POSTED IN Klima, Miljøpolitikk

Grønn energi.

Hvor mye barnearbeid og svart energi krever den?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Hvor grønn er batteriproduksjon?

Av Øyvind Andresen

Morrow Batteries nye batterifabrikk i Arendal vil forbruke mer enn dobbelt så mye strøm som Drammen by. Batteriene skal brukes i elbiler. Det er et omstridt spørsmål om hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjon av nye elbiler er uansett svært ressurskrevende – med høyt forbruk av rekke sjeldne jordartsmetaller som litium, kobber, kadmium og kobolt. 

foto: Barn i kobberproduksjon i Kongo. (Sky News). Artikkelen ble først publiser i Argument Agder.

Rett før jul bestemte eierne av Morrow Batteries seg for å plassere sin batterifabrikk til Eyde Energipark i Arendal. Planen er på sikt å investere 20 – 25 milliarder kroner i et anlegg som kan gi 2000 til 2500 arbeidsplasser.

«Julegaven» til Arendal skjedde i konkurranse med flere andre steder på Sørlandet, men ble av politikere og medier sett på som et framtidsrettet og grønt løft for hele landsdelen. Morrow Batteries er eid av Agder Energi (39 %) og Bjørn Rune Gjelsten (40%) tidligere samarbeidspartner med Kjell Inge Røkke. I tillegg er miljøstiftelsen Bellona inne på eiersida (4%) sammen med Morrows ledelse og ansatte (17%).

Produksjon av batterier blir sett på av flere næringslivstopper som spydspissen for omstilling av norsk industri. Det kan være snakk om å etablere minst ti fabrikker i Norge.

Teknisk Ukeblad skriver 4/1 2021 at anlegget i Arendal vil kreve et strømforbruk på 2,6 Twh pr. år. Drammen bruker årlig 1 Twh, ifølge Statnett.

I tillegg planlegger Hydro, Equinor og Parasonic å plassere en annen batterifabrikk på Sørlandet. Freyr vil bygge ut en fabrikk i Mo i Rana, dels basert på strøm fra vindkraft. Om vi antar at strømforbruket blir som i Arendal for alle tre fabrikkene, vil disse tre industrietableringene alene øke strømbehovet i Norge med knapt sju prosent, ifølge artikkelen i Teknisk Ukeblad.

Barnearbeid i gruver.

Morrow blir av en av Europas største batterifabrikker og utbygginga vil skje gradvis fra 2021. Produksjonen av batterier skal gå til transportsektoren, primært til el – biler der man regner med en eksplosiv vekst i Europa de nærmeste årene.

Morrow vil basere seg på en ny type batteriteknologi, skriver DN. De utvikler litium-svovelbatterier. Denne teknologien er den fremste kandidaten til å ta over for dagens Li-ion-batterier, fordi det er vesentlig billigere, lettere og har større kapasitet. Ved bruk av svovelbaserte batterier unngås mange av dagens problematiske råmaterialer, hevdes det.  Svovelbaserte batterier bygges på avfallsprodukter fra blant annet oljeindustrien kan inngå som del av en norsk sirkulær industri.

Tradisjonell batteriproduksjon trenger mineraler som litium og kobolt, råstoffer som det er mangelvare på globalt og ofte utvinnes under kritikkverdige forhold. Gruvene ødelegger store naturområder og arbeidsforholdene er elendige – og dels basert på barnearbeid.

Barnearbeid har vært brukt også tidligere i gruver. De er små og smidige.

I dag skjer nesten alle produksjon av batterier i Asia, som regel basert på fossile energikilder. Produksjonen i Arendal vil sannsynlig være en av de reineste batteriprodusentene i verden, basert på fornybare energikilder og ny teknologi.

Vi må likevel se batteriproduksjon i et større perspektiv, om vi skal svare på spørsmålet om hvor bærekraftig batteriproduksjon egentlig er. Med det enorme energiforbruket vil det presse seg fram mye mer omfattende utbygging av vann- og vindkraft både på Sørlandet og nasjonalt. Ifølge den ferske Energimeldinga til Stortinget «Klimaplan for 2021 – 2030»  vil vindkraftutbygging være viktigste energikilden i framtida. Det står: «Som elles i Norden er det vindkraft som i dag utgjer det største potensialet for ny fornybar kraftproduksjon i Noreg, både på land og til havs» (side 197).

Batteriene skal brukes i elbiler. Det er et omstridt spørsmål om hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjon av nye elbiler er uansett svært ressurskrevende – med høyt forbruk av rekke sjeldne jordartsmetaller som litium, kobber, kadmium og kobolt.

Stordrift er ikke særlig miljøvennlig.

Det er stort energiforbruk knyttet til gruvedrift og produksjon av de forskjellige metallene som brukes både i produksjon av biler og batterier. Mye av dette vil skje med fossil energi som vil gi store CO– utslipp.

«EU har vedteke å verta klimanøytralt. Men kvar skal vi finna minerala vi treng for å få til det? Skal vi alle køyra elektrisk, til dømes, må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger», skriver Jon Hustad i en artikkel i Dag og Tid 18/9 2020.

I en generell kommentar til Argument Agder sier Peder Johan Pedersen, leder i Naturvernforbundet i Agder, at den eneste løsninga for å hindre videre global oppvarming, er at det generelle forbruket må ned.

Men det er neppe det batteriprodusentene ønsker.

Knut Lindtner har lagt til noen bilder m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Grønn energi» er underlig, og lite dekkende, begrep.
  Fonybar, og mer effektiv energi, er mer dekkende.

  Utgangspunktet dreide/dreier seg om fortrinnsvis eksos-utslipp fra transport som skapte SMOG; og som har vært et problem i våre byer og tettsteder i tiår etter tiår. Før dette var hestebæsj et kommende problem. (Men vi ønsker å forflytte oss, nå som alltid. De som vil gå kan fortsatt få gå. )
  Og om et forbruk av olje, som vi vet vil ta slutt en gang.
  Nå er vi i ferd med å LØSE dette problemet!
  Nå kan vi produsere energi, bl.a til transport, fra foss/vann, sol, vind, bølge og eventuelt bio.( alge). Fornybart, og til evig tid.
  Og som gir mye mindre (spesielt lokal) forurensning. Enten gjennom det mest effektive, lagret i kun batteri, eller via hydrogen og et MYE mindre batteri.
  Begge deler er FLERE GANGER så effektivt som forbrenningsmotor. Og fjerner altså mye av problemet med luftforurensning. Så mye mer effektivt at man kunne produsere elektrisitet og/eller hydrogen fra olje i stasjonære energienheter som lettere kunne renses, i stedet for millioner av forbrenningsmotorer som er under forflytning.
  Og altså komme betydelig bedre ut energi-effektivt.
  En batteri/energilagringsproduksjon , enten i Drammen eller andre steder som kan benytte elektrisk fornybar energi, vil selvfølgelig bruke energi. – Som altså sparer olje.
  «Sjeldne jordmetaller» er ikke sjeldne, uten et svært liten del. De er bare nykommere i industrien.
  Er en nødvendig materialproduksjon uheldig pga. f.eks. bruk av «barnearbeid», så får verden eller den enkelte nasjon gjøre dette på en bedre måte. Det er fullt mulig med enkle grep.
  Forbruket av olje vil reduseres betraktelig , og dermed vare lengre. Og den enkelte nasjon, som ikke har oljeproduksjon, kan bli mindre avhengig av store multinasjonale oljeprodusenter.
  Og olje kan brukes til mye annet nyttig & morsomt enn forbrenning.

  Problemer/utfordringer skal løses. Og det er vi i ferd med å gjøre gjennom elektrisifisering.
  – Hvis vi ikke heller vil gå oss vill i konstruerte motsetninger.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tidligere Dagsavisen-redaktør om krisa i Ap:

Partifolk er rasende: Sats på mer innvandring!

Forrige innlegg

Vaksine-dødstallene fra Norge skremmer:

Avslutter flere land bruken av Pfizer-vaksinen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.