POSTED IN Norge

Har Lavrovmøtet fått uante konsekvenser?

Dropper Norge solbergregjeringens forslag til baseavtale med USA?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Pensjonert Oberstløytnant Einar Magnus Ødegård:

Forlater Norge intensjonsavtalen som Solberg-regjeringen inngikk med USA om 4 permanente USA-baser i Norge?

Støre: IKKE klokkeklar melding, ordene må leses nøye for å bli forstått:

‘Vi trenger ikke permanente NATO-baser i Norge, vi vil ikke ha slike baser’. 

Han henviser til avtalen som regjeringen Solberg har inngått, og som skal Stortingsbehandles:

‘Samarbeidsavtalen som vi har inngått med USA gjør slike (permanente baser?) unødvendig’.

Min kommentar (Ødegård):

Ordene må bety at den avtalen som Solbergregjeringen inngikk med USA er REFORHANDLET med USA i det stille.

Den avtale som Stortinget skal behandle ser derfor ut iflg. Støre, til bare å bety at amerikanske forhåndslagre blir bygd, og at Andøya og Bodø militære flystasjoner beholdes. Kanskje må Sola reaktiveres?

Endringene fra Solbergregjeringens tvangsavtale til dette kan ha kommet som resultat av Lavrovs besøk hos Støre i statsministerboligen etter å ha møtt Anniken Huitfeldt i Tromsø, OG den folkestorm som etter hvert er blitt bygd opp i Norge mot Solbergregjeringens forslag.

Nå blir det spennende å se reaksjonene på Støres ord fra andre.

Utklipp fra VGs intervju før avreisen:

– Er norsk basepolitikk under press nå som Russland har angrepet et annet naboland militært?

– Vi har en erfaring med allierte øvelser som gjør oss trygge i Norge, at våre allierte vet hvordan det er å trene hos oss, sier Støre.

– Samarbeidsavtalen som vi inngår med USA og som forsvarsministeren vil legge fram for Stortinget, avklarer hvordan USA opptrer og trener i Norge. Den forsterker vår evne til alliert mottak, og vi setter nå av penger for å forsterke den ytterligere. Det er et godt utgangspunkt for Norge, sier Støre.

Dermed kan Norge fortsette sin linje overfor Russland langs to spor: Avskrekking og beroligelse, legger han til.

Kunne vært press

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen bekrefter dette, og sier:

– Avtalen er mer eller mindre en forutsetning for vår basepolitikk. Den legger til rette for at amerikanske styrker enkelt kan komme inn og forsterke vårt forsvar.

– Uten den avtalen ville nok presset for å ha permanente styrker på norsk jord vært enda større, legger Enoksen til.

Forsvarsavtalen med USA ble inngått av Solberg-regjeringen våren 2021, men skal i vår legges fram for Stortinget til godkjenning….

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  26 mars 2022 8:47

  Denne gongen trur eg Ødegård tek feil og tolkar signal for optimistisk. Dersom Støre skulle prøva seg på mindre USA-underkasting, ville han raskt bli sett på plass av überstatsminister Stoltenberg.

  Enoksen-sitata støttar heller ikkje Ødegård si positive tolking.

  For det tredje eksisterer det for tida ikkje nokon folkestorm i Noreg mot Solberg sine baseplanar. Heller tvert om. Folkestormen i dag handlar om meir opprusting, meir Nato, meir USA.

  For det fjerde er Enoksen/Støre sin eigen, hemmelege avtale frå 16.11.2021 om amerikanske spesialstyrkar i Noreg eit solid teikn på at underordninga under USA skal vidareførast. Diverre.

  Svar
 • Torfinn Slettebø, selvsagt kan jeg ta feil. Som en bekreftelse på min tolking av hva Støre sa, så jeg i dag 26. mars gjengitt en avisartikkel på Facebook som bekrefter tolkingen min. Likevel må vi ta forbehold, gjett om USA nå driver rå påvirkning av stortingsrepresentantene for å oppnå viljen sin under Stortingsbehandlingen. I verste fall kan benkeforslag komme i siste liten for å vedta det opprinnelige Høyreforslaget til baseavtale.

  Svar
 • Tviler på om Støre har baller til å stå opp mot noe som helst fra Jens Stoltenberg og USA.

  Svar
 • Vi kommer nok ikke utenom WW3 uansett hva noen «politikere mener og tror».
  «Forsvarskomplekset» i USA vil ha krig, de skal selge våpen, de skal «overta» natur-resursser i overkjørte land, og de «skal eie verden», mens du er lykkelig som fattig.
  Spørsmålet er hvor mange «slaver» det vil være igjen etter WW3, og hvor mye «brukbart» land til matproduksjon det vil finnes.
  Idiotene i USA forstår fremdeles ikke at WW3 også vil inbefatte total ødeleggelse av USA.
  Hittil har de holdt landet utenfor krigsødeleggelser i alle kriger de har igangsatt, men et av de viktigste målene for motparten i en A-krig vil være både militære mål og total ødeleggelse av infrastruktur i nettopp USA.
  Overlevende etter en slik krig vil med god grunn kunne si «velkommen tilbake til steinalderen».

  Svar
  • ELITEN BYGGER UNDER JORDEN FORDI DE KOMMER TIL Å BO UNDER JORDEN ETTER 3. VERDENSKRIG. Vi andre bor som steinaldermennesker.

   1. DEEP STATE i Norge gjennom USAs ambassade.
   Da den nye amerikanske ambassaden ble bygget på Makrellbekken, hadde USA fem store kraner stående på området i to år. Da byggingen var ferdig, leste jeg i Aftenposten at ambassaden offisielt hadde bygget 13 etasjer under bakken. Loven sier at 50 meter under jorden tilhører eieren av eiendommen. Vi får selvsagt ikke høre hvor mange etasjer som er bygget hemmelig i tillegg. De bygget nok en tunnel som kobler ambassaden til et internasjonalt undergrunnsbane nett. Det samme undergrunnsbane nettet som Slottet fikk nedgang til i Parkveien, da det ble bygget en ny nedgang til stasjonen til Norges Jernbaner.

   2. DEEP STATE i Norge gjennom ELITEN i Norge. (Røkke)
   Til sammenligning så brukte Røkke fem tilsvarende kraner i to år, da han bygget et bittelite hus på Konglungen i Asker. Med samme type finansiering og krav til kvalitet, slik den amerikanske ambassaden krevet, så har vel også Røkke 13 etasjer pluss de ulovlig bygde etasjene, og koblet sin bolig til det samme undergrunnsbane nettet som USAs ambassade. (En gang jeg og noen kompiser hadde seilt med en båt som hørte til på Konglungen, ble vi forbikjørt av en trailer med en blå Oslo-trikk som kom fra Konglungen. Hadde den vært hos Røkke og prøvekjørt tunnelen hans?)

   3. DEEP STATE i Norge gjennom ELITEN i Norge. (Spetalen)
   Til sammenligning så brukte Spetalen fem tilsvarende kraner i tre år, da han bygget et bittelite hus på Bygdøy i Oslo. Med samme type finansiering og krav til kvalitet, slik den amerikanske ambassaden krevet, så har vel også Spetalen 13 etasjer pluss de ulovlig bygde etasjene, og koblet sin bolig til det samme undergrunnsbane nettet som USAs ambassade.

   4. Til sammenligning brukte byggherren på Hasle EN KRAN i ett år, da et boligkompleks med mange 8 etasjers blokker i 200 x 200 meter område ble bygget.

   5. En slik undergrunnsbane er perfekt når DEEP STATE skal kidnappe mennesker i Norge og frakte dem til dertil egnede land for avhør.

   Svar
   • Takk for særdeles nyttig informasjon om åpenbare undergrunnsarbeider ved Oslo, ukjent for meg og kanskje de fleste andre nordmenn.
    En samlekommentar til Per J og deg: Dersom Stortingsflertallet vedtar teksten i Solbergregjeringens forslag om amerikanske baser i Norge, inviterer det samtidig til at Russland reduserer de 4 basene og norsk kritisk infrastruktur til skraphauger på et givet tidspunkt.
    Alt taler for at Russlands ‘Røde Linje’ er trukket utenfor Norges grenser. Meldingen må Lavrov ha gitt Støre under den overraskende visitten i statsministerboligen etter kosemøte med utenriksminister Huitfeldt i Tromsø for en tid siden.
    Russlands tester av sine hyperraske missiler mot flere mål i Ukraina bør mane de ærede Stortingsrepresentanter til fornuft, og avvise ethvert annet forslag når saken behandles, men godta Støreregjeringens reforhandlede tekst.
    Konsekvensen av å vedta et benkeforslag om Solbergregjeringens avtale om permanente amerikanske baser i landet vil bli det samme som å be om å få starte en 3.VK.

 • Ingen land med mye innblanding fra USA gjør det bra økonomisk. USA trykker land ned for egen vinning.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Historien bak Ukraina-krigen skal glemmes.

Krigen er et resultat av det statskuppet USA iverksatte i 2014.

Forrige innlegg

Krig er ønsket, av noen.

USA fraråder Zelensky å komme med innrømmelser overfor Russland som kan gjøre slutt på kampene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.