POSTED IN Ideologi, Islam

Helge Rønning:

Islamofobi, et begrep i strid med demokratiske prinsipper

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Bok fra 2010.

Mange venstreorienterte og politisk intellektuelle gir seg til kjenne med å mene at rasismen er den viktigste konfliktlinja i verden, den som styrer og utvikler alle andre konflikter. I 2008 skreiv Marte Michelet, den viktigste i dag for å klistre jødehat til Hjemmefronten og grenseloser: «Islamofobien er vår tids farligste ideologi og vi må tørre å sette halen på grisen
Islamofobi brukes som en medisinsk diagnose mot meningsmotstanderne sånn som Sovjetregimet brukte medisinske diagnoser under utrenskninger. Islamofobi brukes i dag for å bannlyse og sjukeliggjøre meningsmotstandere, nærmest som et honnørskjellsord. Bruken av anklagen islamofobi er det ideologiske fundamentet for organisasjoner som Antirasistisk Senter, Bladet Utrop og er grunnleggende for partier som Rødt, SV, og MDG. For boka Islamofobi hylles Mattias Gardell av bokmeldere i Klassekampen og Morgenbladet.

Pensjonert professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Helge Rønning, og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen (1996-1999), skreiv i Dagbladet 26.08.2019 et innlegg om denne påståtte medisinske diagnosen at «Islamofobi-begrepet forvirrer».
Innlegget gjengis med hans tillatelse og med Dagbladets overskrift og ingress.

Ove Bengt Berg

____________________________________________________________
Innlegget er hentet fra  Politikus
_____________________________________________________________

Helge Rønning:
Islamofobi-begrepet forvirrer
Kliniske begreper bør ikke anvendes som metaforer i sosiale og politiske sammenhenger

Dagbladets ingress 26. august 2019:
«KLINISK BEGREP»: 
Islamofobi anvendes av islamske organisasjoner som et sekkebegrep for alle utslag av fordommer mot muslimer, men kronikkforfatteren mener det er et uheldig begrep.

Etter terroren i moskeen i Bærum har politikere og andre brukt begrepet «islamofobi» for å beskrive antimuslimske holdninger og handlinger. (Statsminister, justisminister, leder for Senter for ekstremismeforskning på UiO) Dette er et uheldig og omdiskutert begrep.

Rent etymologisk er det et klinisk psykologisk begrep med røtter i gresk og som betyr skrekk og angst. Store norske leksikon definerer det som overdreven angst for situasjoner, naturfenomener, dyr, gjenstander. Fobien er overdreven og utenfor viljemessig kontroll. Kliniske begreper bør ikke anvendes som metaforer i sosiale og politiske sammenhenger.

Det å bruke fobi om fordommer mot muslimer forvirrer snarere enn å oppklare den alvorlige diskrimineringen som mange med muslimsk bakgrunn møter i vestlige samfunn. Islamofobi anvendes både av dem som er bærere av antimuslimske fordommer og av krefter som vil forsvare islam. Noe av det viktigste er imidlertid at det anvendes av islamske organisasjoner som et sekkebegrep for alle utslag av fordommer mot muslimer.

Selv om begrepet har en lang historie ble det for alvor aktuelt i Storbritannia i 1997 da organisasjonen The Runnymede Trust publiserte rapporten «Islamophobia: A Challenge for Us All». I 2017 ble denne rapporten fulgt opp av en publikasjon, «Islamophobia: Still a Challenge for Us All». Der ble begrepet brukt slik at islam ble betraktet nesten som en monolittisk helhet, og alt som kunne identifiseres med muslimhets kunne kalles islamofobi.

Senere er begrepet brukt i mange sammenhenger. Et viktig eksempel er at Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har 57 medlemsland, har en stående komité som rapporterer om islamofobi i verden. I sine rapporter trekker komiteen ofte fram at dette innebærer at det må skilles mellom religionskritikk og konstruktiv diskusjon. Det framheves at religiøs overbevisning er en del av individers og sosiale gruppers identitet, og at angrep på religionen og manglende respekt for religiøsitet ikke kan tolereres.

OIC hevder at mange kritiske ytringer om islam ikke faller inn under ytringsfriheten og kan sidestilles med islamofobi, som oppfattes som krenkende og blasfemisk. Det vil blant annet omfatte karikaturer. Flere av medlemsstatene i OIC har også trukket fram Salman Rushdie og hans roman «Sataniske vers». Begrepet islamofobi gjør det vanskelig å skille mellom det som er fordommer og det om er relevant og skarp religionskritikk. Det er nødvendig å avgrense kritikken av islam som religion fra diskriminering av muslimer.

Ekstra problematisk er det at islamofobi ofte gjøres ensbetydende med rasisme og hat mot folkegruppe. Muslimer utgjør ikke en rase, det er mange ulike mennesker fra mange folkegrupper som bekjenner seg til islam. Det er en grunnleggende forskjell mellom rase og religion. Man kan ikke velge den hudfarge man er født med, men religion er et spørsmål om valg av tro og overbevisning. Å sette likhetstegn mellom rasehat og religiøse fordommer forvirrer mer enn det oppklarer. Det bidrar ikke til å reise motstand mot fordommer mot muslimer å sidestille slike intoleranse med rasisme.

Den britiske forfatteren Kenan Malik har skrevet mye om rase, religionskritikk og ytringsfrihet. Han skiller mellom fire vestlige forholdsmåter til muslimer: kritikk av islam som religion, muslimhat, diskriminerende praksis, voldelige handlinger. Om de to siste er det bare å slå fast at de rammes av eksisterende lover som bør håndheves. Det er de to første forholdene som gjør begrepet islamofobi problematisk.

I et fritt samfunn med åpen debatt er det alltid slik at noen vil kunne føle seg såret. Å kreve særlig rettigheter mot å føle seg krenket, bryter med prinsippet om likhet i et demokratisk samfunn. Når noen sier at de blir krenket av visse utsagn om sin religion, innebærer det at de vil hindre at deres tro skal bli utsatt for alle former for kritikk, også latterliggjøring (f.eks. i form av karikaturer). Alle kan av og til føle seg forulempet, men det er ikke noen god grunn til å innskrenke andres ytringsfrihet at man kan oppleve seg som krenket.

Det er forskjell mellom individer og grupper. Det at visse kollektive grupper føler seg ydmyket, er ikke det samme som at sårbare individer ikke kan blir krenket. Slik sett er det å komme med blasfemiske ytringer om kristendommen, islam eller andre religioner ikke det samme som å krenke den enkelte religiøse person, selv om han/hun kan føle seg dypt såret. En gruppes tro er ikke ensbetydende med gruppens rolle i samfunnet. Derfor er det fullt legitimt å komme med alle former for kritikk og uthenging av religiøse overbevisninger og skrifter.

Hensikten med en åpen debatt er blant annet å konfrontere hatefulle ytringer og dermed avsløre diskriminering. Begrepet islamofobi står i en sammenheng som innebærer at man kan kreve begrensninger i andres ytringsfrihet. Å bruke et slikt uttrykk strider dermed mot et demokratisk samfunns prinsipper. 

[Uthevinger i teksten av OBB]Framhevet bilde: Faksimile av overskriften i innlegget i Dagbladet 26.08.2019

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Det er ikke mot islam den påståtte islamofobien er rettet. Det er mot Islam imperialisme og Islam sitt behov for livsrom på bekostning av andres livsrom. Ingen ønsker å få sitt handlingsrom og plassbehov begrenset. Koranen har påbud til muslimer om å lyve og bedra ikke- muslimer. Reaksjon på fiendtlige og aggressive holdninger er naturlig og ikke islamofobi Det er urimelig å kreve at alle skal vise sjenerøsitet imøte med aggressive ideologier og religioner som Islam og nazisme.

  Svar
  • Nå såra & krenka du meg, Grimelund.
   Jeg er jøde, og jeg har også rett til å lyve overfor alle dere Goijmer.
   Og en gang skal hele verdens herligheter & livsrom tilhøre oss.

   Svar
 • Takk for god humor. Det var innertier. Men det er allikevel noe med kjøttvekta, antallet og mengden som er det avgjørende her. Det er milliarder muslimer og ca 60 islamske land som alle er mer eller mindre fungerende. Afghanistan har 95 % av heroin produksjon i verden. Islamske land eksporter mye sinte unge menn. Demografien er og blir den viktigst og den avgjørende faktor her men dessverre undervurdert.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Trump: USA-troppene skal ut av Somalia.

Men de skal ikke hjem.

Forrige innlegg

USA spriker om Covid-19. Det er noe som ikke stemmer:

Florida har lave dødstall uten særlige restriksjoner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.