POSTED IN NATO, Ukraina

Har du lese kva pappa skriv, Jens?

Du er ei skam!

23 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Edvard Mogstad

Thorvald Stoltenberg har skrive ein sjølvbiografi, Det handler om mennesker (2001), om heile sitt liv frå barndom til topp-politikar og diplomat.

I 1956 var han i Austerrike og tok imot flyktningar frå Sovjetunionens blodige undertrykking av oppreisten i Ungarn. Thorvald skriv så:

«Omverdenens holdning til en krise som den som utspant seg i Ungarn, er av enorm betydning for dem som står midt oppi det. Det så vi også før russerne slo opprøret ned. Vestlige politikere og medier bidro til at ungarerne feilbedømte situasjonen. Særlig skadelige var sendingene til Radio Free Europe, som tente et håp det ikke var grunnlag for: «Frihetskjempere – stå på! Den frie verden skal hjelpe dere!» Slik lød budskapet. Og ungarerne sto på, og de falt for fote.»

        «Er det noe jeg har sett gjennom et langt liv i politikken, er det hvor farlig og galt det er å  skape falske forventninger hos folk. Ungarerne trodde de skulle få hjelp utenfra, men Vesten var aldri beredt til å gi dem militær bistand. Ingen var innstilt på å sende inn soldater. Annen verdenskrig var over for bare 11 år tidligere. Vi var ikke villige til å risikere en ny for ungarernes skyld.

       Det var den barske virkelighet, og det var et svik å gi Ungarn inntrykk av noe annet.»

Her kan vi nesten utan vidare bytte ut Ungarn med Ukraina (eller Georgia).

Har Jensemann lese sin eigen pappas sjølvbiografi? At han ter seg like ansvarslaus og svikefull mot Ukraina som Vesten gjorde i 1956, når han plaprar «Vi skal hjelpe Ukraina å bli medlem av Nato»?

Det er ei stor skam, at ein av våre landsmenn ter seg som ein lydig, ansvarslaus puddel for Washington.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 913 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

23 kommentarer. Leave new

 • Terje Aune
  12 juni 2022 9:16

  Det USA, Vesten, NATO og Jens Stoltenberg driver med, kommer til å føre oss rett inn i helvetet og det blir ikke noe hyggelig. Jeg kommer til å minne om hva Lenin sa. Kapitalismen kommer til å dø i en sump av råttenskap. Kina og Russland og flere andre land kommer til å overta føringen i verden. Energi og matforsyninga blir helt avgjørende. Selvforsyninga i Norge er under 40 prosent. Dette blir ikke pent.

  Svar
  • » Kina og Russland og flere andre land kommer til å overta føringen i verden»

   Men det er kun hvis vi lar penger/tall styre politisk.
   Vi har full mulighet til å la realverdier og nasjonens arbeidskrefter styre vår nasjon. – Hvis vi velger gode/opplyste ledere.

   Ellers produserer vi, og henter inn fra havet, nok fiskemåltider til å fø hele vår befolkning flere ganger, eller bytte med korn/hvete fra andre nasjoner.
   Og har utmarksbeite nok til å la nok kuer, sauer/geiter, høner og vilt, som promper CO2 i full frimodighet, dekke vårt anomalske protein/kjøttbehov. Vi har nok, hvis vi vil, ha mulighet til å være sjølforsynt med det meste. (Også fornybar energi.)
   Hvis vi har for mange politikere som ikke arbeider for nasjonens beste kan vi nok også sikkert få byttet ut disse med noe som gir oss mer glede. F.eks, kompost.

   Svar
   • Helt enig, men hvordan velge gode ledere? Den gamle sannheten: «Du skal velge til ledere de som ikke vil. De som vil bli ledere er enten korrupte eller pr-kåte», er like sann i dag som for 2 000 – 4 000 år siden. Det kunne kanskje gått bra om de hadde litt «vett og forstand», men det ser ut til å mangle i alt for stor grad.

    Svar
  • så sant som sagt!

   Svar
 • Brödrene Dulles og Wallenbergfamilien var arkitektene bak den kalde krigen,men det er ingen interessert i å vite.Wallenberg med en komplett ferdig våpen og kjemiindustri og Dullesbrödrenes oppbygning av CIA mm er bare en parentes i etterkrigshistorien,det legger vi lokk på.Stay behind folkens,se dit ikke hit.Esse non videri.
  Man behövde en velvillig Keiser Hirohito,2 atombomber,noen Serafiner ordener(svenske) og vips,opprustningen kunne begynne,den kalde krigen var igang.

  Svar
 • Jens har blitt en ond, ond mann.

  Svar
  • Han har visstnok fått helvetesild sies det. En «forsmak» på hva som venter ham i den evige ildsjø på dommens dag?
   Guds veier er uransakelige.

   Svar
  • Hei Frihet.Jensegutt har så klart gjort gode gjerninger for sin flokk.Husk at Jens er fra en politisk adel som viss forgjenger var med på å skrive grunnloven.
   Du kan si at Stoltenbergfamilien representerer salgsapparatet til den riktige adelen som igjen er de vi aldri hörer om.
   Litt rart er det at Gro,landsmoderen stakk frem hodet som hun gjorde,for hennes og hennes manns familie er fra de rette familier.De er superglobalister med eierinteresser i det meste,men ikke om presse og slikt finner det interessant å skrive om de som driver tyrranniet i Norge.
   Gro var jo den som meldte Norge inn i EU,öh EÖS så det var nok hovedgrunnen til at hun var der hun var.De fleste vet hvordan den innmeldingen foregikk.
   De er snedige disse svikerne,de sier at i parlamentet i EU er det folkestyrt,men i det överste og bestemmende organet,kommisjonen er ingen folkevalgt.Men de tjener godt.

   Svar
  • nå hamner hans faderland i direkt munnen,myningen av kanskje russisk atom våpen,tom konventionel våpen,russland forsvare sig ,Jens kommer å lider som alle andre,han kommer ikke å finne en plass å gjømme sig.det norske folket kommer å lider ,som ikke har noe å hisse agg mot den bjorn!

   Svar
 • Her gjengitt med en ren genuin illustrasjon, som forteller så klart innrullering i ondskapens hær – «for the better good» som de propaganderer med. Til denne hær, hører dessverre mang en norsk myndighetsperson til. Forherligelsen av seg selv hører til, der de samtidig later som den «merkantile» jobben de utfører er av nytte alt mens klokken tikker og går mot menneskehetens utryddelse langsmed.. Dette vedgår dem IKKE.

  Svar
 • Hvis det er sannt at ashkenaziene i det stille har bestemt seg for å ta tilbake Khazari, da er nok dette et overordnet hensyn også for krigsforbryteren Jens Stoltenberg. Han er gift med en jødisk kvinne og har etter de jødisk-religiøse lover jødiske barn med henne.

  Ecumenical Alliance Seeks to Declare Kiev as “New Jerusalem”
  Kilde: trunews.com/stream/ecumenical-alliance-seeks-to-declare-kiev-as-new-jerusalem
  Zelensky sier Ukraina etter krigen vil være mer som et «Stor-Israel» enn som et europeisk land…

  Svar
  • «Han er gift med en jødisk kvinne»

   .. Og har/hadde vel også en jødisk mor?

   Det som er vel så viktig er da han tok en oppsummering etter å ha beordret våre FORSVAR-soldater & fly til å drepe 30 000 mennesker i et annet land som ikke angrep noen andre land, – etter ordre fra Hillary :
   ‘ Dette var en god øvelse for gutta våre.’

   Svar
   • > Og har/hadde vel også en jødisk mor?

    De er godt mulig, uten at jeg kan bevise det, men jeg har sett flere påstå det før.
    Noen påstår til og med at faren hadde «jødiske» (ashkenazi) aner fra Tyskland
    Moren var hun som førte den norske abortloven i pennen. Hvor mange friske og sunne norske barn er lovlig tatt livet av som følge av den? Å skrive å få vedtatt den loven, var ifølge henne selv, det beste hun hadde fått til i sitt virke høyt opp i statsbyråkratiet.

    Svar
   • > Og har/hadde vel også en jødisk mor?

    Det er godt mulig, uten at jeg kan bevise det, men jeg har sett flere påstå det før.
    Noen påstår til og med at faren hadde «jødiske» (ashkenazi) aner fra Tyskland
    Moren var hun som førte den norske abortloven i pennen. Hvor mange friske og sunne norske barn er lovlig tatt livet av som følge av den? Å skrive og å få vedtatt den loven, var ifølge henne selv, det beste hun hadde fått til i sitt virke høyt opp i statsbyråkratiet.

    Svar
 • Northern Light.
  12 juni 2022 15:29

  Opphavet bidro med oppbyggingen av den Trilaterale Kommisjon, en «tenketank» for et globalistisk nettverk for finanseliten og deres politikere. Listen over medlemmer er interessant lesning, blant andre Kissinger, BlackRocks CEO Larry Fink er medlem og Epstein var medlem. Kilde Wikipedia, Trilateral Commision, engelsk versjon.

  Finansfolket er ikke lojal mot noe land eller folk, de er tribal og bare lojale mot sine egne, og hjelper hverandre opp og frem. De kan ikke vurderes som individer, bare hva de gjør kollektivt, som mot målet New World Order, hvor de blir herskerklassen. Stoltenberg vil ha Norge inn i EU som fullt medlem, et EU som vil blant annet privatisere helsevesenet og oppheve hjemfallsretten, APs ledelse er for TISA og TTIP og har stått for privatiseringen, avviklingen av Husbanken og vedtok energi-liberaliseringsloven. Globalistisk politikk.

  Det var globalisten Brundtland og hennes folk som inntok AP med mål om å få Norge inn i EU. Stoltenberg tilhører dette folket, og viste med å beordre bombing av Libya at han er lojal mot den globale storkapitalens interesser, ikke det Norske folk og lands interesser.

  Noe han har fortsatt med som generalsekretær for NATO, noe som heller skulle vært kalt salgssekretær for USAs privateide krigsvåpenindustri, med Wall Street kapitalforvaltningsselskaper som finansielle eiere. Og Wall Street går til krig mot land som ikke vil underlegge seg petrodollar og Federal Reserve systemet, som de gjorde i hele forrige århundret, og som med blant andre Libya i dette århundret.

  Når han sier at han vil ha gjort det igjen, det vil si bombe sivile boligområder og sivil infrastruktur til grus i et av verden mest utviklede velferdsland, er det globalisten som snakker, som skal forsvare finansfolket sitt i Wall Street sine interesser ved å nådeløst angripe fredelige land som ikke vil underkaste seg Wall Streets vilje.

  Det kaller seg Arbeiderpartiet, men etter globalistene tok over AP som andre arbeiderpartier i Europa i 60, 70 og 80årene, er det nå et markedsliberalistisk parti, et søsterparti til Høyre og andre borgerlige partier. Det globalistiske kartellpartiet Stortinget har ikke lenger partier som settes sammen til regjeringer som representerer folk og lands interesser, de har blitt administrasjoner som tjener Wall Street finanselitens interesser.

  Svar
  • Brundtland familien,om noen kan vel sies å tilhöre den skjulte makt,men ingen synes å ha interesse for dette.
   Det som er litt merkelig i disse tider ,da mye rulles opp om Obama og Clinton ,det er at både Obama og Hillary har hatt en personlig rådgiver med spesialfelt -Russland.Og navnet til denne rådgiveren er…..
   Celeste Ann Wallander.

   Svar
  • edmogstad@yahoo.no
   12 juni 2022 22:02

   I 1980 redigerte eg eit tidsskrift som het Prout-avisa, og der skreiv eg ein artikkel «Den trilaterale kommisjonen – den frie verdens herskere». Det var den første artiklen på norsk om Trilateralen (noko eg var veldig byrg av), og vi førte opp dei norske medlemmene den gong (Thorvald Stoltenberg, Otto Grieg Tidemand og Jørn Sandnes).

   Tilfellet ville at eg trefte på Stoltenberg tre år seinare, på eit valmøte på Karl Johan, og eg konfronterte han med medlemskapen i Trilateralen. Thorvald nekta for at han var medlem, han var berre invitert for å gje eit føredrag, sa han. Eg har ikkje forfølgt denne saka vidare. Kanskje nokon andre veit meir?

   Svar
 • Stoltenberg uten skam,nå heter det.Tyrkia har helt legitime krav.Jaha,betyr det at Sverige og kanskje Norge har gitt opphold til til det som iallefall för ble betegnet som terrorister ?.Kan det väre at en del av disse Innvandrerne hadde ett oppdrag når de kom ?.

  Svar
 • «Tyrkias bekymringer for egen sikkerhet er er legitime. Vi må sette oss ned og ta dem alvorlig. Det sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg»
  vg.no/nyheter/utenriks/i/g6M3Mk/stoltenberg-stor-forstaaelse-for-tyrkias-krav-til-finland-og-sverige

  Hva med Libya sin, Stoltenberg? 😉
  Frekke, dobbeltmoralske Faan.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  13 juni 2022 7:42

  Men russiske tryggleikskrav er aldri legitime i det stoltenbergske hovudet. Då er krig eit betre alternativ.

  Svar
 • Ukraina går tom for ammunisjon og er misfornøyde «med tempoet og kvantiteten i våpenleveransene», og NATO møtes i Brüssel, sier NRK, 15.juni, for å diskutere ukrainas våpen-ønskeliste, så da skjer sikkert feilen Thorvald advarte mot. Eskalering. Mer død og fordervelse og et Ukraina i ruiner. Jens er en av mange landsmenn og -kvinner på feil side av historien, pådrivere til farma-folkemord og blodbad på fremmed jord. «Typisk norsk å være god», Gro? Synes du?

  Svar
 • Desverre fikk jeg bare med meg slutten av Jensemanns tale igår,men de siste to minutten fikk jeg med meg.
  Jens sa at de(nato) skulle smi så sterke bånd at selvom politiske styresett i andre land og stater skulle endre seg så skulle ikke de kunne endre på de avtaler nato hadde gjort.
  Jensemann sier rett ut altså,vi gir faen i folkemeningen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Pride-måned, barn er en del av målgruppen

Kjønnsidentitet og påvirkning av barn

Previous Post

Ny forskning:

Virket restriksjonene mot sin hensikt?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.