POSTED IN Klima, Miljøpolitikk

Grønt blir brunt:

El-biler, en miljøkatastrofe?

0
Print Friendly, PDF & Email

Om de ødeleggende miljømessige sideeffektene av den voksende mengden elektriske biler.

Fra Eco Central.

De Forente Nasjoner (FN) kunngjorde i august 202 at den økende mengden elektriske biler kommer til å få i flere ødeleggende miljømessige side-effekter for planeten. 

Samtidig som overgangen til elektriske biler speiler et stadig forsøk på å redusere verdens avhengighet av fossilt brennstoff, advarer FN om at råmaterialer som brukes i produksjonen av bilbatterier bare finnes i et lite antall land. Utvinningen og foredlingen av disse utgjør en alvorlig trussel mot miljøet.

Gruvedrift har også konsekvenser

FNs handelsorgan UNCTAD, har utgitt en ny rapport som går mot noen av de utilsiktede konsekvensene av dette. Det inkluderer økologisk  forfall og brudd på menneskerettighetene.

Rapporten nevner metaller som kobolt, litium, mangan, kobber, og mineraler som lik grafitt «spiller en betydelig rolle i den energi-relatert teknologi som produksjonen av oppladbare batterier, de som blir brukt i mange elektroniske eller elektriske  kjøretøyer. Og også til fornybar energi som atomvind og solenergi».

Flere av disse råmaterialene er ganske sjeldne og har få eller ingen erstatningsmuligheter. Og de kommer fra spesielle områder på kloden.

Mer enn halvparten av verdens forsyning av litium, for eksempel, som  er en nøkkel-komponent i litium-batterier, kommer fra områder under salt-områdene i Andesfjellene i Chile, Bolivia og Argentina.

I Afrika brukes barnearbeid til gruvedriften

Produksjonen av disse råmaterialene «blir ofte assosiert med uønskede miljømessige spor, elendige menneskerettigheter og elendig beskyttelse av arbeiderne», antyder rapporten.

I Chile, for eksempel, «bruker litium nesten 65 % av vannet i landets Salar de Atamac-region, en av de tørreste ørkenområdene i verden, når det skal pumpes ut av brønnboring i saltlaken.», bemerker FN, Det går med nesten 2 millioner liter vann for å produsere et tonn litium.

Dette har «vært med på en degradering av miljø, landskap, økning av jord-forurensning, uttømming av grunnvann, og forurensning»,slår FN fast.

I sin rapport UNCTAD antyder de at bortimot 23 millioner elektriske  biler vil blir solgt i det neste tiåret. Og som et resultat er markedet for oppladbare bilbatterier ventet å øke med 700 prosent på bare fire år. Verdien i dag er 7 milliarder dollar, i 2024 vil det ha økt til 58 milliarder dollar.

Sammen med litium er en annen komponent i de batteriene til de elektriske bilene kobolt.

Kobolt-forsyningene kommer fra Den demokratisk republikken Kongo, fra gruver gravet ut for hånd,»der brudd på menneskerettighetene er blitt rapportert. Opp mot 40 000 barn arbeider under ekstremt farlige forhold i gruvene, for en ussel lønn». 

FN frykter også at kobolt/kobber-gruvene kan inneholde svovel, som kan føre til lekkasje av syre, et fenomen som forurenser og forgifter overflatevannet, og dermed øker forgiftningen av elver og drikkevann.

Er el-biler mer miljøvennlig enn andre biler, eller lurer vi oss sjøl? Privat bilisme er ikke miljøvennlig. (Foto: iStock)

«Miljøet rundt grafitt-gruvene er svært like de i kobolt-gruvene», legger rapporten til.

I desember i fjor sa en framstående professor ved Københavns Business School at forsøkene på å tøyle den globale oppvarmingen ved å kjøre elektriske biler ikke er annet enn «meningsløst forsøk på å vise at man er dydig».

«Det et absurd at middelklasse-borgere i rike land sier til seg selv at ved  å spise mindre kjøtt eller kjøre en Toyota TM-0 18  Prius vil de bremse den globale oppvarmingen», slår Bjørn Lomborg, direktør for Copenhagen Consensus Center, og forfatter av «Den skeptiske miljøarbeider», fast.

Jeg er vegetarianer og ikke har bil, men jeg tror jeg vi må være ærlige rundt hva slags valg vi tar», erklærer Lomborg.

Selv om elektriske biler er  «merket som miljøvennlige» er det et faktum at «for å oppnå den elektrisiteten de trenger må det til det nesten like mye CO2 som om de kjørte på fossilt brensel», slår han fast. 

«Videre, til å produsere slike energi-intensive batterier til disse bilene brukes det nesten like mye CO2», skriver han. 

«Så ´disse elektriske bilene har et stort karbonunderskudd når de settes på veien. De begynner å spare utslipp først når de har kjørt 60 000 kilometer».

Selv om andelen elektriske biler i verden øker 15 ganger i forhold til det nåværende antallet, vil elektriske biler bare redusere det globale CO2-utslippet med 1 prosent, erklærer han, og siterer en rapport fra International Energy Agency (IEA).

For sin del, sa IEAs administrerende  direktør Fatih Birol i 2018, at elektriske biler vil spare 40 millioner tonn CO2 i verden, nok til å redusere den globale temperaturen med 0,000018 grader Celsius, altså litt mer en en hundretusendel av én grad Celsius – og det ved slutten av århundret. 

«Hvis du tror at du sparer klimaet med elektrisk bil, tar du fullstendig feil», sa Birol.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Zbynek Burival

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den internasjonale straffedomstolen, ICC.

Etterforsket bare afrikanere før Putin ble anklaget.

Forrige innlegg

Glem tro og håp.

I Midt-Østen er det realitetene på bakken som avgjør.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.