POSTED IN Endring av politikken, Mat/Landbruk

Grønn politikk er begrunnelsen

Nå kommer krigen mot landbruket gjennom FN.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

FNs agenda 2030 er en krig mot bønder over hele verden.

Av F. William Engdahl.

I løpet av de siste ukene har et koordinert totalangrep mot jordbruket vårt begynt, mot vår evne til å produsere mat for vår eksistens. G20-regjeringsmøtet på Bali, FNs Agenda 2030 Cop27-møte i Egypt, Davos World Economic Forum og Bill Gates er alle medskyldige. Vanligvis bruker de dystopisk språklig innramming, for å gi en illusjon om at de gjør det for befolkningenes beste, når de faktisk fremmer en agenda som vil føre til hungersnød og død for hundrevis av millioner, hvis ikke ikke milliarder hvis de får fortsette. Det er drevet av en koalisjon av kapitalkrefter.

Fra G20 til Cop27 til WEF.


Den 13 november ble G20-representantene for de 20 mest innflytelsesrike nasjonene USA, Storbritannia, EU, Tyskland, Italia, Frankrike, Japan, Sør-Korea, Kina, India, Indonesia og Brasil – enige om en slutterklæring.

Det første store elementet er en «oppfordring til en raskere omgjøring mot et bærekraftig og motstandsdyktig landbruk, matsystemer og forsyningskjeder.» Videre, «arbeide for på en bærekraftig måte å produsere og distribuere mat, sikre at matsystemer bedre bidrar til å stoppe klimaendringer, stoppe og reversere tap av biologisk mangfold, og matsorter».

I tillegg ba de om

«inkluderende, forutsigbar og ikke -diskriminerende, regelbasert handel med landbruksprodukter basert på WTO-regler». Og, «Vi er forpliktet til å støtte innføringen av innovative teknologier, inkludert digital innovasjon i landbruk og matsystemer for å øke produktivitet og bærekraft i harmoni med naturen». Så kommer den avslørende uttalelsen: «Vi gjentar vår forpliktelse til å oppnå globale netto null klimagassutslipp/karbonnøytralitet rundt midten av århundret».

Fra George Orwells bok 1984. Dobbelt-tale: Krig er fred, Frihet er slaveri, Uvitenhet er styrke.

«Bærekraftig landbruk» med «netto null klimagassutslipp» er orwellsk dobbelttale. For en utenforstående til FN-lingvistikken, høres ordene for gode ut. Det som faktisk fremmes er den mest radikale ødeleggelsen av jordbruk og landbruk globalt, under navnet «bærekraftig landbruk».

Etter Bali G20-møtet var det FNs COP27 årlige Green Agenda Climate Summit-møte i Egypt. Der utarbeidet deltakerne fra de fleste FN-land, sammen med frivillige organisasjoner som Greenpeace og hundrevis av andre grønne frivillige organisasjoner, en ny erklæring. COP27 lanserte noe de avslørende kaller FAST – FNs nye Food and Agriculture for Sustainable Transformation (FAST). I følge Forbes vil FAST fremme et «skifte mot et bærekraftig, klimabestandig sunt kosthold, bidra til å redusere kostnadene for helse og klimaendringer med opptil 1,3 billioner dollar, og samtidig støtte matsikkerhet i møte med klimaendringene». Vi snakker om store tall. 1,3 billioner dollar ved overgang til «et bærekraftig, klimabestandig, sunt kosthold», som vil redusere kostnadene ved klimaendringer med 1,3 billioner dollar. Hva gjemmer seg egentlig bak alle disse ordene?

Storkapital bak agendaen.

I følge FNs mat- og landbruksorganisasjon som snakket med Reuters under COP27, vil FAO innen et år lansere en «gullstandard» for reduksjon av såkalte drivhusgasser fra landbruket. Initiativet for denne krigen mot jordbruket kommer ikke overraskende fra storkapital, FAIRR Initiative, en britisk-basert koalisjon av internasjonale kapitalforvaltere som fokuserer på «materiell ESG-risiko og muligheter forårsaket av intensiv husdyrproduksjon». (ESG betyr: Environmental, Social and corporate Governance. Det er altså et styringsverktøy for selskaper. red.)

Dette er de mest innflytelsesrike innen global finans som BlackRock, JP Morgan Asset Management, Allianz AG i Tyskland, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank og en rekke andre banker og pensjonsfond med forvaltningskapital på 25 billioner dollar. De begynner nå krigen mot landbruket på samme måte som de har gjort det mot energi. FNs FAOs visedirektør for klimaendringspolitikk, Zitouni Ould-Dada sa under COP27 at «Det har aldri vært så mye oppmerksomhet rettet mot mat og landbruk før».

Zitouni Ould-Dada

FAIRR hevder uten bevis, at «matproduksjon står for rundt en tredjedel av globale klimagassutslipp og er den største trusselen mot 86 % av verdens arter som står i fare for å utryddes, mens storfedrift er ansvarlig for tre fjerdedeler av regnskogtapet i Amazonas». FAO planlegger å gjøre en drastisk reduksjon i global husdyrproduksjon, spesielt storfe, som FAIRR hevder er ansvarlig for «nesten en tredjedel av de globale metanutslippene knyttet til menneskelig aktivitet, fra storfe, gjødsel og dyrking av fôrvekster». For dem er den beste måten å stoppe kua og kugjødsel på, ved å eliminere storfe.

Deres bærekraftige landbruk er ikke bærekraftig.
Det faktum at FN FAO er i ferd med å utgi et veikart for å drastisk redusere såkalte klimagasser fra globalt landbruk, under den falske påstanden om «bærekraftig landbruk», som skal drives av verdens største formuesforvaltere inkludert BlackRock, JP Morgan, AXA blant andre, forteller mye om den sanne agendaen. Dette er noen av de mest korrupte finansinstitusjonene på planeten. De legger aldri en krone der de ikke er garantert stor fortjeneste. Krigen mot jordbruk er deres neste mål.

Begrepet «bærekraftig» ble skapt av David Rockefellers Malthusian Club of Roma. I deres rapport fra 1974, Mankind at the Turning Point, argumenterte The Club of Rome: «Nasjoner kan ikke være gjensidig avhengige uten at hver av dem gir opp noe av, eller i det minste erkjenner grenser for, sin egen uavhengighet. Nå er tiden inne for å utarbeide en masterplan for organisk bærekraftig vekst og verdensutvikling basert på global allokering av alle begrensede ressurser og et nytt globalt økonomisk system». Det var den tidlige formuleringen av FNs Agenda 21, Agenda2030 og Davos Great Reset i 2020. I 2015 vedtok FN det som kalles Sustainable Development Goals eller SDGs: 17 Goals to Transform our World. Mål 2 er «Stoppe sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring og fremme bærekraftig landbruk».

Men hvis vi leser i detalj forslaget fra COP27, G20 og fra Klaus Schwab, finner vi hva som menes med disse fint klingende ordene. Vi oversvømmes med ubekreftede påstander, av en rekke statlige og privatfinansierte tenketanker om at våre landbrukssystemer er en viktig årsak til global oppvarming. Ikke bare CO2, men også metan og nitrogen. Likevel er hele det globale klimagass-argumentet om at planeten vår er på randen av en irreversibel katastrofe, hvis vi ikke radikalt endrer utslippene våre innen 2030, tull fra ikke-transparente datamodeller. Basert på disse modellene insisterer FNs IPCC på at hvis vi ikke stopper en global temperaturøkning på 1,5 C over nivået i 1850 innen 2050, vil verden gå under.

Krigen har bare begynt.

Naturlig kjøtt skal bort

FN og WEF gikk sammen i 2019 for i fellesskap å fremme SDG UN Agenda 2030. På WEF sitt nettsted innrømmer de åpent at dette betyr å kvitte seg med naturlig kjøtt, introdusere kunstig kjøtt, alternativt protein som maur, oppmalte gresshopper eller mark, for å erstatte kylling biff og lam. På COP27 handlet diskusjonen om «kosthold som senker kjøttforbruket, utvikle alternativer med flere av landenes egne planter, avlinger og korn, og dermed redusere den nåværende avhengigheten av hvete, mais, ris og poteter».

WEF fremmer et skifte fra et kosthold med kjøtt til veganske, og argumenterer for at det ville være mer «bærekraftig». De fremmer også laboratoriedyrket eller plantebasert laboratorie-kjøtt som Bill Gates-finansierte Impossible Burgers. FDA-tester indikerer at det inneholder et kreftfremkallende stoff, da det er produsert med GMO-soya og andre produkter sprøytet med glyfosat. Lisa Lyons, direktør for Air Protein, et annet selskap som fremstiller kunstig kjøtt, er en WEF-rådgiver. WEF fremmer også insektproteinalternativer til kjøtt. Al Gore er også i styret for WEF.

Krigen mot dyreoppdrett for kjøtt blir bare dødelig alvorlig. Regjeringen i Nederland med statsminister Mark Rutte, tidligere i Unilever, er en WEF Agenda-bidragsyter, og har opprettet en spesiell minister for miljø og nitrogen, Christianne van der Wal. Ved å bruke aldri påberopte og utdaterte EU Natura 2000-naturvernretningslinjer, utformet for å «beskytte mose og kløver», og basert på falske testdata, kunngjorde regjeringen nettopp at den vil stenge 2500 storfe-gårdsbruk med tvang over hele Holland. Målet deres er å tvinge hele 30 % av storfegårdene til å stenge eller bli ekspropriert.

I Tyskland sier den tyske kjøttindustriforeningen (VDF), at Tyskland i løpet av de neste fire til seks månedene vil få kjøttmangel, og at prisene vil skyte i været. Hubert Kelliger, et VDF-styremedlem, sa: «Om fire, fem, seks måneder vil vi ha tomme hyller.» Det forventes at det blir størst mangel på svinekjøtt. Problemene med kjøttforsyningen skyldes at Berlin insisterer på å redusere antallet husdyr med 50 %, for å redusere utslippene. I Canada planlegger Trudeau-regjeringen, et annet Davos WEF-produkt, ifølge Financial Post, å kutte utslippene fra gjødsel med 30 prosent innen 2030 som en del av en plan for å nå netto null i de neste tre tiårene. Men kornbøndene sier at for å oppnå det, må de kanskje krympe kornproduksjonen betydelig.

Sri Lanka: President Gotabaya Rajapaksa flees the country on military jet - BBC News
President Gotabaya Rajapaksa måtte flykte fra Sri Lanka

Da den autokratiske presidenten på Sri Lanka forbød all import av nitrogengjødsel i april 2021, i et brutalt forsøk på å vende tilbake til en fortid med «bærekraftig» landbruk, kollapset avlingene på syv måneder og hungersnød, ruinerte bønder og masseprotester tvang ham til å flykte fra landet. Han beordret at hele landet umiddelbart skulle gå over til økologisk landbruk, men ga bøndene ingen opplæring til å gjøre det.

Legg til alt dette med den katastrofale EU-politiske beslutningen om å forby russisk naturgass som brukes til å lage nitrogenbasert gjødsel. Noe som tvinger nedleggelse av gjødselanlegg over hele EU, og som vil føre til en global reduksjon i avlinger. På toppen av den falske fugleinfluensaen som beordrer på falskt grunnlag, bønder over hele Nord-Amerika og EU til å drepe titalls millioner av kyllinger og kalkuner. Bare for å nevne noe, og det blir klart at vår verden står overfor en matkrise som er enestående i historien.

Fra Global Research, publisert 1 desember 2022. Skrevet av F. William Engdahl.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Orginalartikkel: War on Global Agriculture: The Unsustainable ‘Sustainable’ UN Agenda 2030.

http://www.williamengdahl.com/

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Adele Payman

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • big oil, big pharma, big media, big arms, big food, big beverage, big power, big estate, etc. – alle eiet av de samme 10 investeringsselskapene som er eiere i hverandre. Jø og fyse !

  Svar
  • Arno Mong Daastøl
   6 desember 2022 0:06

   Ja som Engdahl skriver, ‘BIG’ går åpent inn for global hungersnød og en stor reduksjon av befolkningen.. Dette kommer til å bli et helvetes leven, om ikke myndighetene fortsatt lurer og passiviserer oss med nye eventyrspill, som Korona, klimakrisa og russofobia.

   Svar
  • wasan Totland
   7 juni 2023 14:53

   Ugandas Big Dada eller Zitouni Old-Dada, same same.

   Svar
 • Nå er det 8 milliarder mennesker her i verden, og alle ønsker i mer eller mindre grad vestlig levestandard.
  Men er det nok energi og mat tilgjengelig i verden for å få til noe slikt som dette? (og da snakker vi om energi og mat som det store flertallet har råd til å kjøpe og ikke bare overklassen).
  Kan man vhja quick-fix klare å dekke behovet for energi og mat til alle jordens menneskene?

  Iflg Illustrert Vitenskap kan man regne med at Thorium kraftverk kan komme i operativ drift tidligst om 10-15 år. Og hva gjør man så i mellomtiden? Geotermiske kraftverk kan være en mulighet, men iflg Sintef vil det ta tid før en skikkelig løsning for dette er på plass i stor skala. Og hva gjør man så i mellomtiden? Sulte i hjel eller fryse i hjel?

  Etter ca 2011 økte oljeproduksjonen i verden (oljeprisen var veldig høy i årene 2011-2013). Det var tre land som hadde størst økning i oljeproduksjonen, det dreide seg om: USA, Canada og Irak. I Irak var det snakk om en økning av konvensjonell oljeutvinning. I Canada var det snakk om oljegrus, og i USA fracking og skifer-olje og skifer-gass. Det ser ut som fracking i USA krever at det blir gitt subsidier i all hemmelighet for at virksomheten skal være lønnsom. (Og hvor lenge vil fracking kunne pågå i USA?)
  I tillegg økte også produksjonen av biodrivstoff og elektriske biler samt at man begynte å kjøre tunge lastebiler på naturgass (bla i USA). Alt dette for å øke mengden av tilgangen på olje, gass og drivstoff i verden.

  Hvor viktig er billig energi for verdensøkonomien?
  Norske marxister betrakter ikke billig energi som å være en viktig produktivkraft, marxister i andre land har derimot et annet syn på dette (både arbeidskraft og billig energi er viktige og sentrale produktivkrefter – og naturressurser er en form for halvfabrikata).
  Tankegangen er tydeligvis at hvis man mangler feks kaffe så kan man drikke te. Mangler man bananer kan man spise epler. Etc
  Men hvis man mangler billig energi hva gjør man i så fall da?

  Noen vil kanskje si at verden har tilgang på store mengder billig kull. Men er det i praksis mulig å feks kjøre biler på kull og lage drivstoff, ammoniakk og kunstgjødsel i stor skala fra kull og på en billig måte? Midlertidig har man i Europa (og i andre land) begynt å bruke stadig mer kull og brunkull til strømproduksjon. Men dette erstatter ikke den avhengighet som man har av gass brukt til slikt som oppvarming og petrokjemisk industri. Og nye atomkraftverk tar det dessuten lang til å bygge og nye vindmøller og solpaneler redder oss heller ikke på kort sikt. Det er ikke helt enkelt å erstatte store mengder med olje og gass på kort sikt.

  Svar
  • «Og nye atomkraftverk tar det dessuten lang til å bygge og nye vindmøller og solpaneler redder oss heller ikke på kort sikt. Det er ikke helt enkelt å erstatte store mengder med olje og gass på kort sikt.»

   Man trenger ikke å tenke globalt, selv om man kan samarbeide om teknologi w.w.
   Hver nasjon har sine muligheter til å produsere energi på hver sin måte. Bla.a. Norge har vannkraft nok til sitt behov. F.eks. Skottland/Orkenøyene har jevn vind nok til vindturbiner, og sydligere land med mindre kraft-behov en vinterlandet Norge har sol både til oppvarming og kjøling. Fornybar energi i hver nasjon vil gi større nasjonal frihet.
   Energi trenger ikke koste det samme ( i arbeidskrefter) fra nasjon til nasjon. Dette er bare penge-tenkning for de som vil styre w.w.
   Og det er ingenting som tilsier at denne omstillingen haster. Vi trenger, og kan bruke olje-energi til omstillingen er gjort. Det er langsiktighet, og frihet for hver nasjon, som er det viktigste. Utviklingen hitil har vært for penge-drevet. Det er på tide å fokusere på realverdier og nasjonenes egne arbeidskrefter.

   Svar
 • «Det er drevet av en koalisjon av kapitalkrefter.
  …den tyske kjøttindustriforeningen (VDF), at Tyskland i løpet av de neste fire til seks månedene vil få kjøttmangel, og at prisene vil skyte i været.»

  Dette er penge- kapitalisme ( Dvs. FORVEKSLINGEN av penger vs. realverdier).

  ‘Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at disse «bilder» styrer verden. . Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge de virkelige verdiene for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
  samfunnsliv.no/kunst-17.html

  CO2 og klima er selvfølgelig kun divergerende argument. Det dreier seg om penger, og politisk styring w.w.

  Men mer økoligisk landbruk , med mindre giftbruk, bør det jo arbeides for. Det er mange muligheter. Og hver nasjon bør selvfølgelig sørge for å sette av arbeidskrefter nok til nødvendig matproduksjon for egen befolkning. Det vil gi selvstendighet og trygghet for hver nasjons innbyggere. Og summen av mat w.w. vil bli positiv.

  Forbedring av lokal produksjon kan gjøres på mange naturvennlige måter:

  ‘Får mye mer ut av dyregjødsel.
  En ny, lysbuebasert prosess fikserer nitrogen fra luft – som Kristian Birkeland gjorde i starten av forrige århundre. Men denne gangen handler det ikke om å lage kunstgjødsel, men om å gjøre dyremøkk mye mer potent.
  Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
  – Denne maskinen tar luft, det er det eneste råstoffet den trenger, og så trenger den strøm.
  Strømmen kan komme fra det lokale nettet når prisen er lav eller kan være laget på gården med solceller.’
  tu.no/artikler/far-mye-mer-ut-av-dyregjodsel/524305/

  Svar
 • – Denne maskinen tar luft, det er det eneste råstoffet den trenger, og så trenger den strøm.
  Strømmen kan komme fra det lokale nettet når prisen er lav eller kan være laget på gården med solceller.’

  Ser bare ett problem med dette, hvor skal BIG MONEY hente «pengene» sine hvis dette blir en ralitet over alt?
  Svar fra Big Money: «Vi nedlegger alt husdyrhold så man ikke har noe kumøkk å arbeide med», problem solved.

  Tror det skal «renne mye blod i gatene» før hele dette angrepet på verdensbefolkningen er over.

  Svar
 • Olav Sæther
  7 juni 2023 14:32

  Sovjet-kommunistene ville også bli kvitt bøndene, men det var fordi staten skulle være eier. Eller var det egentlig kapitalkreftene som sto bak det også ?

  Svar
 • Det er mat nok! Det er plass nok! Ta 8 millatder og alle får plass på Mjøsa! Eller plasser hele jordens befolkning opp til Alaska. Og hver får plass med hus og jord! Hør på dette: « Vi vil alltid skjule den guddommelige sannheten for dem, at vi alle er ett. Det må han aldri få vite! De må aldri vite at farger er en illusjon, de må alltid tro at de ikke er like. Dråpe for dråpe, dråpe for dråpe vil vi fremme målet vårt. Vi vil ta over deres landområder, ressurser og rikdom for å utøve kontroll over dem. Vi vil lure dem til å godta lover som vil stjele den lille friheten de har. Vi vil sette opp et pengesystem som vil knuse dem for alltid, og holde dem og barna i gjeld.»
  John D. Rockefeller
  Eller dette: «Når flokken aksepterer tvungen obligatorisk vaksinering, er spillet over. De vil akseptere hva som helst – tvangsdonasjon av blod og organer – til det «til det beste for alle» Vi kan genmodifisere barn og sterilisere dem – «for alles beste» Kontroller sauesinnet og du kontrollerer flokken. Vaksineprodusenter kan tjene milliarder. Og mange av dere i dette rommet i dag er investorer. Det er kjempe vinn-vinn mulighet! Vi tynner ut flokken og flokken betaler oss for å yte utryddelsestjenester. Nå, hva er det til lunsj?»
  Henry Kissingers tale til World Health Organization Counsil on Eugenics 25. februar 2009

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I Japan kreves nå etterforskning:

Er det sprøytene som er farlige?

Forrige innlegg

Det spisser seg til i Stillehavet:

USA inngår en forsvarspakt med Papua Ny-Guinea.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.