POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Her er 7 myter.

Når legemiddelindustrien bruker «myter» som bevis.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Dei sju største mytane om covid-«vaksinar» som Big Pharma og CDC spreier

S.D. Wells skriv følgjande for Natural News:

Sjølv om vi er fire år inne i «plandemien», arbeider Big Pharma og det høgt korrupte Centers for Disease Control and Prevention (CDC) framleis hardt for å dytte på oss propaganda, løgner og utesta «vitskaplege» påstandar om tryggleiken og effektiviteten til dei dødelege Wuhan-koronavirus (covid-19)-mRNA-sprøytene.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

I fleire tiår har Det vestlege industrielle komplekset påstått at alle farmasøytiske legemiddel og vaksinar er støtta av fagfellevurderte kliniske studiar basert på heile fjell av empiriske data.

Derimot, ved nærare undersøking vart mesteparten av den «forskinga» berre utført av produsentane av dei «legemiddela», der mange hadde konspirert for å endre og forfalske data for å rettferdiggjere konklusjonane som dei trong for å få godkjenning frå Food and Drug Administration [FDA], for å få maksimal profitt og for å forsikre befolkninga om at alt dette er 100% «trygt og effektivt».

Covid-19-sprøyter tettar til hjarte- og karsystemet med millionar av prion som forårsakar kronisk betennelse, påkjenning for hjartet, turbokreft og spontanabort

Prioner er smittestoffer bestående kun av proteiner som kan forårsake sykdommer som kugalskap hos storfe, skrantesyke hos hjortedyr og Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker. Prioner er proteiner som forvandles. De trenger ikke arvestoff for å gi infeksjoner, som andre smittestoffer. Wikipedia

Kva om du fann ut i dag at det motsette er sant om alle teoriane og «vitskapen» som blir påstått av vaksineprodusentane og CDC? Ville du ha spreidd ordet? Ville du ha prøvd å saksøkje for å få oppreisning dersom du leid av skrekkeleg dårleg helse på grunn av piggprotein-genterapi-injeksjonane? Kva som du miste ein baby på grunn av blodpropp-sprøytene? Ville du ikkje ha ønskt å ta ein nærare titt på all «vitskapen» som visstnok står bak «tryggleiken og effektiviteten» til alle dei naudgodkjende, eksperimentelle covid-19-injeksjonane?

Dr. Konstantin Beck, professor og statistikar ved Universitetet i Lucerne, studerte farane tilknytt covid-19-vaksinen i Sveits, og knytte dei direkte til ein betydeleg auke i spontanabort blant gravide kvinner. Dr. Beck var tidlegare rådgjevar for den tyske helseministeren og det sveitsiske parlamentet, og han analyserte funn frå vitskaplege publikasjonar, helseforsikringsselskap og Det sveitsiske føderale kontor for statistikk.

Dr. Beck gjekk offentleg ut og sa at vaksineprodusentar og folkehelse-tenestepersonar anten visste eller burde ha visst om denne informasjonen på den tida, om dei rett og slett hadde studert dataa.

Kvifor vil ikkje CDC, Pfizer og Moderna anerkjenne desse farane, denne vitskaplege forskinga, og åtvare det amerikanske folket? Kanskje fordi dei ikkje vil at nokon skal finne ut at covid-blodpropp-sprøytene forårsakar at immunforsvaret til ei kvinne går til åtak på fosteret og drep det når dei virus-imiterande piggproteina reiser til livmora og lurer kroppen.

På ein annan forskingsarena relatert til farane ved dei DNA-endrande covid-19-mRNA-sprøytene, utførde dr. Charles Hoffe, ein lege med 28 års erfaring i British Columbia, Canada, PET/CT-scanningar på kreftpasientar som hadde fått Pfizers mRNA-booster-sprøyte berre åtte dagar tidlegare, og fann rask progresjon av T-celle-lymfom, ein dramatisk auke av sår i tarmen, og ein turboeffekt av spreiing av celler i lymfeknutane under armane nær armhola.

Dette blir kalla turbo-kreft, der piggprotein frå mRNA-sprøyter tener som eit karsinogen [kreftframkallande stoff; oms.an.] – bokstavleg tala mat som fôrar kreften, og får den til å spreie seg eksponentielt for å invadere resten av kroppen. Korleis kan dette ha seg, spør du kanskje. mRNA-ingrediensane skrur bokstavleg tala av ditt P-53-gen slik at kroppen din ikkje lenger kan kjempe mot kreft.

En myte er opprinnelig en fortelling om guder eller overnaturlige skikkelser. Slike myter finnes i alle kjente kulturer. (Fra Store Norske Leksikon). I dag brukes ofte ordet myte som en fortelling uten sannhetsinnhold.

Dei sju største mytane om covid-19-«vaksinar» spreidd av Big Pharma og CDC

 1. «Vaksinasjon hjelper til med å hindre alvorleg covid-19 og risiko for sjukehusinnlegging.»
 2. «Covid-19-vaksinen for 2023-2024 er trygg, og tilrådd for menneske som prøver å bli gravide og dei som er gravide eller ammar.»
 3. «Covid-19-vaksinen er trygg, og tilrådd for menneske som har kreft no, eller som har blitt behandla for kreft.»
 4. For å redusere biverknader av vaksinen, «burde du vente til etter du har blitt vaksinert for å sjå korleis du føler deg.»
 5. «Ingen av vaksinane interagerer med eller endrar DNA-et ditt på nokon måte. Dei kan ikkje forårsake kreft.»
 6. «Uvaksinerte burde ta denne vaksinen som deira aller fyrste dose.»
 7. «Du kan trygt ta influensa- og covid-19-vaksinen på same tid.»

Ingen av desse CDC-påstandane er støtta av klinisk forsking som beviser at dei er gyldige. Faktisk er det stikk motsett. Vitskaplege studiar avslører no at desse covid-19-injeksjonane ikkje er vaksinar i det heile, men instruksjonar for cellene å produsere giftige prion for alltid, som invaderer organ, tettar til hjarte- og karsystemet, hemmar immunforsvaret, forstyrrar sentralnervesystemet, og forårsakar kreft og spontanabort. Hald dykk til fakta, ikkje mytane som blir gjentekne eit tusentals gonger av snakkehovuda som påstår at dei er «ekspertar», men som presenterer null validert vitskap for å støtte opp sine ville påstandar.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Dagens helseparadigme med stor smittefrykt opprettholdes og dyrkes til tross for at kronisk frykt i seg selv er helseskadelig.

  Når ens helseforståelse er helseskadelig, så burde det ringe i en bjelle eller to.

  Smittefenomenet er et konstruert problem, med frykt som respons og injeksjoner som løsning for folket, og profitt og kontroll som resultat for makteliten. Det skaper en massiv makt- og kapitaloverføring fra en livredd befolkning til overnasjonale organisasjoner som ikke jobber for deres beste.

  På smittefrykten som fundament bygges en Ny Verdensorden, angivelig i aller beste mening.

  Som vaksinering mot smittefrykten kan man lese boken «Can you catch a cold? Untold History & Human Experiments», som tar for seg 200 eksperimenter der man forsøkte å bevise at smitte er en realitet, men uten å lykkes. Svært mye tyder derfor på at smitte som fenomen er en fantasi, og at det er andre årsaker til at folk angivelig blir syke samtidig, som f.eks. miljøpåvirkninger, kosthold og naturlig synkronisering av energitilstander pga sosial omgang.

  For den gode helsens skyld må all unødig frykt avvises, og smittefrykten er uten tvil den verste og viktigste frykten man godt kan klare seg uten.

  Fra bokens omtale, Google-oversatt:

  Ideen om at forkjølelse og influensa spres via hoste, nysing og fysisk kontakt, har blitt godt implantert i våre sinn siden barndommen. Resultatene av menneskelige eksperimenter sår imidlertid tvil om denne teorien. Forskere har ikke klart å konsekvent demonstrere smitte ved å eksponere friske mennesker direkte for syke mennesker eller kroppsvæskene deres. Disse funnene tyder på at vår forståelse av infeksjonssykdom er ufullstendig og utfordrer den langvarige troen på at en forkjølelse eller influensa kan bli «fått».

  Hva er så årsaken til disse sesongmessige plagene, og hvorfor ser det ut til at de sprer seg fra person til person? Kan du bli forkjølet? Untold History & Human Experiments svarer på disse spørsmålene ved å dykke ned i de historiske registreringene, undersøke tidligere pandemier, utforske menneskelig psykologi og gjennomgå mer enn 200 smittestudier. Med over 1000 sitater har alle steiner blitt snudd i jakten på en avdekking av dette eldgamle mysteriet.

  «Påstanden om at forkjølelse og influensa er smittsomt kan være en av den medisinske vitenskapens største tabber noensinne. Forbered deg på å bli sjokkert ettersom denne boken på en briljant måte gir liv til de nedgravde dataene som ikke lenger kan ignoreres».
  – Dr Mark Bailey Medforfatter av The Final Pandemic: An Antidote to Medical Tyranny

  «En utrolig, grundig utforskning av historien som vil få deg til å stille spørsmål ved alt du trodde du visste om smittsomme sykdommer, helse og den menneskelige tilstanden. Denne godt dokumenterte boken, med over 1000 referanser, gir verdifull innsikt for å hjelpe til med å sette sammen det intrikate puslespillet om hvorfor vi opplever sykdom. Paradigme-knusende, nødvendig lesning for de som prøver å finne sannheten og få et sunnere og lykkeligere liv!»
  – Roman Bystrianyk Medforfatter av Dissolving Illusions: Disease, Vaccines & Forgotten History

  «Hvor mange av oss går gjennom livet og hevder at vi vet noe uten å ha tenkt kritisk over det? Ordspråkene 18:3 sier: ‘Hvis en svarer før han hører, er det hans dårskap og skam.’ Daniel Roytas la til side sin ‘allmennkunnskap’ for å virkelig utforske premissene og historien rundt smitte, og endte med et helt nytt syn på emnet. Alle som er interessert i å utvikle en rikere forståelse av dette emnet, skylder seg selv å lese denne boken».
  – Dr. Jordan Grant lege og pedagog

  Boken kan kjøpes på Amazon: https://www.amazon.com/Can-You-Catch-Cold-Experiments/dp/1763504409/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De klarer ikke slutte med det.

De har plyndret verden i 500 år.

Forrige innlegg

EØS-avtalen:

Underkastelse uten innflytelse.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.