POSTED IN Helse

Helsevesenet.

Eller er det blitt et uvesen for mange?

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er et innlegg til debatt om helse og kosthold. Vi har ikke kunnskaper til å vurdere innholdet i hva som legges frem her. Men vi mener at dette er viktig å diskutere fordi en ennå ikke har funnet noen løsning på en rekke helseplager og sykdommer, f.eks. kreftgåten og livsstilssykdommer som vokser fortsatt.

Vi kan derfor ikke gjøre anbefalinger om tiltak mot særskilte sykdommer. På den andre siden er vi enig i at legemiddelindustrien ikke er interessert i en frisk befolkning ut fra sine økonomiske vurderinger og interesser. Det er en industri som i vårt system ikke har folkehelse som hovedmål, men privat fortjeneste.

Det er i alle fall nyttig å slippe til andre stemmer som tenker på en helt annen måte enn de offisielle. Det betyr ikke alt som påpekes nødvendigvis er korrekt, men det er heller ikke alltid den offisielle helsepolitikken, jfr. de omfattende og ville tiltakene mot for en frisk befolkning et ufarlig virus (korona).

Healing blir ofte beskrevet som noe mystisk, men det skyldes i stor grad at det ikke blir vitenskapelig undersøkt.

Personlig har jeg i alle år vært opptatt av alternativ medisin og jeg fulgte en gruppe på 10 pasienter til en healer (håndspålegger) i England i år 2000. Der lot jeg meg også heale 9 ganger for å få en følelse av hva det gikk ut på. Jeg intervjuet alle pasientene under oppholdet og kontaktet alle noen måneder etter at de kom hjem igjen. De tre som hadde kreft døde alle sammen i løpet av kort tid, men av de andre 7 fortalte 4-5 at de hadde hatt helse-utbytte av oppholdet, noen stort.

For min egen del forsvant røykelysten etter oppholdet og jeg sluttet umiddelbart å røyke etter at jeg kom hjem. Jeg vet ikke hva som virket, kanskje det var placebo (troen). Uansett var oppholdet positivt for ca. halvparten av de som dro og for meg selv. Jeg nevner dette i denne sammehengen fordi jeg sitter med en stadig sterkere følelse at det er krefter som bestemmer hva som er god helsepolitikk som ikke har folkehelsen som prioritet, men økonomisk fortjeneste.

Og når helsetopper i samfunnet svinger seg som helse-Tarzan fra tjenester mellom private og offentlige virksomheter blir det uklart hvor lojaliteten deres egentlig er. For legemiddelfirmaer har ikke sammenfallende interesser med de som skal forvalte folkehelsen.

Knut Lindtner
Redaktør

HELSE-UVESENET

Av Rolf Galgerud

Jeg vil forsøke å sette søkelyset på det som i en felles betegnelse kalles helsevesenet. Jeg har inntrykk av at folk flest har en stor tiltro til dette. Jeg var også en sterk tilhenger av helsevesenet og «legevitenskapen», med en blind tillit til at de gjorde det som var til det beste for meg. Denne tilliten varte helt til jeg fikk bruk for «vitenskapen» en gang tilbake til slutten av 1980-åra.

Min hensikt er ikke å levere en oppskrift for bedre helse, men sette fingeren på et stort politisk problem. 

Å moralisere over og fordømme den enkelte lege er feil og ufruktbart. Det er flere grunner til at leger generelt holder kjeft.

 1. En grunn kan være så enkel at de ikke vet/forstår. Det er svært mange som gjennomfører sine studier ved hjelp av pugging av fraser og formler – ikke ved å lære seg til å tenke selv.
 2. En annen grunn kan være at de føler at de har «lagt alle egga i en kurv», dvs. satset så mye på et langt og kostbart studium at de kvier seg for å spolere dette. Tar ikke risken på å bli straffet. 
 3. En tredje grunn er; hvor skal de gå med sine motforestillinger? Det finnes ingen organisasjon eller media som vil gi dem støtte. Derfor vil en opposisjon fra en enkelt kun bli et slag i lufta. Kanskje det bør stiftes «De Anonyme Legers Forening»? Du skal ha en sterk posisjon jobbmessig for ikke å bli straffet hardt for et brudd på de ‘oppleste’ sannheter.

Til slutt legger jeg ved ei bokliste over de bøker som har gitt meg mye kunnskap om helse, helsevesen og farmaindustrien.

KOSTHOLDSRÅDENE FRA MYNDIGHETENE

Disse rådene er egentlig det motsatte av hva som gagner den enkeltes helse. Snur man den berømte kostpyramiden på hodet, så er man svært nær en optimal kost. En befolkning med livslange plager og lidelser er jo idealbefolkningen for farmaindustrien og også for legestanden. Våre kostholdsråd er lagt opp slik at du spiser på deg plager som det er vanskelig eller umulig å bli kvitt. Man medisinerer mot plagene, symptomene, og ikke mot årsaken.

I disse rådene har matvarer som i hovedsak består av karbohydrater vært grunnlaget – fundamentet for den påståtte sunne kosten. Sykdommer som utvikles av et for stort inntak av karbohydrater – og særlig sterkt bearbeidede sådanne (les artikkel av Eva Fjeldstad: «Vårt daglige og skadelige (?) brød» på steigan.no den 10. april.) er:

 • Fedme og diabetes 2
 • Tannhelse
 • Kreft
 • Hjerte og karsykdommer, bl.a. på grunn av et medisinert lavt kolesterol.

Kunne også føyet til Alzheimer, som nå, etter hva jeg har lest, er definert som en «livsstilsykdom». Men jeg kjenner svært lite til sykdommen. Kjenner kun et tilfelle, og der var hverken tobakk eller alkohol en del av livsstilen, men kona var kanskje flink til å bake kaker.

Det er særlig kjøtt og animalsk fett som er farmaindustriens, og dermed helsevesenets hovedfiende. At denne maten er den som gir deg god helse, og derved blir en dårlig kunde hos farmaindustrien, skal jeg vise ved et kort utklipp fra en artikkel i Helsemagasinet nr. 1 – 2024 side 78. Artikkelen omhandler noe annet enn kosthold, men kommer indirekte inn på det. Utgangspunktet er arbeidet til en forsker fra USA, George Catlin (1796 – 1872). Han reiste rundt i Amerika for å undersøke helsetilstanden til urbefolkningen.

Med tanke på helseundersøkelser, kosthold og livsstil er det alltid interessant å studere urbefolkning.

 

«Stammene varierte fra region til region med forskjellige skikker, tradisjoner og kosthold. Noen, som mandanene, spiste alt fra bøffel og bjørn til antiloper og grønnsaker som mais, bønner, gresskar og squash, mens andre mest levde av storvilt og vann. Atter andre høstet i tillegg diverse planter inkludert blomster. Stammene hadde også forskjellig utseende, med ulikt hår tatoveringer og kroppsmaling, ansiktstrekk og hudfarge.

Det som imidlertid slo Catlin, var at alle de 50 stammene hadde til felles de samme overmenneskelige fysiske trekkene. Hos stammer som crow og osage var få menn mindre enn 1,83 m (6 fot) høye, veldig mange var 2 m (6,5 fot) høye og noen var så høye som 2,13 m (7 fot). Alle var atletiske med brede skuldre og stor brystkasse. Kvinnene var nesten like høye og like iøyenfallende flotte.

De innfødte hadde aldri sett en tannlege eller lege, men hadde perfekt tannstilling, akkurat som Weston Price (en annen forsker på urbefolkning, min kommentar) fant blant folkegrupper som levde upåvirket av vestlig levesett. Ingen virket å være syke, og misdannelser og andre kroniske helseplager så ut til å forkomme sjeldent eller aldri. Stammene tilskrev sin gode helse til måten de pustet på.»

Pustemåten var pusting gjennom nesen. Selv om pusting gjennom nese utvilsomt er gunstig, tillegger jeg kostholdet hovedårsaken til den gode helsa.

Mye tyder på at kjøtt i framtida skal bli en luksus-artikkel. Den 11. april 24 hadde Finansavisen en artikkel om at storproduksjon av kjøtt snart skulle bli forbudt – av dyrevernhensyn. Alternativet som nevnes er syntetisk kjøtt. Man nevnte ikke den muligheten at man kan pålegge bedre levevilkår for dyrene og med det, fortsatt produksjon av kjøtt. Så spis din biff mens du ennå kan.

FEDME OG DIABETES 2 

Den økende fedmen er både synlig og målbar. Bare sammenlign gatebildet for 40-50 år siden med i dag eller se på gamle foto. Sterkt overvektige var en sjeldenhet. Likeså antallet tilfeller av diabetes 2. I min ungdom ble den kalt «gammelmannssykdom». Nå rammer den barn som ennå ikke har fylt 10 år.

Her vil diabetes lett kunne få fotfeste.

Det forteller mye om vårt helsevesen at de ikke klarer/vil registrere så opplagte og i øyenfallende opplysninger, det må jo oppfattes som en eksplosjon i antall tilfeller, og da langt mindre å gjøre noe med dem annet enn å be folk sulte seg slanke. Riktig kost gjør deg slank uten å sulte. Du kan spise deg ned i vekt. Har selv gjort det med fettrik, karbofattig kost. Se for øvrig min bokliste.

TANNHELSE

Karbohydratenes virkning på tannhelsen behøver jeg vel ikke dvele ved, den tror jeg er allment kjent, men nok oversett betydningen av når det gjelder folks generelle helse. Dårlige tenner og en kjeve med mange grundig reparerte tenner, rotfylte eller stifttenner kan ha stor negativ innvirkning på helsa med skadelige bakterier i kjevebeinet, uten at man har smerter. Mange diffuse plager kan ha sin rot der og de er svært vanskelig å finne.

KREFT

I mer enn hundre år har «vitenskapen» søkt etter årsak til og botemiddel for kreftsykdommen, men antallet av de som dør av kreft har på ingen måte blitt redusert. Ifølge det internasjonale helsevesenet så er opphavet til og helbredelsen av sykdommen kreft fortsatt et mysterium. Dette er en falsk påstand. Hvordan friske celler blir kreftceller og hvordan man kan drepe kreftcellene ble påvist av dr.med. Otto Warburg (1883 – 1970). I 1931 fikk han Nobelprisen i medisin, fysiologi, for sine oppdagelser. Så Radiumhospitalet burde kanskje ta en tur til det svenske Nobelinstituttet og lese seg opp. Hvis de gjør det, kan de jo leie ut sjukehuset til andre formål etterpå. Men jeg kan spare dem turen, kortversjonen er at kreftceller tåler ikke oksygen, og de er avhengige av karbohydrater for å leve. Ingen karbohydrater – ingen kreft.

Dr. Lorenz Nitter

Man kan si mye om kreft og kreftforskning. Jeg skal nøye meg med to eksempler, ikke på grunn av deres vellykkethet, men på grunn av den motstand de utløste. Først den hjemlige kreftspesialist dr. Lorentz Nitter. Dette er mange år siden, men den illustrerer hvordan «kreftforskningen» opp gjennom tidene har motarbeidet alle behandlinger som ikke er farmaindustriens. Nitter hadde kommet fram til en vitaminkur som han ga sine pasienter. Behandlingen han hadde funnet fram til, var enkel. Den gikk ut på å styrke kroppens forsvarsmekanismer slik at de rustes til kamp mot kreftcellene. Etter kort tid ble mange av Nitters pasienter betydelig bedre, mange også helt friske.

Men som sagt, han ble aktivt motarbeidet, særlig av ledelsen på Radiumhospitalet. ‘Tvisten’, hvis man kan bruke et sånt ord om det å kunne gi ekstra vitaminer til syke mennesker eller ikke, verserte i presse og Tv, var oppe både i Storting og Regjering flere ganger. Et eks. fra boka «NITTER Mannen og kuren som gir kreftpasienter nytt liv»: «I januar 1974 tok Arbeiderpartiets Liv Stubberud Nittersaken opp i Stortingets spørretime. Hun stilte følgende spørsmål til sosialministeren: «Dr. Nitters behandling av kreftpasienter har i det siste vært viet stor oppmerksomhet. Hva har sosialdepartementet gjort for å gi dr. Nitter tilfredsstillende arbeidsforhold, og hvordan vurderer departementet den strid som er oppstått omkring dr. Nitters behandlingsmetoder?». 

Man kan jo tenke seg hva som hadde foregått før det kom så langt som til spørsmål i spørretimen. Nevnte bok som omhandler striden er på 190 sider. Her var det altså topp utdannede leger på Radiumhospitalet som aktivt motarbeidet en lege som ville hjelpe kreftsyke med å gi dem vitamintilskudd. Man kan jo spørre seg om motivet.

Royal Raymond Rife

Det andre eksemplet jeg vil ta fram er Royal Raymond Rife (1888 – 1971). Jeg leste en beretning om hans virksomhet for mange år siden, men klarer ikke å finne dette igjen. Så jeg tar dette etter hukommelsen og Wikipedia.

Rife konstruerte et mikroskop som forstørret mer enn 17.000 ganger i begynnelsen av 1920 – åra. Dette brukte han til å studere celler og bakterier. Han oppdaget at disse hadde et svingetall, en frekvens, som var forskjellig fra den ene type celle eller bakterie til en annen type. Han oppdaget også at hvis han utsatte disse for den samme frekvens som de hadde, så døde de. Han konstruerte da et stort radiorør som han kunne sende ut frekvenser fra, og som han kunne regulere til ønsket frekvens. Han fikk ‘utlevert’ kreftpasienter som sykehuset hadde oppgitt, altså pasienter som ikke fikk behandling, men som ventet på å dø. Jeg mener å huske at det var 28 slike pasienter, i hvert fall mer enn 20. Av disse ble alle så nær som en, helt friske.

Nyheten om dette vellykkede eksperimentet dekket avisenes førstesider i USA i dagene etter. Helt til ‘noen’ våknet og fikk satt sine folk i sving. En kveld ble det gjort et innbrudd i Rifes lokaler, en av hans assistenter, som var der, ble drept og alt kostbart, avansert utstyr, som bl.a. mikroskopet ble knust med slegge, alle papirer og tegninger ble ødelagt. Ingen gjerningsmann ble tatt. Så startet en pressekampanje om ‘kvakksalveriet’ til Rife.

Ei bok om Rife og hans virke ble utgitt i slutten av 1970-åra. Den er skrevet av Barry Lynes og heter «The Cancer Cure That Worked”. Boka blei stempla som konspirasjonsteori, man har lange tradisjoner i å kvitte seg med ubehagelige sannheter.

KOLESTEROL

Jeg skal ikke si mye om dette temaet selv, men la folk med mye bedre kunnskap enn min få ordet. Først Uffe Ravnskov, dansk lege som i seinere år har praktisert ved Lunds Universitet i Skåne som dosent og hvor han tok sin doktorgrad. Han har publisert mer enn 80 vitenskapelige artikler i internasjonale medisinske tidsskrift.

Han har utgitt flere bøker om kolesterol. Jeg vil her sitere fra hans svenske bok: «Hur KOLESTEROLMYTEN hålls vid liv”. På bokas bakside har han følgende tekst:

Utan kolesterol kan vi inte överleva

 • Kolesterol är inget dödligt gift
 • Kroppen producerar själv 3-4 gånger mer kolesterol än vad den får via kosten.
 • Kolesterolet skyddar dig mot infektionssjukdomar.
 • Kolesterolproduktionen ökar när du äter kost med låg kolesterol – och minskar när du får i dig mycket.
 • Kolesterol och animalskt fett har ingenting med åderförkalkning eller hjärtinfarkt att göra.
 • Äldre människor med högt kolesterol lever längst.
 • Fett och kolesterol är hälsosamt.

Dessa fakta – och många fler – finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter och böcker, men få känner till dem. Kolesterolkampanjens anhängare är som de tre japanska aporna: de hör inte, de ser inte och de berättar inte

Myterna: Anhängarnas viktigaste argument. Därför håller de inte för en granskning.

Att hålla liv i en död ide: Metoderna som används för att vilseleda.

En annan förklaring: En ny hypotes om orsakerna till åderförkalkning och hjärtinfarkt.

Uffe Ravnskov.

En annen bok som er interessant er: «DET STORE KOLESTEROLBEDRAGET» av den engelske legen og forskeren Malcolm Kendrick. Først litt fra forordet som er skrevet av Tor Ole Kjellevand, lege, spesialist i radiologi, tidligere overlege hjertemedisinsk avdeling på Rikshospitalet: 

«Teorien om at kolesterol forårsaker hjertesykdommer går mange år tilbake. Ancel Keys, som var en av de første som formulerte denne hypotesen, gjorde det på et så tynt og feilaktig grunnlag at det er utrolig at den i det hele tatt ble undersøkt. Siden den gang har hypotesen vokst seg stor og sterk, selv om den ikke får næring fra vitenskapelige kilder. I dag er det ikke lenger en hypotese. Det er en opplest og vedtatt «sannhet» som leger, helsearbeidere og helsepolitikere stoler blindt på. Dette gjør ubotelig skade.

Den verste skaden er den man gjør med befolkningen som får gale kostholdsråd. Den andre er at man øker risikoen for tidlig død blant de mange som får beskjed om å senke kolesterolet med medikamenter. Den tredje skaden er at man ved å ha bestemt seg for hva som forårsaker hjertesykdom, ikke gjør nok for å finne de virkelige årsakene til slike sykdommer.»                                         

Så til forfatteren. I hvert kapittel i boka har han laget en oppsummerende ramme. Her er den fra innledningen. Han skriver i en sarkastisk og lett, humoristisk stil:

 1. Et kosthold med mye fett, mettet eller ikke, har ingen innflytelse på blodkolesterolet.
 2. Punkt 1 er uvesentlig, fordi:
 3. Høyt kolesterol gir uansett ikke hjertesykdom (den andre delen av kolesterolhypotesen er feil).
 4. Statiner beskytter ikke mot hjertesykdom ved å senke kolesterolet – de virker på en annen måte.
 5. Beskyttelsen statiner gir, er så liten at den for de aller fleste (og alle kvinner) ikke er verdt å bry seg om. Faktum er at virkningen er blitt hausset opp til det ugjenkjennelige.
 6. Statiner har mange flere ubehagelige bivirkninger enn dem som har blitt innrømmet. Bivirkningene omfatter intet mindre enn død og redselsfullt deformerte barn. (Du tror det ikke? Så les videre.)
 7. «Eksperter» på dette feltet bør man ikke lytte til, fordi de får betalt latterlig høye honorarer av statinprodusenter for å synge høyt fra deres salmebok. Dette gjelder hver og en av dem – bortsett fra meg, selvsagt.

Til slutt et kort utsnitt i fra etterordet, skrevet av dr. philos. Dag Viljen Poleszynski, fagredaktør i Helsemagasinet:

«En som har lest denne boken med åpent sinn, kan neppe være i tvil om at det naturlige molekylet kolesterol ikke er farlig. Det lages i menneskekroppen fordi vi trenger det. Uten kolesterol ville vi simpelthen ikke overleve. Gitt de viktige oppgaver kolesterol utfører, må det være bedre å ha et høyt enn svært lavt kolesterolnivå i blodet. Transportmolokylet LDL sikrer at alle våre celler får kontinuerlig påfyll av kolesterol, som ikke bare brukes for å danne livsviktig vitamin D3 (som faktisk er et hormon), men også steroidhormoner (testosteron, DHEA, østrogener, kortisol, progesteron, pregnenolon, osv.) og gallesalter. Kolesterol er dessuten en nødvendig bestanddel av alle cellemembraner og fungerer også som en naturlig antioksidant.

Sett i lys av kolesterolets viktige oppgaver i kroppen virker det nesten utrolig at en gruppe «falske profeter» har klart å innbille ikke bare legfolk, men også leger og andre som arbeider innen det offentlige helsevesenet, regulerende myndigheter, media og politikere, at kolesterol i blodbanen er farlig og at staten bør betale for medikamenter som kan reduser konsentrasjonen. Kendricks bok er et viktig bidrag til at en slik fatal feiloppfatning om ikke mange år trolig kommer til å bli sett på som et kuriosum.»

Jeg er redd Dag Viljen her, i sin optimistiske forhåpning her til slutt, undervurderte pengenes makt.

OPPSUMMERING

Som jeg sa innledningsvis så er min hensikt med dette skriveriet å vekke til handling. For meg er det helt klart at ledelsen av helsevesenet, faglig og politisk, er styrt av farmaindustrien – av deres økonomiskeinteresser.

Det kan virke som man står imot en massiv mur, men spørreundersøkelser for noen år siden vist da at mer enn 50% av ansatte innen helsevesenet hadde benyttet seg av behandling hos ‘alternative’ behandlere.

Jeg ser to veier for handling, den ene, allmenn opplysning, få flest mulig til å forstå hva dette dreier seg om og at de velger andre løsninger enn farmaindustriens. Det gjelder å snakke om temaet på jobben, i slekta og i nabolaget. Klarer man å overbevise en kreftsjuk til å gjennomføre en kur og derved bli frisk, ja, da har man reddet et liv og plutselig har man godt stoff til lokalavisa. 

Den andre veien er å vinne fram gjennom de politiske partier. Det siste er en tung, men jeg tror en nødvendig vei. Det er ingen motsetning mellom disse to. 

Man skal kanskje være forsiktig med å fortelle hele sannheten. Den er så ille at folk flest ikke vil tro på den. Svært mange av de ‘store’ innen farmaindustrien dyrker også eugenikk, som i sin moderne form er en ideologi som ikke bare er for ‘raserenhet’, men i sterk grad er for en radikal reduksjon av jordas befolkning.

Og disse menneskene er/har blitt annerledes ‘skrudd’ sammen. Et kort sitat fra den svenske legen, dosent Ralf Sundberg sin bok «FORSKNINGSFUSKET!» Boka undertittel er: ”Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”.  Her beskriver han den moderne kjemiske legemiddelindustris grunnleggere: «Presis som sin far, påstods det om J D Rockefeller II, att han saknade en empatisk förmåga att se värden ur normalt mänskligt eller socialt perspektiv.” Disse to sto for den største massakren i USAs arbeiderbevegelses historie. De satte inn sin private hær, vaktstyrker med panseret bil påmontert en mitraljøse mot en teltleir hvor streikende arbeidere bodde med sine familier, og der som i Gaza, de fleste drepte var kvinner og barn. Men det er en annen historie. 

MIN BOKLISTE

Jeg remser her opp noen bøker som direkte eller indirekte berører det tema som jeg har skrevet om. Det er seks på norsk, fire på svensk og to på dansk. 

Terje Toftenes: FRI FRA KREFT

Lege Øyvind Torp: SELVFORSVAR MOT KREFT

Sven Erik Nordin: OCH CANCERN BARA FÖRSVANN

Lege Marcolm Kendrick: DET STORE KOLESTEROLBEDRAGET

Lege Uffe Ravnskov: HUR KOLESTEROLMYTEN HÅLLS VID LIV og HVORFOR ET HØJT KOLESTEROLTAL ER NYTTIGT

John Virapen: PILLER & PROFITER

Overlege dr.med professor Peter C Gøtzsche: DØDELIG MEDISIN OG ORGANISERT KRIMINALITET

Tidligere lege Erik Enby: BLOD, MOD OCH ENVISHET

Trond Skaftesnesmo: FOLKEFIENDER

Sten Sture Skaldeman: HVOFOR GÅR JEG IKKE NED I VEKT?  og SPIS DEG NED I VEKT

Til slutt vil jeg slå et slag for HELSEMAGASINET.  Så langt jeg vet så er det det eneste blad/magasin som forteller en annen historie om helse, vitaminer, kosttilskudd, kosthold osv. enn det offisielle. De fortjener all den støtte de kan få. Som abonnent vil du få nett-tilgang til 14 års utgivelser, dvs. ca. 10.000 A4 sider. Lesestoff i uminnelige tider.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • VELDIG bra!
  En nå død venn fikk kreft, legen «ga ham» seks måneder. Han levde seks år, forbausende aktivt.
  To tvillingsøstre fikk kreftdiagnose samtidig, den ene barnløse døde, den andre med barn lever.

  Arkeologer finner jegere/samlere, høye, gode tenner, kornspisende jordbrukere små og tannlause.

  2024. Burger av gmo hvit bolle, kjøtt med steroider, antibiotica og rmna for alt vi vet.
  En SVÆRT overvektig i nabolaget fikk tarmen kirurgisk forminsket, hjalp ikke det minste, like feit som før.
  Matvrak er å regne som andre avhengige, som rus for å ikke føle. Jeg kjente en som beskrev å glefse i seg ett-to-tre-fire brett med alt, cola, chips burger, ketchup og sennep. For så å kånke ut og ligge og fise.

  «EKSPERTER ADVARER» i msm/statsmedia mot vit.d, fasting, «hestemedisin», etc..

  Innser folk snart at det er på tide å tenke sjøl og tenke kritisk, for barns og egen sikkerhet?
  LEGEORDRE?, like et avleggs ord som spanskrør eller konebil.

  Pengene råder? Jo da, men man kan bare korrumpere de korrumperbare, som helsevesenet.
  (Og mange andre «-vesener»)
  Ikke bare de på toppen.
  UK-sykepleiere fikk ti pund pr satte sprøyte.

  Svar
 • Anders Filip
  20 april 2024 10:40

  Fantastisk bra artikkel. Mulig jeg er litt partisk, da jeg også har lest Helesemagasinet i en årrekke Hadde alle satt seg inn i viktigheten av hva kostholdet betyr for helsa, så hadde legemiddelindustrien fått store problemer med å pushe elendige medisiner. Som feks statiner.
  Takk❤️

  Svar
 • «KOLESTEROL»

  Jeg vil (også) anbefale en bok i denne forbindelse:

  «Spis deg sukkerfri! – en bok om mat som medisin», av Lars-Erik Litsfeldt

  Med fin informasjon også om kosthold i/fra flere folkegrupper i verden. Der fettet har vært/er en del av en positivt helsetilstand.

  Jeg husker for noen få år siden, der måling av kolesterolet var en stor del av fastlegens oppgave.
  Nå er det visst diabetes. Etter en liten pause, der PCR-test var det viktigste. Gjerne flere ganger om dagen det også. 😉

  Ellers virker historien om/rundt Royal Raymond Rife, utrolig.
  Men ikke usannsynlig. Mer informasjon hadde vært fint å få, fra noen som vet mer.

  Det er skremmende mye informasjon som blir sett på som ‘farlig’, fra de som blir kalt autoriteter av maktapparatet. – Før de blir avkledt.
  Enebak sin samling av D-vitaminets betydning for helsen , som det har vært artikler her på derimot.no, er ikke minst verdt å lese.

  Kosthold har lett for å få et religiøst preg. Men hva så?
  Det å ha noe å tro på; – og at man sjøl har kontroll over eget liv og helse er viktig. Både mentalt og somatisk. Og er kanskje en viktig del av ens sykdomshistorie, og totale liv.
  Og at forsøk på/med egen kropp både er viktig og interessant. Enten det gjelder kosthold, aktivt bruk av kroppen både mentalt og fysisk, nesepusting, og ikke minst hvile . Og vi er alle forskjellige.
  – Og glede i hjertet, – og tro på livet er nok viktig.
  Selv om våre myndigheter ser ut til å ha som mål gjøre dette vanskelig. – Hvis man ikke følger deres tvangs- ‘anbefalinger’. ( ‘Pandemi’-løgnene i mente.)
  Men de er ikke våre foreldre. Vi er ikke deres barn.

  Vi eier sjøl vårt eget liv. Gjør det spennende, vær i utvikling.

  Svar
  • Rolf Galgerud
   20 april 2024 15:44

   Jeg ser at du gjerne vil vite mer om Rife. Det er mitt inntrykk at på nett er det interessante ved Rifes arbeider sensurert bort. Noen i USA har tatt opp ‘tråden’ etter Rife, og lager nødvendige apparater, radiorør for frekvensbehandlig som men kan få bestilt. Kjenner ikke noen adresse.
   Jeg vet ikke om andre som har skrevet om Rifes historie enn den jeg nevnte i teksten, boka av Barry Lynes som heter «The Cancer Cure That Worked”. Det finnes også ei bok, utgitt i USA, beregnet på behandlere med frekvensapparater hvor bl.a. de forskjellige frekvenser er listet opp. Denne er skrevet av Nenah Sylver, PhD, boka heter: The Rife Handbook of Frequency Terapy with a Holistic Health Primer. Den er ikke en murstein, men en lecablokk, 730 sider i ca. A4 format. Jeg kjøpte den for vel 10 år siden via Amazon, var ikke spesielt dyr. Men for å avslutte; jeg tror, ganske sikkert, at veien til god helse ligger i riktig kost.

   Svar
   • R.G.

    » Det er mitt inntrykk at på nett er det interessante ved Rifes arbeider sensurert bort.»

    Takk for info.
    Dette gjør det jo enda mer interssant. 😉

 • Å stole blindt på helsevesenet er uklokt, og hvor mange flere bevis behøves?
  Tuskagee syfilis studiet,
  lobotomi,
  thalidomid/contergan,
  bare som eksempel,
  og ALT fra Gates som kanskje har avlivet flere enn
  Hitler, Stalin og Mao tilsammen.

  Svar
 • Vi så noen få ekstremt overvektige i gamle dager også, men dette nå er som en annen type flesk, hvor magen henger og slenger og og slasker over genitaliene, i ekstreme tilfeller ned til knærne.

  Svar
 • Kåre Magne
  20 april 2024 21:08

  Healeren som du nevner Knut; er det kanskje Stephen Turoff?
  Jeg har aldri vært hos han, men har hørt mye positivt om han og det han holder på med.

  Ja, e…som du sier er det viktig å tenke selv og ikke la myndighetene tenke for oss. Altfor mange lever et ubevisst liv når det gjelder helse og kosthold. Noen trenger sikkert å spise kjøtt, men neppe alle, inkl.meg selv. Dette blir ganske individuelt.
  En annen måte å tenke mat på enn bare hvilke næringsstoffer den inneholder er at all føde innehar en spesiell vibrasjon (som enten er bra for deg eller ikke). Dette gjelder jo også i høyeste grad vann.
  Mye over-bearbeidet mat fungerer nok dårligere for fordøyelsessystemet enn mat som ikke er det. Så kan man jo stille seg spørsmålet om hva diverse mat anno 2024 inneholder av giftstoffer, sprøytemidler, urenheter, tilsetningsstoffer, og andre ting som ikke er bra. Jeg tror f.ex at dagens moderne hvete/hvetemel er verre å spise enn hveten for 50-100 år siden var, også fordi den inneholder mye gluten. «Moderne» hvete er vel primært utviklet for å gi veldig stor avkastning (som også gir høyere fortjeneste i kroner og ører), men som sannsynligvis er mindre bra å spise.
  Fint at gamle hvetesorter som emner og spelt har kommet mer frem i lyset igjen ettersom de også inneholder mindre og har et bedre gluten og er av høyere spise-kvalitet enn vanlig hvete.
  Og hva med vannet vi drikker? Hvordan påvirker vann fra springen oss som ofte har sur PH-verdi?
  Noen mener at det er en betydelig fordel å drikke tilnærmet rent vann som er svakt basisk enn dårlig vann med sur PH-verdi.
  Og hva med all strålingen vi blir utsatt for; 5G og bruk av smart-telefoner og hvordan påvirker det oss å ha disse telefonene nær kroppen mange timer i døgnet (uten beskyttelse mot denne elektromagnetiske strålingen)?
  Jeg tror ikke det er bra, så helsemessig er det mye å tenke på og da nytter det ikke å høre på alt det (helse)myndighetene kommer med. De trenger ikke tenke for oss.

  Svar
 • Tre utvalde bøker frå biblioteket til Saksyndig-redaktøren:

  Robert Lustig: «Søtt og farlig – den bitre sannheten om sukker» (2014)

  Gary Taubes: «Hjelp, vi blir tjukkere! Hvorfor – og hva kan du gjøre med det?» (2013)

  Begge bøkene handlar om kor skadeleg sukker (karbohydrat) er, og at det er det som gjer folk overvektige og sjuke. Her blir eit kosthald med mykje feitt, men få eller ingen karbohydrat tilrådd.

  Catherine Shanahan: «Deep Nutriton – Why Your Genes Need Traditional Food» (2008)

  I denne mursteinen (eller «leca-blokka») tilrår legen Shanahan eit kosthald ved namn «Menneskedietten», som utgjer: 1) fersk mat, 2) fermentert kost, 3) kjøt kokt på beinet, og 4) innmat.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Så mange som mulig skal sulte:

Israel gjorde systematisk mathjelpearbeidere i Gaza til mål, viser nye bevis – det var ikke en ulykke!

Forrige innlegg

Historien om Ukraina-krigen skal omskrives for å tilpasses den vestlige forståelsen.

Vestlige lederes svik overfor Ukraina skal glemmes.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.