POSTED IN Olje-Energi

Har vi lært noe av de galopperende kraftprisene?

Folk vil ha normale strømprisen men vil de skifte ut politikerne som har ansvaret for galskapen?

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

En trenger ikke være enig i alt som fremkommer i denne korte oppsummeringen fra Hva mener partiene, men det er likevel en stor lettelse å få presentert svart på hvitt enkelte enkle sannheter om den el-kraften som produseres i Norge. F.eks. at gjennom en statlig innkjøpsordning kunne prisen vært regulert ned til 20-30 øre pr. kWh (kilowatt-time) og likevel ville det ha gitt fortjeneste. For å få bukt med sløsing kunne den gamle overforbruksordningen vært innført igjen: altså at alle fikk en viss menge el-kraft til rimelige priser, mens de som brukte mere, måtte betale til høyere pris.

Problem-Solving Process in 6 Steps - Potential.com

Men for at folk ikke skal kunne ta stilling til realitetene i denne saken er den pakket inn i kompliserte regnestykker, regler og markedsmekanismer som gjør det umulig for folk å følge med. Og det er naturligvis hensikten. Men folk skjønner at det er noe som er riv ruskende galt når de får regningen på et gode som vi alle har finansiert til ca. Kr. 0,15 pr. kWh, men må betale kr. 3,- 4, 5 pr. kWh., eller enda mer for.

Og vi har plassert politikere på Stortinget som enten ikke vil eller tør gjøre noe med dette systemet.

Knut Lindtner
Redaktør

Hva har vi lært om kraften vår i år ?

 • Vi har lært at karftnæringene og politikerne og lobbyistene lyger. Alltid. Om alt.
 • Vi har lært at vi ikke kan tillate at Nordpool gambler opp prisene i Norge.
 • Vi har lært at vi ikke kan ha netto eksport når fyllingsgraden er under median.
 • Vi har lært at det er galskap å elektrifisere sokkelen fordi det ikke gir noen global CO2 gevinst.
 • Vi har lært at vi ikke kan elektrifisere Europa, vi har ikke strøm nok.
 • Vi har lært at det er idioti å kaste bort kraft på bitcoin.

Og løsningen ?

 • Opprette et statlig selskap med enerett og plikt til å kjøpe all kraft fra produsentene til kostpris + normal avanse. Innkjøpsprisen vil variere fra 10 øre kWh for gammel vannkraft til 2 kroner kWh for kraft fra nye havmøller.
 • Selskapet selger kraften videre til dagens salgsapparat for gjennomsnitts pris + 1 øre kWh i provisjon. Gjennomsnittspris blir trolig rundt 20 øre kWh.
 • Salgsapparatet fortsetter som før, men selger til innkjøpspris + provisjon for en fast månedspris, eventuelt 0,25 øre kWh.
 • Ved fyllingsgrad et stykke under median kan strømpris økes inntil maksimalt 75 øre kWh ved krise.
 • Det statlige selskapet kan eksportere fritt til Nordpool priser når fyllingsgrad er over median.
 • Det statlige selskapet driver utveksling (import = eksport) for å avhjelpe topper og bunner i Europa som før.
 • Evt. overskudd til selskapet gis i rentefrie lån til investering i oppgraderinger, ny kraft eller tiltak som reduserer strømbruk.
 • (ublu skatter, avgifter og moms på alt, foruten nettleie kommer i tillegg – dette er et kapittel for seg.)
Og hva har politikerne lært? Svar: ingenting. Deres lojalitet ligger et annet sted enn hos det norske folket som har valgt dem inn.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  18 desember 2022 10:14

  Kor mange stortings-politikarar må bytast ut for å få til noko slikt?

  Svar
 • Jone Bjørheim
  18 desember 2022 10:45

  Intet av det som nevnes ovenfor, fordi offentlig innblanding er årsaken til dagens misere. I stedet for skal vi ha umiddelbar og full privatisering av kraftverkene, stat og økonomi skal skilles fullstendig ad, samt fri prisdannelse på strømmen uten noen som helst innblanding fra offentlige etater. I tillegg ingen særskatter på produksjon av elektrisk energi, men det skal betales for vannet dersom eieren av kraftverket ikke er den samme som eier vannet.

  Jeg har bare en betingelse, nemlig at kraftverkene, i hvert fall de store, skal være noterte på børs for å gjøre det lettere for folk flest både å kjøpe og å selge eiendeler i kraftverkene. Dessuten skal det bli forbudt for politikerne å blande seg inn i økonomiske forhold. Det skal altså være forbundet med en forholdsvis streng straff for enhver politiker, som forsøker å blande seg inn i økonomien.

  Svar
  • Jone Bjørheim 18 December 2022 at 10:45:
   >Intet av det som nevnes ovenfor, fordi offentlig innblanding er årsaken til dagens misere. I stedet for skal vi ha umiddelbar og full privatisering av kraftverkene, stat og økonomi skal skilles fullstendig

   Vær grei og kryp tilbake under freppersteinen du kom fra.

   Svar
  • Terje Larssen
   30 desember 2022 8:49

   Dette er jo akkurat det systemet vi har der EUs kraftetterspørsel driver prisene gjennom taket! Strøm er en samfunnskritisk infrastruktur og beredskap å slett ingen «vare» som bør selges til høyestbydende slik som idag. Jeg er for en blandingsøkonomi, ikke markedstyrt frislipp om noe så livsviktig som krafta vår! Strømprismarerittet vil vare helt til vi sier opp EØS avtalen! Noe kan med fordel være privat drevet, men ikke alt. Rødt, AP og SV vil gjerne at Staten/EU skal styre og eie alt, mens Frp, Høyre mfl. vil at alt skal flyte fritt uten reguleringer, mens Demokratene vil ha en Blandigsøkonomi, slankekur på offentlig sektor og jatakk til private aktører der de driver best.

   Svar
 • Northern Light.
  18 desember 2022 14:18

  Statsministeren sa at han ikke vil være statsminister i et land som ikke vil hjelpe EU med strøm. Norsk industri, næringsliv, jordbruk og husholdninger bruker omtrent 135 tWh av en årlig produksjon av vannkraftverkene på ca 150-155 tWh. Vi har altså bare rundt 15-20 tWh vi kan eksportere, og med en 10-15 tWh fra vindkraft, kan vi eksportere rundt omkring 30 tWh. EU, kontinentale Europa, har et forbruk på 3500 tWh. 30 tWh fra Norge er ikke engang en prosent av dette.

  Europa trenger ikke strøm fra Norge. 30 tWh strøm kan alle de store landene i EU lett spare inn med enøk-tiltak og energigjenvinning. ACER er et ran av det norske folk i fullt dagslys. Før ACER betalte alle fra nord til syd ca 35 øre per kWt, etter ACER flere kroner per kWt, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra nøyaktig samme vannkraftverk og strømnett.

  Vi har ikke en regjering som representerer folk og lands interesser, i likhet med andre vestlige land har vi en administrasjon som tjener den globale storkapitalens interesser. ACER gjør at finanskapitalen kan ta vannkraften som er det norske folks eiendom, våre olde-og besteforeldre har bygget og betalt det, strømnettet vi betaler leie for også, og selge en kWt produsert for 10-15 øre, til spot(gambling) pris uten et øvre pristak på den Nasdaq eide Norpool-børsen.

  Prisen på børsens dyreste energi gir prisen på strøm, som Norge må kjøpe tilbake. Arbeiderklasse og lavere middelklasse som tidligere klarte seg, har nå blitt energifattige, av politikere de trodde representerte deres interesser. En hard lekse. Når strømmen blir dyrere, blir også alt som produseres og transporteres dyrere, som mat og andre varer, og mange har nå ikke penger igjen etter strømregningen er betalt. En situasjon påført en stor del av det norske folk av storkapitalens politikere, som etter den politiske karrieren får fyrstelig betalte stillinger i storkapitalens organisasjoner og selskaper som belønning. Det er ikke bedre enn landssvik.

  Hovedstrømsmedia som NRK og riksavisene måtte kjenne til konsekvensene av ACER avtalen for folk, men hjalp heller til ved å selge det inn som: «Norge, et grønt batteri for Europa», og fikk folk til å tro at «energirike Norge må hjelpe energifattige Europa med strøm». Det norske folk styres av Stortinget sammen med NRK. Nyhetsankeret i TV2 «økonominyhetene» (en vits), sa før ACER avtalen ble underskrevet, at «vi kunne få gratis strøm i en dag», for slik fungerer et fritt marked!. Og mens et mett og trett folk opptatt av lånefinansiert forbruk ble avledet til å se en annen vei, ble ACER underskrevet. En suksess for storkapitalen og deres politikere, en katastrofe for folket.

  Så eies også hovedstrømsmedia av de samme finanskapitalen som pønsket ut ACER. Selv om NRK er statseid, er det langt ifra en nøytral og balansert nyhetsformidler. Finansfolket har for mange tiår siden fått sine folk inn i ledende stillinger i NRK, som så har ansatt sitt eget slag til de har sine folk i alle redaksjoner, som gir folket det nyhetsbildet og verdensbildet storkapitalen vil at folk skal ha.

  Globalisten Brundtland og hennes folk brukte bare en par tiår på å gjøre AP om til Høyres søsterparti, som nå går sterkt frem på målingene, selv om Høyre var like sentral i å få Norge inn i ACER som AP. Høyre vil også privatisere drikkevannsforsyningen på samme måte som med strømmen, og hadde Høyre vunnet valget, hadde de solgt seg ned i Equinor (tidligere Staoil) til 50%. De aller fleste vet ikke at det norske folk nå bare eier 70% av oljen. Hvis Støre går av og Solberg tar over, akselereres bare privatiseringen og salget av Norges resurser til storkapitalen, forkledd som EU.

  Skal det norske folk få råderetten og suvereniteten tilbake, må vi ut av EØS og ACER, og da er ikke løsningen på Stortinget. Det er det samme hvordan partiene settes sammen til en regjering, så vil de samlede politiske beslutningene over tid komme global storkapital til gode, ikke folk og land. Skal Ap og Sp styre, må grasrota i partiene fjerne den globalistiske ledelsen, så Ap blir et arbeiderparti igjen, og Sp blir et parti for småbønder og distriktene.

  Svar
  • «han ikke vil være statsminister i et land som ikke vil hjelpe EU med strøm»
   Vel, jeg vil ikke ha en statsminister som ikke sørger for at folk og næringsliv får sin rettmessige strøm som de selv har betalt for utbyggingen av via skatter og strømregninger. Støre: please, GÅ.

   Svar
   • Enig med Jonas. Sta(t)sminister Støre bør ta sin hatt og gå av.
    Under et debattprogram for noen uker siden var det også snakk om en makspris f.eks på 35 eller 50 øre KWh (som politikere fra et par partier foreslo at folk skulle betale). Dette syntes Støre var en dårlig idé.
    Ja, en dårlig idé for makteliten, men bra for folk flest (å ikke betale mer enn 35-50 øre KWh). Dette viser at Støre ikke representerer folk flest, men derimot den globalistiske makteliten der bakmennene nå blir plukket vekk, en etter en.

 • «Men folk skjønner at det er noe som er riv ruskende galt når de får regningen på et gode som vi alle har finansiert til ca. Kr. 0,15 pr. kWh, men må betale kr. 3,- 4, 5 pr. kWh., eller enda mer for.»

  Og når folk som kaller seg fagfolk, og som antagelig er våre politikeres rådivere kan få seg til å si at husstandene i Norge bør installere ( fordyrende, miljø-ødeleggende) elektriske batterier når vannkraftanleggene våre ER nettopp batterier…
  Er folk blitt helt idioter, f.eks. herr ‘kraftanalytiker’ Lilleholt ?
  Vi produserer altså NOK vannkraftenergi til hele befolkningen og eksisterende industri, til 10 øre pr.kWh. Så skal vi kaste bort gode arbeidskrefter i nasjonen på solceller, varmepumper og batteripakker! Som produserer strøm til 10 ganger vannkraft , – Som sikkert skal inn i vannkraftregnskapet/prisen til befolkningen, kjenner jeg de politiske trolla rett.
  Og ‘staten’ skal kompansere. 😉
  Staten/Ennova og kostbart byråkrati; hvem betaler disse ‘støtterne’ ? Selvfølgelig innbyggerne, over skatteseddelen. :

  –’Vi må få ned forbruket. Installere varmepumper og solcellepanel. Og her burde staten gå inn med økonomisk kompensasjon. Dessuten må vi ha mer kraftproduksjon. Og kanskje må vi se på løsninger med batteripakker for privathusholdninger, sier Lilleholt. ‘
  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/hvorfor-er-strommen-sa-dyr_-_-politikerne-far-skylda-1.16217663

  Den eneste grunnen til at folk biter på slikt tullball må jo være at de har sluttet å tenke. Produserer ‘staten’ eller politikerne noe?
  Er det billigere/bedre å bygge/vedlikeholde 2 millioner små varmepumper i samfunnet for å få ned oppvarmingsprisen for husstandene, – istedet for å gi innbyggerne strømmen til riktig pris?
  Og har vi ikke fornybare ‘batteripakker’ allerede i vannkraftmagasinene våre ?

  Og mer politisk/penge-økonomisk galskap :
  ‘Vi har strømprodusenter i hele Norge som ikke kjører på mere en 1 til 2 turbiner på grunn av at de må betale mere i avgifter vis de bruker flere turbiner, slik at de heller kjøper inn dyr strøm istedenfor å produsere det selv. ‘

  Kundene/innbyggerne betaler uansett galskapen.

  Svar
  • I en tid der ordet «vekst» er passé, og det handler om «degrowth», om å gjøre mindre, ser det ut som noen ønsker å bruke den «grønne bølgen» til mer vekst, mer profitt til investeringsselskapene, mer privatisering (vindmøllene), mer markedskontroll, mer avgifter. Misforstått ???

   Svar
 • Hvorfor må vi bygge ut mer kraft når vi har nok til hele samfunnets behov?
  Kan ikke ny kraftkrevende industri bygge ut i Norge, til sitt framtidige behov, i eget regnskap.? Gjerne med finansiell støtte av nasjonens innbyggere, som så betales tilbake. Eller i nasjonale innbyggeraksjer i selskapene.
  Aasland. Hva koster det å sende vann rett til havs? Blir ‘ prisen høy’? Nei, det koster ingenting!
  Men vi kan selvfølgelig bygge anlegg som kan produsere hydrogen for bruk eller lagring. -Når det er tilgjengelig overskuddskraft, f.eks.
  Men da må vi ha nasjonsledere og fagfolk som kan ha oversikt og styre til nasjonens beste. Ikke politikere som tenker penger og kortsiktighet mer enn innbyggernes velferd.

  ‘Hvis vi tenker at vi i større grad skal kutte ut kraftsamarbeidet vi har i dag, må vi bygge ut mer nett og kraft i Norge. Hvem er det som vil betale for nettet og strømmen vi ikke bruker? Jo, det er vi som strømkunder i Norge. Den prisen kan bli høy, sier Aasland ‘
  adressa.no/nyheter/innenriks/i/gE3Kp0/energiministeren-uenig-med-giske-om-stroem-det-finnes-ingen-quick-fix

  Svar
 • ‘Hva med nasjonal forsyningssikkerhet? Er det ikke bra å knytte seg til det europeiske markedet for import når egen forsyning svikter? For det første er det bedre å integrere det norske markedet, slik at ulike landsdeler kan ivareta hverandres forsyningssikkerhet.
  For det andre er ikke forsyningssikkerheten i det europeiske markedet særlig pålitelig, for å si det mildt. For det tredje kunne satsing på eksempelvis norsk gasskraft gitt økt forsyningssikkerhet.
  Hva med solidaritetstanken? Burde ikke Norge avhjelpe blant annet Tyskland med energi? Nei, det er ikke vårt ansvar å avhjelpe andres dumskap når de bygger ned egen strømproduksjon.’
  finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2022/12/18/7970131/kronprinsens-solidaritet-med-nyfattige-har-en-bismak

  Svar
  • Joda, derfor vil topper og bunner i produksjon og forbruk bli utvekslet frem og tilbake etter behov. Men dersom det de kaller «utveksling» i realiteten er netto eksport som gir dårlig kraftberedskap i Norge (se bare hvordan det er tappet i november og desember takket være massiv eksport!), da har vi et problem.

   Samtidig ser vi at Statnett har brukt mer penger på tiltak mot (og i?) utlandet mens beredskapsmessig styrking av nett mellom nord og sør i Norge er neglisjert på et vis som nesten vitner om tilsiktet sabotering.

   En annen sak er prisingen av det normale forbruket vi har. Sikkert veldig kjekt for kraftnæringene å få 6 kroner kilowatten, men egentlig ganske latterlig. Men det er klart, dersom man fikk en eller annen idiotisk børs til å sette dagsprisen på drikkevann, kunne dette også blitt ganske morsomt.

   Svar
 • Dette er et ran! De er globalister og tilraner seg systematisk kontrollen over energiressurser, mat, penger. Da har de oss alle i sin hule hånd. Kissinger har sagt det for mange år siden:
  «Den som kontrollerer matvareproduksjonen kontrollerer folket, den som kontrollerer energien kan kontrollere hele kontinenter, den som kontrollerer pengene kontrollerer hele verden.» Globalistene forteller oss hele tiden hva de vil gjøre. Så gjør de det! Bit for bit gjennomfører de sin plan. Vi tror ikke det er sant! Men de smiler og forteller at dette gjør de for « alles beste!» jfr. «Jeg vil ikke være statsminister i et land som ikke vil hjelpe EU med energi.» !???. Føyer til et nyere sitat fra Kissinger:
  Once the herd accepts mandatory vaccinations, it’s game over. They will accept anything – forcible blood or organ donation – «for the greater good». We can genetically modify children and sterilize them – «for the greater good». Control sheep minds and you control the herd. Vaccine makers stand to make billions. And many of you in this room are investors, it’s a big win-win – KISSINGER SITAT – 2009
  Når flokken godtar obligatoriske vaksinasjoner, er spillet over. De vil godta hva som helst – tvangsdonasjon av blod eller organer – «til det større». Vi kan genmodifisere barn og sterilisere dem – «for det større beste». Kontroller sauehoder og du kontrollerer flokken. Vaksineprodusenter kan tjene milliarder. Og mange av dere i dette rommet er investorer, det er en stor vinn-vinn(google oversatt)
  …..så sukk slik jeg ser det vil De eie og kontrollere alt og du ingenting! Og de bestemmer hvor/hvem skal leve! WEF+Bill/Melinda/globalistene sier at de vil redusere jordens befolkning til 500 millioner.
  De innbiller oss hele tiden at det er « matmangel/energimangel/ plassmangel osv.
  Hvis du plasserer 8 milliarder i Alaska får hver 10 mål og boltre seg på. Jeg har seilt rundt kloden og det er et hav av olass. Det er mat nok. Det er energi nok. Men de vil ikke dele! Vips så hadde vi penger til å vaksinere hele menneskeheter 8 ganger! Men ikke penger til å avskaffe fattigdom/sult.???
  « sånn går no dagan på jorda».

  Svar
  • Ja dette er et ran. På høylys dag. Av våre egne politikere.

   ‘Uten strømkabler og eksport hadde Norge hatt nesten gratis strøm med dagens forsyningskapasitet.
   I november ble det produsert 14,3 milliarder kilowattimer (TWh), mens vi brukte 10,6 milliarder kilowattimer.
   Vi hadde altså en overproduksjon på 3,7 milliarder kilowattimer, og likevel er prisen høy. ‘
   nettavisen.no/norsk-debatt/la-oss-vare-arlige-verken-hoyre-eller-arbeiderpartiet-gjor-noe-med-stromprisene/o/5-95-815812

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vil Russland rykke inn fra nord?

Stor troppeoppbygging på grensen til Ukraina nå.

Forrige innlegg

Utdanningsinstitusjon for leger foreslår psykofarmaka for pasienter som ikke vil ta vaksiner:

«De kan lide av en psykiatrisk sykdom.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.