POSTED IN Virkelighetsforståelse

Har han rett eller er det en frekkhet?

Uttalelse fra Wenbin i Kinas UD: USA er krigshisser nr. 1 i verden.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kansler Scholz: «Putin må ikke få slippe unna med dette»

Av Peter Haisenko

Man kunne nesten tro at den vestlige verden i løpet av det siste året hadde funnet tilbake til moral og edle verdier. En stat som har sendt sine tropper inn i et annet land, blir utsatt for voldsomme anklager. Man vil stille dette landets president for et internasjonalt tribunal. Han må ikke få slippe unna med dette, sier forbundskansleren, mens det jo for noen år siden var en annen president som fikk Nobels fredspris.

Tiden vil vise hvordan det vil gå med menneskene i det tidligere Ukraina. Om de vil måtte dele skjebne med menneskene i Afghanistan, Irak, Libya, Syria og Jemen. Men det er allerede nå mulig å slå fast hvordan Krim har utviklet seg etter at halvøya rev seg løs fra Kiev og kom under Moskvas vinger. Da Kievs myrderier i det østlige Ukraina begynte våren 2014, ble Krim forskånet fra dette. Gjennom to folkeavstemninger tok Krim en avgjørelse om å slutte seg til Den russiske føderasjonen. Derfor er det ingen på Krim som har blitt skutt i hjel, brent i hjel eller revet i filler av granater. I løpet av få måneder kom levestandarden der opp på et nivå som man hverken nå ser eller tidligere har sett i resten av Ukraina. Menneskene på Krim kan fortsatt leve et lykkelig og fredelig liv. De sier: Takk, Putin! Man kan bare spekulere på hvor mange menneskeliv som dermed har blitt reddet. President Putin har ikke fått noen Nobels fredspris for dette.

Angela Merkel hører hjemme foran et internasjonal tribunal etter å ha brutt en fredsavtale hun selv var med å underskrive.

Den 12. februar 2015 ble Minsk 2-avtalen undertegnet i Minsk som en forbedring av «Minsk 1». Russland la fram et utkast til en resolusjon for FNs sikkerhetsråd den 13. februar 2015, som tok utgangspunkt i Minsk 2-avtalen, og som oppfordret til gjennomføring av den. Utkastet ble den 17. februar 2015 enstemmig vedtatt som resolusjon 2202 (2015). Dermed var den folkerettslig bindende. I løpet av de påfølgende sju årene har ikke Kiev oppfylt ett eneste punkt i denne fredsavtalen, ja de har ikke engang vært i nærheten av å prøve å gjøre det. Tvert imot har Kievs tropper intensivert beskytningen av Donetsk og andre steder i det østlige Ukraina, og cirka 14 000 sivile har mistet livet i denne prosessen. Man må heller ikke glemme de massive skadene på sivil infrastruktur. Spørsmålet har hele tiden vært hvorfor de vestlige undertegnerne av denne avtalen ikke insisterte på at den skulle oppfylles.

Merkel & co. har tilstått svindelen

Sommeren 2022 fikk vi svar på dette spørsmålet. Og da av ingen ringere enn Merkel selv, franskmannen Hollande og den tidligere presidenten Porosjenko. De skrøt alle av at hensikten med Minsk-avtalen aldri hadde vært å skape fred. Den skulle gjøre det mulig å redde de cirka 6000 ukrainske soldatene som hadde blitt omringet ved Debalzewo og å vinne tid til å ruste opp Ukraina til en krig mot Russland. Med disse «tilståelsene» innrømmet Merkel, Hollande og Porosjenko at de ikke bare hadde løyet for menneskene i Ukraina, men også for Moskva. Og ikke nok med det. De førte FN bak lyset, og demonstrerte med sine løgner hvilken holdning de har til FN-resolusjoner og til det å overholde internasjonal rett. De har også brutt FNs lover. Jeg er ikke alene om å kreve at disse tre, som påviselig har gjort seg skyldig i forsettlig løgn, må stilles for et internasjonalt tribunal. De kan ikke bare få slippe unna med det!

Den franske presidenten Hollande har gjort det samme og skulle vært stilt for retten.

Vi må heller ikke glemme at den amerikanske presidenten Obama, vinneren av Nobels fredspris, kjente til alt dette og dermed må betraktes som medskyldig. Det var jo han som umiddelbart begynte med å sende våpen og instruktører til Kiev. Russland derimot ble ikke tildelt noen aktiv rolle i Minsk-prosessen. Likevel holdt Minsk-svindlerne stadig vekk Russland ansvarlig for at det ikke var noen framdrift i denne avtalen. I april 2021 gav Selensky uttrykk for at han ikke følte seg bundet av Minsk-avtalen. Han henviste til at den jo ble inngått på et tidspunkt da han enda ikke var blitt president. Følgelig økte morderne i Kiev i februar 2022 bombarderingen av Donetsk til mer enn 2000 granater per dag. Da hadde ikke lenger Russland noe annet valg enn å sette en stopper for disse myrderiene.

Kiev har for lengst gitt opp de østlige områdene

Det som også er interessant å merke seg ved dette hendelsesforløpet, er at beskytningen av Donetsk ble intensivert etter at de nye republikkene i det østlige Ukraina hadde erklært seg uavhengige, og Moskva hadde anerkjent dem som det. Men er det ikke dermed Kiev selv som anerkjenner disse nye republikkenes selvstendighet og uavhengighet? Hvordan skal man ellers kunne forklare at Kiev begynner med denne massive bombarderingen? Man skyter jo ikke to tusen granater daglig mot sitt eget land og sine egne borgere. Det samme gjelder flyplassen i Donetsk, som ble bombet i senk i 2014/15. Heller ikke det ville en person ved sine fulle fem ha gjort om det var hans eget territorium. Dermed må man konkludere med at juntaen i Kiev allerede i 2014 hadde gitt opp de østlige områdene og bare er ute etter å forårsake så mye skade som mulig i de tapte områdene. På samme måte som de etterlater seg brent jord overalt hvor de er nødt til å trekke seg tilbake.

Porosjenko er den tredje som bevisst brøt fredsavtalen han skrev under på og la grunnlaget for krigen vi ser i dag.

Vesten – med sine «verdier» – snakker om å dokumentere Russlands krigsforbrytelser og å straffe Russland for dem. Men de spesifiserer ikke hvilke de mener. Når det er Russland som anklages, trenger man jo ingen beviser. Og ikke kom med Butsja og Kramatorsk, for disse løgnene har for lengst blitt tilbakevist. Samtidig blir imidlertid Kievs krigsforbrytelser ganske enkelt bare ignorert. Men sannheten er jo at det finnes videoer som FN har anerkjent som ekte, og som viser hvordan ukrainske soldater torturerer og nådeløst henretter russiske krigsfanger. Også de voldsomme tvangsrekrutteringene som over hele landet gjennomføres av Kievs håndlangere, kan dokumenteres med utallige videoopptak. Akk ja, de tilhører jo den gode siden og må ha lov til det? De kjemper jo tross alt mot Russland, og da er alt tillatt. Så, herr Scholz, skal Selensky få slippe unna med dette?

Krigsforbrytere må stilles for tribunaler etter tur

Også jeg er for at alle krigsforbrytere skal idømmes en rettferdig straff. ALLE SAMMEN! Og da aller helst i samme rekkefølge som krigsforbrytelsene har blitt begått. Disse forbrytelsene må også inkludere det å styrte fremmede regjeringer og å myrde statsledere. Absolutt alt som har med det å blande seg inn i suverene staters indre anliggender å gjøre. Naturligvis må man da ta for seg alle angrep på stater og ødeleggelsen av dem. Fremfor alt i de tilfellene hvor det kan påvises at disse angrepskrigene har blitt rettferdiggjort med løgner. Med løgner som har blitt påvist, og som til og med har blitt presentert for forsamlingen i FN. Kan du da komme på et land eller en aktør som ikke har sitt hjem i Washington?

Russland og Kina kommer nå med klare uttalelser

Zelenski ble valgt av et stort flertall på et fredsprogram men gjorde ingenting for å implementere Minsk-avtalen. Tvert imot.

Først Russland og nå Kina har tatt av seg silkehanskene. De har måttet erkjenne at deres tro på Vestens og NATOs oppriktighet har vært en illusjon. I Moskva og Beijing snakker man nå åpent om det anglosaksiske imperiets forbrytelser. Putin selv går så langt som til å kalle bombingen og nedbrenningen av tyske byer i den andre verdenskrig for det de alltid har vært: krigsforbrytelser. Kina har offentliggjort en liste over de ugjerningene som USA har gjort seg skyldig i de siste årtiene. Se listen lenger nede. Alle disse forbrytelsene mot folkeretten og menneskeheten forblir ustraffet og har ikke en gang blitt forsøkt tatt opp i dertil egnede organer. Men Putin må ikke få slippe unna, sier kansleren vår.

Det som skjer i Ukraina, må gjennomgås på en ordentlig måte. Og da må vi ikke bare se på det som har skjedd siden den 24. februar 2022, men på alt det som har skjedd i løpet av de siste hundre årene. Og det må gjøres av et helt nøytralt organ. Deretter vil man kunne avgjøre hvem som må stilles for tribunaler og for hva. Men før det skjer, må riktignok alt det som ikke omfatter Ukraina også gjennomgås, og da igjen av en nøytral part. Så må USA dømmes til å betale erstatning, noe som landet imidlertid ikke er i stand til, da det for lengst er konkurs. Man vil da måtte utelukke USA helt fra det gode selskap og erklære dollaren for å være et ugyldig betalingsmiddel, for den er ikke dekket av noe annet enn makt. Deretter vil det bli klart hvor mange amerikanske presidenter det er som «ikke må få slippe unna». 

Også fredsprisvinneren Obama hører hjemme med tiltale i en internasjonal domstol. 7 kriger i hans regjeringstid.

USAs forbrytelser og løgner er åpenbare. Om man kan anklage Putin for noe liknende, er ennå uklart. Men det er tvilsomt om man noen gang vil komme så langt, for man vil trenge årtier til å gjennomgå USAs forbrytelser, og da vil det knapt finnes kapasitet igjen til å gjøre noe annet. Så jeg avslutter da med kunngjøringen fra den kinesiske regjeringen i Beijing.

KLAR TALE FRA TALSMANNEN FOR DET KINESISKE UTENRIKSDEPARTEMENTET, WENBIN:

«USA er krigshisser nummer 1 i verden.

I sin 240-årige historie er det bare i 16 år USA ikke har vært i krig. USA har vært delaktig i rundt 80% av alle væpnede konflikter etter den andre verdenskrig.

USA er også suverenitetskrenker nummer én og blander seg inn i andre lands indre anliggender. Ifølge rapporter har USA siden den andre verdenskrig forsøkt å undergrave mer enn 50 utenlandske regjeringer og blandet seg grovt inn i valg i minst 30 land og forsøkt å myrde over 50 ledere i andre land.

Wenbin fra Kinas UD

USA er også kilde nummer én for antagonisme og blokkonfrontasjon. Det USA-ledede NATO er ansvarlig for kriger mot Afghanistan, Irak og Syria, som har kostet mer enn 900 000 mennesker livet og har skapt 37 millioner flyktninger. Det har også gjort det eurasiske kontinentet til et mindre stabilt sted.

Så lenge USAs hegemonisme og krigslyst består, vil resten av verden neppe få den freden som den fortjener.»

Oversatt av Rune G

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Kjell Aasen
  5 mars 2023 8:45

  Hvem er det som har gitt USA selvbestemmelse på Rygge?

  Svar
  • Det kalles ‘omforente områder’, K. A. 😉

   Norge skal fortsatt få lov til å EIE disse områdene i Norge, visst.
   Men et annet land ( amerikansk militære) Har fått BRUKSRETTEN. 😉

   Som når f.eks. en kvinne fortsatt får lov til å eie egen kropp.- Og/men en annen har fått bruksretten.
   Å kalle dette ‘omforent’ blir vel litt feil,- når det egentlig er hallikvirksomhet og horeri fra norske politikere.

   Svar
 • Eric Kamov
  5 mars 2023 13:09

  @Kjell Aasen

  Svar: NORSKE skattebetaler-finansierte QUISLINGER!

  Svar
 • En SVÆRT god og informativ artikkel. – Som aldri kommer til å trykkes i noe vanlig media i Norge. Dessverre.
  Takk.

  «Med disse «tilståelsene» innrømmet Merkel, Hollande og Porosjenko at de ikke bare hadde løyet for menneskene i Ukraina, men også for Moskva. Og ikke nok med det. De førte FN bak lyset, og demonstrerte med sine løgner hvilken holdning de har til FN-resolusjoner og til det å overholde internasjonal rett. De har også brutt FNs lover. «

  Svar
 • Mye bra og ærlig fra Putin. :

  ‘ Vi gjorde alt i vår makt for å finne en fredelig løsning på Donbass-problemet, men Vesten forberedte et annet scenario…
  Vårt lands eksistens står på spill. Jo mer Vesten involverer seg i krigen, desto mer våpenmakt må vi bruke, sier han.
  – Hvis USA gjennomfører atomtester, vil vi gjøre det samme.’
  https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/nQm3Ka/putin-taler-om-krigen-i-ukraina-vaart-lands-eksistens-staar-paa-spill

  Og mye ‘påstår’ fra en løyerlig ‘ekspert med bart ‘ , oberstløytnant Palle Ydstebø, antagelig med egen stylist, 😉

  ‘ I tillegg påstod han at den russiske økonomien har vært mye sterkere enn Vesten trodde, og at arbeidsmarkedet går godt. ‘
  Og : ‘ Russland har hele tiden raslet med atomsabelen, for å skremme Vesten.’

  Det er vel det motsatte, Palle. Men pyttsan, fortsett å vri barten og sannheter, du. Det er det du blir betalt for.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Overdødelighet VS liv spart

20 millioner liv spart pga. koronavaksinasjon er usannsynlig – la ikke det bli en vandrehistorie!

Forrige innlegg

Nå erkjennes det fra en ledende Nato-general:

Vi kan ikke kjempe denne typen krig, vi er ikke forberedt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.