POSTED IN Norge, Olje-Energi

«Hastemøte» i Stortinget

Rødts forslag

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Etter press har Stortinget med mange ukers varsel kalla inn til det Stortinget kaller et «hastemøte». De somler ikke på Stortinget…
Noen tror at når det først blei et «hastemøte», så skulle Stortinget debattere og fatte vedtak. Fortrinnsvis til gunst for befolkninga og næringslivet. Men sånn blir det ikke. Energiministeren skal holde en innledning, og så skal alle forslag oversendes til komiteene der i de i praksis skal gravlegges. For det er overveldende flertall i Stortinget for at grunnlaget for at det blir så høye strømpriser, ikke skal røres. Markedet og hva EU vedtar skal få bestemme prisfastsettinga, mener Ap, Høyre, Venstre, MDG og KrF — med Senterpartiets støtte så lenge SP er med i regjeringa. 
Rødt sitt forslag blir enten nedstemt eller gravlagt i en komite. SV har dessuten uttalt at de mener Rødts forslag er urealistisk. Likevel legges det fram her til allmenn politisk orientering. Forslaget har nok langt større oppslutning i befolkninga enn på Stortinget.
Forslaget er gjengitt fra VG.no 12.09.2022.

Innlegget er henta fra Politikus.no

Rødts forslag til stortingsmøtet 19.09.2022:

 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det innføres en makspris på strøm til alle kunder i Norge, gjennom pålegg for kraftprodusenter. Denne settes til tre ganger konsesjonspris, det vil si om lag 35 øre/kWt. Inntil nødvendige endringer av lov og/eller forskrift er på plass skal strømstønadsordningen forsterkes for månedlig forbruk inntil 3500 kWt med 100 % dekning når strømprisen er over 35 øre/kWt.
 2. Stortinget ber regjeringen stille umiddelbare krav til produsentene om å stanse kraftproduksjon til eksport fra magasiner som kan lagre vann til vinteren. Om det må gjøres lovendringer for å gjennomføre dette, bes regjeringen legge dette fram for Stortinget innen 3. oktober. Om nødvendig for å oppnå dette må regjeringen gå i forhandlinger om eksisterende avtaler som regulerer strømeksport.
 3. Stortinget ber regjeringen utrede en toprismodell gjennom avgifter på strøm. Regjeringen bes på bakgrunn av utredningen legge fram et forslag som tar hensyn til forbruk, energistandard, husstandens størrelse og geografi.
 4. Stortinget ber regjeringen inngå en tilleggsavtale med Enova SF med investering i energirådgivning, etterisolering, installering av varmepumper og solenergi hos private husholdninger.
 5. Stortinget ber regjeringen innføre et energispareprogram for offentlig sektor med tilbud om rådgivning og krav til jevnlig rapportering.

Framheva bilde: Foto: Dag T. Norum.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 349 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Selvfølgelig mener SV dette er urealistisk.
  Det er mye bedre å bruke arbeidskrefter til å ‘fordele støtte’ til verdig trengende. Et enormt system- regnskap & sløseri som er politikere verdig.
  SV er jo et ‘radikalt’ parti, som skal ‘ta de rike’, og ‘hjelpe de fattige’.
  Der i ligger hele deres eksistensgrunnlag. Politikk. 😉

  Har vannkraften blitt dyrere de siste årene?
  Altså ikke prisingen og avgiftene , men produksjonen.
  Nei, og dette vet vi.
  Har vi plutselig for lite vannkraft-energi i Norge, til oppvarming ( og transport hvis vi vil) og nødvendig industri?
  Nei, og dette vet vi.
  Men vi vet ikke hva politikere, som ikke greier å skille mellom penge-fantasi og virkelighet, kan finne på av systemer & politikk for å begrunne sin nødvendighet.

  Vannkraften koster fortsatt 10 øre pr. kWh. Og med 50% leie/fortjeneste til kraftkommunene som forvalter innbyggernes egen kraft, vil det altså si 15 øre pr. kWh.
  Forutsigbart og trygt, i vinterlandet Norge.
  – Uten parti-politikk.

  Men, men …. Er det ikke statsadministrasjonen som forsørger innbyggerne da? Det må de jo få inn nok avgifter og skatter til?
  Det er selvfølgelig omvendt.
  – Og dette vet vi.

  Svar
 • Vi vet også.
  At hvis innbyggerne fikk den egenbetalte vannkraften fra kraftanlegg de tidligere har nedbetalt, til denne prisen.
  Da ville innbyggerne få frihet. Uten å stå med lua i handa. Uten parti-politikk. Uten ‘makspris’, uten ‘støtte’. Betale det det koster.
  Uten å måtte holde et ikke-produserende byråkrati og politikere med kost & losji i tillegg.
  Frihet.

  Men vil ikke innbyggerne sløse med strømmen da? 😉
  Innbyggerne betaler selvfølgelig det strømmen koster å produsere så er det lite trolig, selv om vi blir innbilt det i media. Men uansett et mye mindre sløseri enn det disse ikke-produserende kostebinderne koster samfunnet. Med eller uten tullete hastemøter og overtid.
  Og hvis vi ville kunne innbyggerne få tilgang til sin del av energien ( antagelig 20 000 kWh pr. år. ? ), og så selge det de ikke bruker til industrien. – Uten at politikere får kloa i det sparte.

  Men da, parti-politikere, SV og Rødt innebefattet, ville innbyggerne ta fra dere makt og selv få frihet.
  Det, SV, er selvfølgelig urealistisk å tenke seg. 😉

  Svar
 • ‘ Her er finansminister Vedums budsjettfloke: Utgiftene vokser langt mer enn inntektene
  Det er fire hovedgrunner til at utgiftene skyter i været med anslagsvis 100 milliarder kroner neste år:
  Strømstøtten til husholdninger står for den største økningen når den kommer inn på det ordinære budsjettet. (Det blir i år betalt ut over 40 milliarder kroner i strømstøtte.)’
  nrk.no/norge/nytt-anslag_-100-milliarder-i-okte-utgifter-i-2023-1.16105417

  Er det ingen som ser galskapen?
  Innbyggernes økte strømavgifter, er plutselig blitt offentlige inntekter. Det ‘skjønner’ alle som er utdannede samfunnsøkonomer, – og selvfølgelig politikere som både har fått et embede og forstand.
  ( I motsetning til innbyggerne som bare står og virrer med hodet og undrer seg over slik klokskap ? )
  Hvis man i ytterligere politisk galskap hadde økt strømavgiftene med 10 000 prosent i stedet for 5000 prosent…. Så innbyggerne hadde fått enda mer i ‘støtte’…, men .
  Hvordan i all verden hadde finansministeren fått statsbudsjettet til å gå opp, da, da…?
  Da måtte det et politisk hastemøte til. Enda et.
  Det er bra vi har politikere til å rydde opp, ellers ville det blitt krise. 😉
  Og at vi har ‘radikale’ partier som sikkert setter i gang en streik/produksjonsnedleggelse så vi får bedre velstand.

  Penge-økonomene, og sikkert samme finansminister, redd for en for sterk prisøkning; så innbyggerne må ut på gatene med faner &flagg, og streike/ legge ned arbeidet lenge. Et regjeringsparti må opptre ansvarlig må vite og kan ikke bare pøse ‘offentlige penger’ inn i økonomien.
  Ja hm, ja, hm. Vi får viss dyrtid nå. Hm , ja, hm.

  Lønnsøkning og utgifter fra strømprisingen blir så kalt ‘inflasjon’.
  – Som så brukes til å begrunne høyere renter.
  Som så…….
  Ja hm, ja, hm. Vi får viss dyrtid nå. Hm , ja, hm.

  Det må nok et hastemøte til.

  Svar
 • Her må SV på banen.
  Og ta de rike med millionlønn, som ikke arbeider, men bare utbytter vanlige folk og bygger kjempegarasje til 2 milliarder.

  – Men vi kan jo bare spørre om de kan ta et hastemøte og vedta ‘maks -utbytting’? – Og ‘støtte’.

  ‘ 20 prosent av respondentene svarte at de lever på randen av hva deres økonomi tåler. Dette stemmer godt overens med SSBs levekårsundersøkelse «Fattigdomsproblemer for 2021», som nylig ble lagt frem, som blant annet viste at mer enn 900.000 nordmenn ikke har en mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner. ‘
  .nettavisen.no/okonomi/dramatisk-okning-i-foresporsler-fra-boliglanskunder/s/5-95-653611

  ‘Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd.
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på 2,75 prosent før vi skriver 2023 i kalenderen.
  Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne som har kommet inn på markedet……. men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  Svar
 • Norge er en fri nasjon, gitt.
  Med politikere som setter EU-makt over innbyggernes makt. 😉
  – Så kaster vi ikke disse trojanske hestene, fysisk, ut av Løvebakken !
  Skal ikke norske politikere holde oversikt over norske resurser og arbeide for nasjonen og innbyggerne?
  Hva feirer vi 17 mai for?
  Hva holder vi disse trojanske hestene, eventuelt idiotene, med mat og bolig for?

  ‘Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) står på sitt og mener Norge har rett til å begrense krafteksporten til Europa i krisetider.
  Aasland sier han er blitt møtt med forståelse i EU for Norges posisjon.
  – Jeg har snakket med flere energiministre om det vi gjør og opplever at de har stor forståelse for at vi lager en ramme rundt forsyningssikkerheten vår hvis vi kommer i en situasjon med svært lav magasinfylling.
  Men EU står fast på sin posisjon, får NTB opplyst. Norge har ikke rett til å begrense kraftutvekslingen over grensene.’
  tu.no/artikler/aasland-trosser-advarsler-fra-eu-gar-videre-med-planer-om-eksportbrems/522462

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Vitamin D og Celledeling:

For godt til å være sant?

Previous Post

Den tyske utenriksminister:

Vi setter Ukraina foran Tyskland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.