn den psykopatiske kriminelle som dreper og stjeler fordi han føler seg hevet over de lover som «alminnelige» mennesker aksepterer. «Eksepsjonalismen» har i realiteten like fra starten av handlet om «retten» til å ta seg til rette, plyndre, rane, ødelegge og forpeste i «frihetens navn». Når ressursene innenfor det territoriet de tilranet seg i den grad ble utplyndret at det ikke lenger var mulig å oppnå samme «økonomiske vekst», ja så ble rett og slett verden forøvrig også offer for den samme kriminelle «eksepsjonalismen»som preget de tidlige «amerikanske» kolonistene.

  Svar
 • Kom nettopp fra besøk på Julian sin blogg. Ref. artikkel i svar til meg selv. Noen er i minste laget skvettne av seg. Du får vurdere Knut Lindtner om publisering av disse begredelige dessverre nok sannheter også kan få sin plass her. Jeg blir helt kvalm, selv om jeg skulle være forberedt. Brokker av disse syke menneskenes gjerninger (de såkalte 1%) har jo sivet inn lenge og vel. Og, disse (HJELP) er det våre politikere vil skal regjere verden.

  obs. Theresa May er altså involvert i mørklegginger.

  Dette var nok en blogg med engasjert innehaver. Glad for funnet.

  p.s. hvordan kvitter man seg med google. Som person er jeg knapt intressant, men man erverver etterhvert viktige prinsipper. Jeg finner svar i eple-skrotten (Apple-butikken) selv.

  Svar
 • http://www.changingcourseforlife.info/2017/06/satanic-practice-and-party-politics-in-the-united-kingdom/

  Globalresearch formidlet artikkel av Julian Rose idag 7.7.: «The Madness of War» – adressen til hans hjemmeside formidlet i etterkant. Globalresearch har flust med intressante artikler i dag forøvrig. Og takk for hva jeg finner her. Denne av Vanessa hadde unnsluppet meg, hun er blant de troverdige, og seriøst engasjerte.

  Svar
 • Rett i fleisen!
  19 mars reagerte NATO med Intervensjon av Libya, 6000+ norske bomber. Da hadde ‘opprøret’ vart noen uker, ca 2000 døde, Når NATO forlot Libya 31 oktober samme år var det mellom 30.000-50.000 drepte. Slår Gaddafi i hvertfall
  Kilde: (Nordahl Griegs Fredsfond).

  Tankekontroll må vi gi et tankekors. 3/10 unngår å søke opp diverse viktige temaer som preger vår levetid, F. eks, overvåkning og terror. Skal vi gå helt ned, dypt ned i den subjektive sannheten kan man forsiktig lese om Robespierre og hans bruk av ‘praktisk terror’. Under den franske revolusjon ønsket de en «Únite», det fikk de ut av denne terroren.

  Robespierre la også den mest radikale versjonen av grunnloven som var preget av antikkens filosofer. Direktedemokratiet, direkte folkestyre ned i et skrin i 1793, den ligger fortsatt i skrinet den dag i dag. – Grunnloven er langt i fra ferdigutviklet. Masse hull.

  Svar
 • […] Norsk oversettelse av samme artikkel – http://derimot.losi.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/ […]

  Svar
 • […] Statlig tankekontroll og selvforherligelse – http://derimot.losi.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/ […]

  Svar
 • […] Statlig tankekontroll og selvforherligelse – http://derimot.losi.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/ […]

  Svar
 • […] Statlig tankekontroll og selvforherligelse – http://derimot.losi.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/ […]

  Svar
  • Ola Henriksen
   11 desember 2018 13:23

   En virkelig god artikkel i derimot, ja. :

   «Det enorme apparatet for å endre og kontrollere folks innstilling er blitt satt i verk av den styrende eliten. Vi blir oversvømt med propaganda som utfordrer vår virkelighetsoppfatning, men bare etter at den blir «tilsatt» en frykt-faktor. Frykt for «terror», frykt for krig, frykt for økonomisk usikkerhet, frykt for voldelig bruk av våpen, frykt for vår egen skygge. Når vi så en gang har blitt skjelvne nok, kommer en realitetsoppfatning som letter vår engstelse. Men hvis vi utfordrer denne versjonen av hendelsene blir vi kalt konspirasjons-teoretikere, en trussel mot samfunnet. Vi blir hundset, diskreditert, baktalt og latterliggjort. Vi blir isolert og truet…»

   Mitt inntrykk er at dette har kommet langt. Folk «orker» ikke lengre å bry seg, de har gitt opp. Også (tidligere?) «radikale på v. siden nå vår tids konservative / «gubber».
   Å bry seg, gjennom å slåss mot dette apparatet, har fått et negativt stempel.
   Jeg tror en løsning, som igjen vil få opp interessen for samfunnet vi lever i, ville være å kutte ut parti-diktatur og konstruerte motsetninger, og kun gå på sak.

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  21 januar 2019 22:57

  «I denne tilstanden av undertrykt bevissthet vil offeret akseptere det de blir fortalt. De aksepterer at USA kan selge klasebomber til Saudi-Arabia som dreper mennesker og legger øde viktig sivil infrastruktur i Jemen. »

  I og med Beeleys uforbeholdne støtte til Assad og Russland i Syriakonflikten, så blir det betimelige spørsmålet: Hva med russlands bombing med klasebomber og brannbomber i Syria?

  https://www.mirror.co.uk/news/world-news/horrifying-footage-shows-russian-cluster-7377281

  Svar
  • The Mirror som faktakilde…? Hvorfor ikke Se & Hør e.l.?

   Må være mangelfullt utviklede analystiske evner.

   Svar
 • […] 4. Uforutsigbarhet (gaslighting) […]

  Svar
 • […] lenge de selv slipper å ta ansvar, de har adoptert myndighetenes virkelighet.4. UFORUTSIGBARHET (GASLIGHTING)I en narsissistisk relasjon er uforutsigbarhet en vanlig manipulasjonsmetode. Den […]

  Svar
 • Tor Larsen
  2 mars 2021 9:23

  Et evig aktuelt tema om en problematikk som må gjentas som påminnelse. I tilstanden av undertrykt bevissthet vil offeret ikke bare akseptere det de blir fortalt som at USA kan selge klasebomber til Saudi-Arabia som dreper mennesker og legger øde viktig sivil infrastruktur i Jemen. Man vil i tillegg akseptere alt annet assosiert med overgriperens holdning, også totale selvmotsigelser som at man vet at Saudi-Arabia ødelegger Jemen med amerikanske våpenleveranser og støtter terrorister som USA påstår seg å bekjempe i Syria. Offeret for undertrykt bevissthet vil til og med akseptere og være med på selv å bli ødelagt, som når USA bygger opp angrepskapasitet i Nord Norge mot et Russland som fysisk umulig kan representere en slags kolonialistisk trussel mot Norge. Det er helt tydelig at for å komme i posisjon på Storting og i regjering må en være ekstreme offer for den totale irrasjonaliteten i Stockholmsyndromet. Derfor diskuterer man heller aldri mer premissene for hva man er med på.

  Svar
 • Det hele skyldes etter min mening at så godt som alle d på toppen som har makten i verden er egoistiek maktsyke psykpater og narzisister som aldri burde fått noen makt. Desverre så er verden styrt og kontrollert av slike syke folk og vi ser nå resultatet i full blomst med massiv korrupsjon, løgner og bedrag i alle ledd…

  Svar
 • Vel og bra Knut.
  Men hjernevask og tankekontroll det starter ved fødselen,desverre er det slik at psykologer og psykiatri i all hovedsak er maktens verktøy.
  Hvor kommer mine tanker og handlinger fra ?.Ja,det er jo tillært,så da,hvem er det som lærer meg de rette tanker og handlinger ?.Vil du svare på det Knut ?.
  Tillært hjelpesløshet,et av maktens gjennom psykologiens mektige våpen,hva er det Knut ?.
  Tenker det jeg Knut at å begynne med begynnelsen,det er alltid greit.

  Svar
  • Din yrkesgruppe Knut,har i alle år utviklet det verktøyet makten bruker for å kontrollere befolkningen.Om du er ekte vare Knut,hva har du gjort for å opplyse om betenkelighetene ved psylologiens anvendelse.Altså hvordan den misbrukes,de fleste oppegående vet jo at psykologiske våpen utvikles av psykologer,de har bare ikke tenkt på at det gjelder dem selv.
   Jeg lurer mange ganger på hvor vi hadde ært i utviklingen uten alle disse som skal korrigere vår utvikling.Jeg tror en slik verden hadde vært ett bra sted å leve.

   Svar
 • […] Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet.” https://www.derimot.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/ […]

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Film fra Hemali

Beretninger etter vaksinering

Forrige innlegg

Medier og eksperter påvirker Norge’s befolkning

Hvorfor er det så mange løgner om Russland’s motiver?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.