POSTED IN Norge

Her er oppskriften på overbelastning av helsevesenet.

Kraftig nysing kan være symptom på delta-varianten.

0
Print Friendly, PDF & Email

I sin tid, for 1,5 år siden, ble en viktig begrunnelse for nedstengning av samfunnet på grunn av Covid-19 at en ikke skulle overbelaste sykehusene. En brukte som eksempler det som skjedde ved noen få nord-italienske sykehus (de mest ekstreme tilfellene).

Det argumentet er forsvunnet helt nå for det viste seg å være en ugyldig påstand. Det kom aldri så langt. Men oppfinnsomheten i skremming har ingen grenser slik innlegget under forteller om.

Nå anbefales det at en henvender seg til helsevesenet for tester og undersøkelser for symptomer de fleste tidligere anså som bagateller. For ethvert symptom kan være uttrykk for en livsfarlig sykdom. Når noe slikt innføres som praksis kan en være helt sikker på å sprenge alle helsekapasiteter i et hvert system.

Sneeze - Wikipedia
Skal alle som nyser oppsøke helsevesenet?

Kraftig nysing, sår hals eller tett nese var tidligere vanligvis tegn på forkjølelse. Men hvis det også er symptomer på korona ligger 1. linjetjenesten dårlig an. For da risikerer den å bli nedrent av korona-skremte pasienter, mens folk med alvorlige symptomer havner lenger bak i køen.

Og det er det som i praksis skjer. Alvorlige og livstruende lidelser nedprioriteres som følge av koronahysterien. Diagnostiserng av slike utsettes med dødelig utfall for noen. Denne skremmingen får en ny omdreining i innlegget under. Kraftig nysing krevet at en oppsøker helsevesenet. Jeg kjenner flere som skulle vært innlagt kontinuerlig av den grunn. Heldigvis har de vett og forstand og de lever fortsatt godt med sine mindre plager.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Dødspesten: Mainstream-media melder om at «Delta» er så farleg at du kan forveksle det med allergi

Ein annan fare med «delta» er «overdriven nysing»

Av Christian Spencer

anti-empire den 7. august, 2021

Delta-varianten av COVID-19 kan ha symptom som er mildare, og normalt ikkje assosiert med virus, slik at somme kan forveksle sjukdommen med allergi eller andre vanlege sjukdommar.

Helsearbeidar Joe Kanter i delstaten Louisiana, USA, seier delta-varianten av COVID-19 framleis har sine vanlege symptom, som hoste, feber og kort pust.

Men Kanter treff mange pasientar med symptom som verkar vere heilt banale sjukdommar, slike som tett nase, rennande nase og sår hals. Desse symptoma kan vere teikn på at pasienten har delta-varianten, seier Kanter i eit intervju med Audacy.

Why are you sneezing in the morning? | The Times of India
Noen starter dagen med et morgen-nys

«Ein kan kome med relativt milde symptom som lett kan forvekslast med allergiar eller noko ein har plukka opp frå barnet sitt, som går i barnehagen, alle slike ting,» seier Kanter. «Viss du har symptom, uansett kor milde, sjølv om det er ein sår hals, sjølv om det er ei rennande nase, sjølv om det er ei tett nase, gå og få deg testa, og avgrens kontakten med andre før det er gjort.»

Som Changing America tidlegare har rapportert om, så seier forskarar ved ZOE COVID Symptom Study at overdriven nysing også er eit symptom på at ein har delta-varianten.

«Dataa våre viser at folk som har tatt vaksinen og deretter testa positivt for COVID-19, oftare melder om symptomet nysing enn dei som ikkje har fått stikket gjer,» skreiv forskarane.

Kjelde: The Hill

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Towfiqu barbhuiya

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klimarapportene:

Det er ikke vitenskapelige rapporter men politiske dokumenter.

Forrige innlegg

FNs klimapanel

Et politisk framforhandla dokument

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.