POSTED IN Historie

Historien om perioden frem mot 2. Verdenskrig:

Polen hjalp Hitler til demontere Tsjekkoslovakia

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Putin tar et oppgjør med historieforfalskning

Av Bjørn D. Nistad

– Europeiske politikere krever at Russland skal innstille sine bestrebelser på å forvri historiske fakta, på å propagandere tesen om at de virkelig ansvarlige for krigen [annen verdenskrig]var Polen, de baltiske landene og Vesten. Slik jeg ser det, har vi aldri hevdet dette, at noen av disse landene skulle være ansvarlig for krigen. Men hva er da sannheten?

_____________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Kaleidoskop

_____________________________________________________________________________

Utsagnet stammer fra et foredrag Vladimir Putin 20. desember 2019 holdt for lederne i Samveldet av uavhengige stater (SUS) under deres møte i St. Petersburg, der den russiske presidenten tok et oppgjør med det han betegnet som forfalskning av historien om årsakene til annen verdenskrig og forsøk på å gjøre Sovjetunionen ansvarlig for krigen på linje med Nazi-Tyskland. At Putin brukte deler av møtet med SUS-lederne til dette oppgjøret viser hvor alvorlig man fra russisk side forholder seg til omskrivningen av historien om annen verdenskrig som i dag foregår i Polen, de baltiske statene og andre land.

Bildet Putin, som trakk frem diverse historiske dokumenter fra russiske arkiver for å begrunne sine synspunkter, tegnet under sitt foredrag, var at den polske ledelsen helt til krigsutbruddet høsten 1939 samarbeidet tett med Nazi-Tyskland, og at Polen, i likhet med Ungarn, under likvideringen av Tsjekkoslovakia i 1938–39 faktisk opptrådte som alliert med Tyskland.

Polens sterke mann, utenriksminister Jozef Beck, og Adolf Hitler i 1937.

Således siterte Putin fra dokumenter som viste hvordan den polske ledelsen, som gjorde krav på Teschen-området i Tsjekkoslovakia, i 1938 nektet gjennommarsj for sovjetiske styrker og dermed gjorde det umulig for Vestmaktene og Sovjetunionen å komme Tsjekkoslovakia til unnsetning da Hitler gjorde krav på Sudet-området. Og han siterte også fra dokumenter som viste hvordan den tyske ledelsen klarte å dupere polakkene til å tro at man i Berlin betraktet dem som allierte, blant annet ved å love Polen frie hender i Ukraina, hvordan den polske ledelsen var forblindet av et rabiat hat til Sovjetunionen, og hvordan man fra polsk side gratulerte nazistene med deres tiltak mot jødene.

Et annet poeng Putin fremhevet, var at tilnærmet alle Tysklands nabostater etter den nazistiske makterobringen i 1933 hadde inngått allianser og avtaler med Tyskland, og at Sovjetunionen var det siste landet som så seg tvunget til å inngå en avtale med Hitler-Tyskland, den berømmelige Molotov-Ribbentrop-pakten – som ble inngått etter at alle forøk på å oppnå en militærallianse med Storbritannia og Frankrike hadde mislyktes, og i en situasjon der krigen uansett ikke var til å forhindre.

Chamberlain på München-møtet med Hitler der Tsjekkoslovakias skjebne ble beseglet med polsk hjelp.

– Sovjetunionen, som handlet i samsvar med sine internasjonale forpliktelser, heriblant allianseavtalene med Frankrike og Tsjekkoslovakia, forsøkte konsekvent å forhindre den tragiske delingen av Tsjekkoslovakia. Men Storbritannia og Frankrike foretrakk å utlevere et demokratisk land i Øst-Europa til nazistenes maltraktering, å blidgjøre og berolige dem. Ikke bare utleverte de Tsjekkoslovakia, men de bestrebet seg på å rette nazistenes aspirasjoner mot øst. Dette bidrog dessverre også den daværende polske ledelsen til. Lederne i mellomkrigstidens Polen brukte alle sine krefter på å forhindre dannelsen av et system for kollektiv sikkerhet i Europa med deltakelse av Sovjetunionen.

Se en russisk reportasje, med utfyllende historisk dokumentasjon, tekstet til engelsk om Putins foredrag her.

For historieinteresserte inneholdt den russiske presidentens foredrag lite nytt. At sovjetledelsen etter den nazistiske maktovertakelsen i Tyskland i 1933 gjorde nærmest desperate forsøk på å etablere et kollektivt sikkerhetssystem i Europa, at Vestmaktene førte en svak og unnfallende politikk overfor Hitler, og at Polen, som selv annekterte Teschen-området, under den tsjekkoslovakiske krisen i 1938 nektet gjennommarsj for sovjetiske trupper og dermed utleverte Tsjekkoslovakia til Hitler har lenge vært kjent.

Selv om Putins foredrag – og dokumentene han siterte fra – knapt inneholdt noen sensasjonelle avsløringer, var det likevel nyttig og nødvendig. I en tid der historien forfalskes, der kommunisme sidestilles med fascisme, der Sovjetunionen gjøres ansvarlig for annen verdenskrig på linje med Nazi-Tyskland, og der Den røde armés befrielse av Europa sidestiles med Nazi-Tysklands slavebinding av kontinentet, er det nødvendig å fortelle folk den sanne historien, ikke minst om årsakene til annen verdenskrig.

Befolkningen i Polen og andre sentral- og østeuropeiske stater kunne med fordel ha lyttet til Putins historiske utlegninger.

Sammenbruddet for den polske politikken frem mot 2. verdenskrig kom med den tyske invasjonen av landet i september 1939. (På parolen står det: «Danzig hilser sin fører!») I dag heter Danzig Gdansk takket være den sovjetiske frigjøringen.

At mellomkrigstidens halvfascistiske polske ledelse førte en grådig, kynisk og feilslått utenrikspolitikk som endte med den polske statens sammenbrudd høsten 1939, er et faktum. Den polske ledelsen hadde på 1920- og 1930-tallet ambisjoner om å skape et Stor-Polen fra Østersjøen til Svartehavet ved å erobre Ukraina og andre områder. Og etter nazistenes maktovertakelse i Tyskland trodde den polske ledelsen, som i 1934 inngikk en ikke-angrepsavtale med Hitler, tilsynelatende at disse planene kunne gjennomføres i samarbeid med Nazi-Tyskland. Resultatet var at Polen, som på papiret var alliert med Frankrike, førte et dobbeltspill mellom Vestmaktene og Tyskland og i realiteten opptrådte som en hyene i internasjonal politikk – slik landet viste da det i 1938–39 likviderte Tsjekkoslovakia sammen med Tyskland og Ungarn. At Storbritannia og Frankrike kom Polen til unnsetning etter det tyske angrepet i september 1939 kan man undre seg over gitt den polske ledelsen opptreden.

Lederne og store deler av befolkningen i dagens Polen og andre sentral- og østeuropeiske stater liker ikke å bli minnet om det. Men årsaken til at Polen, Tsjekkia, de baltiske statene og andre stater i Sentral- og Øst-Europa i dag i det hele tatt finnes, er at Sentral- og Øst-Europa i 1944–45 ble befridd av Den røde armé. Og under den «kalde krigen» var det Sovjetunionen som garanterte for de sentral- og østeuropeiske statenes uavhengighet. Mellomkrigstidens Polen brøt sammen høsten 1939. Og stort bedre gikk det ikke med flere av de andre av statene i Sentral- og Øst-Europa som i 1939–41 kom under Nazi-Tysklands kontroll – med forvandling av store deler av befolkningen til «undermennesker» og slaver som resultat. Og med støtte fra USA og andre av sine Nato-allierte gjorde Vest-Tyskland etter 1945 krav på store polske områder.

Les om hvordan Storbritannia og Frankrike i 1938 utleverte Tsjekkoslovakia til Hitler her.

Les om hvordan Ukraina i 2016 sluttet seg til en polsk erklæring som fordømte Molotov-Ribbentrop-pakten, og om hvilke følger en undergraving av den internasjonale orden som ble etablert som en følge av annen verdenskrig, vil kunne få for Ukraina her.

Les om hvordan folkemord og andre overgrep under annen verdenskrig kaster mørke skygger over forholdet mellom Polen og Ukraina her.

Noen bilder med tekst er lagt til av Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Hvis man tar utgangspunkt i at verdenskrigen var villet og manipulert fram av krefter innen vestlige økonomiske sirkler så vil også Nistad kunne fylle ut manglende logiske sammenhenger. De finansierte Hitlers vei til makten (Sutton: Wall Street and the Rise of Hitler) og de hadde for så vidt finansiert bolsjevikenes maktovertakelse (Wall Street and the Bolshevik revolution). Stalin veltet en del av spillet for dem. Vestmaktene avslo Tysklands mange fredsforslag 1933-41 (Friedrich Stieve: What the World Rejected: Hitler’s Peace Offers 1933–1940). Til sist svek de Polen gjennom å manipulere den polske regjeringen til å avvise Tysklands fredsforslag og starte etnisk rensing.
  https://www.unz.com/article/why-germany-invaded-poland/

  Svar
 • Angående krigsutbruddet, så er det interessant å lese Hitlers taler (gjengitt i«Mein Side of the Story» , se:

  http://c-cluster-110.uploads.documents.cimpress.io/v1/uploads/dbd8731b-e3c7-4634-842d-be744a0d5410~110/original?tenant=vbu-digital

  Hitler plasserer mye av ansvaret for annen verdenskrig på president Roosevelt. Roosevelt trengte krigen for å trekke oppmerksomheten vekk fra de håpløse økonomiske tilstandene som hersket i USA i mellomkrigstiden. Hitlers påstander blir bekreftet bl a av dokumenter som ble funnet i Warzawa etter den tyske invasjonen. Disse dokumentene viser at Roosevelt egget polakkene til krig mot Tyskland.

  Svar
 • Er det riktigere å si at WW2 egentlig startet med likvideringen av Tsjekkoslovakia i 1938–39 istedenfor med angrepet på Polen høsten 1939? Men nå er det vel slik at det er seierherrene (Storbritannia og USA) som fram til nå har fått lov til å bestemme når WW2 startet og hvor. Stiller man det samme spørsmålet til Tsjekko og Slovakia mht når WW2 startet, så er det godt mulig at de heller ville ha svart 1938 enn 1939. Hvert land har sin egen sannhet kan det se ut som, og det kan virke som om dagens Tyskland nå ønsker å nedtone Tysklands ansvar for WW2 ved å støtte Polens fortolkning.

  Svar
 • Jeg vil absolutt anbefale at man leser Hitlers taler (noen av dem (gjengitt i«Mein Side of the Story» , se:

  http://c-cluster-110.uploads.documents.cimpress.io/v1/uploads/dbd8731b-e3c7-4634-842d-be744a0d5410~110/original?tenant=vbu-digital

  Disse talene gir, naturlig nok, et helt annet synspunkt på andre verdenskrig enn det som er vanlig i dag.

  Nå vil vel de fleste si at Hitler lyver, men talene inneholder også ganske mange fakta, som er ukjente eller lite kjente i dag. Hitler ville neppe ha løyet om fakta, da dette jo ville være veldig lett å avsløre.

  Svar
 • sunhunter61
  5 januar 2020 21:43

  «I dag heter Danzig Gdansk takket være den sovjetiske frigjøringen.»
  Hva pokker drev Lech Walesa med 40 år senere når landet hans var frigjort?
  Hvorfor ble ikke Finnmark innlemmet i Sovjetunionen når de ble frigjort av disse i 1944-45?
  Hvorfor ba ikke Finland om å bli frigjort på samme måte og innlemmet i Sovjetunionen? De var jo fullstendig ufrie og sloss jo med tyskerne jo!
  Av og til er det lettere å diskutere bibelen med en kristen fundamentalist.
  Som jeg har sagt her før: VI har hørt alles versjon av krigen, og alle taler til eget forsvar og peker på alle andres svik. Skal vi snart gi tyskerne en sjanse også?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Imperiemåten:

Frikjennar krigsforbrytarar, forfølger varslarar.

Forrige innlegg

Tidligere leder av det tyske sosialdemokratiske partiet

USA, Dere truer vår sikkerhet!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.