POSTED IN Tyskland, Ytringsfrihet

Hadde støttet AfD på Tiktok.

Tysk 16-åring arrestert foran elevene.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Historien i seg seg selv er ikke svært dramatisk, men den forteller om det som er i ferd med å skje over hele Europa. Kritikk og alternative meninger skal ikke få fremføres uten at en risikerer noe. I Norge må alle som ønsker en karriere i arbeidslivet opptre anonymt hvis de offentlig vil fremføre avvikende meninger. Gir du uttrykk for alternative synspunkter blir yrkesveier stengt. Dette vet alle.

Og i Tyskland er det naturligvis på samme måten slik denne historien under forteller. Spørsmålet er hvor lenge dette kan fortsette, for denne praksisen fører til at kritisk tenkning ikke får vekstvilkår. Over lang tid vil det svekke ethvert samfunn. Får vi bare ja-folk i ledende stillinger, mennesker som aldri tør stille spørsmål, da mister vi evnen til korreksjoner. Resultatet blir katastrofer.

Knut Lindtner
Redaktør

16 år gammal tysk jente arrestert på skulen fordi ho støttar AfD – får uventa støtte frå Elon Musk

For tida ser politi og politikarar ut til å ha nervane på utsida av kroppen når det gjeld politiske ytringar dei sjølve er ueinige i – eller får ordre om å vere ueinige i om dei vil behalde jobb, lønn og rykte. All dissens skal slåast ned med makt og frykt, sjølv om ytringane kjem frå nokon som umogleg kan utgjere ein reell trugsel.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Den 16 år gamle tyske skulejenta Loretta B. vart nyleg henta i klasserommet av politiet. Grunnen skal ha vore eit TikTok-innlegg der ho støtta partiet Alternative für Deutschland (AfD). No har ho fått uventa støtte av milliardæren og gründeren Elon Musk, som med rette lurer på kva alt styret handlar om. Dette rapporterer Remix News (mi omsetjing):

«I slutten av februar vart jenta henta ut av klassen framfor klassekameratane og avhøyrt av politiet, noko som fyrst vart rapportert av den tyske avisa Junge Freiheit.

I TikTok-innlegget spurde ho ‘Kva har Tyskland og smurfane til felles? Dei er begge blå.’ Posten viste til AfD, som har blå partifargar. Ho hadde òg delt eit innlegg som slo fast at Tyskland ikkje berre var ein stad på kartet, men òg ein heim for ho.

Som respons på historia uttrykte Elon Musk i vantru: ‘Verkeleg, er det alt?’

I eit intervju med Junge Freiheit fortalde Loretta B. til avisa at då ho vart henta ut av klassen av politiet, ‘følte eg alle sine gjennomborande blikk på meg’.

Brandenburg-politiet spreidde deretter desinformasjon etter hendinga, der dei hevda at mora og dottera forstod politihandlingane, der dei sa: ‘Eleven viste forståing for polititiltaka og den førebyggjande tilnærminga bak dei, sidan det var det som var viktig for ho for å beskytte mot moglege fiendtlege handlingar som kunne oppstå frå aktivitetane deira på sosiale nettverk’.

Mora sa at dette var ei løgn, og at ‘eg vart fullstendig skrekkslegen. Der er ingenting kriminelt med videoen og likevel blir dottera mi behandla som ein kriminell’.

Skulen ho gjekk på.

Rektoren på Richard-Wossidlo-Gymnasium i Ribnitz-Damgarten ringde fyrst til politiet på grunn av TikTok-innlegga til jenta. Politiet sa til Junge Freiheit at dei hadde utført ‘ein slags faresamtale’ med eleven. Mora, Annett B., sa at dottera vart gjort til mål på grunn av politiske motiv: ‘Det skulle statuerast eit døme av dottera mi!’

Mecklenburg-Vorpommern sin «Tryggleiks- og offentlege orden-lov» inkluderer ikkje provisjonane som utelukkar ytringar basert på risiko for offentleg forstyrring. Derimot blir det i Baden-Württemberg-lova til dømes brukt om ein trur at ‘ein person kjem til å forstyrre den offentlege tryggleiken innan ein rimeleg tidsperiode’.

Politioperasjonen skapte sinne i heile Tyskland. Minister for interne affærar i Mecklenburg-Vorpommern forsvarte nyleg betjentane sine. ‘Dersom nokon seier: ‘Eg kjenner grensene’, so er det best,’ la politikaren vekt på torsdag i delstatsparlamentet i Schwerin når det gjaldt 16 år gamle Loretta.»

Forsidebilde: Element5 Digital

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Anmeldt til politiet av SKOLESTYRER?! For en drittsekk! Digitalt DDR. Storebror får hjelp av rektor.
  Elon Musk engasjerer seg i saken. Interessant. Han har sine meningers mot, det skal han ha.
  Nå bruker MSM don-lemon-situasjonen til å stemple Musk med det vanlige repertoiret: «Musks stadig heftigere rasisme», «bisarr konspirasjon», «Musks gjentatte støtte til den rasistiske, anti-semittiske «store erstatningsteorien»……..» etc. slate.com

  Svar
 • Ulf Ayirtahsk Berg
  20 mars 2024 17:05

  Staten er et våpen mot nasjonen.

  Svar
 • Bevares! Glemt er ‘Weisse Rose’ og søskene Scholl

  Svar
 • AfD er sterk i øst; mange husker vel diktatur og den Deutsche «Demokratische» Republik, så de ser hvorhen dette bærer.

  Svar
 • Kanskje det er det som skal til, at ungdom ser at «ytringsfrihet» og «demokrati» er bla-bla og falskhet? For det lydige politiet kommer og tar deg hvis du prøver å stå opp for de rettighetene det påstås at vi har.
  Norge: i Fosen-saken ignoreres og trosses høyesteretts dom og samisk ungdom som protesterer bæres vekk.
  Grunnlovsdagen er det liten grunn til å rope hurra for, for grunnloven er avskaffet, og helst for alltid, til fordel for smittevernloven. SÅ fordervede folk har vi til å styre landet.

  Svar
 • Tor Larsen
  21 mars 2024 19:46

  I Tyskland, i 80 år nå verdens mest selvpiskende nasjon, er mentaliteten lite endret siden 1932 og det har ingenting med nazismen å gjøre. Man gjør som man har fått befalt fordi det er befalt av autoriteteter. I det offentlige rom er der like lite rom for fri tenking som i et tysk lyskryss der ingen biler synes og alle fotgjengerne står og venter på grønn mann.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blodoverføring fra mRNA-vaksinerte til uvaksinerte.

Japansk studie reiser tvil om hensiktsmessigheten.

Forrige innlegg

Krigen i Ukraina

«Vesten går under
om ikke Russland drives helt ut
av Ukraina og Krim». Virkelig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.