POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

Her Norge kraft nok?

El-kraften må brukes til utvikling av Norge, ikke til utenlands-salg.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Overskudd eller underskudd?

Jan Christensen

Innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt nyhetsbrev.

Har Norge for mye eller for lite kraft? Om dette er det ulike oppfatninger.

Om vi skal være «Europas grønne batteri», det vil si eksportere kraft for å dekke behovet på et grått og vindstille kontinent, har vi klart for lite. Men – det vil vi også ha selv om vi kledde våre fjellvidder med vannmagasiner og bygde vindkraftverk både til lands og til havs. Kanskje kunne vi da – i nedbørrike, vindrike og solrike år – mangedoble vår elektrisitetsproduksjon. Til en pris av rasert natur og kanskje fisketomme havområder. Men hva hjelper det når Europas behov minst er 25 ganger dagens norske kraftproduksjon?

Om vi bruker mye kraft på «symbol-prosjekter», har vi også for lite. Dette kan være prosjekter som har som mål å få ned CO2-utslippet nasjonalt, men som i global sammenheng snarere betyr forverring. 
Elektrifisering av oljeplattformene står her sentralt. Med en prislapp på 50 milliarder kroner, og med et strømforbruk tilsvarende over 10% av Norges vannkraftproduksjon.

Statsminister Jonas Gahr Støre og  opposisjonsleder Erna Solberg er sterke tilhengere av elektrifisering.
Arbeiderparti-ordfører Wirak i Sandnes sier: «Hvis det sånn at man ved å elektrifisere skal føre gassen fra plattformene til England hvor de skal produsere strøm fra gassen, og så skal vi importere strøm fra England samtidig som vi sender vår strøm ut av Norge, så får jeg det ikke til å gå opp».

I Nord-Norge har Statnett allerede lovt bort overskudsstrømmen til olje- og gassanlegg. Der må kommunene si nei til planlagte industri-etableringer. I Sør-Norge har Statkraft tegnet langsiktig avtale med tysk jernbane om strøm til 30 øre kilowatt-timen. Tyder sånt på hjemlig energimangel eller at «markedet» må bestemme hva strøm skal koste? Fra SørVestlandet sender vi kraft til England, framfor å bygge ny norsk industri. Distriktspolitikk, idioti eller korrupsjon?

Energisparing vil også få ned dagens forbruk, kanskje med 10-20%. Her må stat og kommune komme på banen gjennom støtteordninger. Private og offentlige boliger og bygninger har stort potensiale både gjennom isolering, varmepumper, jordvarme og solenergi. Med dagens teknologi kan for eksempel vinduene lages med solcellepaneler montert inn i selve glasset – uten at det går ut over innsyn og utsyn. 
Om våre kraftprodusenter/strømleverandører kom med på laget – noe som i dag kanskje er utenkelig fordi det å produsere og selge strøm er blitt stor-bisniss – kunne også mye spares gjennom strøm-målere som til enhver tid leste av aktuelt forbruk. 


Da energiselskapene tvangsinstallerte uforståelige strømmålere i husstandene, ble dette gjort for å tjene kraftbransjen, ikke forbrukerne. Nå må kraftselskapene – eid av det offentlige, det vil si oss – tvinges til å bruke sine milliardoverskudd til gratis installering av brukervennlige målere som både kan fremme energisparing og fornuftig strømbruk. Jamfør de såkalte «wattmetre» som husstandene hadde på kjøkkenet for 30-40 år siden.

Norge har ikke behov for utbygging av mer kraft verken i dag eller i de nærmeste 20-30 årene.
Om vi oppgraderer vannturbiner og kraftlinjer, og lager effektive strømspareordninger, har vi nok både til dagens forbruk og til å skape nye arbeidsplasser. Og også litt ekstra til eksport – kanskje også i tørrår?

Det vi har behov for er fremsynte folkevalgte som tørr å ta nasjonal og politisk kontroll over strømmen og å bringe den tilbake dit den hører hjemme: Som del av vårt arvesølv, ikke som spekulasjonsobjekt. Som viktig del av vår infrastruktur som må komme hele folket til gode.

Forsidebilde: lf.Franciz !!!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Det virker ikke som regjeringen har noen oversikt over hva fremtidig forbruk av strøm i Norge vil bli.
  Hvem skal bruke mer strøm fremover i Norge og hvor mye?

  Utenlandskablene er en joker.
  I 2020 var norsk nettoeksport av strøm 20 TWh (og det var før de to nye kablene til Tyskland og England kom på plass – kabelen til Tyskland var delvis i drift fra desember 2020).
  Dette året var det meget lave strømpriser i Norge.
  Med de to nye kablene på plass kunne netto strømeksport i 2020 trolig ha ligget på 40 TWh istedenfor på 20 TWh.
  Størrelsen på norsk strømeksport er veldig avhengig av norsk strømpris i forhold til strømprisene i våre naboland. Og disse priser kan svinge kraftig både opp og ned.

  Og hvordan skal regjeringen kunne ha en formening om hvor mye strøm som er tilgjengelig for aktiviteter i Norge (inkl norsk strømpris) når de ikke har noen som helst styring med eksport av norsk strøm? Det blir helt umulig å planlegge. Stabile rammebetingelser for næringsliv og husholdninger kan man bare glemme.

  Selv om man innfører fysiske begrensninger på norsk strømeksport, så vil Norge likevel kunne eksportere sitt kraftoverskuddet.
  I løpet av de siste 12 månedene har norsk nettoeksport av strøm vært 15,6 TWh. Ganske mye.
  Hadde Norge redusert eksportkapasiteten, kunne denne nettoeksporten feks isteden ha vært 10 TWh.
  Ikke akkurat noen katastrofe for Europa. Men det kunne sikre industri og husholdninger i Norge.
  En slik redusert eksportkapasitet kunne også ha redusert pris-smitten fra Europa (!?!)
  Men Tyskland og EU frykter trolig at norsk næringsliv vil bli for konkurransedyktig i forhold til bla tysk næringsliv ved lave norske strømpriser.

  Svar
 • «Hvis det sånn at man ved å elektrifisere skal føre gassen fra plattformene til England hvor de skal produsere strøm fra gassen, og så skal vi importere strøm fra England samtidig som vi sender vår strøm ut av Norge, så får jeg det ikke til å gå opp».

  Det går opp.
  Hvis poenget er å utarme den norske befolkningen/samfunnet for å styrke den norske parti-politiske admininstrasjonen.
  For å innbille det norske samfunnet at det er de fordyrende ikke-produserende politikerne/administrasjonen som forsørger de produserende innbyggerne.
  Det er selvfølgelig omvendt.
  Hvor lenge skal den norske befolkningen godta å forsørge dette ukyndige daukjøttet på Løvebakken som ser på seg sjøl som godseiere?

  Stemme på et annet parti ved neste valg? ;-)
  Stem. Men stem blankt. Vis forrakt.
  Vi har ikke råd til parti- politikk lengre, vi skal bygge landet.
  Gi et signal.
  Kast hele kostebinderiet ut av Løvebakken.

  Svar
 • ‘-Politikernes individuelle popularitetskonkurranser går på bekostning av fellesskapet. Stortinget kan ikke lenger kalles folkets tjenere. Derfor er den langsiktige nasjonsbyggingen etter annen verdenskrig en saga blott. I dag bygger vi samfunnet vårt fra toppen og ned.
  En liten, sentralisert elite, som har minimal kontakt med folket, er resultatet.’

  heimkunnskap.no/robert-mood-vi-er-verdensmestere-i-kollektive-livslogner/

  Svar
 • Mer løgn fra Nrk.:

  ‘Lenge før Russland invaderte Ukraina, hadde Russland strupte gassleveringen til Europa.’
  https://www.nrk.no/norge/xl/fortellingen-om-kraftkablene-1.16060842

  Hvem var det som ikke ville ha ferdigutført de russiske gass/oljerørene fra Russland?
  Jo bakmennene i USA, de ville selge sin dyrere gass til Europa, derfor måtte rørbyggingen treneres. Det er ikke bare Norge som er okkupert.

  ‘Hvis Norge selger vannkraften billigere enn gasskraft, går strømmen ut av landet. Skal Norge spare vannet til senere, må vi kjøpe strøm fra andre land.
  Da bestemmes strømprisen av hva gass koster. ‘ ;-)
  Man må vel være politiker for å tørre å si noe slikt. Eller ‘journalist’ ?
  Hva er PRODUKSJONSPRISEN på vannkraft i Norge. UTEN CO2-utslipp eller ‘miljøavgift’.
  Jo 10 øre ( ikke 12) . og Norge har nok både i tørre og våte år.
  Hypotetisk HVIS det skulle bli for lite vannkraft i Norge kunne vi produsert strøm av vår egen gass istedet for å sende gassen til Tyskland for å produsere elektrisitet der. ( Noe det ALDRI har vært eller vil bli hvis kompetente folk ( ikke politikere) styrer vannmagasinene til nasjonens beste. Annet er LØGN.)

  Og:
  ‘ Pris- smitte’ med Europa! Hva er det? Et eget ord fra merkantilistene i Ap/Sp?

  Og:
  ‘Når Nord-Norge har billig strøm nå, er det fordi magasinene nærmest flommer over og produsentene ikke har nok kjøpere til å selge kraften dyrere.’
  Løgn igjen.. Vannkraftprisen blir ikke hverken dyrere eller billigere enn produksjonsprisen uansett om det ‘ er for mye vann i magasinene’. Vann kan også renne rett i elvene/havet uten kostnad.
  Men selvfølgelig kunne man produsert f.eks. hydrogen av kraften. – Hvis politikerne ikke går bananas med avgifter/skatt de legger på vannkraftverkene. Avgifter som også stopper oppgradering fra vannkraftkommunene..

  Hvorfor holder vi oss med ( overbetalte, ukyndige) politikere? – For å ødelegge nasjonen?
  Er det norske folk blitt syke, – som ikke gjør opprør?

  Svar
 • «Norge har ikke behov for utbygging av mer kraft verken i dag eller i de nærmeste 20-30 årene.
  Om vi oppgraderer vannturbiner og kraftlinjer, og lager effektive strømspareordninger, har vi nok både til dagens forbruk og til å skape nye arbeidsplasser.»

  ‘ Det gis da til den norske delen, så er det eierne som bestemmer hvordan pengene skal brukes. De kan bestemme å flytte pengene opp til eierne, eller bruke det i driften. Det er alltid eierne som styrer ressursene i en bedrift. ‘
  https://www.nrk.no/norge/advarer-mot-strompenger-til-rec_-_-gar-rett-til-en-av-verdens-rikeste-menn-1.16073529

  Og det er eierne av norsk vannkraft, altså innbyggerne i Norge,som bør styre resursene, gjennom fagkunnskap. Bedriften Norge bør altså styres av innbyggerne , ikke inkompetente merkantilistiske parti- politikere.
  En solcelle-industri, styrt av utenlandske eiere, som tapper norsk arbeidskraft ved å bygge en resurs- sløsende småskala solcelle-galskap som produserer strøm flere ganger dyrere en innbyggernes egen nedbetalte vannkraft er selvfølgelig politisk tullball. Enten det er indirekte støtte gjennom det fordyrende Enova eller fra de ukyndige gærningene på Løvebakken , som gjør at fordyrende solcelle blir penge-økonomisk lønnsomt .
  Bygg gjerne annen fornybar energi i Norge, enten det er solcelle ( men storskala) eller vindturbiner langt til havs. Men hold det langt unna regnskapet til innbyggernes egen vannkraftproduksjon.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er ikke tillatt med spørsmål om den offisielle Ukraina-fortellingen.

Løgner dominerer i mediene.

Forrige innlegg

Storbritannia – bivirkninger

Rapport viser at Covid19-vaksinene er dødelige og dreper mennesker i tusenvis

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.