POSTED IN Klima, Norge

Grønt skifte?

Når ingen er klimaflyktninger? — Og ingen havstigning?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Holder virkelig påstandene som begrunner det grønne skiftets utgifter og velferdsnedgang? Det finnes ikke klimaflyktninger, ingen koralløy har sunket i havet, antallet isbjørner øker, det blir mindre ekstremvær og færre dør av ekstremvær. Det er sant som det hevdes i dette innlegget: «Det er dessverre alt for mange artikler om klimaendringer, som er usanne, og gjør mer skade enn gavn».

Av Ove Bengt Berg
Fra Politikus.no

Finnes ingen klimaflyktninger!
I det siste kapitlet i boka til Terje Tvedt, VERDENSHISTORIE, Med fortiden som speil, skriver han at det er slik «at det ikke er mulig å dokumentere en eneste tydelig klima-relatert flyktningekrise». Tvedt viser til krigene og flyktningestrømmen i Afrika, og skriver at det som ligger bak disse krigene dreier seg «om tradisjonelle konflikter om ressurser og innflytelse».

På Facebook for få dager sia la Ivar Tronsmo ut et innlegg om sin jakt på klimaflyktningene som en følge av at koralløyene sank i havet.

Han hadde lest en artikkel i Bergens Tidende av journalist Erik Fossen som skreiv: «Flere mennesker tvinges nå på flukt av klimaendringer enn av krig og konflikt.» Det er mer enn 70 millioner klimaflyktninger da, for det er det antallet som FN anslår at det er av vanlige flyktninger i verden, konstaterer Tronsmo. Som fortsetter:

Og her starter min jakt på klimaflyktningene. Jeg gjør som andre og googler – og får 140 000 treff! Klimaflyktninger er omtalt daglig i NRK, BT og alle main stream media (MSM). Men uansett hvor mye jeg leter finner jeg ikke ut av hvem disse millionene er, eller hvor de befinner seg. Jeg ber om hjelp på Facebook, men uansett hvor mange jeg spør og hvor mange innlegg jeg publiserer, er det ingen som kan gi et svar.

Men Tronsmo finner det indirekte. Via FNs menneskerettighetskomite som mener at flukt fra klimaendringer er asylgrunn, har MDG på Stortinget fremma forslag om at klimaflyktninger må få asyl i Norge. Via FNs menneskerettighetskomite finner så Tronsmo fram til én erklært klimaflyktning, Mr. Teitota fra øya Tarawa. Teitota søkte om klimaasyl i New Zealand fordi han mener klimaet på øya gjør den ubeboelig. Søknaden blei avslått, og det gjorde også anken til FNs menneskerettighetsorganisasjon. Tronsmo finner så ut at Tarawa som er øya Teitota er fra, er en del av nasjonen Kribati i Stillehavet:

Tarawa har 56 000 innbyggere, og en sterkt voksende befolkning, som tærer på de knappe ressursene på øya. Så må jeg skyte inn at jeg har stor forståelse for utfordringene med å bo på atoller i Stillehavet, atoller som bare rager noen få meter over havet, som havet skyller over hver gang det er uvær. …

En av kommentatorene på Tronsmos tråd, Øystein Sjølie, skreiv:

Disse «klimaflyktningene» som finnes i dag er flyktninger fra naturkatastrofer, også kjent som dårlig vær. Men akkurat her er det mange journalister som har vanskelig for å forstå forskjellen mellom vær og klima.
Rapportene som spår at det vil komme utrolig mange klimaflyktninger i fremtiden legger for det første til grunn at klimaendringene vil bli mye verre enn anslått, de mener at folk ikke vil tilpasse seg (utrolig at dette har blitt mainstream tankegang). Men dette blir ikke nok, så de soper opp en drøss andre problemer også, og kaller det klima. I en artikkel jeg leste var folk som var tvangsflyttet på grunn av bygging av vannkraftverk i Kina blitt til «miljøflyktninger», som i neste instans ble «klimaflyktninger». Fordi det skulle bygges vannmagasin.

Ingen koralløyer har sunket i havet!
Sentralt i omtalen av klimaflyktningene står påstanden om koralløyene som synker i havet. Representanter for noen av øyene lar seg i forbindelse med klimakonferansene presentere med bilder der de i dress står med havvann opp mot knærne. Men ingen koralløyer blir lagt under vann på grunn av havstigning!

Allerede Charles Darwin forklarte i 1842 i at koralløyene steig med økende havnivå. Det er det som skjer den dag i dag.

Havet stiger ikke!
Arve Tunstad skriver på tråden på Facebook som Ivar Tronsmo har lagt ut om klimaflytkningene fra det påstått stigende havnivået:

Merk at observert havnivåendring fra tidevannsmålere hele tiden har vist svakere stigning enn beregningene ved hjelp av satelittdata.

Holgate (2007) fant at havstigningen var større i første enn i andre halvdel av 1900-tallet, og ikke minst viste han de enorme svingningene i havstigningen. Fra et maksimum på 5,31 mm/år i 1980, til minus, altså havnivåsenkning på 1,49 i 1964. (5 mm/år er forøvrig det vi skremmes med i disse dager). 

Tunstad fortsetter med å sitere fra havnivåekspert, geodet og geofysiker fra Statens kartverk (nå Kartverket), nylig avdøde Bjørn Geirr Harsson. Han er ridder av St. Olav orden av første klasse. For Klimarealistene kom Harrson med følgende uttalelse i 2015:

Hvis vi ser nærmere på vannstandsmåleren i Oslo vil vi imidlertid se følgende: For Oslo, som har pålitelige data tilbake til 1916, kan vi konstatere at vannstanden …i gjennomsnitt har sunket med 3 mm per år gjennom 98 år. Det skyldes at landhevningen fra siste istid fortsatt er aktiv med 3 mm per år mer enn havnivåendringen. Vannstandskurven viser ingen signifikant endring de siste 10 til 20 år.

Tar vi for oss vannstandsmåleren i Tregde i Mandal, som har gått kontinuerlig siden 1927, så viser den at gjennomsnittlig havnivå i Tregde … har stått uendret i forhold til referansemerket på land, gjennom alle de 88 årene måleren har eksistert. Det er ikke påvist landhevning i Tregde, og det skyldes trolig at området lå utenfor eller i utkanten av isbreen som for inntil ca. 10 000 år siden dekket Skandinavia. Vi merker oss at heller ikke vannstandskurven i Tregde har noen signifikant endring de siste 10 til 20 år.

Konklusjonen ved å betrakte de fysisk målte vannstandskurver fra disse to vannstandsmålerne, er at man ikke kan se noen merkbar endring i havnivået gjennom de siste 20 år. Havnivået her har stått uendret, eller har sunket i forhold til landhevningen med samme verdi gjennom nærmere 100 år.

Kan det tenkes at de som tror havnivået endrer seg dramatisk, er unødvendig oppskaket over noe som så langt ikke har skjedd?

Med åpenhet for de villeste varsler målt opp mot de sannsynlige, kan det tenkes at havnivået i hele verden kan stige med mellom 40 og 80 cm det neste århundret. Mellom 40 og 80 cm! Det er noen annet enn flere meter som det varsles om. Den rundt halve meteren er heller ingen katastrofe for de alle rikeste i Vesten som har bygd boliger og hytter ved strandkanten.

Ikke mer «ulv!—ulv!»: 
De usanne og bevisst overdrevne 
varslene om klimakatastrofene
Tronsmo skriver på sin tråd:

Fakta er at det er færre som omkommer i naturkatastrofer og færre som flykter unna, enn noensinne i historia. Det er tvert om, arealene som er beboelige og dyrkbare er i kraftig vekst. Årsaken er at vi har temmet de store flodene, laget dammer, flomsikringer og vanningssystemer, som har gjort tidligere farlige og ufruktbare områder fruktbare. Slik har vi klart å brødfø og bosette en befolkning som har fordoblet seg i min levetid.
Denne historien viser at så lenge du har de «riktige» meningene og skriver i MSM, som BT og NRK, kan du skrive 140 000 artikler om et ikke eksisterende problem. 

Og konkluderer:

At en Facebookgruppe mot klimahysteriet får 140 000 medlemmer på kort tid — som for øvrig er nesten like mange som stemte MDG fikk ved siste valg — bør være et kraftig varsko. ……
Det er dessverre alt for mange artikler om klimaendringer, som er usanne, og gjør mer skade enn gavn.

Tronsmo avslutta innledningsinnlegget sitt med denne presiseringa: «Jeg er for øvrig overbevist om at klimaendringene er menneskeskapt og alvorlige». Seinere ned i Facebook-tråden viser Trond Blindheim til at FN melder om  «To hundre millioner klimaflyktninger i løpet av dette århundret.» Tronsmo svarer: «Det er slikt som kan få meg til å tvile på annet av det FNs klimapanel også påstår

Ja, tvil,
vær kritisk
Mange har forstått det med en gang, mens andre har tvilt seg fram til at det vitenskapelige grunnlaget for påstanden om at klimaet og dermed været er menneskeskapt, det finnes ikke. Bare påstanden som NRK baserer hele sin klimajournalistikk på, «rådende klimaforskning» og «etablert vitenskap», at det finnes en varig evig vitenskap, er grunnleggende uvitenskapelig. Hva som er fakta om naturvitenskap bestemmes ikke ved håndsopprekking. Møtt med sånne argumenter ble også legen som fant årsaken til fødende kvinners død og dr. Stockmann i Ibsens En folkefiende.

Kanskje vel så viktig som å diskutere det vitenskapelige grunnlaget, er å spørre om det er riktig i Vesten å bruke milliarder på milliarder for en samfunnsendring som vi ikke trenger, og som helt klart vil gi oss energimangel og velferdsnedgang.

Knebling av motforestillinger varer ikke evig.

Framheva bilde: Foto: nantonov, iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Tronsmo avslutta innledningsinnlegget sitt med denne presiseringa: «Jeg er for øvrig overbevist om at klimaendringene er menneskeskapt og alvorlige». »

  ;-)

  Nå har vi i 2024, – etter en ekstra kald og snørik vinter i Norge, – et normalt april.
  April er jo en måned, som Bjørnson sa, som inneholder alle Norges årstider.
  Det har vært noen solrike varme dager. ( litt kaldere enn normalt riktignok.)
  Litt regn. Og litt snø ( -litt mere snø/kulde enn normalt riktig nok. )

  Og myndighetene har jo solgt ut mye av vannkraften vår , og mafia- avgiftsbelagt det som må brukes til å varme opp boligene våre i Norge.( – Så vi har hatt det litt kaldere innomhus, riktignok.)
  Men ellers har altså alt vært som normalt.
  Isbjørnstanden øker.
  Isen i nord og sydområdene øker eller har holdt seg stabilt.

  I andre deler av kloden? :

  I krise/tørke- forklarte California vokser det nå et teppe av fargerike blomster. :

  ‘Etter en unormalt våt vinter med rekordmye nedbør, fylles den vanligvis tørre og fargeløse ørkenen nå av markblomster.
  Om dette tar av, får vi det som kalles for en «superbloom», en superblomstring. Da blomstrer store mengder markblomster samtidig om våren og dekker ørkenen i kilometer etter kilometer.’
  forskning.no/planteverden-usa/hva-er-det-som-skjer-i-orkenen-i-california/2341922

  Kanskje pga. økt CO2? ;-)

  Hva er det vi betaler for?
  Hvem er det vi betaler?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Trudeaus Canada:

Kanadisk politi anbefaler å legge bilnøklene i brevsprekken eller ved døren, for å unngå at biltyvene bryter seg inn for å ta dem

Forrige innlegg

USAs mange veto i Sikkerhetsrådet om våpenhvile.

Gir Israel tid til folkemord.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.