POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Har de skjønt på Island uten å si det høyt?

Covid-vaksiner får du ikke lenger på sagaøya.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Island sluttar med covid-injeksjonar

Vulkanøya i Nord-Atlanteren har erklært at frå neste veke av kjem covid-injeksjonar ikkje lenger til å vere tilgjengelege. Dette rapporterer The Exposé. Grunnen skal visstnok vere ein konferanse i Reykjavik i byrjinga av oktober, Let the Science Speak, der blant andre Sasha Latypova heldt føredrag. Temaet var alle skadane covid-injeksjonane hadde forårsaka, og forsøket til Verdas helseorganisasjon (WHO) på å grafse til seg makta over internasjonal helsepolitikk. Konferansen kan sjåast her.

Innlegget er hentet fra saksyndig

Når Latypova skreiv om hendinga eit par veker seinare, skreiv ho (mi omsetjing):

Sasha Latypova

«Der var 200+ menneske i eit fullpakka konferanserom [på Island], og 300+ fleire på direktestrøyming… Dette var imponerande oppmøte for å vere ei direktesending på Island om eit emne som er tungt sensurert… Sjølv statlege media dykka kort opp (truleg for å filme alle som var til stade for framtidig overvaking). Same kva. Alle kjenner alle i eit knøttlite land, og vi vart fortalde at topp-tenestepersonar no er ekstremt nervøse […].»

Ho la til: «Det kan verke som om organisatorane, som eit direkte resultat av dette offentlege arrangementet, no har lagt planar om eit oppfølgingsmøte med det islandske helseministeriet […].»

20. november vart Latypova informert av dei som organiserte konferansen at ei melding dukka opp i den islandske dagsavisa Morgunblaðið 17.november. Artikkelen avsluttar med:

«Neste veke vil folket kunne få ein influensavaksinasjon på helsesenteret, men ingen covid-vaksinasjon for augneblinken.»

Linken fører til ei side der det på islandsk står at ein må vere innlogga for å lese artikkelen. Latypova har derimot publisert ei omsetjing av artikkelen, som The Exposé har publisert. Omsetjinga inneheld òg Latypova sine eigne kommentarar til artikkelen. Her er mi omsetjing av Latypova si omsetjing av den islandske artikkelen i «Morgonbladet»:

«Der har nyleg vore ein stor auke i luftvegsinfeksjonar, ifølgje Ragnheiður Óskar Erlendsdóttir [ei dame; alle islandske damer har etternamn som sluttar på -dóttir; oms.komm.], direktør for pleie ved Helsetenesta for hovudstadsregionen [den offentlege helsetenesta på Island; oms.an.].

‘Vi har merka oss eit betydeleg frammøte for rådgjeving,’ [folk som dukkar opp sjuke; Latypova sin kommentar] seier ho. Det er tydeleg at covid-19 er temmeleg utbreitt i samfunnet saman med andre pestilensar.

‘No er covid akkurat som ein kva som helst slags annan influensa, men som med andre influensatypar vil vi gjere be folk om å ta ein pause medan symptom er alvorlege, og praktisere unngåing av infeksjon.’ [I det tidlegare avsnittet er det ein pestilens, her er det berre ein influensa, og vi vil at de berre skal halde dykk heime slik at vi ikkje blir konfrontert med resultata av den masseforgiftinga vi forårsaka med ‘trygge og effektive’ eliksirar; Latypova].

Sidan 18.oktober har vaksinar mot covid og influensa vore tilgjengelege for dei som er 60 og eldre og folk med underliggjande sjukdommar, men Ragnheiður seier at frammøtet har vore moderat.

Neste veke vil folket kunne få influensavaksine på helsesenteret, men ikkje covid-vaksinasjon for augneblinken. [Latypova si utheving].»

Ifølgje Latypova har ein lokal journalist fortalt ho at ingen kan forklare kvifor covid-injeksjonar ikkje blir tilbodne. Latypova legg òg til at «dersom du verkeleg insisterer, kan du få sprøyta i eitt apotek i heile landet», «men du må ta med deg fire venner sidan dei ikkje ønskjer å sløse vekk fem injeksjonar per hetteglas».

Latypova skriv vidare:

«Eg erklærer at vi vann på Island, fram til noko anna blir prova.

Sigeren kjem etter den massive skaden som har blitt påført ved å forgifte 80% av befolkninga […].

Denne grafen illustrerer perfekt at der aldri var ein pandemi på Island, og all overtalsdødelegheit fann stad etter injiserbar gift vart sendt dit og delt ut.

Monsteret kjem ikkje til å innrømme at dei tapte. Dei vil feie det under teppet, kome med bittesmå obskure meldingar som dei håper ingen vil leggje merke til, slik dei gjer det på Island og andre stader – til dømes i Australia.

Dei vil låst som modige folkehelseagentar kjempa mot pestilensen og slakta ræva av den, men det var det beste desse fjompenissane kunne gjere. Dei vil agere ein ‘lytteseanse’ om korleis ein hindrar framtidige pandemiar – som alltid har blitt fabrikkert, sjå HER og HER.

Under absolutt ingen omstende kjem dei til å innrømme at dei noverande lovene i USA og EU tillèt fullstendig lovleg massemord på menneske av staten, so lenge dei kallar den biokjemiske gifta som blir tvinga på alle for ‘naudgodkjent mottiltak under Folkehelsekrise’.

Det er difor dei vil at de skal tru på pandemiar, eller i det minste utbrot, og spesielt eventyret om at skapte virus utgjer ein reell fare for millionar, om ikkje milliardar, og at dei kan lagast av studentar i garasjar med ingrediensar kjøpt via Amazon.

Men de får ikkje lov til å påpeike overfor US Centers for Disease Control and Prevention («CDC) sitt Virus Research Center («VRC») det faktum at dei laga ei biologisk gift og kalla det ein «vaksine», fordi CDC-VRS-vitskapsfolk er både gode og dumme – dei kan ikkje førestille seg korleis dette er mogleg… Eg gjer det igjen, no må eg slutte med dette hatet og overdrivinga.»

Den vesle, vêrharde sagaøya mellom Noreg og Grønland ser ut til å ha teke til vitet når det gjeld covid-injeksjonane. Fleire land vil nok følgje etter – til dømes Noreg, som fleirtalet av islendingar i si tid utvandra frå.

Forsidebilde: Robert Lukeman

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Takk Sakyndig-jeg leser at du er nødt til å være anonym-da du jobber i helsevesenet-og med din spørsmålstilling ville fått represalier og blitt mobbet ut. Fredsnasjonen’s yttringsfrihet? Takk til Lindtner og Latypova. Jeg tenker at på en liten øy-ja der vil man fort avsløre «tyven» – vanskelig å rømme er det og.

  Svar
  • Olav B: Eg er òg anonym av omsyn til familie og venner. Tidlegare kollegaer som har uttrykt støtte til meg, har plutseleg måtte sjå seg om etter andre jobbar, gjerne utanfor helsesektoren. Dissens blir på ingen måte tolerert, verken i personalgruppa eller i den sokalla «leiinga». Helsevesenet har diverre endra seg til det verre, etter at dei som var kritiske til koronasituasjonen anten har slutta sjølv eller blitt fjerna gjennom underlege personalsaker. No er nesten berre nikkedokkene igjen. For tida er eg ikkje i helsevesenet i det heile. Det er det fyrst og fremst målgruppene som taper på, og eg synest stor synd på til dømes bebuarane på sjukeheimar, som i større og større grad blir stelt og pleia av utlendingar med tvilsame norskkunnskapar, og regimetru sjukepleiarar med ein vondsinna eutanasi-agenda på toppen av kransekaka.

   Når det gjeld ytringsfridom har arbeidsgjevarar ingenting imot den – so lenge dei tilsette har dei «rette» meiningane. Til dømes om kor «farleg» covid-19 er, eller kor «trygge og effektive» mRNA-injeksjonane er. Du kan fint meine noko anna enn svadaen frå styresmaktene, men då må du førebu deg på å finne ein annan jobb.

   Svar
   • Jeg skjønner deg og vet så godt hva du snakker om. Du har min fulle respekt.

   • Lars H. Alhaug
    22 desember 2023 14:57

    Dette er ille og mer enn det! Det er Mengeler der ute og nå er mulighetene mye større enn på hans tid-

 • wasan Totland
  25 november 2023 10:28

  Influensavaksinen er snart om ikke alllerede i dag omgjort til mRNA injeksjon? Derme kan de fortsette å narre folket.

  Svar
 • Dette har helse(u)vesenet i Norge garantert fått med seg – Men, går du til en lege i Norge mandag 27.11. og spør om du kan få koronavaksine blir du møtt av en «hyggelig» representant av/for regimet, med sprøyten klar. – De vil for enhver pris ta livet av deg…

  Satt sammen med en venn av meg for et par dager siden og informerte om (mRNA) (dette i fbm. Influensavaksinen) Henviste også til hvor jeg har informasjon om dette fra: Maskefall, Myten om smitte, Koronarebellen, Vaksinetvang, Hemali.no Steigan.no og ikke minst, Derimot.no +++ Mens vi satt og pratet så ringte vedkommende til sin fastlege og bestilte time for neste injeksjon … Forstå det den som kan … Jeg forstår det ikke.

  Svar
  • Jeg informerte en nær og kjær som så gikk hen og fikk satt sitt første skudd; jeg ble forbanna og sa: «jeg har kastet bort tid og krefter på deg.» Litt hjalp det vel, for det ble med den ene injeksjonen, og de som har tatt kun en kan ha hatt flaks i den russiske ruletten i starten; for å unngå påfallende mannefall ble i første runde tre sorter injisert: 1. saltoppløsning, 2. gammeldags influensa-vaksine eller 3. dødelig mRNA

   Svar
  • Lars H. Alhaug
   22 desember 2023 15:04

   Mange nordmenn kan ikke tenke seg at myndigheter og helsevesenet ikke er til å stole på. Slik BURDE det også være, men ikke nå lenger. Nå må vi begynne å tenke selv og sjekke selv. Jeg har samlet masse rapporter fra legegrupper og enkeltleger verden over, utenom de som er nevnt ovenfor. Det er helt uhyggelig hva de forteller. Men slikt forties av våre helsemyndigheter, underlagt WHO (guden) som de er. De skulle straffes, ikke fortsette med tillitsfull tale i beste sendetid å anbefale denne giften –

   Svar
 • Northern Light.
  25 november 2023 20:53

  «Ikke en eneste covid-vaksinering ble gitt med fullt informert samtykke».

  Den sveitsiske advokaten Philip Kruse intervjues av Eva Widding, blant annet om hvor godt covid- vaksineringen samsvarte med internasjonal lov.

  Av Swebbtv.
  Hva betyr egentlig WHOs pandemiavtale og endrede internasjonale helseforskrifter? Dette ble nøye gjennomgått av advokat Philip Kruse under vaksineseminaret i Sveriges Riksdag i september. Han la blant annet vekt på de juridisk bindende sidene ved dokumentene. Og hvor godt samsvarte for eksempel covid-vaksinasjonen med internasjonal lov? Ifølge Kruse kan det hevdes at «ikke en eneste injeksjon» skjedde med fullt informert samtykke.

  Det var under Elsa Widdings vaksineseminar i Riksdagen at den sveitsiske advokaten Philip Kruse snakket om WHOs planlagte pandemiavtale og reviderte helseforskrifter.

  Han påpekte at alle vestlige stater er basert på de samme grunnleggende prinsippene om nasjonal suverenitet, folkelig selvbestemmelse, maktfordeling, rettssikkerhet, ytringsfrihet og forbud mot sensur, og beskyttelse av menneskerettigheter og folkehelse.

  – Disse grunnleggende prinsippene kan aldri overgis, sa han. Og vi ville absolutt ikke overlatt nøkkelen til å regulere eller deaktivere noen av disse prinsippene til en liten gruppe mennesker, spesielt ikke alle! Parlamentarikere i alle land skal passe på å beskytte disse prinsippene, påpekte han.

  Han forklarte videre at obligatorisk folkerett sier at ingen kan utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter uten frivillig samtykke. Det betyr at personen skal ha tilgang til fullstendige og korrekte opplysninger, og få ta en helt fri beslutning uten tvang om de skal ta en vaksine eller ikke.

  – Dette har åpenbart blitt brutt de siste tre og et halvt årene i en enorm skala. Jeg vil si at det ikke var en eneste injeksjon der man kunne si at det var fullt informert samtykke, med full informasjon og med full frihet til å reservere seg.

  Så hva betyr pandemitraktaten og de nye helseforskriftene? Sammenfattet er det en overlapping mellom disse to virkemidlene, sier Kruse.

  WHO blir en juridisk suveren myndighet med myndighet til å gi juridisk bindende anbefalinger. Dette betyr at kun én risikovurdering, kun én løsning og kun én standard definert av WHO vil være tillatt og gjelde for alle. Det betyr også at WHOs rammer for å handle vil bli kraftig utvidet, ifølge Kruse.

  Begge disse virkemidlene har en klar oppgave og uttrykker klare bestemmelser om absolutt kontroll med informasjon, påpeker advokaten.

  Fra Swebbtv, publisert 24 november 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og videointervju i orginalartikkelen,
  Orginalartikkel: ”Inte en enda injektion skedde med fullständigt informerat samtycke”.

  Svar
 • SARS-CoV 2 ble oppdaget I en avløpsprøve datert 12. Mars 2019, Barcelona. Dette viser at viruset var utbredt i Europa lenge før det ble påvist I Kina. Også påvist I Norge «alt for tidlig» av forskeren Anne Eskil. Pluss en rekke andre steder. «Corona» er et bra Brand,,, mye bedre enn for eksempel Svineinfluensa, og om å gjøre å sikre seg for WHO/BigPharma. WHO har ikke mandat til å erklære pandemi ved utbrudd av et forkjølelsesvirus, men ved utbrudd av ukjent influensavirus, som er noe helt annet. Alle coronavirus er forkjølelsesvirus. WHOs pandemierklæring var ulovlig.

  Svar
 • Estland og Slovakia avviser pandemiavtalen. expose-news.com

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den norske kronen blir stadig mindre verdt.

Fra Slave til Lady eller Gentleman.

Forrige innlegg

Er våpenhvilen en nødvendig pause for Israel?

Vil de fortsette som før når våpenhvilen er over?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.