POSTED IN Norsk politikk, Virkelighetsforståelse

Historiske slør kan være gode å ha.

Det er noen politiske sammenhenger vi helst ikke vil se.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Globaliseringen på Document.no

Av Jan Hårstad

Det finnes ingen blog i Norge som har jamret seg så intenst over multikulturalismen, islamiseringen og globaliseringen som Document.

Og gjennom flere år har jeg da spurt: når skal denne jamringen forvandles til et studium av globaliseringens historie?  Det kommer naturligvis aldri og sannsynligvis er årsaken denne at et studium vil kaste lys over den jødiske/zionistiske elitens historie også.

Og siden alt som har med zionisme og jødedom er hellige ukrenkelige saker på Document blir det aldri noe studium av globaliseringens historie.

De som finansierte Coudenhove-Kalergi var bankhusene til Paul Warburg og Louis de Rothschild og Kalergi var den ideologiske sjefen for den europeiske globaliseringen fra Wien 1926 til  1950-tallet.

Da Europas Forente Stater ble stiftet i konserthuset i Wien hang det tre portretter på veggene som sier mye.

Det Var Napoleon som kriget i Egypt og Russland og ville samle Europa under Frankrike.

Friedrich Wilhelm Nietzsche var en tysk filolog, filosof og musiker. Han er i ettertiden mest kjent for sine filosofiske tanker. Wikipedia

Det var Mazzini som samlet fyrstestatene i Italia til det moderne Italia. Og det var Nietzsche som mente verden burde styres av en elite som han kalte ûbermensch. 

Hvis noen leser Kalergis bøker, noe ingen gjør, mente han at den europeiske eliten var jødene og disse skulle og burde styre Europa og også igangsette koloniseringsprosjekt i Afrika og Arabia for å styrke deres elitemakt i Europa.

Den andre kjepphesten som Kalergi hadde var raseblanding som han mente var redskapet for å bli kvitt de nasjonale identiteter i Europa. Som vi ser går det her en rak linje til Barbara Spectre og Erwin Kohn som i Norden har vært i fremste linje for den «multikulturelle transformasjonen» som Spectre sier i sitt berømte intervju. Jødene tar ledelsen, sier hun.

Ved siden av dette vrimler det av ledende statsmenn med jødisk bakgrunn som har vært ledende teoretikere for det globaliserte Europa: Nicolas Sarkozy, Jacques Attali og filosof-statsmann Bernhard Henry-Levy for bare å nevne noen.

Det er bloggen UNZ som i en årrekke har forsket i globalismens historie og  utvikling, men for de som ferdes på Document eksisterer ikke denne. Og det er nærliggende å tro at en styrer unna fordi en ikke vil ta i dette med jødisk-zionistisk medvirkning. Sånt er strengt forbudt på Document. Jøder er hellige og Israel aller helligst.

Så ser jeg også det at STEIRO, som jeg betrakter som en fantasirik tullekopp, blir løftet inn som orakel også på Document-radio og hans kjepphest er at USA bygger militærbaser i Norge for å sikre «fred» og «sikkerhet» for befolkningen.

Ha en fortsatt god dag.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Jøder/jødiske organisasjoner hadde kontroll over bankvesen og media i Tyskland før 1933 og i delvis etterpå. ( Og var antagelig bakmennene for den kjente valuta-katastofen med hyperinflasjon i Tyskland.)
  Men de ble bedt å å reise, da jødiske organisasjoner w.w. erklærte en verdensomspennende økonomisk krig mot Tyskland.
  ‘Dette er jødenes krig’ for å knuse Tyskland, vi må stå samlet som EN organisasjon’ – Som de erklærte i 1933.
  Det var ellers FRI utreise for jøder i Tyskland helt til 1939.

  Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.
  Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde. 
  Den polske diktatoren Pilsudski hadde konkludert et vennskap og ikke-aggresjon traktat med Hitler, men etter hans død ble oberst Beck et villig offer for angloamerikanske intriger.  ( Som Zelenskyj i Ukraina i våre dager.)
  Når Hitler foreslo det utrolig sjenerøse tilbudet og la Polen holde helt ufortjent byttet fra første verdenskrig, og bare ba om tillatelse til å bygge en autobahn gjennom de tidligere tyske landområder som utgjør » Korridor «for å koble Øst-Preussen med Reich, og bedt om retur av overveiende tyske byen Danzig, ble han avvist. 
  Danzig var en fri by under protektorat av Folkeforbundet. 
  Rooseveltsutsending, William Bullit , hadde fullført sitt jødestyrte oppdrag godt i Warszawa og London. England hadde inngått en avtale med Polen lovende øyeblikkelig hjelp i tilfelle krig med Tyskland. Forsiktig og forrædersk som vanlig! For det var fortsatt en store tysk minoritet i Polen, og en en utrolig terror mot disse fulgte umiddelbart. Det resulterte i 58 000 grusomt lemlestede tyske lik, ofre for morderisk, tyvaktige polsk mobb. 
  Hendelsene og politiske intriger i løpet av de siste dagene av august og begynnelsen av september er omhyggelig rapporteres og referert i boken, The Tvunget War, ved den amerikanske historikeren David Hoggan . 
   Hitler, som hadde da konkludert med det berømte ikke-angrepspakt med Stalin, reagerte raskt på overgrepene fra polakkene mot hjelpeløse tyske minoriteter i sin midte og sine flere grensekrenkelser.

  ( Ganske så likt ukrainsk fortsatte angrep på de russiske innbyggerne i Donetsk. – Etter press fra bakmennene i USA/Nato mot Zelenskyj, tross hans lovnader mot egne innbyggere. )

  Så ble da disse nasjonsoppbyggings- – ødeleggerne /jødene/kommunistene satt i interneringsleire, – kontrollert av Røde Kors, til krigen skulle være over. Men tilførselsveiene til leirene ble bombet i 1933/44 av bakmennene/jødiske organisasjoner i USA/England, for å skape død og for at det dermed kunne proklameres en gammel jødisk myte, ‘Holocaust ‘ , som skulle brukes politisk etter krigen.

  Svar
  • » som skulle brukes politisk etter krigen.»

   – som de altså ‘vant’ ved å slippe to atombomber over to sivile byer for å skremme sin ‘allierte’ Sovjetunionen ( som de håpet var redusert/ødelagt av krigen ) , – før krigsutbytte og områder skulle fordeles.

   Samme foranledningen til 2 .verdenskrig altså, som nå denne deres tredje.
   Vil vi se at de ‘vinner ‘ denne gangen OGSÅ , ved PÅ NY å avslutte med atomvåpen?
   Noen annen sjanse har disse ikke nå heller. Og grusomheter og krigslovforbrytelser har de vist ; ikke minst på Gaza.
   – Men samtidig er verden mindre unipolar nå heldigvis, med både Russland og Kina og det økonomiske valutasamarbeidet BRICS, som vil ha en mer multipolar verden.

   Svar
  • Johannes E. Åtta Førtifira
   30 mai 2024 17:01

   «Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde.»

   I så fall var WC en «anti-jøde» jøde. WC’s mor var jødisk. Dermed var WC full-jøde i henhold til den jødiske religions raselære.

   Svar
 • Tommy Olstad
  26 mai 2024 19:17

  Det er ikke til å komme utenom at jødene/hebreerne er et unikt folk, som dominerer nærsagt på ethvert felt.

  Dette gjør at uansett hvilken isme man er imot eller for; det være seg kapitalisme, kommunisme, liberalisme, konservatisme, globalisme osv. vil man se at jødene har vært sterkt inne i tenkningen og realiseringen av ideer. Nazismen er selvsagt unntaket og zionismen er i en særstilling.

  Til og med når det gjelder nasjonalismen (tenker ikke her på zionismen) har hebreerne markert seg. Det viste seg for eksempel at Vladimir Zjirinovskij; som var leder for et høyreradikalt nasjonalistisk parti i Russland (noen ganger anklaget for å være antisemittisk) var jøde. At Volodymyr Zelenskyj i Ukraina også er jøde, føyer seg inn i bildet.

  Men i møtet med denne realiteten, må ikke vi som tilhører et annet folk la avinden og hatet reise seg. Tvert imot er det beundring og respekt det burde avstedkomme, og det skulle være opplagt å innrømme dem den absolutte rett til landet innerst i Middelhavet; det hvis østlige grense er Jordan-elven, den sydlige Egyptens bekk, og den nordlige Litani-elven.

  Svar
  • » Men i møtet med denne realiteten, må ikke vi som tilhører et annet folk la avinden og hatet reise seg.»

   Nei, men disse må fratas all makt spesielt over økonomiske makt-systemer.
   Så få de arbeide for føden de også, og ikke leve på renter/penger som de henter w.w.

   Og andre som har blitt lært opp i samme forestilling, jøder eller ikke, bør gjøre det samme.

   Beundring og respekt?
   For hva? Brannbombing? Atombombing?

   Svar
   • Og vi bør ikke kaste bort krefter på å hate en psykopatisk kultur/psykopater.
    Eller tilgi.
    Disse vet ikke forskjell på kjærlighet og hat, sannhet eller løgn, uansett.
    Hat eller tilgivelse gir disse bare grunnlag for å opptre som (uskyldig-) forfulgt.
    Psykopater og deres manipulering bør bare holdes unna enhver maktmulighet.

  • Tor Larsen
   26 mai 2024 23:13

   Hva egentlig synes du Tommy Olstad betinger denne beundring og respekt for «Tommyball metoden» (jfr. tegneserien Tommy og Tigeren) slik at spillets regler settes og fornyes av denne ene parten etter hvert som spillet utvikler seg? At der ikke eksisterer noen gjensidig kontrakt i henhold til samforståelse, men at denne ene parten skal respekteres for enhver form for lureri og baktanke? Om man nå kaller det for Tommyball eller 4D sjakk så er konsekvensen ødeleggende kaos. Hos amerikanske neokonservative (Carl Bernstein: «… jewish neocons, and I can say so because I am jewish») ytres det som «creative destruction is our middle name» og et annet: «we act, and before anyone manages to react we act again». Skal det beundres så får man vel si det åpent og kanskje i ånden til atombombens far J. Robert Oppenheimer: «Now I am Become Death, the Destroyer of Worlds».

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En fortelling fra et land (USA) i oppløsning:

Et mirakel hvis det ikke smeller!

Forrige innlegg

Klimaforsker:

Temperaturstigningen siste året kan ikke skyldes CO2.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.