POSTED IN Kina, Russland

Grenseoverskridende samarbeid gir enorme gevinster.

Russland og Kina knyttes sammen i de østlig grenstrakter.

0
Print Friendly, PDF & Email

Når jeg leser denne korte artikkelen flyger tankene mine til den norske grensen mot Russland. Vi har en felles grense som kunne vært en kilde til en svær utvikling ikke bare for vårt nordligste fylke, Finnmark, men for hele Nordkalotten og for landet vårt som helhet.

Ikke bare har vi felles havressurser i Barentshavet, men Russland åpner nå for en nordlig sjørute fra det fjerne østen (Kina) og til de svære gassfeltene ved storelva Ob sitt utløp. Det er ikke langt fra dette området til Norges grenser. I denne sammenheng kunne Norge blitt tilknyttet Kinas nye Silkevei med en liten avløper.

Fantasien rekker ikke til med tanke på hvilke muligheter dette kunne gitt vårt land med en økonomisk vending østover. Men det krever en politisk omlegging fra konfrontasjon til samarbeid. Norge ledes i dag av politikere som er helt forblindet av anti-russisk propaganda. Vi har knyttet oss til den delen av verden hvor aftensolen skinner i dobbelt forstand. Vestens skip er i ferd med å gå ned og vi henger etter i et politisk slepetau.

Knut Lindtner
Redaktør

Kina-Russland-utviklingen i Fjernøsten

En stor begivenhet avdekket av vestlige medier

Av Karsten Riise

China-Russia Expo som fremmer regional utvikling mellom Kinas Heilongjiang-provins og Russlands Primorsky Krai (Vladivostok, Fjernøsten). Se dette.

Som i fjor går Putin til denne begivenheten og fremmer Kina-Russland Fjernøsten økonomisk-industriell-vitenskapelig-kulturell utvikling. I fjor vet jeg at denne begivenheten tiltrakk seg representanter fra ikke bare Kina og Russland, men fra hele Sørøst-Asia og utover. Begge land investerer mye, svært mye, i å utvikle Heilongjiang-Vladivostok-regionen – den er ideell plassert for strategiske høynivåprosjekter på tvers av landegrensene. Når Russland vender seg bort fra Vesten, er det her fremtiden gror frem.

Fra min erfaring med grenseoverskridende regioner Danmark-Nord-Tyskland (hvor jeg bodde) og Danmark-Sør-Sverige hvor jeg jobbet i begge land, kan disse regionene ha et enormt potensial. Mange slike grenseregioner er litt isolert fra hoveddynamikken i sine respektive land – men når de ser over grensen, blir de sentre for tilkobling, mangfold og nye ideer.
Sett hver for seg er Heilongjiang og Primorsky Krai (Vladivostok) avsidesliggende grenseområder.

Heilongjiang, for eksempel, er historisk sett en isolert fattig provins, og siden den gikk tilbake fra å være russisk til igjen å bli en del av Kina, har den ikke engang sjøtilgang. Men med Vladivostok, og samarbeid med Nord-Korea, blir Heilongjiang en sentral region med store internasjonale forbindelser, inkl. tilgang til sjøen.

Sett separat, to «avsidesliggende» provinser – i henholdsvis Kina og Russland.

Sammen blir disse provinsene dynamiske overgangspunkter for ikke bare Kina og Russland, men til og med for Korea, Japan, jernbaneforbindelse med Europa og global maritim handel.

Forsidebilde: Randy Fath

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

For godt til å være sant?

Vil bilene i fremtiden bruke vann som drivstoff?

Forrige innlegg

Ingen lever evig.

Er Rosenborgs storhetstid over?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.