POSTED IN Norsk politikk

Helsingforskomiteen, et politisk verktøy finansiert av NED i USA:

Trollfabrikken del 1.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Helsingforskomiteen – trollfabrikken, del 1

Av Pål Steigan

Helsingforskomiteen har et årlig budsjett på over 50 millioner og mer enn 20 ansatte. Her er deres bilde av seg sjøl på deres nettsider.

Denne artikkelen er den første av to om Den norske Helsingforskomité.

Av Lars Birkelund.

«Putin er Breivik med masseødeleggelsesvåpen» – Ivar Dale fra den Den norske Helsingforskomité på Twitter 18. juli 2022.

«Alle militærstyrker begår krigsforbrytelser i konflikt, men for noen hærer er grusomheter en del av strategien» – komiteens Aage Borchgrevink på Twitter 29. juli 2022, der han siktet til den russiske hæren. Jeg spurte om hvordan han kan vite at «grusomheter» er del av strategien til den russiske hæren og om hvorfor komiteen aldri tar til orde for å granske vestlige krigsforbrytelser. Han svarte ikke.

Hvorfor engasjerer en menneskerettsorganisasjon seg så sterkt og følelsesladet i den pågående propagandakrigen mellom Russland og Vesten med Norge?

Lenge sto det for meg en glorie av opphøydhet og absolutt integritet og rettferdighetssans rundt Helsingforskomiteen. Hvordan kunne jeg få det inntrykket hvis det ikke var fordi komiteen ble omtalt og behandlet med stor respekt, og at norske medier har brukt uttalelser fra komiteen som om den og dens medarbeidere har en helt spesiell integritet og ekspertise, som objektive og nøytrale observatører av menneskerettigheter?

«Vårt navn refererer til sikkerhets- og menneskerettighetsavtalen som ble undertegnet i Helsingfors i 1975, som ble opprinnelsen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Vårt mål var å støtte forfulgte menneskerettighetsforkjempere i Sovjetunionen og Øst-Europa, og Helsingforsbevegelen bidro til de demokratiske revolusjonene som feide gjennom Europa i 1989».2

Altså sier komiteen (som finansieres av NATO-land, mer om det snart) sjøl at dens omsorg for menneskerettigheter kun gjelder en viss del av verden. Etter at Sovjetunionen ble oppløst har de fleste landene i Øst-Europa blitt med i NATO og/eller EU. Så nå er det nesten bare Russland og Hviterussland (Belarus) som gjenstår for Helsingforskomitéen å kritisere. Målgruppen har med andre ord blitt mindre som følge av at USA/NATO/EU har lyktes med sin politikk med å isolere Russland.

Den norske Helsingforskomité er en «ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling»,hevder komiteen videre. Men hvor norsk er den og hvor ikke-statlig er den når man tar i betraktning at det meste av finansieringen kommer fra NATO-lands statsbudsjetter, samt at mye av dens arbeid går ut på å kritisere menneskerettighetsbrudd i Russland, mens den ikke (i synlig grad), er opptatt av samme i for eksempel Norge, USA og Storbritannia? Hadde Den norske Helsingforskomiteen vært like hyppige gjester hos NRK hvis den hadde vært finansiert av Russland og hatt fokus på menneskerettighetsbrudd i Norge, USA eller Storbritannia, eller menneskerettighetsbrudd begått av disse landene i andre land? Og hvorfor skrives komiteens årsrapporter på engelsk? For at deres donorer i USA lettere skal kunne forstå?

Det årlige budsjettet er på rundt 50 millioner kroner, noe som gir rom for 22 ansatte av 11 nasjonaliteter, ifølge hjemmesiden til komiteen pr 29. september 2022. Blant komiteens donorer er omstridte Open Society Foundation (George Soros) og ikke mindre omstridte National Endowment for Democracy (NED), som regnes som en gren av CIA.

Les: USA-NATOs rolle i Ukraina-kuppet i 2014 og Maidan-massakren

George Soros ble i 1992 kjent som «mannen som knekket Bank of England»4 (den britiske sentralbanken). Han skal da ha tjent rundt 7 milliarder kroner i løpet av én dag, mens Storbritannia ble kastet ut av det europeiske valutasamarbeidet ERM som følge av hans spekulasjoner. Berømtheten og pengene han tjente på det bestemte han seg for å bruke på politisk aktivisme, blant annet i, eller snarere mot, Russland. «Politisk aktivist med milliarder av dollar i lommene. Han oppsøker konflikter og liker et liv på kanten av det mulige»,heter det om ham i et intervju med norske E24 fra 20074. Hans aktivisme har blant annet ført til at han med sine milliarder har gått arm i arm med USA under «farverevolusjoner» i Europa, som den i Ukraina i 2014. Etter den «revolusjonen» manet han NATO og EU-land til å trappe opp sanksjoner mot Russland og øke den militære støtten til Ukraina. Og i januar 2020 lovte han en milliard dollar til det han kalte «det viktigste og mest varige prosjektet i mitt liv»,nemlig å skape et internasjonalt «universitetsnettverk» for å bekjempe land som Russland og Kina.

George Soros og Den norske Helsingforskomiteen (og USA) har altså felles interesser. Derfor drypper det penger fra Soros milliardformue også over den «norske» komiteen.

Geroge Soros er fast inventar på møtene i milliardærklubben World Economic Forum.

Hvilken nytte har USA av å støtte Den norske Helsingforskomiteen? Hva får USA tilbake for pengene? Et av mange eksempler på det er en artikkel med navnet «Slik kan DU hjelpe Navalnyj og Russlands kamp for frihet»,datert 30. april 2021. Her oppfordrer komiteen folk til å presse norske og internasjonale politikere til å opprettholde sanksjoner mot Russland, med «ytterligere press gjennom sosiale media» og ved å «kontakte politikere direkte». Helsingforskomitéen hevder i samme artikkel at USA-finansierte, og dermed USA-avhengige, Radio Free Europe/Radio Liberty er «uavhengige medier og organisasjoner». 

De siste månedene har komiteen vært opptatt av hvordan hindre at Russland på forskjellige måter klarer å omgå sanksjonene.

USAs nytte av komiteen kan også avleses på Twitter, som vist innledningsvis, med mer eller mindre daglige meldinger fra komiteens Aage Borchgrevink og Ivar Dale. «Kreml er i krig med selve begrepet menneskerettigheter og denne rapporten er ammunisjon» – Borchgrevink 6. august 2022.8

Det er naturligvis ikke sånn at Russland er noe forbilde når det gjelder menneskerettigheter. Temaet her er 1. Borchgrevink og komiteens nærmest fanatiske oppheng på Russland framfor andre land. 2. hvordan dette «opphenget» tjener USA/NATO/EU og 3. at komiteen derfor ikke fortjener en status som objektiv og nøytral observatør av menneskerettigheter.

Borchgrevink har også bidratt mye til desinformasjon om Julian Assange. I en artikkel i Morgenbladet 16. januar 2022 presterte han til og med å si at «teorien om en sammensvergelse mot Assange savner grunnlag».Dette på et tidspunkt da Assange hadde blitt utsatt for falske anklager om voldtekt i elleve år og nesten like lenge hadde vært isolert/fengslet i London, med frykt for å bli utlevert til USA der det venter en fengselsstraff på inntil 175 år! Og da noen lyktes med å sensurere en utstilling til støtte for Assange i Bergen, var Borchgrevink en av de som støttet det.

Korsfest, korsfest. Med hovedkontor i Oslo sentrum, tett på både medier, regjeringer og Stortinget, med et årlig budsjett på rundt 50 millioner kroner og 22 ansatte, er Den norske Helsingforskomité  en relativt mektig organisasjon, med ressurser og ikke minst medietilgang som nesten alle andre kun drømmer om.

Komiteen har – i tillegg til å mobbe Assange, John Pilger (se del 2), Glenn Diesen10  og andre – i virkeligheten vært og er, nå antagelig mer enn noensinne, blant de ivrigste når det gjelder å «oppdra» det norske folk til russofobi. Mange syns at det er i orden. Men det er farlig og uforenlig med å være nøytral.

Noe av det mest skremmende med heksejakten Helsingforskomiteen bedriver mot annerledes tenkende mennesker, også i Norge, er at den støttes av mange norske journalister, som likte og delte artikkelen i Morgenbladet. Lars Audun Bråten, lektor og medieviter, kommenterte: «En rekke norske journalister liker altså at Borchgrevink sprer udokumenterte påstander som blir brukt til å sverte en fengsla varsler og journalist og dem som støtter han – og de liker at desinformasjon blir spredd i norsk presse».11

Hvilke «journalister»? Her er de jeg kjenner til, i tilfeldig rekkefølge: Kadafi Zaman (TV 2), Tove Gravdal (Morgenbladet), Inger Merete Hobbelstad (NRK), Silje S. Skiphamn (Faktisk.no), Ole Alexander Saue (Aftenposten), Kristoffer Rønneberg (Aftenposten), Marie Simonsen (VG) og Knut Olav Åmås, med erfaring både som journalist, statssekretær og, fra 2014, som direktør i stiftelsen Fritt Ord!

Komiteen støtter også Norge/Vestens forsøk på regimeskifte i Hviterussland, som jeg viser i kapittel 18 av Krig, som bestilt? Dette er en farlig politikk, som kan føre til krig der også, hvis politikken lykkes, slik regimeskiftet i Ukraina førte til krig i Ukraina i 2014.

Norges krig mot Syria12 finnes det et kapittel med omtale av komiteens aktivisme til fordel for krigen mot Syria. Syria er et sjeldent unntak av at komiteen kritiserer andre regjeringer enn Russland og Hviterusslands regjeringer (samt enkelte andre av de «stan-landene» som tidligere var del av Sovjetunionen). Men også kritikken av Syrias myndigheter tjener USA/NATO/EU. Samt Norges utenrikspolitikk, som ikke må forveksles med hva som er bra for norske kvinner og menn.

___________________________________

1. https://www.ark.no/produkt/boker/fagboker/krig-som-bestilt-9788270093199

2. https://www.nhc.no/en/who-we-are/

3. https://www.ecoi.net/en/source/11374.html 

4. https://e24.no/naeringsliv/i/0nroo0/investoren-og-velgjoereren-george-soros-jeg-li#ker-aa-leve-paa-kanten

5. https://www.rferl.org/a/soros-university-network-civil-society-trump-putin-xi/30394313.Html  

6. https://www.nhc.no/slik-kan-du-hjelpe-navalnyj-og-russlands-kamp-for-frihet/ 

7. Uavhengige av Russland, ja. Men avhengige av USA, som opprettet dem i hhv 1949 og 1953 for å spre propaganda som oppmuntret til opprør i land som Ungarn og Øst-Tyskland. Jamfør de opprørene som faktisk fant sted i Øst-Tyskland og Ungarn på 50-tallet. William Blum beskriver Radio Free Europe/Radio Libertys rolle i disse opprørene i «Killing Hope». Se ellers artikkelen «Uavhengig, Norges mest misbrukte ord?» https://steigan.no/2021/05/uavhengig-norges-mest-misbrukte-ord/

8. Borchgrevink viser her til omtale fra Meduza, et av mediene komiteen anbefaler som såkalt uavhengig. https://twitter.com/AageB/status/1555863842189623296

9. https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2022/01/16/teorien-om-en-sammensvergelse#mot-assange-savner-grunnlag/ 

10. https://twitter.com/Glenn_Diesen/status/1745059822251217345
11. «Hva skjer når tradisjonelle medier selv sprer desinformasjon»? https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/hvis-det-blir-viktigere-a-sverte-julian-assange-enn-a-fortelle-sannheten-har-norsk-presse-et-stort-problem/o/5-95-374351

12. https://falkenforlag.no/Norges-Krig-mot-Syria-p515940094

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  13 januar 2024 10:16

  Gratis tips til PST:

  Helsingfors-komiteen er ein god plass å starta når regjeringa vil gjera det straffbart å påverka.

  Deretter kan PST granska det som føregår i USA sin ambassade i Noreg.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  13 januar 2024 11:01

  Gratis tips til Helsingfors-komiteen:

  Undersøk korleis Kiev-regimet forvaltar informasjons-fridomen. Slikt er vel òg ein del av menneskerettane?

  https://www.rt.com/russia/590552-russian-books-threaten-ukraine/

  Svar
 • «George Soros ble i 1992 kjent som «mannen som knekket Bank of England»4 (den britiske sentralbanken).»

  Og disse bakmennene( Soros er bare en løpegutt) kan trikse, dvs. kjøpe/selge en nasjons valuta i store mengder for å destabilisere økonomien i landet.
  Når Norge ( norske politikere og deres penge-økonomer) nå ‘må heve rentene’ pga. ‘dårlig valuta’, er det bare grunnet et skrullete penge-økonomisystem. Et pensum som våre ‘utdannede’ penge- økonomer har papegøye-lært seg.
  Innbyggerne må jo betale selvfølgelig. – Men ‘radikale’ politikere kan ‘klassekampe’ seg til høyere lønninger etterhvert, og kan få råd til enda mer gjeld. – Og innbyggerne løpe omkapp med Faan for å få høyest mulig rente på sparepengene. Og ser ikke at de bedrar seg sjøl.
  Dette er en del av spillet. Renter regnes i prosent.

  Hvem trenger/ønsker at nasjoner hever rentene? Hvor havner pengene til slutt? Ikke i de lokale bankene i Norge ihvertfall, de er bare nyttige idioter. Selv om de suger til seg så mye som mulig i dette bedraget.
  Er sentralbanken ‘vår’, vår?

  ‘ Det direktedemokratiske Sveits gir ikke etter for alle EUs krav til en overordnet partneravtale. Brussel reagerer med å forby EUs investorer å handle på sveitsiske børser fra 1. juli. ‘
  abcnyheter.no/penger/bors-og-finans/2019/06/25/195588860/strid-om-partneravtale-mellom-eu-og-sveits-utloser-borskrig?fbclid=IwAR1MOdjwTO5ENsyQo97FSlnlB3cXMsE3Er-fDYitvf6R3PGs2Zu9YKAtCxY

  ‘ Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  ;-)
  ‘ Hvem, om noen, skal ha den rollen som dollaren har, og fins det noen nøytrale alternativer? ‘
  e24.no/makro-og-politikk/norges-bank/oeystein-olsen-om-powells-tale-i-jackson-hole-uforstaaelig-at-noen-lar-seg-provosere/24682411

  ;-) ;-) ;-) ;-)

  Resesjon…, inflasjon…., ‘sterk’ valuta, ‘svak’ valuta. Tja, samme . Bare pengesystemet kan brukes som verktøy til å stjele fra de produserende innbyggerne, så kan argumentene tilpasses. :

  ‘Når renten på langvarige statobligasjoner faller under renten på kortvarige, heter det at rentekurven er invertert. Det har vært et sikkert tegn på resesjon de siste 50 årene.
  – Sannsynligheten for at dette faktisk varsler en resesjon, avhenger av hvor lenge vi har en fallende kurve. ‘
  aksjelive.e24.no/article/2GJwPy

  ‘ Den lave inflasjonen gjør at man risikerer at husholdninger og bedrifter utsetter å kjøpe ting, fordi det vil være billigere for dem å kjøpe det i fremtiden. Og utsetter de å kjøpe ting gjør det at prisene faller enda mer, slik at vi havner i en deflatorisk syklus. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-europeiske-sentralbank-ecb/krisetall-for-europa-mener-rentekutt-ikke-holder/24663883

  ‘Alt som trakk rentene opp i vår og sommer, er nå blitt uviktig for Norges Bank, mens det som holdt rentene igjen er blitt viktigste grunn til å heve renten.
  Nå er det ikke lenger den svake kronen eller høy inflasjon og lønnsvekst som krever sitt. I stedet er det høyere oljepris og oljeinvesteringer som forklarer det meste av renteoppgangen vi har i vente.’
  nettavisen.no/okonomi/dette-skriver-avisene-om-okonomi-onsdag-27-september/s/5-95-1355756

  Svar
 • De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt.

  ‘ Dollarsystemet gir også USA en finansiell makt som nylig er tatt i bruk i Iran-sanksjonene, hvor selskaper som bryter med sanksjonene selv risikerer å miste tilgangen til amerikanske banker og dollarfinansieringen de trenger …’
  e24.no/makro-og-politikk/dollar/oekonomiprofessor-tror-dollarens-grep-om-verden-vil-svekkes/24537782

  ‘ Styrer du det økonomiske systemet, kontrollere du alt.
  Dette er selve essensen av finansnæringen.
  For å gjør oss alle, enten vi er nasjoner eller enkeltpersoner, til slaver av gjeld.
  Målet er ikke krigen, det er å kontrollere gjelden konflikten produserer. Den reelle verdien av en konflikt, den sanne verdien, er i gjelden som det skaper. ‘
  youtube.com/watch?v=ZqEIHotbxxU

  Hvorfor ikke la byttemidlene/måleverktøyet ha en rente lik riktig lønns og prisindeks, ALLTID ? ( Pluss bankens omkostninger som er 0,4 % , ved utlån.)
  Dette ville gitt forutsigbarhet for innbyggere, hindret noen i å leve av rentene (tyveri ), og stoppet makten til bakmennene som styrer verdensvalutaen og nasjoners valuta rentene opp eller ned.

  Hvorfor måtte Trump bort og demoniseres for aldri mer få makt?:

  ‘ Powells endrede signaler har kommet samtidig som han har vært under massivt press fra president Donald Trump. Trump har gjentatte ganger sagt han er «skuffet» over Powells renteøkninger ‘
  e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-amerikanske-sentralbank-fed/fed-sjefens-forvandlinger-fra-hauk-til-due-andre-gangen-han-snur-180-grader/24542461

  Svar
 • ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var ‘for mye kjøtt’. Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene ( de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
  samfunnsliv.no/kunst-17.html

  ‘Den franske regjeringen vil med hjelp fra EU bruke i alt 200 millioner euro, eller 2,3 milliarder kroner, på å destruere overskuddsvin. Tiltaket er ment å drive prisene i været. ‘
  nrk.no/nyheter/frankrike-1.14612682

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sør-Afrika går til sak mot Israel:

En sjanse til å holde Israel og USA ansvarlig for folkemord

Forrige innlegg

Putin: Det er ikke vi som har problemer, det er det EU som har.

Bloomberg: Tyskland er i resesjon.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.