POSTED IN Historie, Norsk politikk

Historien blir elastisk som en gummistrikk og flat som en pannekake når

Alle skal fremstilles som sosialdemokrater.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Likvideringen av Rosa Luxemburg

Av Jan Hårstad

Slik som verden er nå, er utvilsomt Rosa Luxemburg den mest aktuelle av marxismens store skikkelser. Hennes parole «Krig mot krigen» var tenkt som det motsatte av alle typer lenestolpasifisme. Hun mente aktiv klassekamp mot våpenindustrien og krigspolitikerne.

Nå nærmer jeg meg raskt 80 år og kan fortelle litt om hvordan man i Norge forholdt seg i moderne tid til Rosa.

Som vi vet sprang AKP ut av SFs ungdomsorganisasjon SUF og etter år med interne konflikter ble AKP stiftet i 1973. Ved å identifisere seg med Kina og dens maoisne havnet AKP teoretisk innen den stalinistiske tradisjonen. Innen SF ønsket man å ha en motideologi til AKP og derved rykket Rosa Luxemburg opp som deres fyrtårn.

Så i det samme år som AKP ble stiftet gjorde Pax Forlag en skikkelig kraftanstrengelse og utga Rosas sentrale skrifter i to bind, nyoversatt. Hvorfor det ble slik handlet om teoretisk-historisk kamp AKP-SF. Ellers kan det vises til at Pax Forlag var den sentrale kraften i kritikk av Nato i Norge.

Bakgrunnen for dannelsen av SF var misnøye med Arbeiderpartiets utenrikspolitikk, spesielt Norges NATO-medlemskap under den kalde krigen og Arbeiderpartiets ønske om å åpne for utplassering av atomvåpen på norsk jord. (Fra Wikipedia)

Det fantes ikke noen debatt inni SF om Nato eller ikke. Nato var et annet ord for den amerikanske imperialismen som førte kriger rundt om i den tredje verden. Den senere teorien om at «den kalde krigen» var en fredelig epoke er borgerlig sprøyt i særklasse. 

Hvorfor jeg nå 18. mars 2023 skriver om dette, kommer av at SVs landsmøte med 120 mot 90 stemmer gikk inn for Nato og i den anledning sa Nato-lederskapet på tv så mye tåketale og sedvanlig politikusseri at det var flaut. Alle disse ville høyst sannsynlig blitt ekskludert av SF på 1970-tallet.

Om det er noe framtidshåp for SV ligger ballen hos Nato-opposisjonen på 90 landsmøtedelegater. Da har vi også den situasjon at i Natopartiet Rødt finnes et mindretall på fire personer i landsstyre. Da hadde vi Nato-Trotskist Anders Ekeland som lykkelig så for seg en situasjon hvor Nato-tilhengerne i begge de to partiene slo seg sammen og stiftet det felles Nato-partiet. Sosialistisk Natoparti?

Men vi lever under en tiltagende tredje verdenskrig som knapt har kommet i gang og som vi melder  jevnlig: MidtØsten går også svanger med en storkrig som vil ryste verdenspolitikken. Det der med Nato-begeistringen er et postmoderne woke middelklasseprosjekt som kan forsvinne like fort som det har vokst fram.

Småborgerradikalerne ønsketenker verdensutviklingen og de har ingen hemninger med å omdikte historiske forløp. Det er ikke slik at SV ble Nato i løpet av 2022. Bortsett fra den store Irakkrigen i 2003, har SV bidratt politisk i alle Natokriger siden Balkan 1999. Bombingen av Libya fikk trampklapp av landsmøtet den gang. Kristin Halvorsen skrev kronikk i Klassekampen hvor fint det var at Norge deltok i Natokrigen i Afghanistan.

SV har definert seg nå som et Nato-parti og befinner seg milevidt under en av forløperne SF som var pasifistisk.

 

Og hva da med Rødt? Jeg kan jo ikke begynne med å sitere meg selv, men i perioden fram til dannelsen av Rødt(2007) pepret jeg Klassekampen med meldinger om at dette hurlumhei av nærsynt pragmatisme, sosialdemokratisering, teorifindtlighet i særklasse, bare ville føre mot avgrunnen. Disse debattene vil jo i tidens fylde bli studert, men enn så lenge snakker en ikke om det.

Etter at stortingsmann Mimir hadde vært i ledelsen i Klassekampen for omlegg til Sosialdemokrati ved lansering av de nye husgudene Einar G., Martin T. og Natos/EUs Reiulf Steen, hadde han også mage til  å utgi en bok om Rosa Luxemburg i 2019. (Manifest Forlag)

Jeg kan sette opp en liste over vanvittige bøker utgitt i Norge og da må jeg også inkludere Finn Sjues «Albania ,søkelys på et svik» (Oktober 1979), men Mimirs Rosa slår alle rekorder.

Rosa var forhatt av de parlamentariske sosialdemokratene fordi hun ville føre klassekamp på fabrikkene og på gata. Masseaksjonen var hennes yndlingsord. Parlamentssosialdemokratene omtalte henne nedsettende som KNEIPENREDNER da hun klatret opp på en stol i arbeiderkneipene og ba dem skjerpe seg.

Rosa Luxemburg

Ideologisk gjorde parlamentssosialdemokratene kjempeanstrengelser for å få henne drept og det lyktes de også med. 

Det Mimir jobber med er å flytte Rosa inn i parlamentarisk «demokratisk sosialdemokrati» og derved faktisk berede grunnen for prosjektet om våpenleveranser til en ny Nato-krig. Det er nesten et enestående sjarlataneri å dra med seg Rosa ned i denne imperialistiske blodpølen.

Det er altså Rosa som lever. Verken Mimir eller raddisser i Rødt og SV vil klare å begrave henne. Når verdenskrigen har vart i ett eller to år snakker alle om den udødelige Rosa Luxemburg. Hun vil leve til tross for Natoiseringen av «venstresida».

Tidligere publisert på derimot

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  20 mars 2023 8:37

  Aksjonar mot USA-basane, USA-spesialstyrkane i Noreg, overvakinga, Kongsberg Gruppen, Nammo og straumprisranarar er fornuftigare enn å bruka tid og krefter på parlamentarisk arbeid og valkampen til hausten?

  Svar
 • Kanskje det fins ei Rosa med nokre enkle ekle spørsmål om terrorangrepet på russisk og tysk gassrør i Austersjøen?

  NATOs krig kan bli vanskelig å avgrense fordi Russland vil ikkje avslutte sin forsvarskrig før dei har vunne totalt. Det blir ingen reelle forhandlinger, berre eit russisk diktat, slik omverda forlanger.

  Den Stoltenbergske logikken, krig er fred, våpen for Fred, er no verdskjend. I utlandet skaper han hån, men Her i landet er det logikk med ny tilslutning.

  75 milliarder til ein stat som ikkje eksisterer Lenger? Det blir ikkje Betre vits å fortelje i år.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De kaller det Long Covid.

Er det vaksineskader?

Forrige innlegg

Midt-Østen:

Sabra og Shatila – nok en «Israel»-ledet massakre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.